אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 17.10.1999

נמצאו 32 מסמכים עבור '17.10.1999'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ע"ש (ירושלים) 49/96 - א. לוי השקעות נ' היועץ המשפטי

17.10.1999
17/10/1999
הכוח למטרות הנזכרות באותו סעיף, דבר שיהא בו, לדעתנו, כדי לקפח את הרוכש. לאור כך, יש להוסיף בשורה השנייה של הפסקה השנייה בסעיף זה, לאחר המילים "על-פי סעיף 14ה' לעיל", את המילים "ובכפוף לאמור באותו סעיף". לאור האמור, על המבקשת להמציא לבית הדין בתוך 30 יום את נוסח החוזה שיתוקן לפי האמור בפסק הדין לעיל, וכן להתייחס לנושא הריבית כמפורט בסעיף 26 להחלטה זו ולנדרש בסעיף 36 להחלטה זו לעיל, לפני שינתן בתיק פסק דין סופי. ניתנה היום, ז' בחשון תש"ס (17 באוקטובר 1999), בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים. החלטה לאפורסם מחוזי ירושלים

ע"ש (ירושלים) 49/96 - א. לוי השקעות נ' היועץ המשפטי

17.10.1999
17/10/1999
הכוח למטרות הנזכרות באותו סעיף, דבר שיהא בו, לדעתנו, כדי לקפח את הרוכש. לאור כך, יש להוסיף בשורה השנייה של הפסקה השנייה בסעיף זה, לאחר המילים "על-פי סעיף 14ה' לעיל", את המילים "ובכפוף לאמור באותו סעיף". לאור האמור, על המבקשת להמציא לבית הדין בתוך 30 יום את נוסח החוזה שיתוקן לפי האמור בפסק הדין לעיל, וכן להתייחס לנושא הריבית כמפורט בסעיף 26 להחלטה זו ולנדרש בסעיף 36 להחלטה זו לעיל, לפני שינתן בתיק פסק דין סופי. ניתנה היום, ז' בחשון תש"ס (17 באוקטובר 1999), בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים. החלטה לאפורסם מחוזי ירושלים

ע"א 7019/97 - סופר אליהו נ' סופר שושנה

17.10.1999
17/10/1999
חדש שלא צוין בהודעת הערעור המקורית, אלא רק להבהיר טיעון שהועלה בהודעת הערעור. אין המדובר במצב שבו בעקבות תיקון הודעת הערעור, התעורר על ידי המשיבה צורך להגיש ערעור שכנגד (והשווה: ע"א 731/88 הנ"ל), והמשיבה אף לא העלתה בפני כל נימוק שיש בו כדי להסביר את האיחור הממושך. סיכומו של דבר: אני מתירה למבקש לתקן את הודעת הערעור כמפורט בבקשה, וקובעת כי לא קמה למשיבה זכות להגשת ערעור שכנגד בעקבות תיקון הודעת הערעור. המבקש יגיש הודעת ערעור מתוקנת תוך שבעה ימים מיום קבלת החלטה זו. אין צו להוצאות. ניתנה היום, ז' בחשון תש"ס (17.10.99). החלטה פורסם עליון

עב"ל 262/99 - עיסאם תומא נ' המוסד לביטוח לאומי

17.10.1999
17/10/1999
בענייני הביטוח הלאומי, שהמוסד לביטוח לאומי דן בהם, פורטו לאחרונה ב-עבל 29/98 מנדל ויגדר - המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם). 9.	בשים לב לשיקולים הנ"ל, לחומר שהוגש לבית הדין האזורי ולדיון שנערך בבית הדין האזורי, אנו מחליטים לקבל את הערעור ואנו פוסקים למערער הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בהליך בבית הדין האזורי וכן בהליך שלפנינו, בסכום כולל של 3,500 ש"ח בצרוף מע"מ, במקום הסכום של 1,000 ש"ח שנפסק על ידי בית הדין האזורי לגבי הדיון שנערך בו. 10.	פסק הדין יישלח לצדדים בדואר. ניתן היום, ז' בחשון התש"ס (17.10.1999). פסקדין לאפורסם ארצי עבודה

בג"ץ 6932/99 - זאב בשן נ' שופטת בית המשפט המחוזי

17.10.1999
17/10/1999
רוטלוי אף אינן מקרבות עצמן לאחת מן העילות המזכות נאשם בהתערבותו של בית-המשפט הגבוה לצדק. גם אם שגתה השופטת רוטלוי בהחלטותיה - ואנו רחוקים מאמור כן - הביקורת על אותן החלטות מקומה בערעור על פסק-הדין שיינתן בעניינו של העותר; בערעור ולא בעתירה לבית-המשפט הגבוה לצדק. אנו מחליטים לדחות את העתירה בלא שמצאנו צורך לבקש את תגובת המדינה מעבר לדברים שטענה לפני בית-המשפט המחוזי. הואיל והחלטנו לדחות את העתירה, נוסיף ממילא ונדחה את בקשת העותר לאחד את הדיון בעתירה זו ובעתירה בתיק בג"ץ 6290/99. ניתן היום, ז' בחשוון התש"ס (17.10.99) פסקדין לאפורסם עליון

ת"א (חיפה) 10502/98 - בוקאני ג'מאל נ' מגדל חברה לביטוח

17.10.1999
17/10/1999
יעזרו בחוות דעת אקטוארית נכון ליום מתן פסק דין זה. ב.	תשלומים תכופים: כל תשלום תכוף ששולם לתובע, ישוערך ליום מתן פסק הדין וינוכה מסכום הפיצויים על פי פסק דין זה. 11.	סוף דבר אני מחייב בזה את הנתבעת לשלם לתובע את כל אותם סכומים שפורטו בפסק דין זה כאמור, ואשר מתוכם יש לנכות את כל הניכויים המפורטים לעיל. בנוסף על הנתבעת לשלם לתובע את הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בשיעור 13% כדין, בצירוף מע"מ, ריבית והפרשי הצמדה כדין. מזכירות בית המשפט תשלח עותק של החלטה זו לפרקליטי הצדדים. ניתנה היום ז' חשון תש"ס (17.10.99). פסקדין לאפורסם מחוזי חיפה

בר"ע (ירושלים) 1226/99 - עזריאל אברמוביץ חברה נ' אסף כהן

17.10.1999
17/10/1999
הזמני אינו פוגע בערבות הבנקאית עצמה, שנשארת אוטונומית - אלא רק מעכב את מימושה עד שיתברר אם המבקשת זכאית לקבל את כספי הערבות. 28.	החלטה זו ניתנה על סמך המסמכים בתיק והנושא העקרוני, ועל כן לא ראיתי לבקש את תגובת המשיב - כדי לחסוך בהוצאות, שכן אם הייתי מבקשת את תגובת המשיב ולאחריה נותנת החלטה זו - הייתי מחייבת את המבקשת בהוצאות בסך 10,000 ש"ח + מע"מ. 29.	הבקשה נדחית. 30.	ההחלטה ניתנה בהעדר הצדדים ותישלח אליהם על-ידי מזכירות בית המשפט. ניתנה היום, ז' בחשון תש"ס, (17 באוקטובר 1999), בהעדרר הצדדים. החלטה לאפורסם מחוזי ירושלים

ת"פ (ירושלים) 536/99 - מדינת ישראל נ' פלוני (קטין)

17.10.1999
17/10/1999
- ולכן שליחתו למעון בניגוד לרצונו לא תועיל לשיקומו ועלולה אף לגרום נזק לנערים אחרים באותו מעון - אין מקום שאדון אותו למעון נעול. 18.	לאור כל האמור אני דנה את הנאשם ל-30 חודשי מאסר בפועל שייחושבו מיום .6.6.99 19.	כמו כן אני דנה את הנאשם למאסר על תנאי של 12 חודש, והתנאי הוא שלא ייאסר אלא אם יעבור עבירה שיש עמה אלימות או איומים, בתוך 3 שנים מיום שחרורו ממאסרו. 20.	לנאשם זכות ערעור לבית המשפט העליון תוך 45 יום. ניתן היום, ז' בחשון תש"ס, (17 באוקטובר 1999), במעמד ב"כ הצדדים, הנאשם ומתורגמן לערבית. גזרדין לאפורסם מחוזי ירושלים

ע"מ (תל-אביב-יפו) 1072/98 - מאיר דור נ' ריקי דור

17.10.1999
17/10/1999
הרבה (והלאו דווקא עקבית) בעניינים אלה היא שהביאה למקרה הנוכחי, הגם שהוא חריג ואולי אפילו מוזר, שבו התהפכו היוצרות ומי שרצה בביה"ד הרבני בזמנו, היום אינו רוצה בו יותר. 7.	אשר על כן, אין מקום להתערב בהכרעת בימ"ש קמא, ובהתאם לזאת נדחה הערעור והמערער ישלם למשיבה את הוצאות הערעור, בתוספת שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ש"ח + מע"מ והכל צובר ריבית מירבית והפרשי הצמדה עד התשלום למעשה. הערבות שניתנה להבטחת הוצאות הערעור, ניתנת למימוש בהתאם. ניתן היום, ז' בחשון תש"ס, (17 באוקטובר 1999), במעמד עו"ד שדמי, לוי והצדדים. פסקדין לאפורסם מחוזי תל-אביב-יפו

ע"מ (תל-אביב-יפו) 1052/99 - שושנה כהן נ' כהן אריה

17.10.1999
17/10/1999
אפוטרופוס, ובהתאם לזאת יחליט אם להוציא פס"ד רק בנושא ההתיישנות או שמא הוא מעדיף, לאור מצב ההוכחות, שלא להכריע סופית בעניין זה בשלב מוקדם. ג.	המשיב ישלם למערערת את הוצאות הערעור בתוספת שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ש"ח + מע"מ והכל צובר ריבית מירבית והפרשי הצמדה עד התשלום למעשה. ד.	הנני להעיר כי אין בפס"ד זה ולא כלום כדי להביע דעה לגופם של דברים ולגופה של התביעה. פסה"ד מתייחס רק לטענת ההתיישנות שהדיון בה לא מוצה. ניתן היום, ז' בחשון תש"ס, (17 באוקטובר 1999), במעמד עו"ד יצחק הלוי, מרגלית, והאפוטרופה על האם. פסקדין לאפורסם מחוזי תל-אביב-יפו