אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 13.10.2004

נמצאו 198 מסמכים עבור '13.10.2004'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ע"א 4087/04 - מוטי גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ

13.10.2004
13/10/2004
בית המשפט העליון. 5. היות ובא כוחו של גורה לא העלה כל התנגדות לצירוף ההחלטות הנ"ל לתיק בית המשפט, ובהתחשב בעובדה שמדובר בהחלטות שיפוטיות שייתכן שעשויות להאיר את העובדות נשוא הדיון שבפנינו, הננו נעתרים לבקשת הבנק לצירוף המסמכים נשוא הבקשה. רשם בית המשפט, השופט עודד שחם, קבע בהחלטתו מיום 28.7.2004 כי תשובת המערער לסיכומי המשיבה תוגבל להיקף של 2 עמודים. בהמשך לאמור בהחלטתנו, רשאי יהיה בא כוחו של גורה לצרף 2 עמודים נוספים, במסגרת תשובותיו לסיכומי הבנק, ובהם יפורטו השגותיו הנוגעות למסמכים נשוא החלטה זו. ניתנה היום, כ"ח בתשרי תשס"ה (13.10.04).

ת"א (תל-אביב-יפו) 1372/95 - תנובה - מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית לישראל בע"מ נ' ראבי תופיק ואח'

13.10.2004
13/10/2004
האפשרי, וישאו בשכר טרחתו שווה בשווה. המומחה יעשה כל מאמץ אפשרי לסיים את חוות דעתו עד סוף חודש דצמבר 2004, והצדדים יסייעו בידו לעשות כן. ב. הנתבעת תשיב על השאלה כמפורט בסעיף 3 להחלטה. ג. התובעים ימסרו לנתבעת את נתוני חוות הדעת של "מאגר מוחות", כמפורט בסעיף 5ב. להחלטה. ד. התובעים ישיבו על השאלות שטרם השיבו עליהם בצורה מלאה, כמפורט בסעיף 6 להחלטה. ה. שאר הבקשות של הנתבעת נדחות, כמפורט בהחלטה לעיל. ו. אין צו להוצאות. 9. המזכירות תשלח העתק מן ההחלטה לצדדים, וכן לפרופ' יחזקאל אופיר. ניתנה היום כ"ח בתשרי, תשס"ה (13 באוקטובר 2004) בהעדר הצדדים.

רע"א 9025/03 - בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' עו"ד אלברט בן פורת

13.10.2004
13/10/2004
של המערערת (המשיבה 4) בהקשר הליכי פשיטת הרגל. ואולם, כיוון שבידי הבנק שטר משכנתא כלפי שני בני הזוג - המשיב 3 והמערערת - הדעת נותנת כי יממש את הדירה כולה במסגרת המשכנתא. יב. סוף דבר - אציע לחברי לקבל את הערעורים בהתאם לאמור, ולהטיל על הבנק המערער לפעול בלוח הזמנים שנקבע. ככל שייוותרו לאחר המימוש כספים מעבר למחויבות כלפי המערער, יועברו אלה לנאמן - המשיב 1. בנסיבות, אציע שלא לעשות צו להוצאות בערכאה זו. הנשיא א' ברק: אני מסכים. השופט א' א' לוי: אני מסכים. הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט א' רובינשטיין. ניתן היום, כ"ח בתשרי תשס"ה (13.10.2004).

ע"ע 1089/02 - יוסף ברנע נ' "בזק" - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

13.10.2004
13/10/2004
מסכים לדעתו של כבוד השופט רבינוביץ, ומסתייג מדעתו של נציג הציבור מר ליברמן. סוף דבר 14. ברוב דעות כנגד דעתו החולקת של נציג הציבור מר ליברמן, נדחות רוב תביעותיו של המערער, למעט תביעתו להכללת דמי הכוננות בגמול השעות הנוספות ובפדיון החופשה השנתית הסטטוטורית, המתקבלת. נציג הציבור מר ליברמן, סובר שגם תביעה זו יש לדחות ולחייב את המערער בהוצאות משפט. בנסיבות העניין סוברת דעת הרוב, כי אין לפסוק הוצאות משפט בערעור זה. 15. אשר על כן, הערעור מתקבל בחלקו בלבד, כאמור לעיל. אין צו להוצאות. ניתן היום כ"ח בתשרי תשס"ה ( 13 באוקטובר 2004), בהעדר הצדדים.

ע"ע 1089/02 - יוסף ברנע נ' "בזק" - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

13.10.2004
13/10/2004
מסכים לדעתו של כבוד השופט רבינוביץ, ומסתייג מדעתו של נציג הציבור מר ליברמן. סוף דבר 14. ברוב דעות כנגד דעתו החולקת של נציג הציבור מר ליברמן, נדחות רוב תביעותיו של המערער, למעט תביעתו להכללת דמי הכוננות בגמול השעות הנוספות ובפדיון החופשה השנתית הסטטוטורית, המתקבלת. נציג הציבור מר ליברמן, סובר שגם תביעה זו יש לדחות ולחייב את המערער בהוצאות משפט. בנסיבות העניין סוברת דעת הרוב, כי אין לפסוק הוצאות משפט בערעור זה. 15. אשר על כן, הערעור מתקבל בחלקו בלבד, כאמור לעיל. אין צו להוצאות. ניתן היום כ"ח בתשרי תשס"ה ( 13 באוקטובר 2004), בהעדר הצדדים.

ע"ע 132/03 - ראובן כהן נ' רשות העתיקות

13.10.2004
13/10/2004
פיטורין מלאים. נציגת ציבור גב' רבקה גן מצטרפת לדעתם של סגנית הנשיא אלישבע ברק-אוסוסקין, והשופט עמירם רבינוביץ, לפיה זכאי המערער למלוא סכום פיצויי הפיטורין - כשהם מותאמים על ידי ריבית והצמדה ליום התשלום. סיום העבודה היה תוצאה של השינוי ביחסי העבודה אשר הביאו אותו להחלטת סיום עבודתו. סוף דבר הערעור מתקבל ברוב דעות, כאמור בחוות דעתה של סגנית הנשיא השופטת אלישבע ברק - אוסוסקין ובחוות דעתו של השופט רבינוביץ, לפיה המערער זכאי לפיצויי פיטורין מלאים על דעתו החולקת של השופט פליטמן. ניתן היום כ"ח בחשון, תשס"ה (13 באוקטובר 2004) בהעדר הצדדים.

בג"צ 3487/03 - רחל נתן ו-536 אח' נ' משרד החינוך - הגף להערכת תארים אקדמיים ואח'

13.10.2004
13/10/2004
דן במדיניות הנוגעת להענקת ההטבות למקבלי התארים ואף לא בצורך לשנות מדיניות זו ובכל ענין אחר הנוגע למערכת היחסים שבין המדינה לעובדיה בכל הנוגע להטבות הנובעות מן התארים שבידי העותרים. ההחלטות נפסלו בגין ההליך והאופן בו נתקבלו וגם כיום לא נקטה המדינה בהליכים ראויים כדי לתקן את הפגם שנפל. אשר על כן, החלטנו כי בתום הזמן הסביר ליישום האמור בפסק דינו של בית משפט זה מן הראוי היה לקבוע לוח זמנים שבו ייבחנו הבקשות התלויות ועומדות זמן כה רב. משנמנעה המדינה מלהציג לוח זמנים כאמור קבענו את אשר קבענו בהחלטתנו. ניתנו היום, כ"ח בתשרי התשס"ה (13.10.2004).

ע"פ (חיפה) 2587/02 - מדינת ישראל נ' טארק זוהדי אבו שקרה

13.10.2004
13/10/2004
המשך הנאה מהעבירה. כאשר כן עומדת האפשרות, ולו הלכאורית, להגיש כתב-אישום ולהגיע לתכלית של הריסת המבנה הבלתי חוקי, אין מקום לילך בדרך הקבועה בסעיף 212 הנ"ל. יש גם להדגיש, כי אל מול התכלית שבסעיף 212 לחוק, עומד האינטרס שלא ייפגעו זכויותיו של אדם בלא משפט, בין פלילי ובין אזרחי. לפיכך, לעמדתי, האיזון הנכון הוא שמקום בו כן ניתן להגיש כתב-אישום לפי חוק התכנון והבניה ובמסגרתו לבקש את צו ההריסה, אין לפעול בדרך המותווית בסעיף 212 לחוק התכנון והבניה. לפיכך, הוחלט, ברוב דעות, לדחות את הערעור. ניתן היום כ"ח בתשרי, תשס"ה (13 באוקטובר 2004) בהעדר.

ת"פ (חיפה) 430/01 - מדינת ישראל נ' תאופיק סוואלחה

13.10.2004
13/10/2004
העבירות המיוחסות לו בכתב האישום, ובמיוחד בעבירה החמורה יותר של ירי מכלי נשק באזור מגורים. לעומת זאת, העדויות ששמעתי מהנאשם ומעדיו אינן הודפות את ראיות התביעה, ואין בכוחן אף לבסס ספק סביר בדבר אשמתו. 15. על כן, בסיכומו של דבר, הנני מחליט להרשיע הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום, דהיינו: (א) החזקת נשק ונשיאתו שלא כדין, עבירה לפי סעיף 144(א) ו- (ב), בצירוף סעיף 29, לחוק העונשין, תשל"ז - 1977; (ב) יריות באזור מגורים, עבירה לפי סעיף 340א, בצירוף סעיף 29, לחוק העונשין, תשל"ז - 1977. ניתן היום, כ"ח בתשרי, התשס"ה (13.10.04), והודע בפומבי.

ת"א (נצרת) 1270/02 - עז' המנוח אבראהים ג'נדאוי נ' רשות הפיתוח ע"י מנהל מקרקעי ישראל ואח'

13.10.2004
13/10/2004
מופלח פלאח 8. לטיפה פלאח 9. פרג' פלאח נ ג ד 1. רשות הפיתוח ע"י מנהל מקרקעי ישראל 2. רשם המקרקעין - נצרת בית משפט מחוזי נצרת [13.10.2004] כב' השופט בנימין ארבל החלטה עיון בתיק זה מלמד כי מחמת חוסר מעש מצד התובעים נבצר מבית המשפט לדון בתובענה או להמשיך את הדיון בה. אשר על כן אני מורה כדלקמן: ב"כ התובעים יתן בתוך 15 יום מיום שיקבל העתק מהחלטה זו טעם לקיומה של התובענה, שאם לא כן יורה בית המשפט על מחיקתה. המזכירות תמציא העתק מהחלטה זו לב"כ התובע/ת ותביא את התיק בפני ביום 24.11.04. ניתנה היום כ"ח בתשרי, תשס"ה (13 באוקטובר 2004) בהעדר הצדדים.אינדקס עו"ד בתקדין

איילת חן עו"ד
הוצאה לפועל
משפחה
פלילי
צפה בפרופיל
ד"ר שגית משגב מומחית בפסיכיאטריה
מומחים רפואיים
צפה בפרופיל