אישור
רשם הירושה
חדשות משפטיות

נמצאו 29 מסמכים עבור 'רשם הירושה'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

לחיפוש ביטוי במדוייק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"

ת"א (ירושלים) 2842-09-12 - גהאד עבאסי אבו גוש נ' עזבון המנוחה פאטמה אבו גוש ואח'

רשם הירושה
10/10/2013
מנכסיה. המבקשת טוענת כי כתב התביעה מעולם לא הומצא לה וקיומו של פסד הדין, וחוזה המתנה שנערך לכאורה בין דאוד לבין אמו פאטמה, נודע לה אגב בירור מול רשם הירושה בתיק מקביל המתנהל בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים (תיק 28570). עוד נטען כי פסק הדין ניתן בהעדר סמכות עניינית שכן זו מסורה לבית המשפט לענייני משפחה בשל אופיו של הסכסוך. המשיבים, בתגובתם, ביקשו לדחות את הבקשה. לטענתם, משלא צורפה המבקשת לכתב התביעה, פסק הדין אינו פוגע בה שכן הוא ממילא אינו

רע"א 3145/13 - ג.א. נ' מ.ג. ואח'

רשם הירושה
14/07/2013
קיום צוואה מבית המשפט לענייני משפחה בירושלים. המבקשת לא טענה דבר נגד צו קיום צוואה זה. זאת ועוד: המבקשת ידעה כי במשך קרוב ל-7 שנים התנהלו הליכים מול רשם הירושה ובבית המשפט לענייני משפחה בו ניסה המשיב 7 להשיג צו קיום צוואה. המבקשת לא העלתה במהלך תקופה זו טענה כלשהי נגד הצוואה, ורק עתה, לאחר שבית המשפט המחוזי קבע כי המשיבים 6-1 רכשו את זכויותיו של המשיב 7, העלתה טענות נגד חוקיות הצוואה. משקבע בית המשפט המחוזי בהחלטה מיום 8.5.2012 כי השאלה היחידה

עע"מ 2341/11 - אמנון יחזקאל ואח' נ' משרד הבינוי והשיכון

רשם הירושה
27/09/2012
הצענו למשיב לשוב ולבדוק את עניינם של המערערים, מעבר לבחינת נושאים שבמדיניות בהקשר זה; זאת -תוך שמנגד מתחייב המערער להסתלק מחלקו בירושה האמורה אצל רשם הירושה, וככל שיהיה קושי פרוצדורלי בכך, להציג למשיב מסמכים מלווי תצהיר שבהם מוותר הוא על חלקו בירושה, לרבות תצהיר מקבלי אותו חלק. הצדדים הסכימו לאמור. הודעת עדכון מטעם המשיב תוגש בתוך ארבעה חודשים. המערערים יוכלו להגיב תוך שבוע לאחר מכן. בעקבות זאת יוחלט באשר להמשך הטיפול. ניתנה היום, י"א בתשרי

ת"ע (תל-אביב-יפו) 100570/03 - י.מ. נ' נ.מ. ואח'

רשם הירושה
03/05/2012
ביום 16.1.03 פנתה א', באמצעות עו"ד ש', לבית משפט זה (ת"ע 100570/03) בבקשה להשלמת צו קיום צוואת המנוחה, כך שייתן תוקף גם למסמך החלוקה. בבקשה נכתב כי רשם הירושה סירב לאשר את דף החלוקה, מפאת העדר סמכותו ולפיכך עתרה א' מלפני בית המשפט לאשר את דף החלוקה כחלק בלתי נפרד מצוואת המנוחה. בשולי הבקשה, אשר הוגשה על ידי עו"ד ש' נכתב: "המבקשת הודיעה לח"מ כי היא מבקשת להסתייג מסעיף 6 שבנספח בדבר חיובה בתשלום דמי שימוש בסך 1,000 ₪ לחודש החל מיום 1.1.03 ועל כן ס

ת"ע (תל-אביב-יפו) 105350/09 - י.ד. נ' א.ב.ח. ואח'

רשם הירושה
19/12/2011
הינן בנותיה של המנוחה. המנוח נפטר ביום xx/xx/03תוך שהוא מותיר אחריו צוואה מיום 1.4.1990 (להלן: "הצוואה"). צוואה זו קוימה בצו קיום צוואה שניתן על ידי רשם הירושה ביום 8.6.2004. 4. הנתבעות, בנותיה של המנוחה, הינן שתיים מבין יורשיה של המנוחה, אשר נפטרה ביום xx/xx/06, קרי: כשנה ומחצה לאחר פטירת המנוח. לבני הזוג לא נולדו ילדים משותפים. 5. אין עוררין כי בנקודת זמן כלשהי, היה המנוח הבעלים הרשום של 5,000 מניות בחברת XXX בע"מ (להלן: "החברה" / "המפעל"),

תא"ק (אשקלון) 34292-06-11 - דקלה - חברה לביטוח בע"מ נ' ינגה אור

רשם הירושה
23/10/2011
שלאחר מות אדם עובר עזבונו ליורשיו היורשים על פי דין או על פי צוואה. כן קובעות הוראות סעיף 66 (א) לחוק קובעות שהמוסמך להצהיר על זכויות היורשים הוא רשם הירושה. במקרה דנן, לא צורף לכתב התביעה צו קיום צוואה או צו ירושה ללא כל הסבר מניח הדעת. אומנם המבקשת טענה שפנתה לרשם לענייני ירושה ואף הציגה בתגובה לבקשה את העתק פנייתה לרשם הירושה לשם לקבלת צו ירושה אולם אין די בכך בכדי לקבוע שקיימת יריבות בינה לבין המבקשת, מבטחת המנוח אור שאול, על פי הפוליסה. לפיכך וכל עוד לא הומצאה לעיוני החלטת רשם הירושה

ת"ע (טבריה) 41070-08-10 - בעניין המנוח: מיכאל גשוק ז"ל נ' יעקב וייסמן

רשם הירושה
04/09/2011
המצווה להדיר את המבקשות (אשתו ובתה) ולהעביר כל עזבונו לחברו הטוב שעמד לצדו בשעותיו הקשות, הוא המשיב. 2. ביום 18/1/2009 ניתן צו לקיום הצוואה על ידי רשם הירושה בנצרת. ברם, המבקשות התקשו להשלים עם קיום הצוואה ועתרו כחמישה חודשים מאוחר יותר לביטול הצו בטענה, כי הצוואה נערכה שלא כדין, כי אינה מבטאת רצון המצווה, כי נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת ועל כן היא פסולה. כעת נדרש בית המשפט לשאלה, האם יש להיענות לבקשה. לשם ייעול הדיון, אציג העובדות שאינן במחלוקת ב

ת"ת (חיפה) 40532-03-10 - עזבון המנוח סוויד חוסיין ז"ל ואח' נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

רשם הירושה
10/08/2011
המבקשת, וב"כ המבקש הגיש הודעה לפיה הוא לא הגיש כל בקשה. המשיבה בתגובתה מצרפת את הודעת ההסתלקות של הבן, ומקבלת אותה. עוד צירפה המבקשת אסמכתא מאתר רשם הירושה לפיו הגישה המבקשת בקשה למתן צו ירושה, אך עיון באישור מגלה כי לא ניתן צו וכי התיק נסגר מאחר ונפתח בטעות. המבקשת לא הכחישה כי היא ביקשה לרשת את המנוח אך טענה כי יש התנגדות וצו כזה לא ניתן. הטענה לא נסתרה. מאחר והוגש כתב תביעה מתוקן, והבן לא נתבע כנציג העזבון, אני מורה על מחיקת התנגדותו, ללא

ת"ע (תל-אביב-יפו) 7084-05-10 - חגי אביאל נ' הרב משה פטמן

רשם הירושה
25/05/2011
27.5.07 בהליך הקודם, טענו קרובי משפחת המנוחה כי הם מוותרים על טענת העדר כשירות והם טענו לראשונה כי ההצהרה מהווה צוואה וכי: ״בכוונתנו לפתוח בקשה אצל רשם הירושה לקיום הצוואה המאוחרת מיום 18.1.04...אני אפתח בקשה אצל רשם הירושה בת״א לקיום הצוואה מתאריך 18.1.04 תוך 20 יום מהיום״. 28. בהליך הקודם לא הגיש המבקש התנגדות לקיום הצוואה. המבקש העיד לטובת בני משפחת המנוחה שרצו לבטל את הצוואה ולזכות בעיזבונה כיורשים על פי דין. 29. ביום 15.9.08 ניתן ע״י כב׳

רע"א (מרכז) 18749-05-11 - אוקסנה בדרי נ' עמי דיין

רשם הירושה
12/05/2011
שקיבל היתר להעסקת עובד זר בשל אירוע מוחי אותו עבר". בבקשה למתן צו העיקול, הוסיפה המבקשת וטענה כי המשיב הינו בנו של המנוח וכי מבירור אותו ערכה מול רשם הירושה עלה כי לאחר פטרתו של המנוח לא הוגשה בקשה למתן צו ירושה, אך על פי הידוע לה, המשיב הינו יורשו של המנוח (סע' 3-6 לבקשה). בבקשה שבפני ציינה המבקשת כי נודע לה שביום 29.03.11 הגיש המשיב בקשה למתן צו ירושה "דבר המלמד על כך שעזבונו של המנוח יחולק בין יורשיו בתוך זמן קצר בלבד" (סע' 16 לבקשה שבפני).אינדקס עו"ד בתקדין
עו"ד אורן סולן
מקרקעין
פלילי
חוזים
צפה בפרופיל
צבי שמיר משרד עו"ד
אזרחי
מנהלי וחוקתי
מקרקעין
צפה בפרופיל