אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 29.06.2004

נמצאו 202 מסמכים עבור '29.06.2004'. מוצגים מסמכים 51 עד 60

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ע"פ (נצרת) 1220/04 - חמד נדאל נ' מדינת ישראל

29.06.2004
29/06/2004
של המערער, כפי שנפרסו בתסקיר המבחן, אינן חריגות, ואינן מצדיקות - מכל מקום - את פטירתו מעונש של מאסר בפועל, כזה שירוצה מאחורי סורג ובריח, למען יירָא הוא ויירָאו אחרים. הדברים האמורים בתסקיר המבחן אינם מצדיקים את ההמלצה שבאה בסופו של תסקיר, משמע ביצוע המאסר בעבודות השירות, ואינם מביאים בחשבון את הדרך שהיתווה בית המשפט העליון. סוף דבר - אנו סבורים, כי העונש שגזר השופט קמא על המערער הולם את חומרת העבירה, ואין כל מקום להתערבות בו. הערעור נדחה, איפוא. ניתן היום י' בתמוז, תשס"ד (29 ביוני 2004) במעמד הנוכחים. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

בש"א (חיפה) 156/04 - קיבוץ גבעת עוז נ' נציב המים

29.06.2004
29/06/2004
בכתב לב"כ העוררים בדבר האפשרות לפתור את הבעיה המועלית בעררים הנוכחיים דהיינו, בדרך של בקשה להגדלת ההקצאה ע"י פנייה לנציב המים. 3. בהסתמך על האמור לעיל, אינני סבור שיש מקום להקדמת מועד הדיון שנקבע לעררים לחודש 10/04, הקדמה שאינה אפשרית גם לאור כלל המטלות המוטלות על בית המשפט. 4. מאליו יובן כי כל טענות הצדדים לגופו של עניין, שמורות. 5. ההחלטה הנוכחית מסיימת את הדיון בכל בקשות הביניים התלויות וע7ועומדות בקשר לתיקי וע 808/, 809 ו- 810/04. 6. המזכירות תמציא העתק ההחלטה הנוכחית לצדדים. ניתנה היום י' בתמוז, תשס"ד (29 ביוני 2004) בהעדר הצדדים.

ס"ק 1010/04 - הסתדרות המעו"ף נ' מרכז המועצות האזוריות בישראל

29.06.2004
29/06/2004
כללי (מיום 14.10.86). בסעיף 84 לחוקת העבודה נקבע כדלהלן: "הכרעות במקרה של חילוקי דעות- כל העניינים שהרשות המקומית לא הגיעה עליהם לידי הסכם עם נציגות מרכז הפקידים, יעברו להכרעת הנהלת מרכז השלטון המקומי ומרכז הפקידים. בכל מקרה של חילוקי דעות בין נציגי הנהלת מרכז השלטון המקומי ובין נציגי מרכז הסתדרות הפקידים תימסר ההכרעה לבוררות מוסכמת בין שני הצדדים, תוך חודש ימים". 4. לאור זאת אנו דוחים את בקשת הצד ולא נידרש לדיון בה כל עוד לא מוצו עד תום ההליכים הקבועים בחוקת העבודה. ניתן בהעדר הצדדים, היום י' בתמוז תשס"ד (29.6.2004), ויישלח אליהם.

ת"פ (תל-אביב-יפו) 5135/03 - מדינת ישראל נ' דזאני רחמים

29.06.2004
29/06/2004
כאלה הינו תם לב. הנאשם לא טען כי בידיו רשיון לרכול בבייגלה בתחומי העיר תל-אביב-יפו. לפיכך, סבור אני כי עובדות נשוא כתב האישום, ככל שהן נוגעות לעצם העיסוק ברוכלות ללא רשיון, הוכחו מעבר לספק סביר. 6. באשר לעבירה של אי קיום צו, הנאשם הודה בפני בית המשפט, לאחר הקראת כתב האישום, כי ידע כי קיים צו בית משפט האוסר עליו לרכול ללא רשיון. לאור האמור לעיל, הנני מרשיע את הנאשם בשתי העבירות נשוא כתב האישום, עבירה של עיסוק ללא רשיון בעסק טעון רישוי לפי החוק וכן עבירה של אי קיום צו בית המשפט. ניתן היום י' בתמוז, תשס"ד (29 ביוני 2004) במעמד הצדדים.

ת"פ (ירושלים) 5755/02 - מדינת ישראל נ' פלוני

29.06.2004
29/06/2004
הנותנים בהם את אמונם. סיכומו של דבר, אני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר לתקופה של 8 חודשים. מאסר על תנאי למשך 12 חודש ואולם הנאשם לא ישא בעונש זה אלא אם כן יעבור תוך תקופה של שנתיים מיום שחרורו על עבירת מין כלשהי בניגוד לפרק י' סימן ה' לחוק העונשין התשל"ז - 1977 ויורשע עליה. כמו כן, אני פוסל את הנאשם מלהחזיק או לקבל רשיון לרכב ציבורי למשך 5 שנים. בנוסף, יפצה הנאשם את המתלוננת בסכום של 10,000 ₪. זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי בירושלים. יש לשלוח העתק לשירות המבחן. ניתן היום י' בתמוז, תשס"ד (29 ביוני 2004) בהיעדר הצדדים

בש"א (ירושלים) 7632/03 - ברוך ניסנוב נ' רם אל 2000 בע"מ

29.06.2004
29/06/2004
תוך 7 ימים, דמי שכירות בסך 10,400 ₪ לחודש, בגין תקופת השכירות החל מיום 18.11.03 ועד לסוף חודש יולי 2004, כולל דמי שכירות עבור חודש יולי. ב. על המבקש לשלם למשיבה דמי שכירות חודשיים בסך 10,400 ₪, החל מיום 01.8.04 ובכל 1 לחודש בחודשים שלאחר מכן. ג. המבקש יפקיד סך 30,000 ₪, במזומן או בערבות בנקאית, לשיפוי המשיבה בגין נזקים שיגרמו לה, בשל הסעד הזמני, אם תדחה התביעה מטעמו. במידה שהמבקש לא יעמוד בתנאים המפורטים לעיל, יפקע צו המניעה באופן מיידי. המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים. ניתנה היום י' בתמוז, תשס"ד (29 ביוני 2004) בהעדר הצדדים.

בר"ע (חיפה) 1431/04 - ג'ינו אליהו נ' גי'נו אסתר

29.06.2004
29/06/2004
5747/03 פלוני נגד פלונית, נספח ג' לתגובת המשיבה לבקשת רשות הערעור שצורפה לתיק). 5. לכן ולאור כל האמור לעיל ולאחר שהיתה אפשרות לשופטת קמא להתרשם מתום ליבו או מכנותו של המערער בכריכתו את העניין הרכושי בתביעת הגירושין והרושם שלה היה שהוא לא כנה ועל כל פנים, לא שכנע אותה בכנותו, ובהתחשב בכל הנסיבות, אני דוחה את הערעור. המערער ישלם למשיבה את הוצאות הערעור, לרבות שכר טרחת עורך דין בסך של 2,000 ₪, שיקוזזו מהערבון שהמערער הפקיד במזכירות בית המשפט. המזכירות תמציא העתקים מפסק הדין לצדדים. ניתן היום י' בתמוז, תשס"ד (29 ביוני 2004) בהעדר הצדדים.

ע"א (תל-אביב-יפו) 2732/03 - מדינת ישראל - משרד הבריאות נ' עזבון המנוחה אביטל הלפרין ז"ל ואח'

29.06.2004
29/06/2004
מעמדם של יו"ר הוועדה וחבריה. מכל מקום, הגשת הדו"ח על מסקנותיו והעובדות שאליהן הוא מפנה, מבלי לאפשר בחינת האמור בו, על ידי חקירתו הנגדית של יו"ר הוועדה, ע"י ב"כ הנתבע, עלולה לפגוע בזכויותיו הדיוניות; ובדין קבע כב' הרשם כי הגשת הדו"ח מעניקה סמכות לזמן את עורכו לחקירה, ומשלא עלה בידי המערערת להצביע על מניעות שבדין לזימונו, דין ערעורה להידחות. המערערת תשלם הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ בתוספת מע"מ לכל אחד מהמשיבים. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל. ניתן היום י' בתמוז, תשס"ד (29 ביוני 2004) במעמד הצדדים.

עב' (חיפה) 3639/03 - כהן גדעון נ' מדינת ישראל - משרד הבריאות (בית חולים נהריה)

29.06.2004
29/06/2004
תוך שהמדינה ממלאת אחר הוראות התקש"יר בנושא הפיטורים, ואין בהצהרות התמיכה שצורפו לתצהירו של התובע - כדי לשנות את מסקנתנו. 29. מכאן, שדין התביעה להידחות. 30. בנסיבות הענין, אין צו להוצאות. 31. במהלך הדיון התברר לנו - כי התובע, חרף היותו זכאי לגימלה, לא הגיש תביעה לתשלום הגימלאות, וזאת משום שסבר, כי הדבר יכול לפגוע במאבקו המשפטי. משהובהרו הדברים לתובע - הצהיר כי יגיש את תביעתו לגימלה. ביה"ד ממליץ כי הממונה על הגימלאות ישקול בחיוב, בנסיבות הענין לשלם לתובע את הגימלה ממועד פרישתו. ניתן היום י' בתמוז, תשס"ד (29 ביוני 2004) בהעדר הצדדים.

ת"פ (פתח-תקוה) 1616/03 - מדינת ישראל נ' עיסה סלים

29.06.2004
29/06/2004
מכל סוג, דווקא כאשר יש סכסוך משפחתי ארוך ימים בענין קרקעות ומחשש לעתיד. כאמור התסקיר חיובי ביותר, ואין לי ספק שהרשעה זו לא תעיב על יכולתו של הנאשם להתקדם, או למצער, להמשיך ולהתנדב כפי שעשה עד כה. אין זה המקרה בו הרשעה עלולה לגרום לעוול ולפגוע בנאשם יתר על המידה. לפיכך - איני מבטלת את ההרשעה. אשר לעונש הראוי - מטילה אני על הנאשם 3 חודשי מאסר אותם לא ישא אלא אם כן תוך 2 שנים מהיום יעבור על העבירה בה הורשע. עותק מגזה"ד יועבר לידיעת שירות המבחן. זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי. ניתן היום י' בתמוז, תשס"ד (29 ביוני 2004) בהעדר הצדדים.אינדקס עו"ד בתקדין

אלעד רייך עו"ד
ביטוח
חוזים
נזיקין
צפה בפרופיל
שמעון ריינר משרד עורכי דין
הוצאה לפועל
חוזים
מקרקעין
צפה בפרופיל