אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > באמצעות

נמצאו 577266 מסמכים עבור 'באמצעות'. מוצגים מסמכים 51 עד 60

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

תא"מ (בית שאן) 69268-07-18 - וליד עבאסי נ' בלו סקאי 2000 השכרת רכב בע"מ

באמצעות
06/01/2020
תשלם הנתבעת לתובע שכר טרחת עורך דין בסך של 1,900 ₪, החזר אגרת משפט בסכום של 374 ₪ והוצאות העד בסך של 400 ש"ח. ג. הסכומים האמורים ישולמו לידי התובע, באמצעות בא כוחו, בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק-דין זה במשרד ב"כ הנתבעת, שאם לא כן, יתווספו אליהם הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. ד. בנסיבות העניין ונוכח הזמן השיפוטי שנחסך, ניתן פטור מתשלום המחצית השניה של האגרה. המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לב"כ הצדדים. ניתן היום, ט' טבת תש"פ,

סע"ש (ירושלים) 18360-09-14 - אווה עמר נ' יפרח לוי יצחק מדבר תכלת

באמצעות
06/01/2020
ובו מספר ת.ז נכון של הנתבע - 332391713. התובעת ציינה בבקשתה לתיקון כי בכתב התביעה המקורי כתבה מספר ת.ז שגוי של הנתבע, וזאת משום שהנתבע שילם לתובעת באמצעות שיקים של אדם בשם לוי יצחק בעל מספר ת.ז 5182993, והתובעת האמינה כי זהו יצחק לוי מעסיקה. 3. בהתאם לאישור המסירה שהומצא לבית הדין, בקשת התובעת לתיקון הומצאה לנתבע ביום 18.12.2019, ואף על פי כן, הנתבע לא הגיב. 4. נוכח האמור, בקשת התובעת לתיקון מתקבלת ופסק הדין מיום 6.5.2015 מתוקן באופן שהוסף מספר

תא"מ (תל אביב) 40869-05-18 - אלדן תחבורה בע"מ נ' בני סעדון

באמצעות
06/01/2020
הנזק - מוטלת על כתפי נהג רכב הנתבעים. 2. לפיכך ועל יסוד שיעור הנזק המוכח, מצאתי להורות כי התביעה מתקבלת במלואה. 3. אשר על כן, אני פוסק כי הנתבעים (באמצעות הנתבעת 2) ישלמו לתובעת סך של - 7,241 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד הגשת התביעה ועד למועד פסיקתם, שכר העד כפי שנפסק, אגרת בית משפט כפי ששולמה ושכ"ט עו"ד בסך של - 2,000 ₪. 4. אני פוטר את התובות מתשלום המחצית השנייה של האגרה. 5. כל התשלומים ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי

רע"א (באר שבע) 168-01-20 - שיקמים חווה חקלאית בע"מ נ' סעיד אלעאסם

באמצעות
06/01/2020
להגיש בקשת רשות ערעור על החלטות מסוג זה. לפיכך, הנני דוחה את הבקשה. משלא נתבקשה תגובת המשיב אינני עושה צו להוצאות. העירבון שהפקידה המבקשת יושב לה באמצעות ב"כ. ניתן היום, ט' טבת תש"פ, 06 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (קריות) 62183-06-19 - ב.ג. בטחון הצפון אבטחת מוסדות נ' עמותת בני המושבים

באמצעות
06/01/2020
שיקול זה כשיקול נוסף שלא לחייב בהוצאות בתיק זה. אשר על כן, אני מורה כדלקמן: מזכירות בית המשפט תעביר את הסכומים שהפקידו הנתבעים בתיק זה, לידי התובעת באמצעות בא כוחה. עוד אני מורה כי נוכח העובדה כי התיק הסתיים בפשרה עקב קבלת התובעת את התשלום הנ"ל, המזכירות תשיב לתובעת את סכום האגרה ששילמה בתיק זה, באמצעות בא כוחה, בניכוי סכום המינימום הקבוע בתקנות. המזכירות תסגור את התיק. ניתן היום, ט' טבת תש"פ, 06 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"ק (חיפה) 42094-01-19 - הפועל איחוד בני סחנין עמותה לקידום הספורט בסחנין נ' בועז ילינביץ

באמצעות
06/01/2020
סכום שיוחזר לנתבעת עקב הגשת הדוחות במישרין או בעקיפין. כן הוסכם, כי במידה ויהיה צורך בפנייה לערכאות לשם דרישת החזרי התשלום מרשויות המס, תוגש התביעה באמצעות עו"ד מטעם התובע. התובע טוען כי ערך דוחות מתקנים כנדרש, ולפיהם הנתבעת זכאית להחזר בסך 1,622,000 ₪ בגין תשלומי מס שכר עודפים שבוצעו על ידה בשנים האמורות. ביום 26 בינואר 2016 נחתם הסכם שכר טרחה מעודכן כך ששכר הטרחה הופחת לשיעור של 10% בתוספת מע"מ מכל סכום שיוחזר לנתבעת בגין מס עודף. עוד הוסכם

ד"מ (חיפה) 68760-05-19 - שרי גולדבלט נ' פעוטון אביטל בע"מ

באמצעות
06/01/2020
עד שיעיד בפני בית הדין במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות. על כל צד המבקש להעיד עדים מטעמו שלא באמצעות תצהיר, להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית. עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הצד שכנגד. 5. הואיל ועיקר התביעה עניינה תשלום בגין אי עריכת שימוע בשיעור 10,000 ₪ הרי אין לרשם בית הדין סמכות לדון בהליך זה, והתיק יועבר, לאחר הגשת תמצית טענות התובעת, לקביעה בפני שופט/ת כמקובל.

ת"א (ירושלים) 61985-06-17 - עיזבון המנוח מיכאל אסולין ז"ל ואח' נ' מדינת ישראל- משרד הבריאות

באמצעות
06/01/2020
על זכות לעשות כן, אם במהלך שמיעת הראיות ימנע מחקירת עדי הצד שכנגד, בקשר להצהרות שהובאו בתצהיריהם. 4. צד שיבקש להביא עדויות של עדים או מומחים שלא באמצעות תצהיר או חוות דעת, יגיש בקשה מנומקת, נתמכת בתצהיר, בתוך המועד הקבוע להגשת תצהירי העדות מטעמו ויפרט במסגרתה את הסיבה לזימונם ובעיקר, מדוע לא ניתן היה לקבל את העדות באמצעות תצהיר ויצרף לבקשתו התחייבות להבטחת הוצאות העד. לא הוגשה בקשה עד למועד שנקבע, לא יזומנו עדים לבקשת צד מעוניין, אלא מטעמים

תא"מ (חיפה) 65872-09-19 - אפיקים - שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ נ' שומרה חב' לביטוח בע"מ

באמצעות
06/01/2020
ומועד זה אינו מתאים למי מהצדדים או עדיהם, יגיש לאלתר, ולא יאוחר מיום 1.3.2020, בקשה לשינוי מועד דיון הכוללת מועדים מתואמים. 4. צד המבקש לזמן עדים באמצעות בית המשפט יגיש בקשה בהתאם, לא יאוחר מ - 45 ימים לפני מועד הדיון. הצדדים יוודאו מבעוד מועד כי העדים קיבלו את הזימונים ואם לא, יבצעו מסירות אישיות. לא ידחה דיון לצורך שמיעת עד אלא אם יוצג אישור המצאת זימון לדיון עבורו. המזכירות תמציא את ההחלטה לבאי כח הצדדים באמצעות הדואר. ניתנה היום, ט' טבת

תא"ק (טבריה) 8099-01-20 - שירה חברה לתיקון משאיות בע"מ נ' אחים גורן בע"מ

באמצעות
06/01/2020
את הבקשה על נספחיה, העתק מכתבי הערבות, כתב התביעה והעתק החלטה זו בתוך חמישה ימים, שאם לא כן צו העיקול יפקע. המזכירות תמציא העתק החלטתי זו למבקשת באמצעות בא כוחה. ניתנה היום, ט' טבת תש"פ, 06 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.