שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > ועדת האתיקה מחדדת את הנהלים בנוגע לפרסומים אסורים של עורכי דין

חדשות

ועדת האתיקה מחדדת את הנהלים בנוגע לפרסומים אסורים של עורכי דין
ועדת האתיקה מחדדת את הנהלים בנוגע לפרסומים אסורים של עורכי דין
26/11/2018, עו"ד לילך דניאל

לשכת עוה"ד פרסמה מספר החלטות עקרוניות שניתנו בחודשים האחרונים בידי ועדת האתיקה הארצית. בין היתר נקבע כי שימוש באפליקציה להקלטת שיחות אוטומטית ע"י עורך דין עשויה לעלות כדי עבירה אתית, כי אין להעניק ייעוץ בטלפון בחיוב לפי דקות שיחה וכי אין לפרסם על פגישת ייעוץ "ללא עלות"

לשכת עורכי הדין פרסמה אמש (ג') את גיליון נובמבר של "אתיקה מקצועית", המכיל מקבץ החלטות עקרוניות שניתנו בחודשים האחרונים ע"י ועדת האתיקה הארצית של הלשכה. בין היתר התייחסה הועדה לנושאי פרסומת, ניגוד עניינים וכתבי טענות וקבעה מספר החלטות מעניינות בנושאים אלו.

אחת מהחלטות אלו, נוגעת לנושא הקלטת שיחות. לפני מספר חודשים פורסמה החלטת הועדה האוסרת באופן מוחלט וגורף שימוש כלשהו בתוצריה של הקלטה אסורה בכל הנוגע להקלטת לקוח או עורך דין אחר, גם לא לצורך הדיפת תלונה שהוגשה לוועדת האתיקה. החלטה זו עוררה רעש בקרב הקהילה המשפטית. כעת מחדדת הועדה כי גם שימוש באפליקציות המקליטות באופן אוטומטי את כל השיחות המתקיימות באמצעות הטלפון הסלולרי – עשויה לעלות כדי עבירה אתית: "עורך הדין אשר עושה שימוש במכשיר המקליט שיחות באופן אוטומטי, בין אם מדובר באפליקציה שהותקנה ע"י עורך הדין ובין אם בתוכנה מובנית במכשיר הטלפון – לכאורה עובר עבירה אתית".

עוד קובעת הועדה, כי גם שימוש בתוצר הקלטה שנעשתה "בטעות" או ללא יסוד נפשי לצורך הדיפת תלונה משמעתית – הוא אסור. "אילו הכוונה הייתה לאסור על שימוש בהקלטה שנעשתה ביודעין בלבד – הרי שדי היה לאסור על עצם ההקלטה ולא היה נדרש להוסיף סעיף מפורש האוסר על השימוש בתוצר", נכתב. "ועדת האתיקה אינה שונה לעניין זה מכל ערכאה אחרת, ולא ניתן להתיר שימוש בהקלטות אסורות לצורך הדיפת תלונות אתיות".

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

בנושא אחר החליטה הועדה בין היתר, כי נאסר על עו"ד לקיים "פגישות יעוץ" ראשונית דרך הטלפון בחיוב לפי דקות שיחה שכן הדבר מהווה פגיעה בכבוד המקצוע. "ברירת המחדל היא מתן ייעוץ משפטי בפגישה פנים מול פנים עם הלקוח", נכתב בהחלטת הועדה. "כאשר מדובר בלקוח קבוע רשאי עורך הדין לסטות מן האמור, לשם מתן שירות יעיל לאותו לקוח, אך גם זאת רק בנסיבות ההולמות את כבוד המקצוע".

בנוסף, נאסר על עורכי דין לכלול בגדר פרסומת מקצועית מלל כמו "פגישת יעוץ ראשונה ללא עלות" או "ייעוץ ראשוני חינם". זאת, שכן המלל החופשי בפרסומת יכול לכלול רק הצעה לשירות משפטי שאינו כולל התייחסות לשכר הטרחה. על אותו משקל, נקבע כי גם פרסום על עריכת צוואה "ללא עלות" אינו עולה בקנה אחד עם כללי הפרסומת. עוד קובעת הועדה, במענה לשאילתא שהוגשה אליה, כי הנחת קופסה עם כרטיסי ביקור מחוץ למשרדו של עורך הדין מהווה "שידול אסור" ואף זילות המקצוע.

"מחיקת חובות" – מונח מטעה

שורה נוספת של החלטות נגעה לשאילתות שהוגשו ללשכה בענייני פרסומת מקצועית של עורכי דין, וזאת על רקע הרפורמה האחרונה בכללי הפרסומת. בין היתר נקבע, כי אין כל מניעה שעורך דין יפתח קבוצת וואטסאפ בה יינתן מענה לשאלות מתייעצים שאינם עורכי דין, אך זאת בכפוף לשמירת העקרונות שנקבעו בהחלטה קודמת של הועדה שהתייחסה לפעילות עורכי דין ברשתות חברתיות. בכלל זאת, נקבע, על עוה"ד להתרות בחברים בקבוצה שאינם ממלאים אחר הכללים, ולהרחיקם מהקבוצה במידת הצורך.

באותו הקשר, נקבע כי אין מניעה לעו"ד להשתתף בקבוצת פייסבוק סגורה או פתוחה ולהשיב על שאלות כלליות בתחום עיסוקו, אך בעשותו כן עליו להקפיד לעמוד בכל ההגבלות האתיות שנקבעו בהחלטות קודמות של הועדה ובכלל זאת הזדהות כעו"ד, לתקשר עם הפונים אליו בשאלות אישיות רק דרך הודעות פרטיות, להימנע מהתבטאויות שיש בהן פגיעה בכבוד המקצוע, להקפיד לשמור על סודיות מקצועית וכיוב'.

מלבד האמור, התייחסה הועדה לתלונות רבות שהופנו אליה ביחס לפרסומי עורכי דין בדבר "מחיקת חובות" או הקטנתם. בעניין זה מדגישה הועדה כי פרסומת במסגרתה מתחייב עורך הדין על תוצאה, כגון זכייה, "ניצחון בהליך", הקטנת חובות או מחיקתם – היא פרסומת מטעה העומדת בניגוד לכללים. "מחיקת חובות הוא אינו מונח משפטי", נכתב בהחלטת ועדת האתיקה. "השימוש במושג זה בפרסומות, כאילו זה הפתרון האופטימלי ודרך הפעולה בכל תיק, הוא שימוש מטעה שאף עלול לעודד אנשים לאי תשלום חובות. על עורך הדין לפעול במסירות ונאמנות ללקוח בכל תיק בהתאם לנסיבותיו, ועל כן השימוש בביטוי 'מחיקת חובות' או בביטוי 'הקטנת חובות' (להבדיל מ'הפטר', 'הסדר' וכו') – הוא אסור".

עוד מבהירה הועדה כי גם פרסומים של סכומים שהשיגו עורכי הדין ללקוחותיהם או שיקים שקיבלו לכאורה עבור הלקוחות הם אסורים: "בכל הכבוד ל'הישגים' של עורכי הדין", נכתב, "פרסומת צריכה לכלול מידע ענייני, אמין ונכון, שמשקף נאמנה את המצב המשפטי וגם את ניסיונו של עורך הדין, ולא מצג שאינו קשור באלו".

בהקשר אחר אך עדיין בנושא פרסומת, נקבע כי מקום בו מתפרסמים פרטי יצירת קשר עם עורך הדין או משרדו במסגרת מאמר, ראיון או ניהול פורום – חזקה שמדובר בפרסום ולכן יש לכתוב באופן מפורש כי מדובר בפרסומת. במקרה אחר, החליטה הועדה בתלונה נגד משרד עו"ד המייצג חיילים בפני בתי דין צבאיים, שכלל איור של חייל הכורע ומחזיק נשק בנייר המכתבים שלו. נקבע, כי אמנם על פי כללי הפרסומת החדשים מותר לפרסם איור שיש לו קשר לשירות המקצועי שמציע עורך הדין, אולם איור זה לא יכול להיות פוגע או מאיים. לאחר הסרת האיור, נגנזה התלונה נגד משרד עורכי הדין הנילון.

בעניין אחר, הבהירה הועדה כי חל איסור על עו"ד להשתתף בפרסומת שיווקית בטלוויזיה, גם מקום בו הוא אינו מושא הפרסום הישיר (כגון פרסומת למוצר מסחרי כלשהו).

כמו כן, בהמשך להחלטה קודמת של הועדה, לפיה נאסר על עו"ד לתת חסות לכנס, ובהמשך לפניות חוזרות ונשנות שהופנו אליה בנושא זה, ביקשה הועדה לחדד מספר נקודות בעניין. נקבע, כי עו"ד רשאי להרצות בכנס מקצועי (בין אם בתשלום או ללא תשלום) וכן מותר לחלק למשתתפים מאמר מקצועי של עוה"ד המרצה. עם זאת, מבהירה הועדה כי נאסר לחלק דף עם פרופיל המשרד, להציג את לוגו המשרד בפרסומי הכנס או על הבמה בזמן הרצאת עוה"ד, הצבת פלקטים ברחבי אולם הכנס עם שם המשרד ועוד. בנוסף, אין מניעה שהמשרד יערוך כנס מקצועי עצמי עבור לקוחותיו בלבד, ללא פרסום עבור אחרים.

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
עורכי דין/בעלי מקצוע עוד
152 | S:150