אישור
תקדים
חדשות משפטיות

נמצאו 4202 מסמכים עבור 'תקדים'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

לחיפוש ביטוי במדוייק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"

רע"א 2536/14 - יהודה קידר נ' קצין התגמולים

תקדים
18/08/2014
העבר נדרש חוק הנכים בסעיפים המתאימים. ועוד, גם אם היתה ועדה רפואית מסוימת שנהגה בדרך גורפת וקבעה לכל פדויי השבי שהוכרו 50% נכות, אין בכך כדי להוות תקדים. סופו של יום, אין לראות באמירות שגויות משום השתק שיפוטי בענייננו. ל"א. סוף דבר וסיכומו: אהדתנו העמוקה נתונה לפדויי השבי. המחוקק נתן דעתו לסבלם וחוקק את חוק פדויי השבי. אשר לחוק הנכים, קצין התגמולים אינו יכול לקבוע אחוזי נכות גורפים, 50% או אחרים, והנושא מסור פרטנית לועדות הרפואיות. ואולם, נשוב

רת"ק (תל אביב) 45581-01-14 - אריה סולומון נ' פייר נעמה

תקדים
17/08/2014
נמצאה טעות גלויה על פניה בפסק, או כאשר מדובר בשאלה עקרונית שבית המשפט לתביעות קטנות מרבה לדון בה ורצוי שלא להנציח פסק דין מוטעה המשמש לאותו בית משפט תקדים לתביעות דומות (ראו: גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית, עמ' 826). המקרה הנדון אינו נמנה עם המקרים החריגים המצדיקים סטיה מן הכלל . בכל מקרה עיון בפרוטוקול המשפט אינו מאפשר תוצאה אחרת. לפנים משורת הדין איני עושה צו להוצאות. ערבון יוחזר למפקידו. המזכירות תודיע לצדדים. ניתנה היום, כ"א אב

ת"ת (חיפה) 41764-06-14 - אהוד קורקין נ' סלקום ישראל בע"מ

תקדים
17/08/2014
באשר למחיקת הכותרת , סעד שכזה הינו מחוייב המציאות כאשר התביעה מנוסחת באופן שאינו מאפשר להבין מהי עילת התביעה נגד הנתבעת . הסדר הטוב מצדיק כי התובעת תקדים ותתקן את התביעה באופן שיאפשר לנתבעת להבין מהי עילת התביעה נגדה בטרם תחוייב הנתבעת לפרוש את טענות הגנה שלה בפני בית המשפט ובטרם ינקטו נגדה סנקציות דיונית בשל העדר פירוט מספיק . 7. על כן , אני מורה על מחיקת הכותרת . לאור נימוקי ההחלטה וכיוון שהתקבל רק סעד אחד משלושת הסעדים שהתבקשו , מצאתי לנכון

ה"פ (תל אביב) 34840-11-12 - הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה נ' בוסל רחל ועוד 16 אח'

תקדים
11/08/2014
והחלת עקרונות התוכנית על חלקות 28 ו-29 ..." (הואיל שלישי) הגיעו הצדדים להסכם האמור. ברי, איפוא, כי עסקינן בנסיבות מיוחדות, אשר אין בהן כדי לשמש "תקדים" מחייב באשר לסכום שאינו שנוי במחלוקת. כך גם אמורים הדברים באשר להליך מושא פסק דין גטניו (ה"פ 588/02 עיריית הרצליה ואח' נ' גטניו), במסגרתו ביקשו המבקשות לערער על שומת השמאי המכריע (מר שלמה תענך), אשר קבע שווי הקרקע המופקעת לסך 95$ למ"ר. מקובלת עלי טענת המבקשות בסיכומי טענותיהן, כי לא ניתן לגזור

ב"ל (נצרת) 57116-06-13 - סאלח סלימאן נ' המוסד לביטוח לאומי

תקדים
10/08/2014
ואשר המשיב נצרך למספר שבועות כדי לשקול אותה). 37. אמנם, נדיר שבית הדין עושה בעצמו שימוש בסמכות שהוקנתה לועדה רפואית לעררים, אך אין מדובר במקרה חסר תקדים. כבר היו מקרים שבהם בית הדין לעבודה (הן בתי הדין האזוריים והן בית הדין הארצי לעבודה) - קבעו קביעות במקום ועדות רפואיות לעררים, כשהתברר שמדובר במצב שאין בו טעם להחזיר את הענין אל הועדה הרפואית לעררים. כך למשל, נהג בית הדין הארצי לעבודה בפסק דינו בתיק נה/01-29 מרגוליס - המוסד לביטוח לאומי (פד"ע

ת"א (תל אביב) 45274-01-14 - עדנה בוים נ' קנדה ישראל מגורי יוקרה בע"מ

תקדים
10/08/2014
רשאית לפנות לכל אחד מהנתבעים בשאלון נפרד. ג. מעיון בשאלונים אשר צורפו כנספח 1 לבקשה, אין בידי לקבל את טענת ב"כ הנתבעים כי ארכם של השאלונים חריג וחסר תקדים ולא מצאתי כלל כי יש מקום לנקוט בצעד קיצוני של מחיקת השאלונים. ד. הנתבעים ישיבו באופן פרטני לשאלונים שנשלחו אליהם. אם הם סבורים ששאלה מסוימת אינה רלוונטית - יציינו בתשובה כי השאלה אינה רלוונטית. ה. תצהירי תשובות לשאלונים יוגשו בתוך 20 ימים מקבלת החלטה זו. 2. באשר לבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים

עמ"ש (ירושלים) 23688-07-14 - פלוני נ' אלמונית

תקדים
07/08/2014
כפי שטוען המערער בצדק, התוצאה אליה הגיע בית משפט קמא, לפיה ילדי הצדדים נעדרים מקום מגורים רגיל בכל העולם, הנה חריגה ונדירה עד מאד, וככל הנראה אין לה תקדים בפסיקת בתי המשפט בישראל. אף נכון הוא שעל בתי המשפט לנקוט משנה זהירות טרם הכרתו במצב בו אין לילד מקום מגורים רגיל כלשהו, וזאת בין היתר נוכח המשמעות הנודעת למסקנה כזאת מבחינת העדר תחולת האמנה על ילד שכזה, באופן המונע את החזרתו המיידית למדינה ממנה הורחק שלא כדין על ידי אחד מהוריו. יחד עם זאת,

בג"צ 8150/13 - דליה כרסנטי נ' פרקליטות המדינה - המחלקה הפלילית

תקדים
06/08/2014
(ראו שם, בעמ' 520; בש"פ 6616/99 בר נוף נ' מדינת ישראל (6.10.1999)). בית המשפט המחוזי חרג, לטענת העותרים, מהכללים שהותוו על-ידי בית משפט זה, ויצר בכך תקדים בעייתי, על הקושי שבמסר העולה ממנו כלפי נהגים והולכי רגל כאחד. מסיבה זו, ובשים לב להשלכות הציבוריות הרחבות הגלומות לדעתם בפסק-הדין, נטען כי היה על פרקליטות המדינה להגיש בקשה לרשות ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי. בנוסף לטענה מרכזית זו, סבורים העותרים כי הפרקליטות לא שקלה או לא נתנה משקל

ע"ע 13671-06-12 - מדינת ישראל המערערת נ' רונית תירושהמשיבה

תקדים
06/08/2014
שנחתם בשנת 2000 בין המדינה, קרן "מבטחים" והגב' תירוש. לביטולם של הסכמים והתחייבויות הדדיות כאלה, כארבע-חמש שנים לאחר חתימתם, אין, למיטב ידיעתי, תקדים בתולדות יחסי העבודה שהמדינה צד להם. .... לאור כל האמור לעיל, נסכם כדלהלן: א) אין עילה משפטית לביטול חוזה העבודה שנחתם בשנת 2001 בין המדינה לבין הגב' תירוש, ותחתיו לחתום חוזה חדש לפי בקשתה. 18 ב) גם אין לומר שהחוזה נחתם במצב של טעות הדדית מטעם שני הצדדים לחוזה, שכן הגב' תירוש ניתקה את יחסי

ת"א (תל אביב) 32343-07-14 - התובעת נ' הנתבעים

תקדים
06/08/2014
של מפעל הפיס שפסלה את הצעת התובעת. 4 [6] בית המשפט השתכנע שהמדובר בנסיבות חריגות ביותר, ויש להכשיר את ההצעה של התובעת במכרז, מבלי שהדבר יהווה תקדים לגבי הליכי מכרזים אחרים. הטעמים לקביעה זו הינם כדלקמן: [א] בעע"מ 2696/06 מדינת ישראל נ' ראמי ג'מיל חרכוש פסק כב' השופט רובינשטיין לעניין איחור בהגשת הצעות במכרז: "לא נאמר כי לא יתכנו, במציאות אנושית, חריגים כלשהם... אולי חריג אחר... הוא כוח עליון מוכח, בטרם נפתחו המעטפות, וכמובן כל מקרה ייבדק לגביאינדקס עו"ד בתקדין
עדנה סעאתי - עורכת דין ונוטריון
עבודה
צפה בפרופיל
שמעון ריינר משרד עורכי דין
הוצאה לפועל
חוזים
מקרקעין
צפה בפרופיל