מחשבונים

המחשבונים במאגר תקדין מהווים כלי עזר בלבד. מטרת המחשבונים הינה לסייע למשתמשים לבצע חישובים שונים אך זאת תוך שימוש בידע המקצועי של המשתמש/ת בלבד ובאחריותו/ה בלבד. מאגר תקדין אינו אחראי לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם עקב הסתמכות על חישוב שבוצע במחשבונים המופיעים באתר ו/או על כל תוכן אחר המופיע באתר.