שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > חקירה פלילית בעידן האינטרנט: הכנסת מרחיבה את סמכויות החיפוש של המשטרה

חדשות

חקירה פלילית בעידן האינטרנט: הכנסת מרחיבה את סמכויות החיפוש של המשטרה
חקירה פלילית בעידן האינטרנט: הכנסת מרחיבה את סמכויות החיפוש של המשטרה
08/06/2014, עו"ד אורי ישראל פז

תיקון לחוק סדר הדין הפלילי מעדכן את סמכויות האכיפה, התפיסה והחיפוש שבידי המשטרה ומתאים אותן לעידן הנוכחי. בין היתר, תוכל המשטרה לקבל צו למסירת מפתח הצפנה לחומר מוגן בסיסמה, לערוך חיפוש סמוי ולחדור לחומר מחשב ללא ידיעת בעליו

הכנסת אישרה בשבוע שעבר בקריאה ראשונה את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש, המצאה, תפיסה, ותיקונים שונים), שנועדה להסדיר את סמכויות האכיפה שבידי המשטרה, בין היתר לנוכח הצורך בהתאמת חלקן לעידן המודרני, לאור השינויים הטכנולוגיים שחלו בשנים באחרונות, תוך איזון ושמירה על זכויות הפרט. חלק גדול מההתאמות הנ"ל נוגע לפעולות בחומר מחשב.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

לאור העובדה כי סמכויות החיפוש, התפיסה ודרישת ההמצאה, הניתנות על פי המוצע למשטרה (כמו גם לגופי חקירה נוספים), נוגעות ישירות לזכויות הפרט בחברה, מבקשת הצעת החוק ליצור את האיזון הראוי בין שני אינטרסים חשובים אלה. כך, מצד אחד תובטח היכולת לקיים חקירות יעילות לשם גילוי עבירות ומניעתן, במטרה להביא עבריינים לדין ולשמור על שלום הציבור, ומצד שני, תימנע פגיעה העולה על הנדרש בזכויות הפרט לשם השגת תכליות אלה.

כך, למשל, מוצע לאפשר למשטרה לערוך במקרים חריגים חיפוש סמוי, חיפוש על גופו של אדם שאינו חשוד בנסיבות מצומצמות, קבלת חומר מחשב במקרה של דחיפות מיוחדת בהיתר מינהלי, קבלת צו שיפוטי למסירת סיסמה או מפתח הצפנה למחשב, ביצוע חיפוש נרחב יותר על גופו של עצור בכניסה למעצר ועוד – והכל תוך קביעת האיזונים והמגבלות הנדרשים לסמכויות אלה.

איזון זה מתבטא, בין היתר, בהגדרה ברורה ומפורטת של סמכויות המשטרה, לרבות הסמכויות החדשות הניתנות לה, לצד קביעת מגבלות על הפעלת אותן הסמכויות, התווית שיקול דעת בית המשפט שנדרש לאשר או לבקר הפעלת סמכויות אלה, קביעת עקרונות באשר לשימוש בהם וקביעת מנגנוני בקרה חדשים.

גמישות החוק במציאות משתנה

בתום עבודת מטה מקיפה ויסודית במחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי) במשרד המשפטים, בשיתוף הפרקליטות, משטרת ישראל, הסנגוריה וגורמים נוספים, הובאה ההצעה לוועדת שרים לחקיקה, לאחר שקיבלה את אישור היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין ושרת המשפטים ציפי לבני.

הצעת החוק מבוססת בעיקרה על המלצות הוועדה לסדר דין פלילי בראשות שופט בית המשפט העליון המנוח דב לוין. המלצות הוועדה נבחנו, עובדו ועודכנו, בין השאר על מנת להתאימן לשינויים הטכנולוגיים המשמעותיים שהתרחשו בשנים האחרונות אשר חייבו את התאמת הנוסח המוצע גם לביצוע פעולות אכיפה בקשר למחשבים ולחומר מחשב.

בתחום אחרון זה מחדשת ההצעה רבות, הן בהתייחסות מיוחדת לסמכויות השונות כאשר הן עוסקות בחומר מחשב, הן במתן סמכויות נוספות, הן בקביעת הוראות מיוחדות למצבים שונים כגון בעלי חסיון, ספקי שירות, נושאים המשיקים לתחום האזנת סתר ועוד. עוד קובעת ההצעה בהקשר לחיפוש במחשבים סל של קריטריונים ושיקולים לבית המשפט כדי להבטיח בחינה מעמיקה של הבקשה, כמו גם להותיר מקום לגמישות ההסדר החקיקתי, הנדרש בעיקר בחקיקה העוסקת במציאות טכנולוגית דינאמית ומשתנה.

מטרת הצעת החוק הינה להשלים מהלך של החלפה והאחדת החקיקה הישנה לעניין סמכויות האכיפה המרכזיות בחוקים חדשים, התואמים את צרכי המשטרה בעידן המודרני, בין היתר בהתמודדות עם הפשיעה החמורה והמאורגנת ולנוכח ההתפתחויות בפשיעה במרחב הסייבר. הצעת החוק מחליפה את ההוראות הישנות הקיימות היום בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) שחוקקה בשנת 1969, המבוססת בעיקרה על חקיקה מנדטורית, וכוללת תיקונים נוספים חשובים לחוקים אחרים המסדירים סמכויות אכיפה.

תפיסת חפץ ללא מעצר

הטיפול בהצעת החוק נעשה בשנים האחרונות במחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי) במשרד המשפטים, תחילה בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דאז, עו"ד רחל גוטליב, ולאחר מכן, בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד רז נזרי, ורוכז על ידי עו"ד אביטל בגין.

אלה כמה מהנושאים המרכזיים בהצעת החוק:

(א) קביעת עקרונות כלליים החלים על הפעלת כל הסמכויות, כגון דרישת ההסמכה בחוק או לפיו, עיקרון המידתיות, התאמה לקטינים.

(ב) החלפת הוראות פקודת סדר הדין הפלילי לעניין המצאה והקפאה של חפץ, חיפוש ותפיסה בהוראות חדשות – ההצעה מחדשת רבות בנושא הסמכויות הקיימות כבר היום, ומבהירה נושאים שלקו בחוסר בהירות: פירוט העילות, קביעת מסגרת שיקול הדעת בבקשה ומתן צווים כך שתצומצם במידת האפשר הפגיעה בקניינו ובפרטיותו של אדם, לצד מתן מענה לצורכי החקירה; קביעת חובות פירוט של הבקשה והצו; קביעת מנגנוני עיון חוזר וערעור; התייחסות לנושא של בעלי חסיונות; התווית שיקול דעתו של השוטר, של האחראי על החקירה, ושל בית המשפט, שממנו נתפס החפץ או הטוען לזכויות בחפץ; קביעת אחריות המשטרה בתפיסה; הוראות מיוחדות לחפץ תפוס; הוראות מיוחדות לעניין החזקה של מחשב.

(ג) הסדרה של נושא החיפוש בהסכמה – הבטחת ההסכמה מדעת, הבהרת הנסיבות בהן מתאפשר ביצוע חיפוש בהסכמה.

(ד) מתן סמכות חיפוש סמוי. מדובר בסמכות ייחודית, אשר נכללה במסגרת ההמלצות של ועדת לוין, ואשר נמצא כי היא חיונית להתמודדות עם פשיעה חמורה ומאורגנת. מטבע הדברים, הסמכות הוגבלה לעבירות חמורות בלבד ונקבעו בלמים משמעותיים לשימוש בה.

(ה) הרחבה משמעותית של חובות תיעוד ודיווח, ומסירת העתקי דוח לאדם שאצלו נערך החיפוש. ההרחבה מיועדת לאפשר פיקוח ובקרה טובים יותר על ביצוע החיפוש על ידי המשטרה.

(ו) הפרדה בין סמכות חיפוש על הגוף ובין סמכות המעצר, כך שכאשר יש חשד שאדם נושא חפץ שקשור לעבירה על גופו, לא יידרש מעצרו לצורך תפיסת החפץ.

(ז) קביעת פרק פעולות בחומר מחשב – פרק הפעולות בחומר מחשב תופס חלק גדול מהצעת החוק וקבועות בו הוראות מפורטות לעניין ההגדרות, סוגי הצווים, הגבלות על הצווים במקרה של קבלת מידע מספקי שירות, מתן סמכות חדשה של צו למסירת מפתח הצפנה לחומר מחשב מוצפן או מוגן סיסמא, סמכות למתן צו חדירה לחומר מחשב ללא ידיעת המחזיק, וקביעת היתר מינהלי לקבלת חומר מחשב. בנוסף פרק זה מפרט את נוהל ביצוע חדירה לחומר מחשב ודו"ח חדירה לחומר מחשב. הפרק מבקש לעדכן את תחום החקירות הפליליות לאינטרסים, הצרכים והזכויות הנוגעות לחקירה הפלילית בעידן הסייבר.

(ח) תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) – הסדרת סמכויות השימוש בכוח וסמכויות החיפוש במקרה של מעצר.

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
151 | S:150