שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > עונש מקסימלי בפרשת מליסרון: קנס של 2 מיליון שקל על החברות עופר השקעות

חדשות

עונש מקסימלי בפרשת מליסרון: קנס של 2 מיליון שקל על החברות עופר השקעות
עונש מקסימלי בפרשת מליסרון: קנס של 2 מיליון שקל על החברות עופר השקעות
26/01/2014, עו"ד אורי ישראל פז

שנת מאסר בפועל גם נגזרה על מנהל הכספים של חברת מליסרון, שהורשע בתרמית בניירות ערך. ואילו על אלי העליון, סוחר מניות שהרשעתו בפרשה היתה חסרת תקדים, הוטלו עבודות שירות בלבד. השופט חאלד כבוב מהמחלקה הכלכלית משרטט לראשונה קווים אדומים בעבירות של ניירות ערך: "הקפדה על כללי משחק ברורים הם מנשמת אפו של שוק הון מפותח. כל הפרה של אמון זה, כמו במקרה של השפעה על השער בדרכי תרמית, תיתקל בתגובה הולמת"

בית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) הטיל היום עונש של שנת מאסר בפועל וקנס בסך 100 אלף שקל על גולן מדר, ששימש כמנהל כספים של החברה הציבורית מליסרון בשליטת קבוצת עופר.

כמו כן, הטיל בית המשפט עונש של שלושה חודשי מאסר בעבודות שירות וקנס כספי בסך 25 אלף שקל על אלי העליון, ששימש כסוחר בניירות ערך בחברת פועלים סהר. העליון הורשע בעבירה של תרמית בקשר לניירות ערך בדרך של השפעה בתרמית על תנודות השער של ניירות ערך. נראה כי בית המשפט לא אימץ את עמדת הפרקליטות שיש להושיב את העליון ל"מאסר משמעותי מאחורי סורג ובריח".

על החברות הפרטיות מקבוצת עופר חברת עופר השקעות בע"מ וחברת עופר פיתוח והשקעות בע"מ, הטיל בית המשפט קנסות בסך מיליון שקל על כל אחת הן. קנס זה הוא הקנס המקסימלי האפשרי לפי החוק באותה עת.

מדר הורשע בעבירות תרמית בניירות ערך ובעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך, לאחר שנקבע כי פעל להשפיע בתרמית על שער אג"ח סדרה ד' של מליסרון בארבעת הימים שקדמו להרחבת סדרת האג"ח שביצעה מליסרון. מדר ביצע את התרמית באמצעות העברת הנחיות להעליון, לפיהן התבקש העליון לבצע רכישות מסיביות של אג"ח סדרה ד' של מליסרון בבורסה במטרה להעלות את שער האג"ח או למנוע את ירידתו בימים שקדמו להצעת הרחבת הסדרה לציבור. לצורך ביצוע הפעולות העמיד מדר לרשות העליון כ-30 מיליון שקל מחשבונות קבוצת עופר. בהנחייתו של מדר פעל העליון בחשבון ניירות ערך של עופר פיתוח בפועלים סהר וביצע פעולות באג"ח במטרה להעלות את שער האג"ח או למנוע את ירידתו.

הרשעה תקדימית

לטענת הפרקליטות, לאור הדרך שבה התנהל העליון בפרשה, אין בהרשעתו כל תקדים או חידוש. כך, גם עם עורך דין או רואה חשבון נרתם למזימה תרמיתית של אחד מלקוחותיו, גם אם אין לו אינטרס ישיר בתוצאותיה, לא יימלט מאימת הדין.

מנגד, טען סנגורו של העליון, עו"ד ד"ר גרשון גונטובניק, כי הכרעת הדין בעניינו של העליון הייתה תקדימית לחלוטין, המשנה סדרי עולם בשוק ההון, מבחינת חלוקת התפקידים והאחריות המוטלת על העוסקים במסחר. לטענתו, העליון פעל על פי הנורמות שהיו רווחות בקרב ברוקרים בשוק ההון בתקופה הרלוונטית. ד"ר גונטובניק הדגיש שאין מחלוקת על כך שככל שהייתה תוכנית השפעה, העליון לא היה חלק ממנה – הוא לא הוכנס לסוד העניינים ופעל על מנת למלא את רצונם של לקוחותיו כפי שזה שודר לו, באופן רציף בזמן אמת – לא היה כל רכיב של תכנון העבירה מבחינתו.

לטענתו, המניע של העליון בביצוע העבירות היה שכך תפס את תפקידו כברוקר – למלא את הוראות לקוחותיו, תוך הנחה שהפעולות המבוצעות על ידיהם נבדקו ונבחנו גם מהבחינה החוקית. על מנת להמחיש עד כמה לא הפנים העליון שהדרך בה פעל היא אסורה, הזכיר ד"ר גונטובניק שהעליון היה זה שאיתר והעביר לידי רשות ניירות ערך את הקלטות השיחות בינו לבין מדר, אולם גם אחרי שהאזין לשיחות, וזומן לחקירה במשרדי הרשות, הוא לא התייעץ עם עורך דין, שכן הוא לא עלה על דעתו כי הוא נחשד בביצוע עבירה.

"אומר מיד כי בכל הנוגע לגזירת עונשו של העליון (בניגוד לעצם ההכרעה בדבר הרשעתו), דבריו של ב"כ הנאשם מקובלים עליי במידה רבה", ציין השופט כבוב בגזר דינו של העליון. "אין מחלוקת על כך שזו הרשעה תקדימית בכל הנוגע לברוקרים בשוק ההון, שכן אין מדובר במקרה בו העליון סחר בתרמית עבור עצמו, אלא בהוראת לקוחותיו".

עם זאת, בחר השופט כבוב להבהיר כי "במקרים הבאים בהם יעמוד בפני בית המשפט ברוקר ששיתף פעולה במודע עם פעילות לא חוקית של לקוחותיו, ייקבע בעניינו מתחם עונש מחמיר בהרבה מאשר להעליון".

עסקינן בהתערבות בוטה במסחר ובהיקף גדול מאוד

בית המשפט המחוזי קבע כי "הקפדה על כללי משחק ברורים הם מנשמת אפו של שוק הון מפותח" וכי "כל הפרה של אמון זה, כמו במקרה של השפעה על השער בדרכי תרמית, תיתקל בתגובה הולמת".

בהתייחס לעונש הראוי במקרה זה בעניינו של מדר קבע השופט כבוב כי "נסיבותיו האישיות של מדר לא נעלמו מעיני, אך חרף זאת מצאתי בסופו של דבר כי אין מנוס משלחו למאסר מאחורי סורג ובריח... בנסיבות העניין רק עונש מאסר בפועל יקיים אתת עיקרון ההלימה". בית המשפט הוסיף כי נסיבותיו האישיות של מדר ובעיקר העובדה כי לא פעל מתוך תאוות בצע אישית, הם שהובילו אותו לעונש מתון.

באשר לעונש המקסימלי וחסר-תקדים שהושת על החברות עופר השקעות, כדרישת הפרקליטות, יצוין כי בא כוחן של החברות, עו"ד פיני רובין, טען כי ניתוח של פסיקה קיימת מגלה שהעונשים הממוצעים שהוטלו על חברות שהורשעו בעבירות ניירות ערך עמדו על 140-150 אלף שקל בלבד. הוא ציין כי במקרים חריגים ביותר, בהם נגזרו קנסות גבוהים יותר, התרחשו בנסיבות חמורות בהרבה מבעניינן של החברות עופר השקעות. עוה"ד רובין הוסיף שיש לזקוף לזכותן של החברות-הנאשמות את העובדה שהן חברות פרטיות שנטלו על עצמן, מיוזמתן, שורה ארוכה של הגבלות והתחייבויות בתחום הממשל התאגידי השמורות בדרך כלל לחברות ציבוריות.

עו"ד רובין סיפר כי החברות עופר השקעות פעילות מזה 55 שנה מבלי שהוטל בהן דופי, וסיפר כי לאחר שימוע הכרעת הדין, התכנסו הדירקטוריונים של החברות המורשעות ואימצו תכנית אכיפה פנימית קפדנית באופן וולונטרי.

אולם, השופט כבוב קבע בגזר הדין כי "החברות בהן עסקינן הן חברות מבוססות ועתירות נכסים. לראייה, במהלך ארבעת ימי המסחר נשוא כתב האישום, הן ביצעו רכישות בהיקף של כ-24 מיליון שקל רק של אגרות החוב של מליסרון. במהלך המשפט, פעמים רבות הבהירו העדים מטעם החברות, כי אלו היו סכומים לא מהותיים עבור קבוצת עופר, ולכן הופקדו לשיקול דעתו הבלעדי של מדר ושל לוי, תוך דיווח לאחור לדירקטוריון קבוצת עופר פעם ברבעון".

השופט כבוב הוסיף כי "לו היו מתבצעות הרכישות לאחר התיקון לחוק ניירות ערך הייתי קובע את מתחם הענישה על סכום של 4-2 מיליון שקל, עבור כל אחת מהחברות, שכן עסקינן בהתערבות בוטה במסחר, בהיקף גדול מאוד, ובאופן שהשפיע על שער נייר ערך סחיר ביותר הן בשוק המשני בימים קדמו להרחבת הסדרה, והן בשוק הראשוני במהלך הרחבת הסדרה עצמה. בתוך המתחם הייתי מביא לידי ביטוי את הנסיבות לקוּלה אליהן התייחס עו"ד רובין בטיעוניו: העובדה שהחברות מקפידות על משטר תאגידי מחמיר ביחס לחברות פרטיות, העובדה שלא הוכח שמדר קיבל "הוראות מלמעלה" לבצע את הרכישות באופן שיתמוך בשער, והעובדה שהרכישות כשלעצמן לא היו נטולות היגיון כלכלי מבחינת החברות".

בית המשפט המחוזי הוסיף כי מנגד היה מביא בחשבון ש"החברות הנ"ל הטילו על מדר להשקיע סכומים של עשרות רבות של מיליוני ש"ח על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא בקרה או פיקוח בזמן אמת. עוד ייאמר בהקשר זה כי שוכנעתי שמדר עשה את שעשה מתוך ניסיון להצטיין בתפקידו, כך שגם אם לא קיבל הוראה מפורשת לנהוג כפי שנהג, בוודאי שלא קיבל הנחיות מפורשות להיזהר בעת ביצוע רכישות 'בתוך המשפחה' מסוג זה".

באשר לנתוני הסטטיסטיקה שהעמיד עוה"ד רובין, לפיה בתי המשפט נוהגים להטיל על חברות קנסות בגובה של מאות אלפי שקלים בודדים, ציין השופט כבוב כי |"ענייננו אינו העניין הטיפוסי כלל ועיקר. עוצמתן הכלכלית של הנאשמות בענייננו, והדרך בה הפעילו את עוצמתן על מנת להשפיע על שער אגרות החוב של מליסרון, מחייב להטיל עליהן גבוה מכפי שהחוק, במתכונתו באותה עת מאפשר".

התיק נוהל ידי עוה"ד עמית בכר ויעל ענתות ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), לאחר שנחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.

את גולן מדר ייצגו עוה"ד ז'אק חן וע' בן משה.

את אליהו העליון ייצגו עוה"ד ד"ר גרשון גובטובניק ועודד גזית ממשרד ד"ר י' וינרוט ושות'.

את החברות עופר השקעות בע"מ ועופר פיתוח השקעות בע"מ ייצגו עוה"ד פיני רובין, נבות תל-צור, א' הראל, ה' שמעון ול' אפריאט.

ת"פ 23842-11-11

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
153 | S:150