אישור
צו עשה
חדשות משפטיות

נמצאו 7301 מסמכים עבור 'צו עשה'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

לחיפוש ביטוי במדוייק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"

תא"מ (ירושלים) 34266-12-13 - קשרי תעופה בע"מ נ' עירית ירושלים

צו עשה
28/08/2014
פיצויים בשל הטלת עיקול על חשבונו בבנק, וכן תביעה לסעד הצהרתי בעניין חוב הארנונה בגין הנכס ברח' המלך ג'ורג' 6 בירושלים (להלן: "הנכס"). כן ביקש התובע צו עשה המורה לעירית ירושלים להעביר את הנכס על שם המחזיקה בו בפועל. 2. בכתב התביעה נטען, כי התובע שכר מהמשיבה 2 (להלן: "הנתבעת 2") נכס אשר בבעלותה, לתקופה שמיום 1.12.06 ועד 30.11.07. התובע עזב את הנכס במהלך תקופת השכירות. בתחילת שנת 2008 שכרה המבקשת מהנתבעת 2 את הנכס, ולטענת התובע, היא מחזיקה בו עד

ת"א (בית שמש) 38176-04-14 - דניאל אברגל נ' עיריית בית שמש

צו עשה
28/08/2014
קיוסק בבית הספר עוד מיום 21.3.14. אין מחלוקת כי הבקשה למתן סעדים זמניים הוגשה לבית המשפט ביום 25.4.14. איפוא - הבקשה בה עסקינן הנה למעשה, בקשה למתן צו עשה (להלן: "הבקשה למתן צו עשה" או "הבקשה"). 3) בשל החובה והצורך לחסוך זמן שיפוטי, לא אדון אלא בטענות ובראיות שמצאתי נחוצות להכרעה. יש לגזור הסדר-שלילי לגבי השאר. אך יוער כבר בפתח הדברים כי חרף הזמן הרב שחלף ממועד הגשת הבקשה נשוא ההחלטה דידן עד יום זה, טרם הוגש כתב תביעה. טענות הצדדים יוצגו לפי"

חב"ר (באר שבע) 17822-08-14 - י.כ. נ' קופ"ח מאוחדת

צו עשה
28/08/2014
הדין בהליך הראשון). הליך זה נועד להשיג על ההליך הקודם שהתנהל בפניי. במסגרת ההליך קבעה כב' השופטת רחל בר"ג הירשברג בהחלטתה מיום 12.3.14 כי בקשה למתן צו עשה אינה הדרך הנכונה להשיג על פסק דין של בית הדין האזורי בבאר שבע, לא כל שכן לזרז את המועדים המוסכמים שנקבעו בו ואשר טרם חלפו. ההליך הסתיים בפסק דין מיום 9.4.14, שהורה על מחיקת התביעה והבקשה לסעד זמני. ג. ההליך השלישי, חב"ר 55793-03-14 (עבודה ב"ש) נפתח ביום 27.3.14, עוד בטרם ניתן פסק הדין בהליך

בג"צ 5460/14 - ולדימיר תאובר נ' משרד הפנים

צו עשה
27/08/2014
ולדימיר תאובר נ ג ד משרד הפנים בבית המשפט העליון [27.08.2014] כבוד השופטת ד' ברק-ארז החלטה כמבוקש. המשיב יגיש תגובה מקדמית לעתירה ולבקשה למתן צו עשה זמני עד ליום 31.8.2014. ניתנה היום, ‏א' באלול התשע"ד (‏27.8.2014).

ת"א (באר שבע) 42917-04-14 - עדן - גד בע"מ ח.פ. 513510453 נ' בר כל רשתות בע"מ ח.פ. 513438879

צו עשה
27/08/2014
יותר מאלו שנתבעו וכי הסכום שנתבע הינו רק בשל שיקולי אגרה. עוד עתרו הנתבעות למתן צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעות 1-3 להפעיל את הבר כל וכן עתרו למתן צו עשה כנגד הנתבעת 4 שיחייב אותה ליתן בדחיפות צו סגירה מינהלי ו/או צו סגירה לבר כל. 3. כתב התביעה נמסר לנתבעות כדין כפי שעולה מאישורי המסירה שהוגשו ע"י בא כוחן המלומד של התובעות וכפי שעולה מפניות ב"כ הנתבעת 4 אשר יש בהן להעיד בוודאות כי כתב התביעה מצוי בידי הנתבעת 4 לפחות מאז יום ה - 02.06.2014. כנגד

ת"א (עכו) 18375-02-14 - רשות העתיקות נ' מעונה - מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית בע"מ

צו עשה
26/08/2014
בבקשה המוגדר כאתר עתיקות. בד בבד עם הגשת הבקשה הוגש כתב תביעה ובו עתרה המבקשת לשני סעדים: מתן צו מניעה קבוע - אשר יאסור ביצוע העבודות הנ"ל; מתן צו עשה - אשר יורה למשיב להשיב המצב לקדמותו ובמקרה שלא ייעשה כן - להטיל זאת על המבקשת תוך הטלת ההוצאות על המשיב. למען הסדר הטוב יצוין כי הסעד הזמני שנתבקש הוענק תחילה במסגרת צו ארעי ובדיון שהתקיים בבקשה הפך לסעד זמני לאחר שניתנה לכך הסכמת המשיב. 2. ביום 2.6.14 הגישה התובעת בקשה לתיקון כתב התביעה במסגרתה -

סע"ש (נצרת) 26396-08-14 - עביר רואשדה ת.ז. 039442009 נ' מור מאר בע"מ ח.פ. 513995076

צו עשה
26/08/2014
המשיבה, העכירו את יחסי העבודה וגרמו לחיכוכים בין עובדים שונים אצל המשיבה לבין המבקשת. ד. המבקשת טרם הגישה תביעה עיקרית בהליך, לא הוכיחה זכותה לקבלת צו עשה זמני, בחלוף הזמן מאז פוטרה ועד היום, וכן על בית הדין לבחון את ההחלטה לפי כללי המשפט המנהלי. 6 ה. השימוע שנערך למבקשת בוצע כדין, וההחלטה על פיטוריה נעשתה במסגרת הפררוגטיבה הנתונה למעסיק. ו. אין אוכפים יחסי עובד מעביד אלא בנסיבות חריגות. דיון והכרעה - 12. בפתח הדברים נבהיר כי מדובר בבקשה לסעד זמ

ב"ל (ירושלים) 45575-07-14 - עבדאלרחים דענא נ' המוסד לביטוח לאומי

צו עשה
25/08/2014
מיום 27.3.14 כ"תאונת עבודה" ובתגובת המשיב לבקשה, כמו גם בהודעת הצדדים שניתנו על פי החלטות בית הדין בעקבות הגשת הבקשה והתגובה, ולא מצאנו בסיס למתן צו עשה זמני כמבוקש על ידי המבקש. מתגובת המשיב עולה כי הטיפול בתביעת התובע עוכב ביום 17.7.14 בשל אי צירוף חתימת המעסיק לטופס התביעה, אך הובהר כי בעקבות הגשת התביעה והבקשה נעשתה פניה למבקש מטעם המשיב ביום 3.8.14 ובעקבותיה נתקבל במוסד האישור שנדרש מן המעסיק, ותביעת התובע מצויה בשלב זה בבחינה ובדיקה על

ת"א (חיפה) 33519-01-14 - ארגון המהנדסים והעובדים המקצועיים בחברת החשמל נ' אדוארד חרס

צו עשה
25/08/2014
חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וכן הדבר מהווה הפר חובה חקוקה, ניהול מו"מ בהיעדר תום לב ורשלנות. התובע עותר לקבלת שני סעדים, האחד, סעד כספי, והשני צו עשה לפיו תחויבנה הנתבעות לקבל אותו כחבר לשורות מי מהן. 3. במסגרת הליך הבוררות טען התובע כי וועד העובדים מממן את התנאים המועדפים להם זוכים חברי העמותות - הנתבעות, תוך הפליית עמותות אחרות המאגדות מהנדסים אחרים של חברת החשמל, והעמותה עליה נמנה התובע בכלל זאת, ובגין כך הוא עתר, בין היתר, לסעד כספי בגין לפי

ת"א (תל אביב) 26617/05 - גז יגל חב' להפצת גז בע"מ נ' החב` האמריקאית ישראלית להפצת גז

צו עשה
25/08/2014
כדין. ג. צו מניעה קבוע המורה לנתבעת להימנע מלהציג עצמה כמי שפועלת עבור התובעת, וכן להימנע מלעשות שימוש ברכוש התובעת, ולהימנע מלהיכנס למקרקעיה. ד. צו עשה קבוע המורה לנתבעת להחזיר לתובעת את כל מכלי הגז והציוד של האחרונה המוחזקים או העתידים להגיע אליה, תוך 24 שעות מהמועד בו הגיעו לידיה. ה. צו עשה המורה לנתבעת להעביר לתובעת את דמי הפיקדון בגין כל הודעה על מעבר לקוח מהנתבעת לתובעת הכוללת ייפוי כח. ו. כמו כן, עותרת התובעת להורות על תשלום הכספיםאינדקס עו"ד בתקדין
עו"ד אורן סולן
מקרקעין
פלילי
חוזים
צפה בפרופיל
צבי שמיר משרד עו"ד
אזרחי
מנהלי וחוקתי
מקרקעין
צפה בפרופיל