אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 06.08.2019

נמצאו 591 מסמכים עבור '06.08.2019'. מוצגים מסמכים 21 עד 30

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

רע"א 4687/19 - קרנית - הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נ' פלונית

06.08.2019
06/08/2019
ולא הסביר את הסתירות עליהן הצביע בית משפט השלום. 6. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, הגעתי למסקנה כי דינה להידחות. על אף שעסקינן בבקשה ב"גלגול שלישי", קרנית ניסחה את בקשתה כערעור לכל דבר. קביעותיו של בית המשפט המחוזי אינן מעוררות שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים, ולא שוכנעתי כי מתן רשות ערעור דרוש למניעת עיוות דין. משכך, בתוקף סמכותי לפי תקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אני דוחה את הבקשה. משלא נתבקשה תגובה, אין צו להוצאות. ניתנההיום, ‏ה' באבהתשע"ט (‏6.8.2019). ש ו פ ט _________________________ 19046870_E01.docx עכב

ע"פ 4792/19 - איתן כוכבי נ' מדינת ישראל

06.08.2019
06/08/2019
אשר יימנע ממנו לדון בעניינו של המערער. אשר להליך הנוגעלהיטל ההשבחה, זהו הליךשהתנהל לפני כעשר שנים ובנסיבות אלה חלוף הזמן, כמו גם מהות ההליך, יש בהם כדי להפיג חשש למשוא פנים (ראו: ע"פ 6956/12 רויטמן נ' מדינת ישראל, פסקה 5 (3.10.2012)). לבסוף, אף לא מצאתי כי הנימוק הנוגע למראית פני הצדק מצדיק את קבלת הערעור במקרה דנן (ע"פ 2086/18 גרנות נ' מדינת ישראל, פסקה 3 (11.3.2018); ע"א 9108/08 פלוני נ' פלונית, פסקה 6 (9.12.2008)). אשר על כן, הערעור נדחה. ניתןהיום, ‏ה' באבהתשע"ט (‏6.8.2019). ה נ ש י א ה _________________________ 19047920_V01.docx דז

ע"א 4910/19 - ליאור תורדז'מן נ' עו"ד נדב לב

06.08.2019
06/08/2019
(ראובש"א 9998/09 ונדרנ' בנקדיסקונטלמשכנתאותבע"מ, פיסקה 3 (17.12.2009)). בנסיבותאלהלאראיתימקוםלפטוראתהמערערמהפקדתהעירבוןומתשלוםהאגרהוזאתאףמבלילהידרשלסיכוייההליך. ואולםנוכח העובדה שהמערער אינו מיוצג,בשים לב למהות ההליך ובהתחשב בעמדת כונס הנכסים הרשמי שהותיר את ההכרעה בבקשה לשיקול דעת בית המשפט, החלטתילהפחיתאתהאגרהלכדיסכוםשל1,000ש"חולהעמידאתהעירבוןעלסכוםמתוןבסך 5,000 ש"ח. תשלוםוהפקדהיבוצעועדליום12.9.2019 שאחרתיימחקההליךאויירשםלדחייה, לפיהעניין, ללאצורךבהודעהנוספת. ניתנה היום, ‏ה' באב התשע"ט (‏6.8.2019).

בש"א 5030/19 - דב פרידמן נ' חברת ניופאן בע"מ

06.08.2019
06/08/2019
בשקידה ראויה והגיש את הבקשה להארכת מועד המונחת לפניי, בסמוך לאחר דחיית הערעור ממרשם התיקים. כאמור, הערעור נדחה מן המרשם ביום 21.5.2019 ואילו הבקשה שלפניי הוגשה בחלוף למעלה מחודשיים, ביום 23.7.2019. טענות המבקש בדבר הקשיים אשר עמדו בפניו בטרם הגיש את הבקשה דנן לא נתמכו בתצהיר או באסמכתאות מתאימות ועל כן לא ראיתי לתת להם משקל. אוסיף כי איני סבור שסיכוייו הלכאוריים של ההליך הערעורי מצדיקים את מתן הארכה, חרף הקשיים הדיוניים המתוארים לעיל. אשר על כן, הבקשה נדחית ומשלא נתבקשה תשובה לא ייעשה צו להוצאות. ניתנה היום, ‏ה' באב התשע"ט (‏6.8.2019).

בש"פ 5079/19 - פלוני נ' מדינת ישראל

06.08.2019
06/08/2019
בש"פ 5079/19 - פלוני נ' מדינת ישראלעליון בש"פ 5079/19 פלוני נ ג ד מדינת ישראל בבית המשפט העליון [06.08.2019] כבוד השופט ג' קרא ערר על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בתיק מ"ת 42677-04-19 מיום 21.7.2019 שניתן על ידי כב' השופטת נאוה בכור בשם העורר: עו"ד גיא עין-צבי בשם המשיבה: עו"ד איתמר גלבפיש; עו"ד יעלה הראל תאריך הישיבה: ה' באב התשע"ט (6.8.2019) החלטה לאור הדברים ששמעתי במהלך הדיון היום, אני מוצא שלא להמשיך את הטיפול בתיק זה ולו למען מראית פני הדברים. התיק יועבר לטיפולו של שופט תורן. ניתנה היום, ‏ה' באב התשע"ט (‏6.8.2019).

בש"פ 5159/19 - סמי אלחמידי נ' מדינת ישראל

06.08.2019
06/08/2019
אני מורה כי ייעשה כן בכפוף לחתימת העורר על התחייבות עצמית בסך של 30,000 ש"ח; להפקדת סכום של 25,000 ש"ח במזומן או בערבות בנקאית; ולכך שכל אחד מהמפקחים יפקיד ערבות צד ג' בסך של 25,000 ש"ח.בנוסף, ככל שייקבע שיש היתכנות למעצר בפיקוח אלקטרוני, יינתן צו פיקוח מעצר למשך 6 חודשים. עד להחלטה משלימה כאמור יישאר העורר במעצר מאחורי סורג ובריח והנחתי היא כי הבדיקה תושלם במהירות הראויה, בשים לב לאמור בהחלטתי זו. הערר מתקבל חלקית אפוא, כמפורט בפסקה 12 לעיל. ניתנה היום, ‏ה' באב התשע"ט (‏6.8.2019). ש ו פ ט _________________________ 19051590_M01.docx שג

בש"פ 5195/19 - פלוני נ' מדינת ישראל

06.08.2019
06/08/2019
שינוי הנסיבות שתואר, אני מבטל אפוא את ההחלטה מיום 29.7.2019. ניתן בזאת, בהתאם להמלצת שירות המבחן, בהסכמת העורר, הוריו, ובא כוחו צו השגחה זמנית על העורר שיעמוד בעינו עד להחלטה אחרת של בית המשפט המחוזי. העורר ימשיך לשהות במעצר בית עם המפקחים הנוכחים ובתנאים הקיימים, לרבות חלון ההתאווררות שנקבע בליווי אחד מן המפקחים, ויהיה נתון לפיקוח שירות המבחן לנוער בתקופה זובהתאם להנחיות השירות. בית המשפט המחוזי יוכל להורות במעמד הדיון ביום 2.9.2019 או במועד אחר לפי שיקול דעתו על מקום שהותו של העורר עד לגזר הדין. ניתנה היום, ‏ה' באב התשע"ט (‏6.8.2019).

בג"צ 5225/19 - גליה גיל ו- 19 עותרים נוספים נ' משרד החינוך

06.08.2019
06/08/2019
בג"ץ 5225/19 - גליה גיל ו- 19 עותרים נוספים נ' משרד החינוך ואח'עליון בג"ץ 5225/19 גליה גיל ו- 19 עותרים נוספים נ ג ד 1. משרד החינוך 2. משרד הבריאות 3. משרד האוצר בבית המשפט העליון [06.08.2019] כבוד השופט ד' מינץ עתירה למתן צו ע לתנאי החלטה תגובה מקדמית לעתירה מטעם המשיבים תוגש עד ליום 19.9.2019. ניתנה היום, ‏ה' באב התשע"ט (‏6.8.2019).

בש"פ 5234/19 - לורי שם טוב נ' מדינת ישראל

06.08.2019
06/08/2019
- לורי שם טוב נ' מדינת ישראלעליון בש"פ 5234/19 לורי שם טוב נ ג ד מדינת ישראל בבית המשפט העליון [06.08.2019] כבוד השופט ד' מינץ ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופט א' הימן) במ"ת 14280-04-17 מיום 4.8.2019 החלטה צדק בית המשפט המחוזי שאין המדובר בבקשה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982. החומר המבוקש על ידי העוררת אינו בא בגדרו של "חומר חקירה" הנוגע לאישום. אין באמור כדי להביע עמדה כלשהי על אודות הדרכים הפתוחות לפני העוררת להשיג את מבוקשה בדרך חלופית. הערר נדחה. ניתנה היום, ‏ה' באב התשע"ט (‏6.8.2019).

בג"צ 5242/19 - פלוני נ' בית הדין האזורי חיפה

06.08.2019
06/08/2019
העותר אלא טענות ערעוריות במהותן, אלא שהעותר הקדים ופנה לבית משפט זה טרם מוצו ההליכים בבתי הדין הרבניים (וראו: בג"ץ 2617/18 פלוני נ' ביה"ד הרבני הגדול(30.4.2018)). שעה שהערעור שהגיש לפני בית הדין הרבני הגדול תלוי ועומד, העתירה מוקדמת ואין כל מקום להידרש לה. על פני הדברים גם אין ממש בטענת העותר כי פסק הדין מיום 31.3.2019 ביטל "מגבלה" שניתנה ביום 16.5.2018, אשר במסגרתה הובהרה חובתה של האם "לשמור על הבת ... שתהיה מוגנת ובטוחה". האמור בפסק הדין עולה אפוא בקנה אחד עם החלטה זו. משכך, העתירה נדחית על הסף. ניתן היום, ‏ה' באב התשע"ט (‏6.8.2019).