אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 04.09.2007

נמצאו 221 מסמכים עבור '04.09.2007'. מוצגים מסמכים 21 עד 30

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עב' (ירושלים) 2959/03 - מדינת ישראל נ' ברובנדר שלמה

04.09.2007
04/09/2007
31. כפי שפירטנו ארוכות בהכרעתנו זו ומכל העובדות והקביעות שקבענו, סבורים אנו כי החלטת הרשמת פיינשטיין הן על פי המסמכים שהיו בפניה, ובנוסף גם אם היו מצויים בפניה כל יתר הראיות שהוגשו לבית הדין, אין בכולם להוות משום טעם מיוחד המצדיק מתן הארכת מועד לבקשה לביטול פסק הדין והתערבותנו בהחלטת הרשמת פיינשטיין. סוף דבר 32. לאור כל האמור לעיל, הערעור נדחה. בנסיבות פסק דין זה והכרעתנו וכן מאחר ועד היום נפסקו כנגד המערערת סכומים ניכרים של הוצאות משפט, ובנסיבותיו המיוחדות של ערעור זה, תשלם המערערת למשיב סך של 10,000 ש"ח. ניתן היום 4.9.07 בהעדר הצדדים.

ת"א (נצרת) 1026/04 - ג'הסי יואל נ' איילון חברה לביטוח בע"מ

04.09.2007
04/09/2007
הנתבעת באשר לאשם תורם חוזי מטעם התובע ולשיהוי בהגשת התביעה. 75. כמו כן, אציין, כי הטענה שהעלתה הנתבעת בכתב הגנתה, באשר להתיישנות תביעת התובע, נזנחה על ידה, הואיל והנתבעת לא הגישה בקשה כלשהי בעניין ולא העלתה זאת בסיכומים מטעמה, אלא התמקדה בטענת השיהוי. על כן אינני נדרשת לדון ולהכריע בטענה. 76. אני מחייבת את התובע בהוצאות הנתבעת בסך 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. סכום זה ישולם תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום בפועל. המזכירות תמציא לצדדים ניתן היום, כ"א באלול, תשס"ז (4 בספטמבר 2007), בהעדר.

ת"א (באר-שבע) 2799/03 - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' אוחנונה דוד ואח'

04.09.2007
04/09/2007
כמסכים להגשת המסמך גם אם אינו מסכים לתוכנו. היה והצדדים לא יגיעו להסכמה ביניהם באשר להתנגדויות, יגיש הצד המתנגד בתוך 7 ימים נוספים את התנגדותו והעתקה יועבר ישירות ובמקביל באמצעות הפקסימיליה לצד שכנגד, אשר יהא רשאי להשיב בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההתנגדות. לא תותר שמיעת עד שלא הוגש תצהיר בעניינו אלא בהחלטה נפרדת בעקבות בקשה בכתב מפורטת בעניין ולא תותר הגשת מסמך שלא צורף לתיק בית המשפט, אלא בדרך האמורה לעיל. קובע לישיבת הוכחות ליום 6.10.08 שעה 11:30. ב"כ הצדדים ידאגו לזימון עדיהם. ניתנה היום 04 בספטמבר, 2007 (כ"א באלול תשס"ז) בהעדר הצדדים.

ת"א (רמלה) 2492/03 - אברהם דודיס נ' פדיה מושב עובדים להתיישבות שיתופית ואח'

04.09.2007
04/09/2007
ועד ליום התשלום בפועל. לא תשולם האגרה במועד, תעביר המזכירות את פסק הדין למרכז לגביית קנסות ואגרות, לצורך גביית האגרה. בתיק אז' 2492.1/03: 1) אני דוחה את ההודעה לצד ג' ששלחו הנתבעים לצדדי ג'; 2) הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לצדדי ג' את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; 3) שכ"ט עו"ד בסך 25,000 ₪ + מע"מ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן בלשכתי היום כ"א אלול ה'תשס"ז - 4 בספטמבר 2007 בהעדר הצדדים.

ת"א (תל-אביב-יפו) 10469/00 - הכשרת הישוב בע"מ - חברה לבטוח ואח' נ' פינוקט בע"מ ואח'

04.09.2007
04/09/2007
לחישובו. סבורתני כי פרט לטענת התובע והערכת השמאי, אין לטענות בדבר אובדן הרווחים על מה שתיסמך, ועל כן אני דוחה טענות התובע ברכיב זה. לסיכום לאור כל האמור לעיל הרי שאני מקבלת את התביעה בחלקה ומחייבת את הנתבעות לשלם לתובעת מס' 1 סך של -.16761.5 ₪. הסכום מעלה ישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד מועד התשלום בפועל. *הנתבעים ישלמו לתובעת מס' 2 סך של -.32,847 ₪ . הסכום מעלה ישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד מועד התשלום בפועל. כמו כן ישאו הנתבעים בהוצאות התובעות ושכ"ט עו"ד בגובה 15% בצירוף מע"מ. ניתן היום 4.9.2007 בהעדר הצדדים

ע"א 1697/04 - שרה איצקוביץ ואח' נ' אררט-חברה לביטוח בע"מ ואח'

04.09.2007
04/09/2007
לבית המשפט עוד ביום 19.4.07. אשר על כן, מצאתי מקום לחייב את המערערים בהוצאות המשיבים בגין בקשה זו בסך של 2,000 ₪. סכום זה ישא ריבית והצמדה כדין מיום ההחלטה ועד התשלום בפועל. 4. המערערים יגישו הודעת ערעור מתוקנת בהתאם לבקשתם תוך 10 ימים מעת המצאת החלטה זו. תוך מועד זה יגישו תוספת בת 3 עמודים לסיכומיהם בהתאם. המשיבות יגישו תוספת בהיקף זהה, תוך 21 ימים מעת קבלת התוספת לסיכומי המערערים כאמור. במסגרת זו יוכלו לטעון גם לגוף העניין ובכלל זה לטענת ההתיישנות. 5. החלטתי זו תתויק בתיקי השופטים אשר ישבו בדין. ניתנה היום, כ"א באלול תשס"ז (4.9.2007).

עב' (תל-אביב-יפו) 8502/02 - מאיר תורג'מן נ' ישראל וטרין ואח'

04.09.2007
04/09/2007
בגין השלמת פיצויי פיטורים (רכיב העמלות). כל הסכומים דלעיל ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.02 ועד למועד התשלום המלא בפועל לתובע. 56. הנתבע ישא בשכ"ט עו"ד לטובת התובע בסך של 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק בגינו. כן ישא בסכום של 5,000 ש"ח לטובת התובע בגין הוצאות משפט; הכל לתשלום תוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לידיו, שאחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום המלא בפועל לתובע. 57. כנגד הנתבעת עוכבו ההליכים כאמור בשל צו הפירוק שנתן בעניינה. לפיכך, אין כל הוראה אופרטיבית כנגדה. ניתן היום, 4.9.2007, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 2555/04 - חיים ומשה מנגד בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד האוצר - מנהל המכס ומס בולים

04.09.2007
04/09/2007
או נותן השירות. 32. לאור כל האמור סבורני כי הן לשון החוק, הן תכליתו והן הדין המשווה בחקיקה הפיסקלית בישראל מלמד כי מס בולים חל על רכיב המע"מ אשר ננקב במסמך. 33. משראיתי לדחות את תביעת התובעת לגופה מתייתר הצורך לדון ביתר טענות הנתבעת הן לעניין חובת מיצוי ההליכים לפי תקנה 14 לתקנות מס בולים, התשכ"ה-1965, והן לעניין הפגיעה התקציבית הנטענת והשלכותיה. סוף דבר: 34. הנני מורה על דחיית התביעה. 35. בנסיבות העניין לא ראיתי לפסוק הוצאות. 36. מזכירות ביהמ"ש תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים. ניתן היום, כ"א באלול תשס"ז (4 בספטמבר 2007), בהעדר הצדדים.

עמ"ה (תל-אביב-יפו) 1316/04 - אמבולנס חנוך בע"מ נ' פקיד שומה חולון

04.09.2007
04/09/2007
עם מסמכים וטענות אחרים. המערערת לא הציגה גרסה אחרת. הסבריה, אשר הועלו במהלך דיוני ההוכחות, בכל הקשור לתשלומים שניתנו למר ראובן קריינוביץ לצורך תשלום חסוי לנציגי חברת קדישא, הרי שדברים אלה נזנחו בסיכומים וממילא לא הוכחו. על כן, הנני מקבל את פסילת הספרים לשנת המס 2002 בגין אי רישום תקבול כמפורט לעיל. אשר על כן הערעור נדחה על כל חלקיו. המערערת תשא בהוצאות המשיב בסך של 1,500 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסך של 25,000₪. סכומים אילו ישאו ריבית והצמדה החל מהיום, אלא אם ישולמו בתוך 30 יום מהיום. ניתן היום כ"א באלול, תשס"ז (4 בספטמבר 2007) שלא במעמד הצדדים

ת"פ (פתח-תקוה) 1986/03 - מדינת ישראל נ' שפי משה

04.09.2007
04/09/2007
באודי חגי וגם בפני, ואין לי ספק מדרך מסירת הדברים והצלבת עדויות כי אין יסוד להאשמותיו, וגם שוכנעתי שאין בפני מקרה של תיאום עדויות כדי להסוות אירוע לא חוקי. הנאשם (בעמ' 25) התייחס לכך שאודי חגי לקח לו ת.ז. בלבד ולא שלקח את כל הארנק ואין יסוד לטענתו שנלקח ארנקו והועלמו חפצים אישיים ו/או שטר כסף. על פי כל אלו גירסת התביעה מבוססת לחלוטין ואת טענות הנאשם דוחה אני. עשיתי כמיטב יכולתי להסביר - ומעבר לזה אין אפשרות. לשיטתי, יוכל הנאשם גם בשלב זה, לפנות ולהעזר בשירותי עו"ד להבנת הכתוב. ניתנה היום, כ"א באלול, תשס"ז (4 בספטמבר 2007) במעמד הצדדים.