שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > ביהמ"ש ביטל הליך פשיטת רגל של חייבת: "זלזלה במפגיע בהליך"

חדשות

ביהמ"ש ביטל הליך פשיטת רגל של חייבת: "זלזלה במפגיע בהליך", צילום: getty images israel
ביהמ"ש ביטל הליך פשיטת רגל של חייבת: "זלזלה במפגיע בהליך"
11/09/2019, עו"ד לילך דניאל

בית המשפט המחוזי בת"א ביטל הליך פשיטת רגל נגד חייבת שהיקף חובותיה עומד על מיליוני שקלים, וזאת בשל התנהלותה אשר עלתה כדי חוסר תום לב בהליך. השופטת קבעה כי החייבת "הפנתה עורף" להליך הפש"ר, לא מילאה חובותיה כלפיו תקופה ארוכה וכי אין לתת יד להתנהלות כזו גם מבחינת האינטרס הציבורי

החייבת מצויה בהליכי פשיטת רגל מאז שנת 2007 והושת עליה צו חיוב בתשלומים בסך של 600 שקל לחודש. היקף חובותיה של הנאשמת לנושים השונים, רובם פרטיים, עמד כבר בפתח ההליך ע"ס של כ-16 מיליון שקל.

בשנת 2011 הוכרזה החייבת כפושטת רגל ומונה נאמן לנכסיה. לימים, הגיש הנאמן בקשה לביטול ההליך, מטעמים של חוסר תום לב ביצירת החובות, חוסר שיתוף פעולה עם ההליך וזניחתו. בנוסף, לפי הנטען, חדלה החייבת לשלם לקופת הכינוס ולהגיש דוחות למעלה מחמש שנים. לבקשת הנאמן, הצטרף גם הכונס הרשמי. מרבית הנושאים מצדם, לא הביעו עניין בהליך הפש"ר. אחד הנושים אשר ביקש לבטל את ההלי טען כי החייבת לא קיימה את הנדרש ממנה, וכי טענותיה לחיסרון כיס הן טענות "הקוזאק הנגזל".

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

החייבת מצדה, התנגדה לביטול ההליך וטענה כי בחלוף השנים, ולאור התקופה הממושכת בה היא מצויה בהליך, מן הראוי להעניק לה הזדמנות לרפא את מחדליה. עוד טענה כי הנאמן לא התרה בה כל העת וכי בעלה, שגם הוא היה מצוי בהליכי פש"ר, קיבל הפטר לאחר שהגיש דוחות כסדרם, ולכן הכנסות והוצאות התא המשפחתי היו ידועות לנאמן כל העת.

השופטת נועה גרוסמן ציינה כי החובה המוטלת על חייב לנהוג בתום לב כתנאי להכרזתו כפושט רגל מתפרשת על פני שתי תקופות – התקופה הקודמת להליכי הפש"ר, בעת יצירת החובות, והתקופה שמאז פתיחת הליכי הכינוס והפש"ר, עובר לדיון בבקשת ההכרזה. לצד זאת, לא ראתה השופטת לנכון לקבל את טענת הנאמן המתייחסת לתקופה הקודמת להליכי פשיטת הרגל, קרי אופן יצירת החובות, שכן הנושא עלה לא אחת לפני המותבים הקודמים שדנו בתיק והם בחרו שלא לבטל את ההליך באותו שלב, והחייבת אף הוכרזה פושטת רגל. עוד צוין, כי הפסיקה העדכנית קבעה כי יש ליתן משקל מצומצם לשאלת תום הלב בשלב ההתחלתי של ההליך ולמקד אותה בשלב ההכרזה לאחר שבוצעו חקירות ע"י המנהל המיוחד/נאמן.

בכל הנוגע להתנהלות החייבת בעת הליכי פשיטת הרגל, ציינה השופטת כי לפי פקודת פשיטת הרגל, בית המשפט מוסמך לבטל את ההליך לאחר ההכרזה "אם נוכח כי החייב ניצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל". במקרה הנוכחי, שוכנעה השופטת כי התנהלות החייבת בהליך הייתה "לקויה מכל הבחינות". כך, החייבת שקטה על שמריה במשך תקופה של 6 שנים, לא שילמה לקופת הפש"ר שנים רבות וחדלה להגיש דו"חות לפחות משנת 2013.

בעניין זה, דחתה השופטת את הטענה כי הדבר נבע מפטירת אמה של החייבת, היות שהאם פרנסה אותה, וקבעה כי מדובר בטענה בעלמא שלא גובתה בשום מסמך. זאת ועוד, לא ברור, לדעת השופטת, כיצד הצליחה החייבת לנהל עסק שגלגל מחזור כספי נכבד אם אמה היא זו שפרנסה אותה, לטענתה, ולא ברור מדוע לא מצאה לעצמה עבודה כדי שתוכל לשלם את הסכום החודשי שהושת עליה, שלא היה גבוה והועמד ע"ס של 600 שקל לחודש בלבד.

בנוסף, טענות החייבת כי לא היו לה אמצעים עומדת בסתירה, לדעת השופטת, לטענתה כי היה עליה להתפרנס ולפרנס 5 ילדים. סתירה נוספת היא כי במהלך הדיון טענה החייבת לחיסרון כיס, אולם מסתבר כי ניהלה תא משפחתי עם בעלה.

נוסף לאמור, דחתה השופטת את הטענה כי הנאמן היה אמור לדלות את הנתונים על מצבה של החייבת מתיק אחר לגמרי שהתנהל על שם בעלה. "החובה העיקרית והראשונית מוטלת על החייבת עצמה", כתבה השופטת. "היא לא עמדה בחובתה זו ולא תוכל להתנער ממחדליה החמורים ע"י הטלתם על שכמו של בעל התפקיד". עוד הוסיפה השופטת כי אין לדעת כיצד נערכו הדוחות שהגיש הבעל, והעובדה שהגיש דוחות כסדרם וניתן לו הפטר מחמירה את התנהגות החייבת, שלא עדתה כן.

עוד הוסיפה השופטת כי החייבת לא הכתה על חטא ולא נתנה הסבר למחדליה המתמשכים, ובמקום להכיר באחריותה בחרה להפנות אצבע מאשימה דווקא כלפי בעל התפקיד. התנהלות זו, לדעת השופטת, מוסיפה על חוסר תום לבה בהליך, שכן בהליך פש"ר האחריות מוטלת רובה ככולה על שכמו של פושט הרגל, אשר בא לבית המשפט בבקשת סעד. לפיכך, עליו לעמוד בדרישות ההליך, לשלם תשלומים ולהגיש דוחות באופן מסודר.

עוד הוסיפה השופטת כי ניתן למחול לעתים ולפנים משורת הדין על חריגה קלה המנומקת כדבעי, אך לא על סטייה בוטה מעקרונות וחיובי הליך הפש"ר הבסיסיים לאורך תקופה ארוכה, וללא כל בקשה או צידוק. גם טענותיה של החייבת כי מאוד רצתה לנקוט בהליכים כנגד גורמים עבריינים שלטענתה הביאוה עד הלום והדבר נמנע ממנה עקב הליך הפש"ר, לא מצאו ביטוי בבקשות בתיק לאורך השנים ונראה כי טענותיה אלה הועלו כתריס ומגן מפני הבקשה לביטול הליך בבחינת "ההתקפה היא ההגנה הטובה ביותר".

לסיום, התייחסה השופטת גם לחוק חדלות פירעון החדש העתיד להיכנס לתוקף בתקופה הקרובה, וציינה כי אכן הליך הפש"ר נועד לא רק לתועלת הנושים אלא גם לתועלת החייבת עצמה, על מנת לאפשר לאפשר לה לפתוח דף חדש בחייה כשהיא משוחררת מעול החובות ולהעניק לה שיקום כלכלי. עם זאת, חייבת אשר אינה משתפת פעולה עם ההליך, צוברת במהלכו חובות חדשים ואינה מוסרת דיווחים ומסמכים הנדרשים ממנה, אינה חייבת שפניה לשיקום, לדעת השופטת. לחייבת כזו אין מקום להעניק את"חסד המחוקק" הניצב בבסיס פקודת פשיטת הרגל של היום, ואף לא את "התכלית השיקומית" הניצבת בבסיס החוק החדש.

מעבר לכך הוסיפה השופטת כי לביטול ההליך בנסיבות המקרה ישנה חשיבות בין היתר גם בראי אינטרס הציבור, שכן אם ננהג ברוחב יד מופרז כלפי חייבת זו שזילזלה בהליך באופן כה בוטה ונתקה עמו קשר ללא צידוק שנים רבות, נימצא פוגמים ביסודות הליך הפש"ר. "כיצד נישא פנים אל הנושים?", תמהה השופטת. "כיצד נישא פנים אל אותם חייבים הנוהגים על פי הדין, משלמים ומגישים דו"חות כסדרם? זוהי דוגמא גרועה העשויה להשפיע על התנהלות כוללת בבחינת "גן עדן לחייבים". מטעמי מדיניות שיפוטית וציבורית אין ליתן לכך יד".

אשר על כן, נקבע כי יש לקבל את עמדת הנאמן ולבטל את הליך פשיטת הרגל בעניינה של החייבת. הכספים שנצברו בקופת הכינוס יחולקו לנושים שווה בשווה. החייבת יוצגה בהליך ע"י עו"ד גלית לוי ועו"ד חנה סילבר. הכנ"ר יוצג ע"י עו"ד אילון מנשה. הנאמן יוצג ע"י עו"ד סגמן. הנושה יוצג ע"י עו"ד אבידן ארביב.

 

פש"ר 1871-07

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:166
קומיט- חודש במתנה