אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 01.04.2009

נמצאו 310 מסמכים עבור '01.04.2009'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ע' (ערעורים) 31/09 - התובע הצבאי הראשי - נ' טור' מ. מ. -

01.04.2009
01/04/2009
בפני מותב תלתא, תנמק את הבקשה, וכי נשיא בית הדין, לאחר שיקבל את תגובת אותו נאשם או בא כוחו, ייתן בעניין החלטה מנומקת, גם אם בתמצית, כדי שניתן יהיה להבין את הגיונה. כידוע "שופט אינו יוצא ידי חובתו בלי לנמק את החלטותיו" (בג"ץ 79/63 טרודלר נ' פקיד הבחירות לצורך הרכבת ועדה חקלאית למועצה המקומית רמת-השרון, פ"ד יז 2503, 2516 (1963)), "אך ההנמקה הנדרשת יכולה להיות, לפי נסיבות המקרה, קצרה ותמציתית" (בג"ץ 8628/06 מ' נ' הרכב בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, פס' ד(4) (2006)). ניתן והודע היום, ז' בניסן התשס"ט, 1 באפריל 2009, בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

ע"פ 2869/09 - חמד זינאתי נ' מדינת ישראל

01.04.2009
01/04/2009
ליום 7.6.2010 בשעה 11:30. 2. במטרה לייעל את הליכי השמיעה ולחסוך בזמן שיפוטי, מתבקשים באי-כוח הצדדים להגיש לבית המשפט, ולמסור זה לזה, עיקרי טיעון קצרים בכתב שיכללו פרוט הטענות, הפניות לאסמכתאות משפטיות, וכן מובאות מן הפרוטוקול ומן המוצגים שבדעתם לסמוך עליהן. 3. בא-כוח המערער יגיש את עיקרי טיעוניו לא יאוחר מ-45 יום לפני מועד הדיון. בא-כוח המשיבה יגיש את עיקרי טיעוניו לא יאוחר מ-5 יום לפני מועד הדיון. 4. באי-כוח הצדדים ימסרו זה לזה במישרין העתקים מעיקרי הטיעון המוגשים, לא יאוחר ממועד הגשתם לבית המשפט. ניתנה היום, ז' ניסן תשס"ט (1.4.2009).

עע"מ 2914/09 - אגודת מגן דוד אדום בישראל נ' מדינת ישראל- משרד החינוך ואח'

01.04.2009
01/04/2009
לה השירות בו זכתה במכרז, נזקים שעשויים אף הם להביא לכדי קיצוץ בשורותיה, ומדוע מאזן הנוחות נוטה בעניין זה בבירור לטובתה. אין בחשש האחרון אף כדי לחייב קיום דיון דחוף בערעור. אין חולק כי קיום דיון דחוף בסוגיה תיטיב הן עם המבקשת והן עם המשיבים. אלא שלמרבה הצער יומנו של בית משפט זה עמוס לעייפה בתיקים שדחיפותם רבה, ומשמעות קיום דיון מוקדם בערעורה של המבקשת הינה דחיית שמיעתו של עניין אחר. לנוכח המתואר לעיל, לא מצאתי כי נסיבות ערעורה של המבקשת מצדיקות את העדפתו על פני תיקים אחרים. אשר על כן, הבקשה נדחית. ניתנה היום, ז' בניסן התשס"ט (1.4.2009)

בע"מ 11098/08 - פלונית נ' פלונית

01.04.2009
01/04/2009
כי בין מועד התגבשות עילת התביעה להגשתה חלף פרק זמן בלתי מבוטל של עשרות שנים, וזאת ללא כל סיבה הגיונית נראית לעין. אין הצדקה להתערבות בית משפט זה בממצאים הנ"ל, בפרט לאור ההלכה בדבר אי התערבות ערכאת הערעור בממצאי הערכאה הדיונית (רע"א 6474/99 צוקרמן נ' פאלוך (לא פורסמה, 15.11.1999)). בנוסף, אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בעניינים המסורים לשיקול דעתן של הערכאות דלמטה כגון קביעת שכר טרחה (ראו: רע"א 10046/06 מנדלסון נ' גורגה (לא פורסמה, 27.5.2007)). הבקשה איפוא נדחית. משלא נתבקשה תגובה, אין צו להוצאות. ניתנה היום, ז' בניסן תשס"ט (1.4.09)

ת"א (תל-אביב-יפו) 21261/08 - נפתלי יניב נ' שירביט חברה לבטוח בע"מ

01.04.2009
01/04/2009
ע"ס 4,000 ₪ +מע"מ על חשבון שכר המומחה יופקד ע"י התובע בקופת בית המשפט תוך 30 ימים מהיום. (ר' ע"א 4915/08 מיום 24.3.09). ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 ימים מקבלת החומר הרפואי ובדיקת התובע ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם. תז' ליום 15.7.09 שעה 09:10. עד 45 ימים לפני מועד זה יגיש התובע תחשיביו, והנתבעת תגיש תחשיביה עד 21 ימים לפניו. המזכירות תמציא העתק החלטתי למומחה ולב"כ הצדדים. ניתנה היום, ז' בניסן, תשס"ט (1 באפריל 2009), בהעדר.

ע"פ 779/08 - אלי מוסלי נ' מדינת ישראל

01.04.2009
01/04/2009
עדיין, לטעמי, על ידי הממונה) ולהודיענו תוצאות ניסיונותיו הנוספים בתוך 45 ימים, כפי שהותווה על ידי חברי, השופט ס' ג'ובראן. 4. למסקנתי, שהובאה בסעיף 3 שלעיל, אוסיף הערה לצדדים, שכן מהסדר הטיעון שממנו ציטטתי עולה כי על המערער לבצע 6 חודשי עבודות שירות ולא 6 חודשים בניכוי ימי המעצר. הנני מצפה איפוא שהצדדים יודיעו בצוותא חדא בתוך תקופת 45 הימים הנ"ל, כי הם מסכימים לתיקון פסק הדין בנקודה זו, שהרי הכל מחויבים בכיבוד הסדרים, כאמור. נוכח כל האמור לעיל, הוחלט ברוב דעות, כאמור בפסק דינו של השופט ס' ג'ובראן ניתן היום, ז' בניסן התשס"ט (1.4.2009).

בג"ץ 3437/07 - נליוג קרסיה ואח' נ' שר הפנים ואח'

01.04.2009
01/04/2009
אינה מצדיקה התערבות שיפוטית. בהצעת המשיבים טמון פתרון מיידי להמשך שהייתה של העותרת בישראל, בד בבד עם נקיטת גישה זהירה בטרם תתקבל החלטה בענין שילובה בהליך המדורג. החלטה בענין זה תתקבל בחלוף זמן סביר, שבמהלכו ניתן יהיה לחזור ולבחון את כנות הקשר בין הצדדים. נעיר, מעבר לנדרש, כי בבחינת כנות קשר הנישואין, נראה כי אין לשלול מראש מתכונות שונות ומגוונות של חיים זוגיים, אשר אינן תואמות בהכרח את המתכונת הקלסית, ואין השוני מעיד, כשלעצמו, על חוסר אמיתותו של הקשר הזוגי. 12. לאור האמור, העתירה נדחית בלא צו להוצאות. ניתן היום, ז' בניסן תשס"ט (1.4.09)

ע"ע 90/08 - אפיקי מים - אגודה חקלאית שיתופית לאספקת מים בבקעת בית שאן בע"מ. ואח' נ' רן פישר ואח'

01.04.2009
01/04/2009
אבנר פינצ'וק החלטה השופטת נילי ארד 1. ביום 25.6.08 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בעניין העקרונות המוסכמים וכללי ההתנהגות בנושא שימוש במחשב ודואר אלקטרוני (להלן: ההסכם הקיבוצי). לאור ההסכם הקיבוצי, רשאים הצדדים, ככל שייראו לנכון, להשלים טיעוניהם בהתייחס להוראות ההסכם הקיבוצי ונפקותן לערעורים בבית דין זה. 2. הצדדים יגישו השלמת טיעונים לבית דין זה ובהמצאה אהדדי עד ליום 3.5.09. בחלוף המועד יינתן פסק דין בערעורים. ניתנה היום, ז' בניסן תשס"ט (1 באפריל 2009) בהעדר הצדדים ותשלח אליהם.

בג"ץ 8944/08 - עו"ד אושרי שלוש ואח' נ' השר לבטחון פנים ואח'

01.04.2009
01/04/2009
2. רון פרומר 3. מיכה יונגר 4. אשר רחמני 5. ארקדי ספקטור נ ג ד 1. השר לבטחון פנים 2. משטרת ישראל בבית המשפט העליון [1.4.2009] כבוד השופט ח' מלצר תגובה מקדמית מטעם המשיבים בשם העותרים - עו"ד אברהם ברדוגו בשם המשיבים - עו"ד מיכל מיכלין-פרידלנדר החלטה נוכח העובדה שהעותרים לא ביקשו לתקן העתירה, כפי שהתחייב בעקבות החלטתי מתאריך 29.10.2008 - הם יודיעו עד תאריך 20.4.2009 האם הם עדיין עומדים על העתירה וזאת בין השאר גם בשים לב לתגובה המקדמית של המשיבים מתאריך 24.1.2009. התיק יובא לעיוני בתאריך 21.4.2009. ניתנה היום, ז' בניסן התשס"ט (1.4.2009).

בש"א 1767/09 - יונה בן שושן נ' כונס הנכסים עו"ד יוסף יוספי ואח'

01.04.2009
01/04/2009
וציוד בע"מ בשם הנתבעים - 1 ו- 2 - עו"ד נועה נאות בילדר קביעת מקום שיפוט בשם התובע - בעצמו בבית המשפט העליון [1.4.2009] כבוד הנשיאה ד' ביניש החלטה מכוח הסמכות הנתונה לי על-פי סעיף 24 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, נוכח העובדה כי הנתבע 1 בת.א. 1066/09 (שלום - אשקלון) מכהן כשופט בבית הדין לעבודה בבאר-שבע, ונוכח האמור בפניית נשיא בתי משפט השלום במחוז הדרום מיום 19.2.2009, אני מורה בזאת על העברת מקום הדיון בת.א. 1066/09 (שלום - אשקלון) מבית משפט השלום באשקלון לבית משפט השלום בראשון לציון. ניתנה היום, ז' בניסן התשס"ט (1.4.2009).