אישור
צו עשה
חדשות משפטיות

נמצאו 7205 מסמכים עבור 'צו עשה'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

לחיפוש ביטוי במדוייק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"

ת"א (תל אביב) 52062-01-12 - שגית מורציאנו נ' עו"ד דוד לוי

צו עשה
18/07/2014
בתיק, למרות שזומן כדין וזאת לאחר שבא כוחו נכח בדיונים קודמים ואף הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו. 4. כתב התביעה תוקן בהחלטתי מיום 6.4.14 במסגרתו הומר צו עשה (שבו עתרו לחייב את כונס הנכסים לשלם חוב בגין דמי הסכמה), לסעד כספי בשיעור דמי ההסכמה לאותה עת. בהחלטתי מיום 27.4.14 הובהר בהסכמת הצדדים, כי הסעד הכספי נשוא התיקון נכלל במסגרת סכום התביעה המקורי. 5. הצדדים הגישו ראיות כדלקמן : מטעם התובעים הוגש תצהירו של התובע 2 (להלן: "התובע") וחוות דעת מטעם

ת"צ (מרכז) 33812-12-11 - ליאור גולדברגר נ' סולגאר ישראל

צו עשה
17/07/2014
9.7.13 הגישו הצדדים הסדר פשרה שלישי שאינו כולל את משיבה 2 שנמחקה (ר' החלטתי מיום 3.7.13) (להלן: "הסדר הפשרה השלישי"). בהסדר פשרה זה הוסכם כי יינתנו צו עשה וצו המניעה להם עתרה המבקשת, וכי המשיבה תתרום סכום כסף ששיעורו יקבע על ידי בית המשפט לאחר שיישמעו טיעוני הצדדים (כאמור בסעיפים 23-21 להסדר זה). בין היתר תוכל המשיבה לטעון כי תת הקבוצה כוללת רק את מי שגילה בפועל כי המוצר מכיל חומר משמר עד למועד אישור הסדר הפשרה. 7. ביום 22.7.13 הוריתי על פרסום ו

ת"צ (הרצליה) 20259-04-12 - יעל מנואלה עידו- אלמנתו של המנוח אלי עידו נ' מנופים פיננסיים לישראל (מפל) בע"מ

צו עשה
17/07/2014
בו לפצות את חברי הקבוצה בגין הנזקים, כתוצאה ממעשיה ומחדליה של המשיבה, לרבות, קביעת "פיצוי לטובת הציבור" כהוראת סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות. 2. צו עשה- התבקש צו עשה קבוע המורה למשיבה לחדול מהמשך הפרת הוראות חוק חניה לנכים ולפעול בהתאם להוראת סעיף 4ב, באופן בו לא יגבו דמי חנייה מאנשים בעלי קשיי נגישות שהינם בעלי תו חניה לנכים, וכן להציב במקומות בולטים ומתאימים בחניון שילוט, לפיו אנשים בעלי קשיי נגישות ובעלי תו חניה לנכים זכאים לפטור מתשלום

ת"א (חיפה) 31956-07-14 - גד קרומה נ' לירון דהן

צו עשה
16/07/2014
אומנם, שמתבקש צו מניעה, ואולם בפועל אין מדובר בבקשה לצו מניעה, אלא בבקשה לצו עשה, הואיל ומדובר בבקשה לצו המשנה את המצב הקיים. בהתאם להלכה הפסוקה, צו עשה זמני, המשנה מצב קיים, ראוי שינתן במקרים חריגים בלבד, רק כאשר נוכח בית המשפט, כי התערבותו חיונית לשם מניעת נזק שעלול להיגרם, ולא ניתן יהיה לתיקון באמצעות פיצוי כספי הולם (ראה: רע"א 5843/05 איגוד ערים לאיכות הסביבה נ' שרון דן השקעות (13.12.05)). במקרה זה לא הצביע המבקש על נזק שלא ניתן יהיה לתיקון

ת"ת (תל אביב) 66857-10-13 - רבקה בייטלמן נ' מירית עטיה

צו עשה
15/07/2014
להכריע גם בסעדים הנוספים הנתבעים בסעיפים 35 ו 36 לכתב התביעה אלא שדינם מחיקה על הסף. הסעדים הנתבעים בסעיפים אלו הם למצער סעד הצהרתי ועתירה למתן צו עשה כלפי אדם שאינו נתבע כלל בכתב התביעה. סעדים אלו אינם ניתנים לדיון במסגרת כתב התביעה הקיים שכן אין אלו סעדים המותרים בתביעה לסכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל על פי סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל ולא היה מקום לתובעם כלל בכתב תביעה זה. 6. לפיכך, הנני מקבלת את התביעה הכספית ומחייבת את הנתבעת בהוצאות משפט

ב"ל (חיפה) 55257-05-14 - סמירה חוגיראת נ' המוסד לביטוח לאומי

צו עשה
15/07/2014
הנתבע. הנתבע אף חוייב לשלם לתובעת- בגין הוצאות ושכר טרחת בא כוחה, סך של 1,500 ש"ח. 3. ביום 29.5.14 עתרה התובעת לבית הדין במסגרת הליך זה, בבקשה ליתן צו עשה כנגד הנתבע לשלם לתובעת גמלת הבטחת הכנסה עבור חודש 12/11, בהתאם לנפסק בהליך הקודם. זאת, מן הטעם שחרף פניותיה לנתבע בעניין זה, טרם שולמה הגמלה האמורה. עוד עתרה התובעת לתשלום הוצאות. 4. בהודעתו מיום 9.7.14, מסר הנתבע כי תשלום הגמלה להבטחת הכנסה עבור חודש 12/11 כאמור בפסק הדין בהליך הקודם בוצע

עש"א (בית שמש) 24047-07-14 - פארמה שיר בע"מ נ' בנק מזרחי טפחות בית שמש 80064

צו עשה
14/07/2014
לצורך הפיכת המבקשת ללקוח מוגבל - נדחית. מלבד זאת שלא ברי מהי המסגרת המשפטית עליה מבססת המבקשת את בקשתה בהקשר זה, בקשה כגון-דא הינה למעשה, בקשה למתן צו עשה שלא נועדה לשמר מצב קיים. כידוע, צו עשה יינתן ביד קמוצה ובמקרים חריגים ביותר, ובהקשר אחרון זה, לא שוכנעתי כי עניינה של המבקשת נמנה על מקרים אלה. לכך יש להוסיף ולהזכיר, כי מדובר בבקשה במעמד צד אחד בלבד. ב) המשיב יגיש את תגובתו הן לבקשה לסעדים זמניים והן לגוף הערעור, בצירוף כל האסמכתאות

ת"א (קריות) 37043-02-14 - שמואל שאלתיאל נ' רגינה טלקאר

צו עשה
14/07/2014
לרשויות המס התיישן ואינו בר תביעה מצד רשויות המס, וממילא אין כל מקום לחיוב המבקשים בסכום זה. המבקשים מוסיפים כי בנוסף לסעד הכספי, נתבע גם סעד של צו עשה המורה למשיבים לשלם את החוב לרשויות המס, כאשר לטענתם הצטברותם של שני הסעדים יחד יגרום למבקשים לשלם "כפל מס". 4. המשיבים טוענים באשר להתיישנות כי הפרתם של המבקשים את חובתם החוזית לשלם את מס השבח מהווה "הפרה נמשכת", ועל כן אינה מתיישנת. עוד טענו המשיבים כי כשם שהחוב לא מתיישן כלפי רשויות המס, כך גם

ת"א (ראשון לציון) 48563-02-13 - אברהם מדני נ' עיריית רחובות

צו עשה
14/07/2014
השלום בראשון-לציון [14.07.2014] כב' השופטת הלית סילש החלטה נוכח הודעת התובע, סוגיית פסק הדין במערך היחסים שבין הנתבעת לבין הצד השלישי, ככל שעניינה צו עשה, תידון במועד הדיון. המזכירות תודיע. ניתנה היום, ט"ז תמוז תשע"ד, 14 יולי 2014, בהעדר הצדדים.

ת"א (נצרת) 14318-02-10 - משק שי חקלאות בגליל העליון בע"מ נ' קדם אבוקדו גל שותפות מוגבלת

צו עשה
13/07/2014
על המשיבות, בקנס או בכל סנקציה אחרת, לציית להחלטה מיום 15.9.12 (החלטה בבקשות 11 ו-13), לגילוי מסמכים ולגילוי שמות השותפים של המשיבות; כן מבוקש, ליתן צו עשה נגד המשיבות, להעביר לידי המבקשת את כל המסמכים המפורטים בבקשה לגילוי מסמכים מיום 11.3.12, ולמלא אחר ההחלטה מיום 15.9.12. 2. בהחלטתי מיום 15.9.12, הוריתי למשיבות לגלות למבקשת את המסמכים שפורטו בסעיף 2 להחלטתי (תת סעיפים א' עד ו'), בזו הלשון: "לאור האמור לעיל, הבקשה לגילוי מסמכים - מתקבלת.אינדקס עו"ד בתקדין
כהן, פקס, ברוש – משרד עורכי דין
מקרקעין
מסחרי
מנהלי וחוקתי
צפה בפרופיל
עו"ד אורן סולן
מקרקעין
פלילי
חוזים
צפה בפרופיל