שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > פסיקות סותרות במחוזי בנוגע לסיווגם המשפטי של אופניים חשמליים

חדשות

פסיקות סותרות במחוזי בנוגע לסיווגם המשפטי של אופניים חשמליים, צילום: pixabay
פסיקות סותרות במחוזי בנוגע לסיווגם המשפטי של אופניים חשמליים
19/11/2019, עו"ד לילך דניאל

כחודש לאחר שנקבע באופן תקדימי בביהמ"ש המחוזי בחיפה כי אופניים חשמליים הם "רכב מנועי" לפי חוק הפלת"ד, מגיעה כעת פסיקה סותרת מביהמ"ש המחוזי בת"א, הקובעת כי אופניים חשמליים תקניים אינם "רכב מנועי" ומשכך אינם חייבים בעריכת ביטוח. כל השופטים קראו למחוקק להסדיר את הסוגיה בהקדם האפשרי

במסגרת ערעורה של הולכת רגל שנפגעה מאופניים חשמליים בעת שחצתה מעבר חציה, קבע ביהמ"ש המחוזי בת"א כי אופניים חשמליים אינם עונים להגדרה "רכב מנועי" שבחוק הפלת"ד ולכן אינם חייבים בביטוח. לצד זאת קראו שלושת שופטי ההרכב למחוקק להסדיר את הסוגיה באופן ברור וממצה במהרה. לפני כחודש פסק ביהמ"ש המחוזי בחיפה בהליך אחר כי אופניים חשמליים הם אכן "רכב מנועי".

בפברואר 2015 חצתה המערערת, אישה בשנות השישים לחייה, את הכביש במעבר חצייה באור ירוק. בשלב זה, נפגעה המערערת ע"י המשיב, שהיה רכוב על אופניים חשמליים וחצה את הצומת באור אדום. בגין האמור, הוגש נגד המשיב כתב אישום, והוא הודה במסגרת הסדר טיעון ונשא בעונש. אין חולק שבעת התאונה האופניים לא היו מבוטחים בביטוח חובה או כל ביטוח אחר, וכי לא הוכח כי בוצעו בהם שינויים או "שיפורים" כלשהם. במקביל להליך הפלילי, הגישה המערערת תביעת פיצויים נגד המשיב ו"קרנית".

בסופו של יום קבע בית משפט השלום כי אופניים חשמליים אינם "כלי רכב מנועי" כמשמעו בחוק הפלת"ד, שכן הכוח המרכזי והבולט בהפעלתם הוא הכוח הפיזי, הגובר על הכוח המכאני. בהתאם, דחה בית המשפט את התביעה נגד קרנית וקבע כי התביעה נגד המשיב תתנהל מכוח פקודת הנזיקין. על כך, הגישה המערערת ערעור לבית המשפט המחוזי.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

לטענת המערערת, אופניים חשמליים עונים על הגדרת רכב מנועי שכן הם נעים באמצעות הכוח המכאני, עיקר ייעודם לתחבורה יבשתית והסיכון הדומיננטי בפעולתם הוא הסיכון התעבורתי. כן נטען כי לאור הלכות בית המשפט העליון, לו היו אופניים רגילים מופעלים על ידי כוח מכני, היו נכנסים להגדרת "רכב מנועי", וכי אין ליצור ניגוד בין הדין לבין מדיניות משפטית, אלא יש להפעיל שיקולי מדיניות משפטית מקום בו קיים ניגוד בין ערכים ואינטרסים ובראי של צורכי החברה, ולא מקום בו החוק נותן מענה ברור ומובהק שאזי על בית המשפט ליישם את הגדרת החוק.

בשל השלכות הרוחב של ההכרעה, התבקשה גם עמדת היועץ המשפטי לממשלה, שהתייצב בהליך והביע עמדתו כי יש להבחין בין אופניים חשמליים תקניים העומדים בתנאים שנקבעו בתקנות לבין כאלה שאינם עומדים בתנאים אלה, בהתבסס על מספר אדנים. בפועל, משווה עמדת היועמ"ש את דין האופניים החשמליים התקניים לדין רוכב אופניים רגילים הולך רגל, אזי במקרה של תאונת דרכים בין אופניים חשמליים תקניים לבין רכב מנועי, החובה לפצות את רוכב האופניים והנוסע שלו תוטל על מבטחת השימוש ברכב המנועי, ובהיעדר ביטוח לרכב המנועי – על קרנית. בהתאם, במקרה של תאונה עצמית של אופניים חשמליים תקניים או פגיעת רוכב אופניים חשמליים תקניים בהולך רגל, אין מדובר בתאונת דרכים ולכן ניתן להגיש תביעה נזיקית נגד הגורם המעוול מכוח דיני הנזיקין הכלליים, ככל שיש עילה לכך על פי פקודת הנזיקין.

סגן נשיא בית המשפט, השופט ישעיהו שנלר, בחן בתחילה את ההוראות הרלוונטיות בחוק הפלת"ד וערך סקירה מקיפה מאד של הדין המשווה במדינות שונות בעולם. לדבריו, האופניים החשמליים הפכו בשנים האחרונות לכלי תחבורה פופולארי, זמין ונגיש לציבור, המגלם בחובו יתרונות רבים. בהתאם לעמדת היועמ"ש, שימוש באופניים חשמליים מוביל להפחתת השימוש בכלי רכב ממונעים, מפחית את עומס התנועה בכבישים, יש בו להפחית את זיהום האוויר, להוות פתרון ירוק, לחסוך בדלק, ואף להשליך על בריאות הרוכב הנדרש לדווש במהלך השימוש בהם. בהתאם, ולנוכח יתרונות אלה, מבקשת המדינה לעודד את השימוש באופניים חשמליים, כחלק מהמגמה לעודד את השימוש בתחבורה ירוקה בישראל בכלל.

עם זאת, ציין השופט, המחוקק לא מצא לנכון לתקן את חוק הפיצויים ולהנחות האם אופניים חשמליים תקניים או לא תקניים, עונים על הגדרת "רכב מנועי". לפיכך, בבואו לסווג כלי זה, על בית המשפט לתת ביטוי למישור היחסים הפנימי ולאזן בין האינטרסים השונים של הצדדים במרחב התעבורתי – הולכי הרגל, הרוכבים על האופניים החשמליים והנוסעים בכלי הרכב. לדעת השופט שנלר, כאשר מסווגים את האופניים כרכב מנועי נוצר חוסר איזון בין הסיכון הכללי שציבור המשתמשים גורם, לבין ההגבלות והחיובים שיחולו עליו במישור היחסים הפנימי בינו לציבור הולכי הרגל ונהגי כלי הרכב האחרים. סיווג שכזה מוביל בסופו של דבר לכשל שוק שיתבטא בכך שציבור משתמשי האופניים, סביר להניח יפסיק את השימוש בכלים אלו, באופן שימנע את כל היתרונות אשר גלומים באופניים חשמליים כגון התרומה לאיכות הסביבה ולתחבורה ירוקה וכן הפחתת עומס התנועה בכבישים.

מנגד, אלה שלא יפסיקו להשתמש באופניים החשמליים, רוב הסיכויים כי לא ירכשו פוליסת ביטוח חובה על אף חובה שכזאת, בדומה לאשר מתרחש בנוגע לאופנועים ואף צפוי כי תת הביטוח באשר לאופניים חשמליים יהיה אף חמור יותר.

עוד התייחס השופט למשפט המשווה וציין כי במדינות רבות קיימת הגדרה לאופניים חשמליים תקניים אשר לרוב לא דורשים רישיון, רישוי וביטוח בגלל המאפיינים שלהם אשר דומים בעיקרם לאופניים רגילים. בהתאם, כל כלי רכב אשר לא מתאים להגדרות אלה של אופניים חשמליים תקניים, מוחרג מהתנאים להם זוכים אופניים חשמליים תקניים ולרוב נחשבים לאופנוע או נדרשים לעבור בדיקות קפדניות, לשאת לוחית רישוי, רכישת ביטוח מתאים ועוד. עוד ציין כי מדינות רבות, כמו ישראל, אימצו את תקן האיחוד האירופי באשר לאופניים חשמליים תקניים. לדעת השופט, גם המחוקק בישראל סבר כי אופניים חשמליים תקניים אכן דומים לאופניים רגילים ומהווים את אותו סיכון תחבורתי. שונים הדברים לכאורה בסוגיית האופניים החשמליים הלא תקניים אשר כוללים בחובם סיכון תחבורתי גבוה יותר, כאשר חלקם יכולים להגיע למהירויות גבוהות הרבה יותר מ- 25 קמ"ש ללא שימוש בדוושות, יכולים להיות כבדים יותר ובהתאם גם מסוכנים יותר ודומים במהותם לאופנועים.

לדעת השופט שנלר, מבחינת המדיניות הראויה, התוצאה שעולה בקנה אחד, לכאורה, עם הוראות הדין השונות היא כי אופניים חשמליים לא יחשבו כרכב מנועי לצורכי הוראות חוק הפיצויים, דהיינו גם שחרור מחובת ביטוח. בהתייחס לאופניים חשמליים לא תקניים, סבר השופט כי אין מקום להכריע בסוגיה במסגרת המקרה הנוכחי.

בשולי הדברים הוסיף השופט כי ברור שההכרעה דנן לא תפתור את הקשיים הרבים והסכנות הרבות האורבות כתוצאה מהשימוש הרב באופניים חשמליים, ולכן יש לקרוא למחוקק להסדיר בצורה הנאותה ביותר את השימוש באופניים אלו.

גם סגן הנשיא קובי ורדי הצטרף לקריאה זו למחוקק להדביק ולהשלים בחקיקה זריזה את הפער שיוצרת המציאות מעולם המשפט, ולהסדיר את הנושא באופן ברור ומפורט במתווה שיוביל את המציאות ויכתיבה, במקום להיגרר אחריה.

לכך, הצטרפה גם השופטת עינת רביד והוסיפה כי ההכרעה בתיק זה מותירה "חללים" בדרך - הולכי הרגל הנפגעים, אשר הפיצוי להם יהיה רק על פי פקודת הנזיקין, וכן רוכב האופניים עצמו, אשר לא יהא לו מושיע בדמות חברת ביטוח במקרה של תאונה עצמית. יחד עם זאת, לדברי השופטת, פתרון זה מקנה לרוכב האופניים פיצוי מחברת ביטוח/קרנית במקרה של תאונה עם רכב מנועי, בדומה להולך רגל. פיתרון זה, לדעת השופטת רביד, הוא "הרע במיעוטו".

אשר על כן, הערעור נדחה. המערערת יוצגה בהליך ע"י עו"ד יונית נחום. הנהג הפוגע יוצג ע"י עו"ד עומרי איילינג. קרנית יוצגה ע"י עו"ד אלון בלגה.

 

ע"א 56471-10-18

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:166
קומיט וכל טופס במתנה