שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > התערטל בפני שכנו וגידף אותו – ויפצה ב-30 אלף שקל

חדשות

התערטל בפני שכנו וגידף אותו – ויפצה ב-30 אלף שקל, צילום: istock
התערטל בפני שכנו וגידף אותו – ויפצה ב-30 אלף שקל
27/10/2019, עו"ד לילך דניאל

בית משפט השלום בפתח תקווה קיבל את תביעתו של אדם נגד שכנו ופסק לו פיצוי של 30 אלף שקל בגין שני אירועים בהם חשף השכן בפניו את איבר מינו וגידף אותו קשות, על רקע בניה במקרקעי התובע. במהלך הדיון בבית המשפט אף איים הנתבע לחשוף את עצמו בפני התובע ובא כוחו עד שביהמ"ש מנע ממנו לעשות כן

התובע ביצע עבודות בנייה במקרקעיו בבעלותו, אשר נמצאים בשכנות לבית הנתבע. לטענת התובע, היחסים בינו לבין הנתבע החלו בטוב - הנתבע סייע לו בבניה, ואילו הוא עשה מאמצים למנוע מהנתבע אי נוחות. עם זאת, במחצית 2013 לערך החלו היחסים בין השניים להתערער ולימים הגיש התובע נגד הנתבע תביעה כספית.

לטענת התובע, בשלב מסוים הוא החל לסבול מהטרדות חוזרות ונשנות מצד הנתבע, כשבין היתר הזמין האחרון פקחים לעצירת הבניה, חיבל בבניה, תקף אותו באלימות, איים עליו ועל אשתו, קילל אותו בפרהסיה ומעשיו הגיעו כדי הטרדה מינית.

התובע התמקד בשני אירועים, בהם, לטענתו, היוו מעשי הנתבע לשון הרע והטרדה מינית. באירוע הראשון, לפי הנטען, כשהגיע באחד הבקרים לאתר הבניה הבחין בו הנתבע וחשף בפניו את איבר מינו למספר דקות בהתרסה. הנתבע מצדו, טען שהטיל מימיו בהיחבא בחצר ביתו, והתובע בלש אחריו וצילם אותו.

באירוע השני, טען התובע כי הוא עבד באתר עם עובדיו על החומה בגבול ביתו של הנתבע, אז הגיע הנתבע לכיוון החומה כשבידו מגזרי תיל וניסה לחתוך את כבלי החשמל בחומה. במהלך ניסיונותיו הוא קילל את התובע בגסות והטיח בו עלבונות גסים, בצירוף תנועות מגונות להבלטת איבר מינו כלפיו וכלפי עובדיו. אלה, לטענת התובע, מהווים לשון הרע והטרדה מינית.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

השופטת עדנה יוסף-קוזין קבעה כי בנוגע לאירוע הראשון, מהתצלומים שהציג התובע עולה כי הנתבע נראה בבירור במרכז החצר, במקום בולט לעין, עומד בהתרסה ומסתכל הישר קדימה. לשיטתה, לא נראה שהוא נחבא אל הכלים ואין מדובר במעשה תמים שבו הנתבע מטיל מימיו בהיחבא בשל בעיה רפואית.

עוד נקבע כי עדותו של התובע נמצאה מהימנה, ונתמכה בעדות עובד מטעמו. מאידך, בעדות הנתבע נמצאו קשיים - תחילה הוא התחמק ממתן הסבר לתצלומים, ואף לאחר שבאת כוחו מסרה לו את התצלום המשיך להתעלם ורק לבסוף החל להתייחס לתצלום הרלבנטי אך לא סיפק הסבר משכנע. בנוסף, כשהתבקש לתת הסבר לכך שגם עובדיו של התובע העידו שחשף בפניהם את איבר מינו בהתרסה, התפרץ וכינה אותם "ערבים מסריחים וגנבים".

עוד ציינה השופטת כי בשלב מסוים בדיון הנתבע כעס על ב"כ התובע שאמר: "הבחנתי שלדוגמא כאן אתה עונה לשאלות ולא שולף את איבר מינך...". בתגובה אמר הנתבע "אתה רוצה שאני אראה לך? אראה לך?" ואז פנה לשופטת ושאל "שאני אראה לו?". השופטת אמרה לנתבע "בשום פנים ואופן" והורתה על הפסקה. לאחר ההפסקה טען ב"כ התובע כי בתום הדיון פנה הנתבע אליו ואל התובע, פתח את רוכסן מכנסיו עד הסוף, שם את ידו בפנים ואמר "אתה רוצה לראות", תוך שהתכוון להוציא את איבר מינו מולם. רק לאחר שבית המשפט התרה בו סגר בחזרה את הרוכסן ויצא מהאולם. לדעת השופטת, התנהגות הנתבע העידה שהוא אינו שולט בכעסיו ומגיב בדרכים לא מקובלות. נוכח האמור, נקבע כי התובע הרים את הנטל להוכיח את גרסתו לאירוע הנ"ל.

גם ביחס לאירוע השני קבעה השופטת כי בעדות הנתבע נמצאו לא מעט קשיים והיא נמצאה בלתי מהימנה. מנגד, התובע מסר גרסה עקבית והסברו על תחילת הסכסוך היה סדור. לדבריו, מרגע התחלת בניית החומה, הנתבע החל להטרידו, התנהג אליו ואל עובדיו בבוטות ובגזענות, קילל בגסות ואף האשים אותו בהתאבדות בתו. עוד הוסיפה השופטת כי התנהגות הנתבע בדיונים, כמתועד בפרוטוקולים, העידה כי אף באולם בית המשפט הנתבע עשה שימוש בשפה לא ראויה והתנהגותו שלוחת רסן, בוטה, גסה ותוקפנית.

עוד קבעה השופטת כי מעשי הנתבע עולים כדי הטרדה מינית לפי החוק, שכן הנתבע השפיל ופגע בכבוד התובע באמצעות מעשים והתבטאויות מיניים העונים להגדרת "מעשה מגונה" ובאים בגדר ביזוי מיני. צוין, כי על פי התצלום שהוצג ניתן לראות בבירור את הנתבע חושף את איבר מינו בפני התובע. כמו כן, עדות התובע ועובדיו אל מול עדותו של הנתבע מחזקים את הנראה בתצלום, ומפריכים את גרסתו של הנתבע. גם הביטויים שהפנה הנתבע לתובע, בצירוף תנועות מגונות, על פי כל אמת מידה של האדם הממוצע והסביר, נועדו לפגיעה בתובע, להקנטתו, ולחרחר ריב. מעשים אלה, נקבע, מהווים הטרדה מינית כמוגדר בחוק שכן הם נועדו לבזות ולפגוע בכבודו של התובע, לא מוסריים, לא הגונים, ואין להם כל הכשר או הצדק. בהתחשב בכלל השיקולים, ובכלל זאת היקף המעשים וחומרתם, פסקה השופטת לתובע פיצוי ברכיב זה בסך של 15 אלף שקלים.

עוד נקבע כי הביטויים שאמר התובע לנתבע במהלך האירוע השני, ובפרט האמרות בקשר להאשמת התובע בהתאבדות בתו, פגעו בשמו הטוב של התובע ובכבודו בהתאם לכל סטנדרט אובייקטיבי של האדם הסביר. בנוסף סברה השופטת כי גם האופן והנסיבות שבהם נאמרו הדברים מלמד על כך שהם לשון הרע, ובכלל זה סגנון הדיבור והעובדה שהדברים לא נאמרו בהיסח דעת או במהלך חילופי עלבונות בין הצדדים אלא כהשתלחות חד צדדית של הנתבע בתובע. הוזכר, כי הדברים נאמרו בנוכחות עובדיו של התובע ולכן הם בגדר פרסום, וכי התובע לא התנצל על הדברים במהלך ההליך. מנגד, יש לתת משקל לכך שהתובע לא טען שנגרם לו נזק ממוני ולהיקף המוגבל יחסית של הפרסום. בנסיבות אלה, הועמד הפיצוי ברכיב זה על סך של 15,000 שקל.

לבסוף, דחתה השופטת את התביעה שכנגד שהגיש הנתבע נגד התובע בעילות של לשון הרע ופגיעה בפרטיות. נקבע, כי הנתבע כלל לא פירט בכתב תביעתו את העובדות הרלבנטיות לתביעה ולא פורטו אירועים ונסיבות שבהם נאמרו דברי לשון הרע, כמו גם המועדים או האמירות הנטענות. אשר לטענה לפגיעה בפרטיות, נקבע כי איסוף ראיות לצורך הוכחת הטרדה או מעשים פסולים הוא עניין אישי כשר שיש בו להצדיק צילום שפוגע בפרטיות. לדעת השופטת, התובע צילם את הנתבע מספר תצלומים רלבנטיים לבירור תביעתו וטענותיו, ודאי לנוכח גרסתו העובדתית הסותרת של הנתבע, והנתבע גם לא הוכיח שמצלמות שהעמיד התובע בביתו צילמו את חצר ביתו באופן קבוע.

סיכומם של דברים – התביעה הראשית התקבלה. הנתבע ישלם לתובע סך של 30,000 שקל בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט בסך של 25,000 ש"ח. התובע יוצג בהליך ע"י עו"ד רון לוינטל. הנתבע יוצג ע"י עו"ד חני צרנובילסקי.

 

ת"א 32331-11-13

 

הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/banner-commit.jpg
17 | S:166
קומיט וכל טופס במתנה