אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > א' מצא

נמצאו 8156 מסמכים עבור 'א' מצא'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ק"ג (תל אביב) 10969-09-17 - הראל חברה לביטוח בע"מ נ' דוד לוי

א' מצא = א' וגם מצא
25/10/2019
לחוסר סמכות מקומית של בית דין זה ובקשה להעברה לבית הדין בירושלים. יצוין בהקשר לבקשה זו כי בהתאם לסעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984: (א) מצא בית משפט שאין הוא יכול לדון בענין שלפניו מחמת שאינו בסמכותו המקומית או הענינית, והוא בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר, רשאי הוא להעבירו לבית המשפט או לבית הדין האחר, והלה ידון בו כאילו הובא לפניו מלכתחילה, ורשאי הוא לדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הקודם. (ב) בית המשפט או בית הדין

סע"ש (תל אביב) 70926-07-19 - יהודית לאונור קלדרון נ' רכבת ישראל בע"מ

א' מצא = א' וגם מצא
23/10/2019
7532/07 פרחי נגד בנק המזרחי טפחות בע"מ, ניתנה ביום 8.11.2007), ובקשה המוגשת בלא פרטים מלאים ומהימנים כאמור דינה להידחות מטעם זה בלבד (בש"א 128/89, ע"א 229/89 מצא נגד מצא ואח', ניתנה ביום 29.5.1989, להלן: הלכת מצא). מן הכלל אל הפרט 7. אקדים ואציין, כי לאחר שבחנתי את נימוקי הבקשה ואת תצהיר התובעת על נספחיו השתכנעתי, כי התובעת אינה נעדרת יכולת לשאת בתשלום האגרה כהגדרת הדין, ובלבד שתשלום האגרה יתפרש על פני מספר חודשים, בשל הכנסתה החודשית הנמוכה של

תא"מ (תל אביב) 72459-12-18 - עו"ד אברהם אביטל נ' לזר פפו

א' מצא = א' וגם מצא
22/10/2019
קבלת שכר טרחה ראוי בעבור השירותים המשפטיים שסיפק, אם יוכיח את היקפם [לגישה מבחינה ביחס להסכם המותנה בתוצאה עסקית ספקולטיבית שסיכוייה נמוכים ראו ת"א 61759-12-14 מצא נ' קורדובני (2017)]. לעומת זאת, במקרה השני בו כשל עורך הדין בהשגת התוצאה בה מותנה שכרו, תישקל פסיקת שכר טרחה רק במקום בו יוכיח כי הלקוח סיכל את השגת התוצאה שבתכלית ההסכם בחוסר תום לב [ראו ע"א 19066-03-17 פלס נ' שריג (2018)]. מסקנה כאמור לא בוססה ביחס להסכמי החוב, ואדרבא נראה כי התובע

תא"מ (פתח תקווה) 58617-06-18 - רות קיהל חריט נ' עיריית רמת גן

א' מצא = א' וגם מצא
13/10/2019
מסקנה כי דין הבקשה שלפניי להידחות. ודוק. הכלל הוא, כי עם מתן פסק דין מסיים בית המשפט את מלאכתו. לצד האמור, קובע סעיף 81 לחוק בתי המשפט, כדלהלן: "(א) מצא בית משפט כי נפלה טעות בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן, רשאי הוא, תוך עשרים ואחד ימים מיום נתינתם, לתקנם בהחלטה מנומקת, ורשאי הוא לשמוע טענות בעלי הדין לענין זה; לענין זה, "טעות" - טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה. (ב) בהסכמת בעלי הדין רשאי בית המשפט

ת"א (חיפה) 43188-04-19 - מוחמד עזאם נ' עו"ד חוסאם סבית

א' מצא = א' וגם מצא
13/10/2019
דומה לפטור מתשלום אגרה. 13. כאמור, על בעל דין המבקש פטור מאגרה מוטלת החובה לפרט בצורה מלאה ומהימנה את כל הפרטים הנדרשים בענין זה (ע"א 229/89 (בש"א 128/89 מצא נ' מצא (29.5.1989)). בענייננו, איני סבורה שהתובע ביסס את טענותיו באופן הנדרש בבקשות מסוג זה, והימנעותו מהבאת מלוא הפרטים עומדת לחובתו; עם זאת, המסמכים שהגיש המבקש מבססים חסרון כיס ומובילים למסקנה, כי חיובו בתשלום אגרה בשיעורה המלא בתשלום אחד יחסום את דרכו לבית המשפט. התנאי השני - קיומה של

ת"א (ירושלים) 39396-06-17 - קניון הבילויים בע"מ נ' אליהו ברזני

א' מצא = א' וגם מצא
10/10/2019
נקבע כי בעל דין מנוע מלהעלות טענה שיכול וצריך היה להעלותה בפני בית המשפט במסגרת הליך משפטי קודם בין בעלי הדין ולא עשה כן. כך עולה גם מדבריו של השופט א' מצא ב-ע"א 102/88 אבוניל נ' אבוניל, פ"ד מו(1) 741 (1992): "למערער הייתה שעת כושר להשמיע את טענתו ולהביא ראיות להוכחתה. משנסתיימו ההליכים בלא שעשה כן, הריהו מנוע מלפתוח בהתדיינות חדשה, שמטרתה לעורר מחלוקת בפלוגתאות שכבר יש לגביהן הכרעה שיפוטית. מטרתו המעשית של השתק פלוגתא היא למנוע מבעל דין, שהיה

ד"מ (תל אביב) 42707-06-18 - יוני זינו נ' יעל תוכנה ומערכות בע"מ

א' מצא = א' וגם מצא
10/10/2019
שבכותרת הועבר לפתחנו בהחלטת כבוד הרשם יפרח מיום 17.10.2018. 11. סעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד - 1984 (להלן: "חוק בתי המשפט") קובע: 79.(א) מצא בית משפט שאין הוא יכול לדון בענין שלפניו מחמת שאינו בסמכותו המקומית או הענינית, והוא בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר, רשאי הוא להעבירו לבית המשפט או לבית הדין האחר, והלה ידון בו כאילו הובא לפניו מלכתחילה, ורשאי הוא לדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הקודם. (ב) בית המשפט או בית הדין

ת"א (ירושלים) 4149-05-17 - מוחיי אלדין עוודאללה נ' נג'ייה בדר

א' מצא = א' וגם מצא
06/10/2019
מעתהואילך, לשובולקבלאתדמיהשכירות. מכלמקוםחבותוהמחודשתשלהדיירלהציעולשלםאתדמיהשכירותלאתקוםאלאבעקבותמעשהגלוישלבעלהבית..." (ראהע"א 160/50 לוי נ' מצא, פד"י ח (537)". 20. לענייןנטלההוכחהנקבע שעלבעלהביתהדורשאתהפינוילהוכיחכיהואמוכןומזומןהיהלקבלאתדמיהשכירות, אולםהדיירהואשסירבלתתם (ר' שם בעמ' 10). לסיכום 21. אני דוחה את התביעה על כל מרכיביה ומחייבת את התובעים ביחד ולחוד לשאת בהוצאת הנתבעת בסך של 25,000 ₪. מתוך סכום זה רשאים התובעים לקזז את דמי השכירות

ת"א (תל אביב) 63012-03-19 - יעקב פרץ נ' מאיר נחמני

א' מצא = א' וגם מצא
02/10/2019
לרבות תדפיסי חשבונות בנקים, דיווח על הוצאות חודשיות; תלושי משכורת, שאם לא כן דין בקשתו להידחות ולו מטעם זה בלבד (ראה: תקנה 14 לתקנות האגרות; ע"א 229/89 מצא נ' מצא ואח' [פורסם במאגרים, 31.12.89]; בשג"ץ 4934/14 ‏גורנשטיין נ' כנסת ישראל [פורסם במאגרים, מיום 21.7.2014] (להלן: "פרשת גורנשטיין")). ועוד, כאשר מדובר בתובע שהוא תאגיד, כי אז יש לבחון האם התאגיד עצמו מסוגל לגייס ממקורותיו העצמיים את סכום האגרה, ובהקשר זה יש לערוך בדיקה יסודית של יכולת

ת"א (ירושלים) 32453-12-15 - שוגום סחר ושיווק בע"מ נ' ק.א עדן בשרים בע"מ

א' מצא = א' וגם מצא
29/09/2019
אז העדר החתימה לא היה מהווה תנאי להשתכללות ההסכם בין הצדדים, אולם בלעדי החתימה נטל הראיה על התובעות להוכיח גמירות דעת כבד יותר. ראו דברי כב' השופט מצא בע"א 692/86 בוטקובסקי ושות' חב' לייבוא ושיווק בע"מ נ' גת (1989): "אינני רואה כל קושי להסכים, שחתימתו של צד על גבי חוזה כתוב מהווה ראיה חזקה (אולי מכל ראיה אחרת) לגמירת דעתו, וכן מקובל עלי, כי רוב האנשים המתקשרים בחוזה בכתב אמנם מקפידים שהחוזה ייחתם בידי המתקשרים. ממילא מוטל על בית המשפט לבדוקאינדקס עו"ד בתקדין

אלעד רייך עו"ד
ביטוח
חוזים
נזיקין
צפה בפרופיל
כפיר חקירות
פלילי
חוקרים פרטיים
צפה בפרופיל