אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 24.09.2002

נמצאו 45 מסמכים עבור '24.09.2002'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

בש"א (באר-שבע) 2391/02 - בני כהן נ' מועצה אזורית חוף עזה ואח'

24.09.2002
24/09/2002
לצרפם ובכך הוא חרג מכללי סדרי הדין. בית-הדין לא התחשב בצירופים הנ"ל. בעקבות האמור אנו מחליטים שלא לפסוק הוצאות בבקשה זו לטובת המבקש. 12. אשר על כן, אין צו להוצאות. 13. אין בהחלטתנו זו כדי לרמוז או לקבוע מסמרות בכל הקשור לסעדים ההצהרתיים והכספיים המבוקשים בהליך העיקרי שבתיק עב 2234/02. התיק יובא מיידית בפני השופט אילן סופר למתן הוראות בכל הקשור לסדרי הדין ולניהול ההליך העיקרי ותיבדק האפשרות ליתן עדיפות לדיון בתיק העיקרי. 14. העתק החלטה זו יומצא לצדדים, בדואר רשום, עם אישור מסירה. ניתנה היום י"ח בתשרי, תשס"ג (24 בספטמבר 2002) בהעדר הצדדים.

בש"א 5216/02 - רונית פורת עמרני נ' טופרובר יהודית

24.09.2002
24/09/2002
בשולי הדברים לא יהא זה למותר להוסיף, כי האשמת המשיבה בהשתהות האמורה אצל חברת הדואר נטענה בלא כל תימוכין, ומוטב היה למבקשת להימנע, בנסיבות אלה, מהפרחת האשמות אותן אין היא תומכת בראיות כלשהן. הוא הדין בטענה נוספת, אשר נטענה בלא כל ביסוס, כי "... גורמים אינטרסנטים מנסים לחבל בהליך משפטי תקין על ידי עיכוב דואר". התוצאה היא, כי הבקשה נדחית. המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בבקשה זו בסך 1,000 . לסכום זה יש לצרף מע"מ כחוק, והוא ישא הפרשי הצמדה ורבית מיום החלטה זו ועד ליום התשלום בפועל. ניתנה היום, י"ח בתשרי תשס"ג ( 24.09.2002). החלטה לאפורסם עליון

רע"א 7169/02 - יוחנן רון נ' קומדה מערכות מיחשוב בע"מ

24.09.2002
24/09/2002
למעט במקרים חריגים. לאחר שבחנתי את טענות המבקש הגעתי לכלל דעה, כי המקרה איננו נופל בגדר מקרים חריגים אלו. החלטת בית-המשפט המחוזי ראויה היא בנסיבות העניין, ואינני מוצאת מקום להתערב בה. מעבר לדרוש יוער, כי המבקש לא הניח תשתית עובדתית ראויה להוכחת טענתו, כי במידה ויזכה בתובענתו לא תוכל המשיבה להחזיר את הכספים אשר תספיק לגבות ממנו. אציין עוד, כי טענות המבקש באשר לפתיחת הליכי ההוצאה-לפועל כנגד רכוש אשתו ובנו - מקומן להתברר במסגרת הליכים אלו. אשר-על-כן, הבקשה למתן רשות ערעור נדחית. ניתנה היום, י"ח בתשרי תשס"ג (24.9.02). החלטה לאפורסם עליון

רע"א 7667/02 - בני לב נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ

24.09.2002
24/09/2002
לקבל את בקשתו החלופית של המבקש ולמנוע - למשך פרק זמן מוגבל - מן המשיבה להעביר את רשימת הלקוחות במלואה לסוכנות אחרת. אשר-על-כן, הערעור מתקבל, במובן זה שהחלטת בית-המשפט המחוזי מבוטלת, וניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיבה להעביר בדרך כלשהי לצדדים שלישיים את רשימת הלקוחות המלאה של המבקש, למעט במקרים שבהם פנו הלקוחות מיוזמתם אל המשיבה לצורך קבלת שירות. תוקפו של צו זה הוא עד לתאריך 1.10.02, שאז תוכל המשיבה להעביר את רשימת הלקוחות במלואה לסוכנות אחרת. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. ניתנה היום, י"ח בתשרי תשס"ג (24.9.02). החלטה לאפורסם עליון

בש"פ 8037/02 - מדינת ישראל נ' בקייב סרגיי

24.09.2002
24/09/2002
על ההחלטה בדבר מעצרו, ונדחתה. נותר איפוא עניין אחד והיא שאלת התמשכותו של המשפט מעבר לתקופה אותה קצב המחוקק בסעיף 61 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) תשנ"ו-1996. אך גם לנוכח עובדה זו לא סברתי כי יש בה כדי לסייע למשיב, הואיל וההליכים בעניינו השתהו משעה שביקש להחליף את סניגורו, ולולא כך נהג, סביר להניח שבית המשפט היה מסיים את שמיעתו של התיק זה מכבר. לפיכך, אני נעתר לבקשת המדינה, ומורה על הארכת מעצרו של המשיב ב- 90 ימים החל מיום 27.9.02 או עד למתן פס"ד בת"פ 1262/01 של בית המשפט המחוזי בנצרת, הכל לפי המוקדם. החלטה לאפורסם עליון

בש"פ 8045/02 - עלא אבו- ריאש נ' מדינת ישראל

24.09.2002
24/09/2002
משפחתו, הוא קרא לעזרה והסית אחרים למנוע את המעצר. והרי בשלב זה לא יכול היה להיות עוד ספק בלבו של איש בדבר זהותם של אלה השוטרים, ואתה תוהה לפשר מאבקו הנמשך של העורר, מאבק שאינו משתלב עם מי שטוען כי היה נהג תמים ברכב בו נמצא הסם. אכן, גם בשלב זה של ההליכים מצווה בית המשפט לתת את דעתו על ראיות העשויות לפעול לזכות הנאשם וגם למחדלי חקירה (טרם נעשה ניסיון לאתר טביעות אצבע על השקית בה היה ארוז הסם), אך דעתי היא כי במקרה הנוכחי די בראיות שהוצגו עד כה כדי להצדיק את החלטת המעצר. הערר נדחה. ניתנה היום, י"ח בתשרי תשס"ג (24.9.02). החלטה לאפורסם עליון

ע"פ 8050/02 - יוסף (בן מחמד) אבורקייק נ' מדינת ישראל

24.09.2002
24/09/2002
בכתב האישום והורשע, ובעקבות כך גזר לו בית המשפט 15 חודשי מאסר בפועל ו- 12 חודשי מאסר על תנאי. על גזר הדין הוגש ערעור מטעם המבקש לבית משפט זה, ובא כוחו, עו"ד ג 'וליאן, עתר לעכב את ביצוע העונש עד למתן פסק הדין בערעור. העונש אשר הושת על המבקש אינו ארוך, ועל כן הרהרתי באוזניו של בא כוח המשיבה אם לא יהא זה נכון לעכב את ביצוע עונש המאסר על מנת שלא לייתר את שמיעת הערעור. לאחר מחשבה נתן עו"ד חמודות את הסכמתו לכך, ומכאן החלטתי לעכב את ביצוע עונש המאסר בפועל עד למתן פסק הדין בע"פ 8050/02. ניתנה היום, י"ח בתשרי תשס"ג (24.9.02). החלטה לאפורסם עליון

בש"פ 8051/02 - אלעואדרה סברי נ' מדינת ישראל

24.09.2002
24/09/2002
בעבירות מהסוג שיוחסו לעורר, מצווה בית המשפט לנהוג בזהירות רבה בטרם יחליט לשלול את חירותו של אדם, נראה כי אין מנוס מלעשות זאת במקרה הנוכחי. העורר, חרף גילו הצעיר, הנו בעל הרשעות רבות, חלקן מסוג העבירות המיוחסות לו גם הפעם (תקיפת שוטרים והפרעה במילוי תפקידם). לא זו אף זו, נגד העורר עמד בעת ביצוע המעשים עונש מאסר על תנאי בר-הפעלה, וכפי שכתב האישום מלמד גם בו לא היה די להרתעת העורר מלשוב ולבצע עבירות כלפי שוטרים. לנוכח כל אלה לא היה מנוס ממעצרו של העורר, ומכאן החלטתי לדחות את הערר. ניתנה היום, י"ח בתשרי תשס"ג (24.9.02). החלטה לאפורסם עליון

בש"פ 8060/02 - פלוני נ' מדינת ישראל

24.09.2002
24/09/2002
הסכנה הנשקפת לקטינים מעורר זה, לנוכח אותן עבירות אשר יוחסו לו, היא סכנה מוחשית, ובעיני עדיפים הייסורים הכרוכים בחיפוש אחר חלופת-מעצר ראויה, על הפקרת גורלם של קטינים ליד הגורל ולהתפרצות נוספת של סטיות העורר. מכאן מסקנתי, שהחלטתו של בית המשפט המחוזי בנסיבות הקיימות היא החלטה נכונה, ועל כן דינו של הערר להידחות, וכך אני עושה. מטבע הדברים, יהיה רשאי העורר לשוב ולהציע חלופות מעצר ראויות, ואם כך יעשה, אותה הצעה תשוב ותיבדק על ידי המשיבה, ובעקבות כך יובא העניין להכרעתו של בית משפט קמא. ניתנה היום, י"ח בתשרי תשס"ג (24.9.02). החלטה לאפורסם עליון

בש"פ 8067/02 - מדינת ישראל נ' עדנאן בן עאדל חמדאן

24.09.2002
24/09/2002
כך או כך, נראה כי ההליכים בעניינם של המשיבים עומדים לפני סיומם, ונראה איפוא כי מעצרם עד אשר יוכרע דינם לא יארך עוד זמן רב. לא נעלמה ממני טענתו של עו"ד יריב לפיה נערך פיוס בין החמולות היריבות, אך אינני סבור כי יש בכך כדי להפיג את החשש מפני מסוכנותם של המשיבים, כל עוד לא החליט בית המשפט המוסמך לזכותם בדין. לנוכח כל האמור, אני נעתר לבקשת המדינה ומורה על הארכת מעצרם של המשיבים ב- 90 ימים, החל מיום 25.9.02 או עד למתן פסק דין בת"פ 1071/01 של בית המשפט המחוזי בנצרת, הכל לפי המוקדם. ניתנה היום, י"ח בתשרי תשס"ג (24.9.02). החלטה לאפורסם עליוןאינדקס עו"ד בתקדין

פרופ' זיו רייך, רואה חשבון
מיסים
חשבונאות
ביטוח
צפה בפרופיל
שמעון ריינר משרד עורכי דין
הוצאה לפועל
חוזים
מקרקעין
צפה בפרופיל