אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 01.7.2004-31.7.2004

נמצאו 3852 מסמכים עבור '01.7.2004-31.7.2004'. מוצגים מסמכים 41 עד 50

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ע"פ 6652/03 - יגאל סבג נ' מדינת ישראל

01.7.2004-31.7.2004
29/07/2004
על תנאי ואת עבירתו נשוא הדיון ביצע כמסתבר חודשיים בלבד לאחר תום תקופת התנאי שהוטלה עליו. מתסקירי המבחן המונחים בפנינו עולה כי למערער יש פוטנציאל חיובי שבתקופת מאסרו בא לידי ביטוי בנכונותו להדריך וללמד אסירים חלשים ממנו. נראה לנו כי בפועלו לתיקונו העצמי עושה המערער בראש ובראשונה לטובת עצמו. לא מן הנמנע שבהגיע עניינו לבדיקה בפני ועדת השחרורים, גם תמורה חיובית זו בדרכו תובא על ידי הוועדה בחשבון. על כל פנים העונש שנגזר עליו בגין הפרשה הנוכחית איננו חמור במידה שיהיה בה כדי להצדיק את התערבותנו. הערעור נדחה. ניתן היום, י"א באב תשס"ד (29.7.04).

ת"א (חיפה) 335/98 - מנאע מאהל ואח' נ' מדינת ישראל/משרד התחבורה/מע"צ

01.7.2004-31.7.2004
29/07/2004
תובע מס' 26 חסאן יוסף דיאב, ואולם לא ניתן לעשות כן ללא צירוף צילום ומספר תעודת זיהוי. 3. לפיכך, על ב"כ התובעים להמציא לתיק בית המשפט, תוך 10 ימים מהיום את מספר תעודת הזיהוי של תובע זה בצירוף צילום תעודת הזיהוי ולהמציא עותק ישירות לב"כ הנתבעת, כדי שניתן יהיה להורות על תיקון התביעה בדרך של הוספת תובע זה, כתובע מס' 26. על ב"כ התובעים לבצע את האמור בסעיף 3 לעיל ישירות ללשכת המתמחה, מאחר שהתיק נשאר בלשכה. לצורך עניין זה תמנה הפגרה במניין הימים. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים (התיק נשאר בלשכה). ניתנה היום י"א באב, תשס"ד (29 ביולי 2004)

בש"א (חיפה) 6375/03 - ואקנין יפה ואח' נ' כונס הנכסים הרשמי

01.7.2004-31.7.2004
29/07/2004
החייבים. אין ספק שאם זכו להחזר הוצאות יש בתשלומים שקיבלו או יקבלו כדי לאפשר תשלום לקופת הכינוס. יש לציין גם כי בנם הבכור הינו בגיר ואינו סמוך עוד על שולחן המשפחה. 13. בשים לב לאמור איני סבור שיש מקום ליתן לחייבים הפטר בשלב זה. ראוי שהחייבים יעשו מאמץ למציאת מקורות פרנסה כדי לאפשר תשלום לקופת הכינוס. החייבים ימציאו תוך 30 יום לכונ"ר ולבית המשפט את פסק הדין שניתן בעניינו של הבן כדי שניתן יהיה לשקול האם יש להתחשב בתשלומים ששולמו על פיו במסגרת הליך זה. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים. ניתנה היום י"א באב, תשס"ד (29 ביולי 2004) בהעדר הצדדים.

בג"צ 8258/03 - המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) ואח' נ' ממשלת ישראל ואח'

01.7.2004-31.7.2004
29/07/2004
4. ההחלטה לא תוצא מן הכוח אל הפועל אלא לאחר שיינתן מועד סביר לעותרות להגיב עליה, ואם תידחנה טענות העותרות, תינתן להן אפשרות סבירה לפנות לבית-המשפט בבקשה למתן סעד. זאת בכפיפות ליוזמות ממשלה לחקיקת הכנסת. 5. בפנייתן לבית-המשפט, אם תהיה פניה, תהיינה העותרות רשאיות לתקוף את ההחלטה לגופה, ולהוסיף לטעון כי ההחלטה כולה או חלקים בה נתקבלו בלא שניתנה לעותרות האפשרות הראוייה להשמיע טענותיהן (זאת, בלא לפגוע בטענות תשובה שהמשיבים יהיו רשאים להעלות). בכפיפות לאמור לעיל אנו מחליטים לבטל את הצו על-תנאי ולדחות את העתירה. היום, י"א באב תשס"ד (29.7.2004).

ת"א (ירושלים) 2632/03 - בנג'י אברהם נ' איגור גורו

01.7.2004-31.7.2004
29/07/2004
וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (30.9.02), ועד ליום התשלום בפועל. תשלום זה יבוצע בדרך של קיזוז מן התשלומים שחייב בהם התובע והנתבע שכנגד (בנג'י) מכוח סעיפים א'-ב' לעיל. ד. בהתחשב בתוצאה הסופית של פסק הדין ובשווי הסעד שנפסק לכל אחד מבעלי הדין לעומת הסעד שנתבע בפועל ע"י ידי כל אחד מהם, אני פוסק כי בנוסף לאמור לעיל ישא התובע והנתבע שכנגד (בנג'י) בהוצאות הנתבע והתובע שכנגד (גורו) ובשכר טרחת עו"ד בסכום של 1,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל. ניתן היום, י"א באב תשס"ד (29 ביולי 2004) בהעדר הצדדים

ע"א 9804/03 - לוי אזולאי נ' אלעד (ידי) בצר ואח'

01.7.2004-31.7.2004
29/07/2004
בירושלים [29.7.2004] כבוד הרשם עודד שחם בקשה מיום 28.7.04 החלטה הואיל וארגון בעלי הדגים היה בעל דין בהליך המקורי בבית משפט קמא, יש לצרפו להליך שבכותרת כמשיב (תקנה 424 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984), וכך אני מורה. באופן דומה, תצורף לערעור המועצה האזורית עמק יזרעאל. שני צדדים אלה יהיו רשאים להגיש סיכומים עד ליום 15.8.04, ועד בכלל. סיכומי תשובה יוגשו עד ליום 31.8.04. המזכירות תתקן את רישום הצדדים בערעור שכנגד, כמבוקש בסעיף 5.3 לבקשה שבפניי. החלטה זו תועבר לצדדים ללא דיחוי באמצעות הפקסימיליה. ניתנה היום, י"א באב תשס"ד (29.7.04).

ת"א (ירושלים) 10832/03 - ארפל אלומיניום בע"מ נ' שנהב אברהם מוצרי אלומיניום בע"מ ואח'

01.7.2004-31.7.2004
29/07/2004
הנתבעת מספר 1, סך של 37,000 ₪, וכן אגרת בית משפט, כאשר שני סכומים אלו ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן, ישלם הנתבע מספר 2 לתובעת יחד ולחוד עם הנתבעת מספר 1, שכ"ט עו"ד בסך 4,600 ₪ בצירוף מע"מ, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 25.11.03 ועד ליום התשלום בפועל. לעניין חישוב ריבית הפיגורים על הסכומים האמורים, ולצורך סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א-1961, הנני קובע את מועד מתן פסק דיני זה כמועד הפרעון של הסכומים שעל הנתבע מספר 2 לשלם. ניתן היום, י"א באב תשס"ד (29 ביולי 2004), בהעדר הצדדים.

עב' (ירושלים) 1304/02 - שרונה אייזר נ' גולד-וורק מיון והשמה בע"מ

01.7.2004-31.7.2004
29/07/2004
גמול עבודה בשעות נוספות. על הסכומים האמורים בס"ק ג ו-ד לעיל יוספו פרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.1.02 ועד ליום התשלום המלא בפועל. על הסכומים האמורים בס"ק ב, ג ו-ד לעיל יווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.1.02 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולמו הסכומים המצוינים בסעיפים ג' ו-ד' לעיל בתוך 9 ימים ממועד המצאת פסק הדין אל הנתבעת, הם יוסיפו ויישאו פיצויי הלנת שכר כחוק ממועד המצאת פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל. הנתבעת תוסיף ותשלם הוצאות התובעת בסך של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. ניתן היום י"א באב, תשס"ד (29 ביולי 2004) במעמד הצדדים.

בש"א (ירושלים) 431/02 - עירית ירושלים נ' רשות השידור

01.7.2004-31.7.2004
29/07/2004
סיווג זה. 69. צודקת, איפוא, המשיבה בטענתה כי לועדת הערר אין סמכות לדון בעניין נשוא תביעה זו, ועל כן גם החלטתה אינה יכולה ליצור מעשה בית דין שישפיע על התיק שבפניי. התוצאה 71. המורם מכל הנ"ל הוא כי שלושת בקשותיה המקדמיות של העירייה - נדחות. 71. העירייה (המבקשת) תשלם הוצאות ושכ"ט עו"ד למשיבה (רשות השידור) בסכום כולל של 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים) בצירוף מ.ע.מ. כדין. 72. אני קובע קדם משפט בתיק העיקרי ליום שני כ"ז אלול תשס"ד (13.9.04) בשעה 08:30. 73. המזכירות תשלח העתק החלטה זו לצדדים. ניתנה היום י"א באב תשס"ד (29.7.04) בהיעדר הצדדים.

ת"פ (ירושלים) 113/03 - מדינת ישראל נ' שרה וולך ואח'

01.7.2004-31.7.2004
29/07/2004
הכיתה: 1. מאסר לתקופה של 6 חודשים שלא ירוצה אלא אם כן תעבור בתוך תקופה של שלוש שנים עבירה כלשהי לפי פרק י' סימנים ו', ו'1 ו-ז' לחוק העונשין. 2. של"צ בהיקף של 300 שעות על פי תכנית שתגובש ע"י שירות המבחן. לענין נאשמת 2: 1. מאסר לתקופה של 4 חודשים שלא ירוצה אלא אם כן תעבור בתוך תקופה של שלוש שנים מהיום עבירה כלשהי לפי פרק י' סימנים ו', ו'1 ו-ז' לחוק העונשין. 2. של"צ בהיקף של 250 שעות על פי תכנית שתגובש ע"י שירות המבחן. ניתן היום, י"א באב תשס"ד (29 ביולי 2004), במעמד. זכות ערעור לבית המשפט העליון תוך 45 יום מהיום. מותר לפרסום מיום 29.7.04.