שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > הרופאה שהעידה בתיק זדורוב תיכנס לתפקידה כמנהלת היחידה לרפואה משפטית

חדשות

הרופאה שהעידה בתיק זדורוב תיכנס לתפקידה כמנהלת היחידה לרפואה משפטית
הרופאה שהעידה בתיק זדורוב תיכנס לתפקידה כמנהלת היחידה לרפואה משפטית
11/09/2014, ליאור שדמי שפיצר

המדינה ביקשה לטרפד את זכייתה במכרז של ד"ר מאיה פורמן רזניק, לאור קביעותיו של ביהמ"ש המחוזי בתיק הרצח של רומן זדורוב, שהטילו ספק בהימנותה האישית והמקצועית. ביה"ד לעבודה הורה על כניסתה לתפקיד מיידית וללא תנאים,  וקבע כי הניסיון להגביל את עיסוקה עד לפסק הדין בערעור אינו סביר

ד"ר מאיה פורמן רזניק, שזכתה במכרז לתפקיד מנהלת היחידה לרפואה משפטית פתולוגית, תיכנס לתפקידה באופן מיידי וללא תנאים על אף התנגדות המדינה, נוכח קביעותיהם של שופטי בית המשפט המחוזי בתפ"ח 502/07 שדחו את חוות הדעת שהגישה מטעם הנאשם רומן זדורוב. השופטת עידית איצקוביץ קבעה כי קבלת הקביעות בתיק זדורוב אינה מאיינת את השיקולים החיוביים שהצדיקו את זכייתה של פורמן רזניק במכרז, וציינה כי הנזק של המבקשת לא מתבטא רק בהיעדר מקור פרנסה אלא גם, וייתכן בעיקר, בכתם שהוטל עליה, כל עוד לא מכובדת זכותה למקום עבודה שלו זכתה בדין.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

ד"ר פורמן רזניק עבדה טרם זכייתה במכרז בחברת מדן סי.אן.סי ועסקה במתן חוות דעת בתחום הרפואה המשפטית, בין היתר עבור בעלי דין בהליכים אשר המדינה צד להם. במסגרת עבודתה, נתנה חוות דעת בתיק הרצח של הילדה תאיר ראדה, מטעם הנאשם רומן זדורוב, בבית המשפט המחוזי, לאחר שבית המשפט העליון הורה לשוב ולגבות ראיות נוספות.

בינואר 2014 זכתה פורמן רזניק במכרז לתפקיד מנהלת היחידה לרפואה משפטית פתולוגית במכון לרפואה משפטית, המספק חוות דעת רפואיות מקצועיות במכלול אירועים, בעיקר פליליים וביטחוניים, ומשמש כלי עזר יומיומי ולעיתים יחידי של בתי המשפט לשם קביעת התשתית העובדתית הרפואית בתיקים שלפניו.

בפגישה שהתקיימה בין רזניק למנכ"ל משרד הבריאות, לאחר זכייתה במכרז, הותנתה העסקתה בתפקיד בתוצאות הערעור  שמתנהל בפני בית המשפט העליון בתיק זדורוב, והיא נדרשה להסכים לפיטוריה האוטומטיים אם הערעור יידחה, לוותר על תביעתה הכספית ולהסכים לקיצוץ סמכויותיה בתקופת הביניים שבה תועסק. זאת, בטענה שכשלה כעדה מקצועית ונוכח הקביעות בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בנצרת מה-24 בפברואר, שקבעו כי חוות דעתה בעניין כלי הרצח היתה מוטה, מגמתית ומרובת כשלים מקצועיים וכשלי מהימנות.

חשש לפגיעה בהליך הפלילי

בשבועות הראשונים לאחר זכייה במכרז, עוכבה כניסתה לתפקיד של רזניק בשל "הסכם ניגוד עניינים" שנדרשה לחתום עליו, אשר לגרסתה היה "גורף ודרקוני, בלתי מידתי, סותר את הדין ואת החלטת בג"ץ בפרט". ההסכם הוכתב על ידי משרד המשפטים, ולפיו עליה יהיה להגיש התנגדות גורפת להעיד בבית המשפט בתיקים שבהם נתנה בעבר חוות דעת לטובת הסנגוריה.

רק בחודש מאי 2014, כחמישה חודשים לאחר זכייתה במכרז, נודע לרזניק על מכתב מטעם פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן, למנכ"ל משרד הבריאות הקודם פרופ' רוני גמזי, לפיה הוא  רואה קושי במינויה, היות שפסק הדין של בית המשפט המחוזי בנצרת מקשה עד מאוד על המדינה להסתמך עליה כעדה מומחית במקצועה, כעובדת מדינה בכלל וכעובדת המכון לרפואה משפטית בפרט.

בעקבות פסק הדין, הוצע לפורמן רזניק מתווה שיאפשר את תחילת העסקתה באופן זמני, לפיו היא תעסוק בפיקוח ובעבודות נוספות ללא נתיחות המחייבות מתן חוות דעת בבית המשפט, וזאת עד לבחינה מחדש של העסקתה לאחר מתן פסק הדין בערעור בתיק זדורוב.

בבקשה לצו מניעה שהגישה טענה רזניק שהניסיון לסיכול מינויה נעשה ממניעים זרים, בהיעדר סמכות, בהיעדר מקור משפטי, תוך התערבות בשיקול הדעת הרפואי ובפררוגטיבה הניהולית של משרד הבריאות בכלל ובמרכז בפרט, בהבעת עמדה מצדה של הפרקליטות – התובעת בהליכים בפלילים – בהליך תלוי ועומד, כאכיפה סלקטיבית ולמצער כהתחשבנות עם רופא שאינו נותן חוות דעתו לטובת הפרקליטות. רזניק עתרה לאפשר לה להתחיל את עבודתה בתפקיד לאלתר ובאופן בלתי מותנה.

לדיון הצטרפו כידידי בית המשפט גם ההסתדרות הרפואית בישראל ולשכת עורכי הדין, שטענו כי רזניק צריכה לאיש את התפקיד שאליו נבחרה במכרז באופן מיידי וללא תנאי. ההסתדרות הרפואית הפנתה לבג"ץ 9198/02 שבעקבותיו הורשו רופאים בשירות המדינה בעלי מומחיות בתחום הרפואה המשפטית לתת חוות דעת בתחום מומחיותם בהליכים נגד המדינה, גם ללא קבלת היתר מוועדת חריגים.

בא-כוח לשכת עורכי הדין התייחס לעמדתם של פרקליט המדינה ושל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לפיה המדינה מוסמכת לפסול את זכיייתה של רזניק במכרז על רקע מתן עדות לטובת נאשם במשפט פלילי. עמדה זו, לטענת הלשכה, טומנת בחובה סכנות רבות ומעלה חשש לפגיעה אנושה בערכי היסוד של הדין הפלילי, ובראשם זכותם של נאשמים להליך הוגן.

לטענת המדינה, מדובר בשאלת סבירות קבלה לשירות הציבורי של מי שקיים ספק רב ביחס להתאמתו לתפקיד ונקבעו לגביו ממצאים קשים ביותר לגבי מהימנותו האישית והמקצועית – ממצאים הקשורים ישירות לתפקיד המבוקש, בפרט כשמדובר בתפקיד בכיר ורגיש. ממצאים אלו, טענה המדינה, לא עמדו לנגד עיניה טרם זכייתה של פורמן רזניק במכרז.

"עיקר הנזק – הכתם שהוטל על המבקשת"

לאחר שהגישה פורמן רזניק את בקשתה לבית הדין לעבודה, התקיימה ישיבה בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, בנוכחות שרת הבריאות, מנכ"ל משרד הבריאות ונציב שירות המדינה, ובסופה נקבע כי פורמן רזניק תתחיל את עבודתה בכפוף לחתימתה על הסדר ניגוד עניינים, אך כניסתה לתפקיד תישקל מחדש לאחר פסק הדין בערעור.

השופטת עידית איצקוביץ ונציגי הציבור יוסף לוין ויגאל ליבר קיבלו את הבקשה לצו מניעה זמני וקבעו כי פורמן רזניק תיכנס לתפקידה באופן מיידי וללא תנאים.

השופטת איצקוביץ ציינה כי לא מתקיימות בעניינה של פורמן רזניק אף אחת מהנסיבות המצדיקות ביטול תוצאת המכרז, והפנתה גם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה לפיה משנסתיימו ההליכים ונבחן הזוכה במכרז, אין להשיב את הגלגל לאחור ויש לתת לו ליהנות מפרי זכייתו.

השופטת קיבלה את עמדתה של פורמן רזניק לפיה ההגבלה המוצעת על עיסוקה תרוקן את תפקידה מתוכן. כמו כן, קבעה השופטת כי עמדתה של היועץ המשפטי לממשלה, לפיה הקביעות בפסק הדין הספציפי פוגעות באמינותה המקצועית של המבקשת עד כדי איונם של השיקולים החיוביים שהצדיקו את זכייתה במכרז – בהם קורות חייה, ההמלצות שקיבלה וחוות הדעת המשבחת של הממונה עליה – אינה סבירה ואינה מוצדקת.

השופטת איצקוביץ דחתה את טענת המדינה כי פורמן רזניק יכולה לחזור לעבודתה בחברת מדן, לאחר שהתפטרה כדי להתקבל לתפקיד במכון לרפואה משפטית. "לא נראה סביר לדרוש מהמבקשת לקבל על עצמה להכין חוות דעת פרטיות כדי להקטין את נזקיה עד להכרעה בתיק העיקרי", קבעה השופטת. "זאת, בין היתר, מאחר שבאותה סיטואציה עשויים להתווסף מקרים שבהם המבקשת עלולה להיות במצב של 'ניגוד עניינים' – מה שהיה המכשול הראשון לכניסתה לתפקיד".

עוד קבעה השופטת כי "הנזק של המבקשת לא מתבטא רק בהיעדר מקור פרנסה, אלא גם, וייתכן בעיקר, בכתם שהוטל עליה כל עוד לא מכובדת זכותה למקום עבודה לו זכתה בדין. העבודה – בוודאי זו של רופא על כל מומחיותיו – היא הרבה יותר מדרך להתקיים בכבוד, היא גם דרך להגשמה עצמית".

לאור האמור קבעה השופטת כי קיימות הוכחות לכאוריות לזכאותה של פורמן רזניק לסעד המבוקש ומאזן הנזקים נוטה לטובתה. המדינה תישא בהוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דינה של פורמן רזניק בסך של 15 אלף שקל. דיון מוקדם בתיק העיקרי יתקיים ב-20 בנובמבר 2014.

 

סע"ש 34157-07-14

 

לקריאה נוספת, ראו:

 

למרות הראיות החדשות - נותרה על כנה הרשעתו של רומן זדורוב ברצח תאיר ראדה

 

שינוי נהלים במכון לרפואה משפטית: הסנגורים יקבלו נגישות רבה יותר לראיות

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
153 | S:150