אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 19.07.2001

נמצאו 119 מסמכים עבור '19.07.2001'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

בש"א (תל-אביב-יפו) 13857/01 - שמואל רובננקו נ' שיא החזקות

19.07.2001
19/07/2001
המשפטיות והעובדתיות אשר קדמו להסכם הפשרה ולטעון הפרתו הוא את הסכם הפשרה איינה אותו חד צדדית כאילו "לא היו דברים מעולם", ואין עוד להסכם נפקות כלשהי. מדיניות כזו תביא להכשלת המטרה הרצויה לעודד צדדים להגיע לפשרות, תוך הסתמכות על סופיותן - דבר אשר בית משפט לא יטה לאשר, אלא בנסיבות מיוחדות. המשיבה תשלם למבקשת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ש"ח בצרוף מע"מ צמוד מהיום ועד לתשלום בפועל. המזכירות תודיע לצדדים על המצא ההחלטה לרשות החל מהיום בשעה 12:00. ניתנה היום, כ"ח בתמוז תשס"א, (19 ביולי 2001), בהעדר הצדדים. החלטה לאפורסם מחוזי תל-אביב-יפו

בר"ע 1234/01 - רפיק ג'בור סוכנות נ' שלח מאי בולוס

19.07.2001
19/07/2001
המשיבה. 3.	הכלל הוא שאין ערכאת הערעור, קל וחומר בבקשת רשות ערעור, מתערבת במימצאיה העובדתיים של הערכאה הדיונית, המבוססים על התרשמותה מן העדויות. בנסיבות המקרה לא מצאתי לנכון לחרוג מאותו הכלל. הכרעתו העובדתית של כב' הרשם, כי המבקש העסיק את המשיבה במשרדו בהתאם לרישום השעות והימים שהוגש לבית הדין, מעוגנת בחומר הראיות ואין מקום לסטות הימנה; לאור זאת נכונה גם המסקנה המשתמעת מכך בדבר חיוב המבקש בשכר עבודת המשיבה. 4.	סוף דבר דין בקשת רשות הערעור להידחות ללא צו להוצאות. ניתנה היום, כ"ח בתמוז התשס"א-19.7.2001. החלטה לאפורסם ארצי עבודה

בר"ע 1324/01 - קורולפ גנאדי נ' משאויר כח אדם בע"מ

19.07.2001
19/07/2001
על החלטתו של בית הדין קמא. מעבר לצריך יצוין, כי תכליתם של ההליכים המקדמיים הנה לפשט את הדיון. הכלל הוא, כי לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית, מתקיים דיון בו ניתנת לצדדים האפשרות לערוך חקירה נגדית של העדים שעדותם הראשית הוגשה בתצהיר. במהלך החקירה הנגדית, רשאים באי כוח הצדדים, להפנות לעדים שאלות, לרבות בנוגע למסמכים שצורפו לתצהירי העדות הראשית וזאת, בכפוף למבחן הרלוונטיות. 4.	סוף דבר - הבקשה נדחית. המבקש ישלם לאוצר המדינה הוצאות בקשה זו בסך 1000 ש"ח. ניתנה בהעדר הצדדים היום, כ"ח בתמוז התשס"א (19.7.01) ותישלח לצדדים. החלטה לאפורסם ארצי עבודה

ע"א 1303/01 - חג'מה כרמלה ואח' נ' אוחיון אהרון

19.07.2001
19/07/2001
ממכירתה).ב.	כיצד ניתן לעכב ביצועו של פסק הדין נשוא ערעור אזרחי 1303/01 שבו סירב בית המשפט לתת סעד הצהרתי כמבוקש על-ידי המבקשים. האם הדרך הנכונה אינה צריכה להיות הגשת בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי ( נספח י"א לבקשה), ובמסגרתה בקשת עיכוב ביצוע; 3.	ב"כ המשיב יגיב עד 31.7.2001 לבקשה ולהבהרות הנוספות שימסרו על-ידי המבקשים כאמור בסעיף 2 לעיל. בתשובתו יתייחס גם לאפשרות שיעוכבו הליכי המכירה להבדיל מהליכי הפינוי. 4.	החלטה זו תועבר לב"כ הצדדים בפקסימיליה. ניתנה היום, כ"ח בתמוז התשס"א (19.7.2001). החלטה לאפורסם עליון

בש"פ 1762/01 - מדינת ישראל נ' שמואל אביעד

19.07.2001
19/07/2001
בה השתתפו, בין השאר, נציגי לשכת עורכי הדין, וועדה זו - כפי שדווח לנו - החלה עוקבת אחר הנעשה בתאי המעצר ומתכננת תוכניות לעתיד. הדברים התקדמו כדי -כך שלישכת עורכי הדין מחקה, על-פי המלצתנו, את עתירתה לבג"ץ, תוך שמירת זכויותיה לשוב ולעתור אם הצורך תיקון לא תוקן. והנה שומעים אנו מה שאנו שומעים. הדבר צורך תיקון, כאמור - ולאלתר. העתקי החלטה זו יועברו לשר לביטחון פנים, לנציב שירות בתי-הסוהר, למפקח הכללי של המשטרה ולעו"ד צבי נוח, נציג לשכת עורכי הדין בנושא מצבם של תאי המעצר בישראל. ניתנה היום, כ"ח בתמוז התשס"א (19.7.2001). החלטה לאפורסם עליון

ע"א 2613/01 - וינברג - דורון ושות', עו"ד נ' צבי כהנא

19.07.2001
19/07/2001
בלבד, טרח המחוקק והבהיר את הדבר במפורש, הרי ההיזקקות למילה החלטה גרידא מלמדת כי אין הכוונה להחלטה אחרת בלבד, כי אם להחלטה כלשהי. נוכח כל האמור אני סבורה כי אין מדובר בערעור בזכות כי אם בבקשת רשות ערעור הטעונה רשות של בית המשפט. עם זאת, מאחר שהערעור הוגש בתוך המועד להגשת בקשת רשות ערעור, כך שפסק הדין של בית המשפט המחוזי טרם הפך חלוט ולמשיב לא נגרם כל נזק, אין מקום למחוק את הערעור. אני מורה, איפוא, כי תיק הערעור יוסב לתיק בקשת רשות ערעור. המערערים ישאו בהוצאות הליך זה בסך 1,000 ש"ח. ניתנה היום, כ"ח בתמוז, תשס"א (19.7.01). החלטה פורסם עליון

רע"א 3201/00 - מוחמד פלאח נ' קצין התגמולים

19.07.2001
19/07/2001
מסכימים באופן עקרוני לקבל את המלצתנו שהענין יוחזר לועדת הערעורים על מנת שהמבקש יחקר על העובדות שלהן טען ושיתמנה בעת הצורך מומחה מוסכם שיבדוק את הסיבות האפשריות לנזקו של המבקש (פגם מולד, דלקת או תסביב או שמא סיבה אחרת), והאם הפגימה-תסביב או דלקת יכלה להיגרם כתוצאה מתנאי השירות, שהחלטתו תהיה סופית. המבקש מסכים לכך. המשיב מבקש לקבל את הסכמת מרשיו ביחוד לענין מינוי המומחה המוסכם. הוא יודיע לנו תוך 45 ימים (וימי הפגרה בכלל) אם המלצתנו מקובלת עליו. לאחר מכן ימשך הטיפול בבקשה זו. ניתן היום, כ"ח תמוז תשס"א (19.7.2001). פסקדין לאפורסם עליון

בג"ץ 3272/01 - שלמה גרד נ' בורסת היהלומים הישראלית בע"מ

19.07.2001
19/07/2001
וצו ביניים עו"ד סובל, עו"ד מילשטיין - בשם העותר עו"ד עיני, עו"ד יורם - בשם המשיבה 1 עו"ד דן - בשם המשיב 2פ ס ק - ד י ןבעלי הדין (העותר והמשיבה מס' 1 בלבד) הסכימו למחיקת העתירה, על מנת שהעותר יוכל להגיש (תוך 20 ימים מהיום וימי הפגרה בכלל) תובענה לבית המשפט המחוזי (שהכל מודים שהוא מוסמך לדון בתובענה) ביחד עם בקשה לצו מניעה. כמו כן מוסכם שלא יחול שום שינוי בנסיבות כפי שהן כיום עד להחלטה בבקשה לצו המניעה הזמני שידון במעמד בעלי הדין. העותרים ישלמו למשיב מס' 2 שכר טרחת עו"ד 7,500 ש"ח. ניתן היום, כ"ח תמוז תשס"א (19.7.2001). פסקדין לאפורסם עליון

בג"ץ 3390/01 - יוסף ברודני נ' מדינת ישראל - קצין

19.07.2001
19/07/2001
העותר כי הועדה הרפואית העליונה תדון בערעורו על דרגת הנכות שנקבעה לו על ידי ועדה רפואית מחוזית בשנת 1998. לטענתו היה על קצין התגמולים להכיר גם בפגימה מסוג "טינטון" כפגימה שנגרמה לו עקב שירותו הצבאי. בתגובתה המקדמית של הפרקליטות נאמר כי דרך ההשגה על ההחלטה היא ערעור לועדת הערעורים על פי סעיף 33 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959, וכי על אף חלוף הזמן תינתן לעותר האפשרות לערער על ההחלטה בתוך 30 ימים ובתנאים שנקבעו בחוק. העותר הסכים להצעה. לפיכך נתייתרה העתירה ואנו מוחקים אותה. ניתן היום, כ"ח בתמוז תשס"א (19.7.01). פסקדין לאפורסם עליון

רע"א 3592/01 - עיזבון המנוח סימן טוב מנשה נ' ע. אהרונוב

19.07.2001
19/07/2001
על נותן ההודעה הנטל להוכיח כי הודעתו ניתנה כדין". התשובה לכך היא, כי הנטל אכן יוטל על נותן ההודעה, ובלבד שהודה בעובדות כתב התביעה, כאמור בתקנה 159 (ראו ר"ע 677/85 דורקום מחשבים בע"מ נ' רוט, פ"ד לט(654 (4). המבקשים הוסיפו וטענו, כי התביעה הוגשה זמן רב לאחר משלוח הודעת הביטול ומעט לאחר פטירתו של המנוח, אשר שלח אותה. טענה זו מקומה במסגרת הדיון שיתקיים בבית המשפט קמא. בינה לבין ההחלטה נשוא בקשה זו אין דבר. הבקשה נדחית. לאור האיחור הרב והבלתי מוסבר בהגשת תגובת המשיבה 1, אין צו להוצאות. ניתנה היום, כח' בתמוז תשס"א (19.7.01). החלטה פורסם עליון