שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > נפגעתם במבצע צוק איתן? בדקו אם אתם זכאים לפיצוי מהמדינה על פי חוק

חדשות

נפגעתם במבצע צוק איתן? בדקו אם אתם זכאים לפיצוי מהמדינה על פי חוק
נפגעתם במבצע צוק איתן? בדקו אם אתם זכאים לפיצוי מהמדינה על פי חוק
14/07/2014, מערכת "כל מס"

מי זכאי לפיצוי בגין נזק עקיף כגון אובדן רווחים לעסק? כיצד יש לתבוע פיצוי על נזק לרכב שנפגע? מה הדין לגבי החפצים שהיו בבית וניזוקו? מערכת כל מס עונה על השאלות ומפזרת את הערפל סביב הוראות מס רכוש וקרן פיצויים

מבצע "צוק איתן" מביא עמו "מצב מיוחד לעורף, שלו השלכות כלכליות מיידיות – נזקים לבתי עסקים שונים, למבנים, לנישומים ולנכסים. המדינה לקחה על עצמה לפצות את אזרחיה על פי חוק.

המידע המובא להלן נועד לסייע לכם במקרה שרכושכם נפגע בפעולות מלחמה. המידע נערך על פי עיקרי הכללים של חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 והתקנות שהותקנו מכוחו, תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973 וכן מתוך מדריך הוראות מס רכוש וקרן פיצויים שפרסמה רשות המסים.

עקב המצב הביטחוני, נדחה מועד הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויי מס הכנסה, למתגוררים באזור המרוחק עד 40 ק"מ מרצועת עזה, מה-15 ביולי ל-25 ביולי 2014.

מעסיקים ועובדים עצמאיים באזור הדרום, עד 40 ק"מ מרצועת עזה, יוכלו לדחות את מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח עבור חודש יוני 2014 ל-25 ביולי, במקום ה-15 ביולי.

 

לרשימת היישובים לחץ כאן  

 

השבתה מפעילות מזכה בפיצוי

 

כיסוי הנזקים של ציוד עסקי שנפגע הוא, על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד (שווי ממוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי) במצבו לפני הפגיעה. עליכם להוכיח את בעלותכם על התכולה שנפגעה. לגבי מלאי, הנכם זכאים לפיצוי בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע (ללא מע"מ) לאחר שהמצאתם הוכחות כי המלאי היה בבעלותכם.

להוכחת הנזק עליכם להמציא רשימת הציוד או המלאי שנפגע, דוחות כספיים או מסמכים המעידים כי הציוד או המלאי נמצא בבעלותכם (חשבוניות רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רואה חשבון וכיו"ב). את כל החומר יש להעביר לשמאים המועסקים על ידינו בהתאם לדרישתם.

לטופסי התביעה יש לצרף אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור וצילום המחאה לאימות.

הפיצוי ייגזר גם מהאבחנה האם נגרם נזק ישיר או עקיף. נזק ישיר הוא פגיעה ישירה כתוצאה ממעשה איבה. במקרה כזה, יחול פיצוי על כל יישובי הארץ.

לעומת זאת, נזק עקיף הוא נזק שנגרם בשל המצב הביטחוני בתקופה האמורה והביא לאובדן רווחים – למשל, אי יכולת תפעול בתעשייה לתקופה של 24 שעות לפחות, או תקופה של שבעה ימים לפחות בשירותים ומסחר, כתוצאה ממעשה איבה או פעולות מלחמה או הנחיות פיקוד העורף או שר הביטחון. זאת, גם אם לא נגרם לנכס נזק ישיר. פיצוי נוסף יינתן בגין שכר עבודה של עובדים עבור כל יום שבו הם נמנעו מלהגיע .

הפיצוי יינתן רק לישובים המוגדרים יישובי ספר, כפי שהוגדרו בתקנות. במבצע "צוק איתן", מדובר גם על יישובי עוטף עזה והעיר שדרות.

 

מה לצרף לתביעה?

במקרה של נזק למבנה, עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) בסיוע אנשי מקצוע יבקרו אצלכם ויערכו שמאות. השמאות תסייע לקביעת הפיצוי הכספי שמיועד לשקם את הנזק בסיוע בעלי מקצוע על פי בחירתכם.

בעלי כלי רכב שניזוקו בפעולת איבה יפנו לעובדי מחלקת הפיצויים במקום, לצורך אומדן הנזק ויופנו מידית לתיקון הנזק בכל מוסך שיבחרו ובתנאי שהשמאי מטעם קרן הפיצויים (מס רכוש) יאשר את התיקון לפני ביצועו.

בעת הפנייה יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים: רישיון רכב, אישור משטרה הכולל מספר הרכב וחתימת חוקר וקצין משטרה, ייפוי כוח (אם מגיש התביעה אינו בעל הרכב). את טופס ייפוי הכוח ניתן להוריד מאתר רשות המסים, הסכם ליסינג (אם הרכב בבעלות ליסינג לטווח ארוך), הסכם שכירות (לבעלי מוניות), אישור מחברת ביטוח (בתיקון מעל 10,000 שקל יש צורך לצרף אישור חברת הביטוח על היעדר תביעה), צילום צ'ק או אישור מהבנק מחשבון הבנק על שם הניזוק, פרטי הבנק, וכן כל המסמכים שיידרשו מכם על ידי השמאים.

 

אין פיצוי על כסף מזומן

 

אם נקלעתם לפעולת איבה וחפצים אישיים שהיו עמכם נפגעו, עליכם לפנות לאנשי קרן הפיצויים (מס רכוש). השתדלו להציג את החפצים שנפגעו על מנת שניתן יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם.

חשוב לדעת: אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק או בבית מגורים, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים. בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן או גניבה של כסף מזומן והמחאות שנפגעו באירוע.

לבירורים ופרטים נוספים הנכם מתבקשים לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין או למוקדי מס רכוש, הסמוכים למקום מגוריכם:

פקיד שומה אשקלון/ שדרות, רחוב העוז 1, טלפון:08-6623300

מיסוי מקרקעין חיפה: רחוב פל-ים 15, טלפון: 04-8630402

מיסוי מקרקעין טבריה: רחוב אלחדיף 23, טלפון: 04-6714005/6

מיסוי מקרקעין ירושלים: רחוב כנפי נשרים 66, טלפון: 02-654231/4

מיסוי מקרקעין תל אביב: דרך מנחם בגין 125, טלפון: 03-7633224

יודגש כי הדברים המובאים להלן אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד.

 

שאלות ותשובות

 

1. האם יש צורך להודיע לאנשי מס רכוש בקרות אירוע נזק?

מס רכוש עומד בקשר מתמיד עם כוחות הביטחון. סמוך לזמן האירוע, מיד כשמתאפשר על ידי כוחות הביטחון, מגיעים אנשי מחלקת פיצוי פעולות איבה ברשות המסים לאזור הפיגוע בלוויית שמאים ומהנדסים. הצוותים עוברים בין הדירות, העסקים או המשרדים שנפגעו, מסבירים לניזוקים את זכויותיהם ומנחים אותם כיצד למלא את טופסי התביעה.

 

2. מי מפצה את מי שרכושו נפגע?

המדינה לקחה על עצמה לפצות את אזרחיה, על פי חוק, על נזק שנגרם לרכוש כתוצאה מפעולת איבה. זאת כדי להשיב את המצב לקדמותו מהר ככל שניתן.

עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) בסיוע אנשי מקצוע יגיעו אל האזרחים שביתם נפגע ויערכו שמאות. השמאות תסייע לקביעת הפיצויים הכספיים כדי לשקם את הנזק בסיוע בעלי מקצוע על פי בחירת הניזוק. במקרים שבהם הניזוק אינו מסוגל לטפל בשיקום הנזק או מעוניין שהשיקום יבוצע על ידי המדינה, השיקום נעשה על ידי חברות משקמות הפועלות מטעם מס רכוש.

 

3. איך מפצים על נזק לחפצי בית?

על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים והתקנות הנלוות, מבוטחים חפציו הביתיים של כל תושב, המצויים בדירת מגוריו בפני נזקי מלחמה. אם נפגעו חפצי בית, הרי שבהתאם לתקנות, הפיצוי על חפצי בית מתבצע לפי מחירון של סוגי "חפצי בית" ובהתאם לגודל המשפחה. בכל מקרה, אין זכאות לפיצויים בגין אובדן כסף מזומן והמחאות, תכשיטים וחפצי אומנות שנפגעו באירוע.

שווי הפיצויים בגין חפצי הבית שנפגעו ייקבע בהתאם לשווי התיקון. במקרה שלדעת מנהל מס רכוש החפץ אינו ניתן לתיקון – שווי הפיצוי יהא בהתאם לשוויו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו.

חפצי הבית מסווגים לפי קבוצות: רהיטים, ביגוד, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה וחפצי בית אחרים. חפצים אלו מכוסים ללא תשלום פרמיה מצדו של התושב עד לתקרה המשתנה בהתאם למצבו המשפחתי של הניזוק – יחיד, זוג נשוי או הורה יחיד, תקרה לכל ילד עד גיל 18 ותקרה נוספת למבוגר הגר עם זוג או עם יחיד.

 

4. האם ניתן לבטח את חפצי הבית בערך גבוה יותר מהערך הקבוע בתקנות?

תושב המעוניין לבטח את חפציו הביתיים בערך הגבוה מהערך הנקוב בתקנות רשאי לפנות למשרד מיסוי מקרקעין בבאר שבע, חיפה, ירושלים ותל אביב, למלא טופס "הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים", לערוך חישוב השווי הנוסף של נכסיו שברצונו לבטח ולשלם פרמיה בשיעור של 0.3% מהשווי הנוסף. השווי הנוסף לא יעלה בסך הכול על 863,808 שקל.

את טפסי הביטוח ניתן להשיג, בין השאר, במשרדי מיסוי מקרקעין בירושלים, תל אביב, חיפה ופקיד שומה אשקלון. לטופס ההצהרה יש לצרף את שובר התשלום המאשר את תשלום הפרמיה. לחלופין ניתן למלא את הבקשה באתר האינטרנט של רשות המסים. הביטוח ייכנס לתוקפו לאחר תשלום הפרמיה ואישור קבלת ההצהרה.

את התשלום ניתן לבצע בבנק הדואר, במזומן בלבד, לזכות החשבון המופיע על גבי הטופס. לאחר מילוי הטופס וביצוע התשלום יש לשלוח את הטופס המלא בצירוף הקבלה אל רשות המסים - מחלקת פיצויי איבה כתובת: כנפי נשרים 5, ת.ד 1170 ירושלים. כמו כן, יש לשמור העתק תשלום הביטוח בידיכם. הביטוח יהיה תקף מיום התשלום עד31 בדצמבר באותה שנה.

 

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
151 | S:150