אישור
תקדים
חדשות משפטיות

נמצאו 4182 מסמכים עבור 'תקדים'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

לחיפוש ביטוי במדוייק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"

ת"א (תל אביב) 1132/08 - גור שמואל נ' שרונה מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

תקדים
24/07/2014
התייחס לעניין זה גם כב' השופט רובינשטיין בסעיף י"ד לפסק דינו בבג"ץ ניר בנים, כאשר קבע: "אל נכחד, ברי כי פסק דין נרחב של בית משפט זה יש בו משום תקדים שייעשה בו שימוש". על כן ציין, כי חשוב לקחת בחשבון את האזהרה שנכתבה בפסקה 117 לפסה"ד בדבר בדיקה פרטנית בכל מקרה ומקרה והוסיף כי: "...כמובן אשר נקבע כאן יובא בחשבון במקומות הראויים". עתירה לקיום דיון נוסף בבג"צ ניר בנים שהוגשה ע"י ניר בנים מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נדחתה. כלומר - עפ"י

רע"א 6565/11 - המבקשת ברע"א 6565/11 והמשיבה הפורמאלית ברע"א 6588/11 וברע"א 6604/11: נ' המשיבות ברע"א 6565/11

תקדים
22/07/2014
(על דרך של בחירת סוגה או של בחירת יוצר) ובין החשיפה למותג "קוקה קולה" המופיע לאורכו ולרוחבו של האתר, היה מודל שיווקי חדשני באותה עת, ולא היה לו תקדים בשוק המוזיקה ובכללים הנהוגים לגבי זכויות יוצרים באותו שוק. עמד על כך מר Terence Foster-Key, יועץ בכיר ליו"ר המשיבה 1 (להלן: Key): :ש … I asked you to describe what you saw on the web site? :ת I saw a site with Coca Cola going across the top, which was moving images and you are hearing different

ס"ע (חיפה) 14806-11-12 - אמיר סרחאן ת.ז. 036085017 נ' פרטנר תקשורת בע"מ

תקדים
22/07/2014
שייתכן וזיכו אותו ביעד הגבוה שנטען על ידו. לציין, כי כאשר מועל עובד באמון מעבידו, נדמה שאין הוא זכאי עד לפריבילגיה של פרס. תשלום מעין זה עשוי ליצור תקדים מסוכן, בו ההרתעה מפני מעשי הפרת אמונים של עובד כלפי מעבידו הולכת ונחלשת יש להקביל מקרה זה למקרה של אי תשלום פיצויי פיטורים מלאים ו/או פיצויי פרישה מלאים לעובד שסרח. אף אוסיף כי הגשת תביעה בנסיבות דנא על ידי העובד בהם הוא מודע לסיבת פיטוריו עולה אף עד כדי חוסר תום לב מצד העובד. 25. כך, גם לא

ת"א (עפולה) 15862-08-11 - יאסר היב נ' הכשרת הישוב חברה לבטוח בע"מ

תקדים
16/07/2014
כאשר הוסכם מפורשות כי תשלום תכוף נוסף לא ישולם, וכלשון הצדדים אשר קיבלה תוקף של החלטה "לפנים משורת הדין ומבלי להודות בחבות, ובהמלצת בית המשפט תקדים הנתבעת לתובע, באמצעות בא כוחו, תשלום תכוף נוסף, סופי ואחרון, בסכום כולל של 15,000 ₪...". עניין הסכמה זו כלל לא נזכר בבקשה שהוגשה, ולא הוברר במסגרתה מדוע יש להתעלם ממנה, הבהרה אשר הייתה טעונה תצהיר כחוק, אשר אף הוא לא הוגש. לטענת ב"כ הנתבעת, אין התובע רשאי להתעלם מהסכמה זו, והסבריו שניתנו בדיון אינם

רע"א (תל אביב) 26439-07-14 - מירב לצ'ה נ' יבגניה נזרוב

תקדים
15/07/2014
נמצאה טעות גלויה על פניה בפסק, או כאשר מדובר בשאלה עקרונית שבית המשפט לתביעות קטנות מרבה לדון בה ורצוי שלא להנציח פסק דין מוטעה המשמש לאותו בית משפט תקדים לתביעות דומות (ראו: גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית, עמ' 826). המקרה הנדון אינו נמנה עם המקרים החריגים המצדיקים סטיה מן הכלל ובפסק הדין לא נתגלתה כל שגיאה המצדיקה התערבות. אין צו להוצאות. ערבון ככל שהופקד יוחזר למפקידו. המזכירות תודיע לצדדים. ניתנה היום, י"ז תמוז תשע"ד, 15 יולי

רע"א (ירושלים) 40313-04-14 - רפאל בן חיים נ' נופשים מהלב בע"מ

תקדים
14/07/2014
טעות גלויה על פניה בפסק הדין, או כאשר מדובר בשאלה עקרונית שבית המשפט לתביעות קטנות מרבה לדון בה ורצוי שלא להנציח פסק דין מוטעה המשמש לאותו בית משפט תקדים לתביעות דומות (ראו: א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה עשירית (2009) בעמ' 826). 17. המקרה דנן אינו נמנה עם המקרים החריגים המצדיקים סטייה מן הכלל. קביעותיו של בית משפט קמא תחומות לנסיבותיה של התובענה שהובאה לפניו, והתרשמות בלתי ישירה ממי שהעיד לפניו. בכגון דא, כאמור, אין ערכאת הערעור מתערבת.

רת"ק (תל אביב) 51467-06-14 - עיריית תל אביב נ' גד ורקשטל

תקדים
13/07/2014
נמצאה טעות גלויה על פניה בפסק, או כאשר מדובר בשאלה עקרונית שבית המשפט לתביעות קטנות מרבה לדון בה ורצוי שלא להנציח פסק דין מוטעה המשמש לאותו בית משפט תקדים לתביעות דומות (ראו: גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית, עמ' 826). המקרה הנדון אינו נמנה עם המקרים החריגים המצדיקים סטיה מן הכלל ובפסק הדין לא נתגלתה כל שגיאה המצדיקה התערבות. המשיב הציג גרסה עובדתית אותה לא טרחה המבקשת לסתור או להדוף באופן רציני בראיות מטעמה. בנסיבות אלה אין לומר שפסק

תא"ח (טבריה) 5999-05-14 - רחל אש ת.ז. 50561455 נ' אלדד דניאלי ת.ז. 034029314

תקדים
13/07/2014
הוגש בדיון על ידי הנתבע (נ/16), דמי השכירות החודשיים הינם בסך של 1,000 ₪ ולא 1,500 ₪ כפי שצוין בתביעה. צוין בהסכם 1,500 ₪ "כהכנה למצב עפ"יו יווצר תקדים לשוכר הבא", או ליצירת רושם מוטעה כלפי רוכשים פוטנציאליים של הנכס. לטענת הנתבע, אין לו כל חוב דמי שכירות לתובעת, הואיל והוא שילם מראש את דמי השכירות. השיקים נמסרו לתובעת כערובה לתשלום אשר בוצע לאחר מכן במזומן "וכנגדו הושבו לשוכר". הנתבע מכחיש את הטענה כי השיק שיועד לחודש אוגוסט 2013 חולל. עדות

ה"פ (נצרת) 35720-09-13 - מדינת ישראל - אגף המכס חיפה נ' מחמוד אלקשקיש ת.ז. 987582095

תקדים
13/07/2014
אוטובוסים כמשמעותם בסעיף 4(ג) הנ"ל..." ואכן, החברה פנתה לבית המשפט המחוזי, שם נדחתה תביעתה לגופו של עניין וגם הערעור נדחה. דומני, כי ניתן להסתמך על תקדים זה גם במקרה שבפנינו. 26. על רקע האמור לעיל באשר לזכות ההתדיינות לגבי החבות במכס בכל הנוגע ליבוא טובין, סבורני, כי יש לדחות בקשת המשיבה לסילוק על הסף. כאמור, אין בפסיקה אחדות דעים באשר לשאלה אם היבואן חייב לשלם את מלוא המס כתנאי להתדיינות, וכפי שהזכרתי לעיל, בית המשפט העליון הותיר אותה בצריך

ס"ק (ירושלים) 50694-06-14 - הסתדרות העובדים הכללית החדשה האגף לאיגוד מקצועי נ' מדינת ישראל - משרד החוץ

תקדים
07/07/2014
כמפורט בהוראת הביצוע של סגן הממונה על השכר מיום 18.5.14 סעיפים 11-14. בהסכמת הצדדים לא ייעשה ניכוי מתוך דמי הייצוג בתיק זה בלבד, מבלי שהדבר יהווה תקדים כלשהו ולמטרות פשרה בלבד. עובד שהמציא אישורי מחלה או ששהה בחופשה מאושרת בתקופת העיצומים, לא ינוכה שכרו לאותה תקופה. הצדדים מחוייבים לפעול על פי ההסכם ולא לחרוג ממנו. לא יוגשו תביעות פרטניות בנוגע לשכר העובדים בתקופת העיצומים כאמור לעיל. לגבי אי תשלום שכר עבור עבודה נוספת יגישו הצדדים סיכומיםאינדקס עו"ד בתקדין
עו"ד אורן סולן
מקרקעין
פלילי
חוזים
צפה בפרופיל
מאיר שריקי עו"ד
מקרקעין
ביטוח
תאגידים
צפה בפרופיל