אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 25.8.96

נמצאו 47 מסמכים עבור '25.8.96'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ע"א 1986/92 - מדינת ישראל נ' פואד אסעד קנג' אבו סאלח

25.8.96
25/08/1996
אלה לא יוכחו, יירשם שטח זה, יחד עם השטח נשוא סעיף קטן ב' לעיל, בבעלות המדינה. אם יעמדו קנג' בנטל הרובץ עליהם, יירשם השטח על שמם, ובכפוף לכך יירשמו גבולותיו של השטח נשוא ס"ק ב' לעיל על שם המדינה. בנסיבות העניין, ישאו קנג' בהוצאות עמאשה והמדינה בשתי הערכאות (עד שלב זה של הדיון) בסך 20,000 ש"ח לכל אחד מהם. החיוב בהוצאות ובשכר טירחת עורך דין כפי שנקבע בבית המשפט המחוזי מבוטל בזה. השופטת ד' דורנר אני מסכימה. שופטת השופט י' טירקל אני מסכים. שופט הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט ת' אור. ניתן היום, י' באלול התשנ"ו (25.8.96). פסקדין פורסם עליון

ת"א (אשדוד) 384/95 - אדוארד ארונוב נ' מרדכי זר

25.8.96
25/08/1996
ולא פוטרה, בעוד שעפ"י עדות מר מאיר, הוא פיטר אותה מיד, כשנודע לו שהיא זייפה תעודת ביטוח חובה. מאמין אני למר מאיר, שאכן פיטר את גב' וינצר, בנסיבות שתיאר. גב' וינצר היתה שליחתו של התובע ולא של הנתבע. משזו לא העבירה את המזומנים לנתבע, אין לו לתובע, אלא להלין עליה ולא על הנתבע, שזכאי היה לקבל את שכרו, עפ"י המוסכם ועפ"י השיק. 6.	אשר על כן, אני דוחה את התביעה. התובע ישלם לנתבע את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך -.1,500 ש"ח, בצרוף מע"מ ובצרוף הצמדה וריבית כחוק, מהיום עד התשלום בפועל. ניתן היום 25.08.96 בהעדר הצדדים. פסקדין לאפורסם שלום אשדוד

ת"א (ירושלים) 17215/93 - עאדל אחמד נ' אררט חב' לביטוח

25.8.96
25/08/1996
15,000 ש"ח (להיום). הוצאות בעבר: סכום של 2,700 ש"ח (נכון ל-4.3.96). הוצאות בעתיד: בשל ההוצאה הכרוכה בהחלפת משקפיים וההוצאה הכרוכה בבדיקת עיניו, סכום של 1,500 ש"ח. ניכויים: התובע קיבל מהמל"ל סכומים שפורטו במסמכים נ/1 ונ/2 שסכומם המשוערך הגיע ביום 1.5.96 לסך 8,396 ש"ח. יש להפחית סכום זה מסכום הפיצויים שנפסק לעיל. הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים שנפסקו (בניכוי סכומי המל"ל), בצירוף שכ"ט עו"ד בשיעור 13% ומע"מ כדין, וכן תשלם הוצאות המשפט (מיום הוצאתן). ניתן היום 25.8.96 בהעדר הצדדים. המזכירות תשלח העתק פסה"ד לצדדים. פסקדין לאפורסם שלום ירושלים

ת"א (ירושלים) 3615/95 - יבסיי קריבושיי נ' ולדימיר ליבו

25.8.96
25/08/1996
ובעמ' 7 ש' 14). לאחר האיזון בין זכויות שני הצדדים כלעיל, יעמוד שיעור התשלום, עבור שכ"ט עו"ד התובע, על סך של -.800 ש"ח בצירוף מע"מ. מכיוון שהתובע היה מיוצג על-ידי עו"ד שמונה מטעם הסיוע המשפטי, יבוצע התשלום לאוצר המדינה, בהתאם להוראת סעיף 6 לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972. הנתבע ישא גם בתשלום אגרת בית-המשפט, לפי הנקוב בתקנה 13(ט) לתקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח-1987, לאחר שהתובע קיבל פטור מתשלום האגרה (המר' 3204/95). ניתן היום, י' באלול תשנ"ו (25.8.96), בהעדר. המזכירות תשלח אל באי-כוח הצדדים העתקים מפסק-דין זה. פסקדין לאפורסם שלום ירושלים

ת"א (ירושלים) 6454/92 - זמרו חיים נ' כלל חברה לביטוח

25.8.96
25/08/1996
החל מיום 30.9.91. ד.	בגין יום אישפוז סך 217 ש"ח. ה.	בגין הוצאות רפואיות ונסיעה במוניות בהתאם לפירוט ולחשבוניות כפי שפורטו בסעיף 20 לתצהירו של התובע, למעט חשבונית מס' 421 הנכללת בחשבונית מס' 478, דהיינו, סך של 15,285 ש"ח בצרוף ריבית חוקית והצמדה למדד החל מיום 18.9.94 (מועד עריכת התצהיר). לסכומים אלה יתוספו הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בשעור 13 אחוז בתוספת מע"מ. מהסכומים שנפסקו בסעיפים א-ה יש לקזז את התשלום התכוף כפי שוויו היום, דהיינו, 10,773ש"ח. ניתן היום 25.08.96 בהיעדר הצדדים, אשר שוחררו מהופעה. פסקדין לאפורסם שלום ירושלים

ת"א (קרית-גת) 1893/94 - בזנוס אנה נ' לכיש טורס חברה

25.8.96
25/08/1996
בעצמם בהוצאות שכ"ט של בא כוחם. 7.	סיכום א. 	אשר על כן, אני קובעת כדלקמן: הנתבעות, ביחד ולחוד, ישלמו לידי כל אחד מהתובעים פיצוי בסך של -.1,000 ש"ח, כשסכום זה ישא ריבית חוקית והצמדה מהיום ועד התשלום המלא בפועל. ב.	חלוקת התשלומים בין הנתבעות, בינן לבין עצמן, ולאור הודעת צד ג' אשר הוגשה מטעם הנתבעת 1 כלפי הנתבעת 2, תהיה כדלקמן: כל סכום אשר ישולם ע"י הנתבעת 1 לידי התובעים, ואשר עולה על 30% מגובה הנזק הכללי, יוחזר ע"י הנתבעת 2 לידי הנתבעת 1. ניתן בהעדר הצדדים ביום 25.8.96. פסק הדין ישלח בדואר לצדדים. פסקדין לאפורסם שלום קרית-גת

ת"א (תל-אביב-יפו) 1654/94 - אלי משה נ' חתם ז'ק

25.8.96
25/08/1996
ואין כל סיבה לפסוק לו סכום נוסף, מה גם שהצדדים הסכימו שכפוף להשבת מלוא התמורה, אין להם עוד טענות ודרישות זה מזה. 3.	אני פוסק איפוא כדלקמן: א.	הנתבע ז'ק חתם, ישלם לתובע סך של 8,300 ש"ח (ההפרש בין 56,700 לבין 65,000 ש"ח), זאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 30.4.93 ועד לתשלום המלא בפועל. ב.	עוד ישלם הנתבע לתובע את הוצאות המשפט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום שהוצאו ועד שישולמו בפועל, וכן - שכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ש"ח, בצירוף מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל. פסקדין לאפורסם שלום תל-אביב-יפו

ה"פ (תל-אביב-יפו) 176367/95 - רחל מיכאליס נ' אליהו לויט

25.8.96
25/08/1996
את רכישת הרכב. במצב דברים זה, אני סבור, כי המבקשת עמדה בנטל הנדרש והיה זה מוטל על המשיבה להביא ראיות פוזיטיביות סותרות. כך, לא די היה לה למשיבה לטעון טענה בעלמא ביחס לצילומו של השיק, מקום ששיק זה משתלב במערכת העובדות ומקום שהוא נפרע על ידי הבנק. סוף דבר ניתן בזאת פס"ד הצהרתי, לפיו הרכב שפרטיו הובאו בבקשה הינו בבעלות המבקשת. כמו כן, אני קובע, כי יש לבטל את העיקול הרובץ על הרכב ואשר הוטל על-ידי המשיבה 2. המשיבה 2 תישא בהוצאות המבקשת בסך 2,500 ש"ח בתוספת מע"מ בערכם להיום. פסק דין זה הוקרא (והעתקו נמסר) ל: פסקדין לאפורסם שלום תל-אביב-יפו

ת"א (תל-אביב-יפו) 41780/91 - עמוס לוריא נ' עמוס ברקוביץ

25.8.96
25/08/1996
באופן שתזוכה יתרת חוב אחרת שחב הנושה לחייב במסגרת הסדר "פרטי" אחר ואשר דבר קיומה אינו שנוי במחלוקת של ממש. 5. א. 	המסקנה היא איפוא, בהתחשב בעובדות כפי שהסתברו לי, כי יש לראות את החוב נשוא ת/1 כאילו נפרע ע"י ברקוביץ. לוריא אינו יכול לתבוע את ברקוביץ מכוח ת/1, ממש כפי שברקוביץ אינו יכול לתבוע את לוריא בגין הסכום המסוים הזה מכוח נ/1. ב.	התביעה נדחית. התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ש"ח בצירוף מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל. ניתן היום בנוכחות: פסקדין לאפורסם שלום תל-אביב-יפו

ת"א (תל-אביב-יפו) 63741/93 - יונה רוזנברג נ' אביב תעשיות

25.8.96
25/08/1996
הנראה, לא טרחה כלל להגיש סיכומים מטעמה, לא במועד שנקבע ואף לא לאחריו, הגם שניתנו לנתבעת הזדמנויות נוספות להגישם (ראה: ס' 7 לפסק הדין). בנסיבות אלה, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט וכן שכר טרחת עורך דין בסכום של 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, עד מועד התשלום בפועל, בגין הוצאות משפט ממועד הוצאתן ובגין שכר טרחת עורך דין ממועד מתן פסק הדין. ניתן היום, 25.08.96, בהיעדר הצדדים וב"כ. המזכירות תמציא עותק פסק הדין לידי ב"כ הצדדים, בדואר רשום. מועד לערעור ימנה מעת המצאת פסק הדין. פסקדין לאפורסם שלום תל-אביב-יפואינדקס עו"ד בתקדין

ד"ר שגית משגב מומחית בפסיכיאטריה
מומחים רפואיים
צפה בפרופיל
אולמד רפואה בקליק
מומחים רפואיים
צפה בפרופיל