אישור
צו עשה
חדשות משפטיות

נמצאו 7364 מסמכים עבור 'צו עשה'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

לחיפוש ביטוי במדוייק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"

ת"א (בית שמש) 3453-06-13 - המועצה המקומית מבשרת ציון נ' הרצל כהן

צו עשה
24/09/2014
ולמועצה ושהוא מונע מהן, בכוח הזרוע, את הגישה למקרקעין. התובעות מזכירות כי הסעד המקורי הנתבע בתביעה הוא צו לפינוי וסילוק ידו של הנתבע מהמקרקעין וכן צו עשה המורה עליו להרוס את עבודות הבנייה שביצע. התובעות סבורות כי המועצה, כבעלת המקרקעין הרלבנטיים, הנה בעל דין דרוש. דיון והכרעה 6) לאחר שנתתי את דעתי לבקשת המועצה ולעמדת התובעות מחד גיסא, ולתגובת הנתבע מאידך גיסא, ולאור מכלול החומר הקיים בתיק, הגעתי לכלל מסקנה כי בדין להיעתר למבוקש. 7) ההוראה

בר"ע 31701-09-14 - הסתדרות העובדים הכללית החדשה - נ' האיגוד היהודי הארופאי בע"מ

צו עשה
24/09/2014
כדלקמן: צו הצהרתי הקובע כי המשיבים הפרו בהתנהלותם את הוראות הדין; צו מניעה האוסר על המשיבים ביצוע שינוי מבני או ארגוני חד צדדי בערוץ החדשות היהודי; צו עשה המחייב את המשיבים להביא לידיעת המבקשת את מלוא המידע בנוגע לשינויים המבניים בערוץ החדשות היהודי ולנהל עמה מו"מ קיבוצי; ליתן כל סעד חלופי אחר לטובת נציגות העובדים, שייראה בעיני בית הדין צודק ונכון בנסיבות העניין. 3. יחד עם בקשת הצד, הגישה המבקשת בקשה למתן צווים ארעיים וזמניים. בדיון מיום

ת"א (ירושלים) 7131/09 - רחל דוד נ' ב. יאיר חב' קבלנית לעבודות בניה 1998 בע"מ

צו עשה
23/09/2014
הוגשה התביעה לפיצוי כספי בסך של 116,245 ₪ בהערכת עלות התיקונים ופיצוי בגין הכבדה טרחה ועוגמת נפש בגין הנזק שלא תוקן כאמור. בנוסף, עתרה התובעת למתן צו עשה לסילוק צינור הניקוז והארובה ע"י הנתבעת. 4. מנגד טענה הנתבעת להעדר יריבות ועילת תביעה כנגדה הואיל והנזק, המוכחש, לא ארע מחמת פעולותיה לבניית הפרויקט לרבות בתחום השצ"פ . העבודות בוצעו במרחק מהנכס וללא התרשלות מצידה ומצבו של הנכס היה כזה מקדמא דנא ולא בשל פעולותיה בסמוך אליו שכן, התפוררות טבעית

ת"א (חיפה) 2772/05 - חוה שפס נ' יחיא בושארי

צו עשה
23/09/2014
אחר הוראות פסק דינו של כב' השופט א. טובי שניתן בתיק זה ביום 20.1.13. בין שאר הוראות פסק הדין (שרובן בוצעו בשלב כזה או אחר) מופיע ההוראה: "ניתן בזאת צו עשה המורה לנתבע לבצע תוך 60 יום את צו ההריסה שניתן ע"י בית המשפט בנצרת בת.פ. 2179/99 לרבות פינוי הדרך שבין מגרשים 7,8 ובין המגרשים 5,6 וסילוק כל דבר שיש בו משום הפרעה לכניסה ו/או לגישה למגרשי התובעים..." (סעיף 25.1 לפסק הדין, ההדגשה איננה במקור). הדרך נשוא הוראת פסק הדין הנ"ל מוגדרת בסעיף 5 לפסק

ס"ע (תל אביב) 27679-03-11 - משה אסחייק נ' קונקס תחבורה ישראל בע"מ

צו עשה
23/09/2014
ללא הוכחת נזק. 33יא. (א) לבית דין אזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיפים 33ט ו-33י והוא רשאי - (1) ליתן צו מניעה או צו עשה; הוראת פסקה זו כוחה יפה על אף האמור בסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970; (2) לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין. (ב) (1) מצא בית דין אזורי לעבודה כי מעסיק הפר את הוראות סעיפים 33ט או 33י, רשאי הוא לחייב את המפר בתשלום פיצויים שאינם

תא"מ (חיפה) 33832-09-14 - עיריית חיפה נ' יהודה קוהן

צו עשה
22/09/2014
ידון בו, ובכפוף להוראות אותו חוק". נוכל לתאר את הוראות סעיף 5 ואת הוראות התוספות לחוק האמור הנוגעות לארנונה באמצעות הטבלה הבאה: עתירה צו מניעה או צו עשה התוספת הראשונה "(1) ארנונה - ענייני ארנונה לפי כל דין, למעט החלטות שר הפנים, שר האוצר או שניהם יחד" (8)(א) החלטה של רשות מקומית או של נושא משרה או תפקיד בה...". ערעור על החלטת רשויות התוספת השניה "(7) ערעור לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976". תובענה תביעה

רע"א (ירושלים) 34139-09-14 - יעקב אסקיו נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ

צו עשה
22/09/2014
האמור. אשר לבקשה לצו עשה, הרי שלנוכח חילוקי הדעות בין הצדדים, נראה כי דין הבקשה למתן רשות ערעור להתקבל, במובן זה שעל בית משפט קמא לדון בבקשה למתן צו עשה זמני לגופה. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. ככל שהופקד ערבון, יוחזר למפקיד על ידי המזכירות. המזכירות תסגור את התיק ותשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים. ניתנה היום, כ"ז אלול תשע"ד, 22 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.

ת"א (נתניה) 10901-03-12 - יפת זוהר בוריה נ' רביב שלו

צו עשה
22/09/2014
הנתבעים, ה"ה רביב שלו ואושר שלו. התובע הינו דייר מוגן בבית מגורים ברח' יודפת 3 נתניה (להלן: "הנכס") אשר הינו בבעלות הנתבעים. התובע עותר למתן סעד של צו עשה לפיו יחוייבו הנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע את התיקונים בהם הם מחויבים בהתאם להוראות חוק הגנת הדייר, התשל"ב-1972. עוד הוא מבקש לחייב את הנתבע 1 להשיב לו דמי שכירות מוגנים ששולמו על ידו ביתר בסך 4,167 ₪. כמו כן, ביקש לחייב את הנתבעים להשיב סכומים שהוצאו על ידו בגין תיקונים בהם נשא, החלים על לפיו

עש"א (ירושלים) 28050-08-14 - אורנה מנדס נ' ועדת המשמעת לפי חוק העובדים הסוציאליים

צו עשה
21/09/2014
אשר לימד על משוא הפנים שנקטה יו"ר הועדה. לאחר שהבקשה הרביעית הועברה לתגובת המשיב, הגישה המערערת ביום 6.8.14 בקשה נוספת לפני כב' השופט גרינברגר למתן צו עשה שיורה לוועדה להחליט לאלתר בבקשה הרביעית, כהוראת החוק, וזאת ללא קבלת תגובת המשיב. בפסק הדין כב' השופט גרינברגר התייחס לבקשה וקבע כי בקשה זו אינה קשורה לערעור הראשון שהוגש. 7. ביום 11.8.14 הגישה המערערת בקשה חמישית לפני הועדה ובה עתרה לפסלות יו"ר הועדה. גם בבקשה זו טענה המערערת כי על יו"ר לפסול

צ"ו (ירושלים) 18664-09-14 - גלה אמייה נ' קבוצת מיקוד בע"מ

צו עשה
21/09/2014
[21.09.2014] כב' השופט אייל אברהמי, סגן הנשיאה החלטה 1. ההליך שבפנינו, הליך לצו עשה, נפתח ביום 7.9.14 במסמך שכותרתו "בקשה דחופה במעמד צד אחד למתן צו עשה לגילוי מסמכים". הואיל ולא הועלה נימוק לדחיפות הבקשה או לצורך בשמיעתה במעמד צד אחד, ניתנה החלטה המורה למשיבה למסור תגובתה. המשיבה מסרה תגובתה ביום 21.9.14. 2. לטענת המבקשת (שלעיתים כונתה "התובע", כנראה בטעות), ילידת 1988, עבדה היא אצל המשיבה באמצעות חברת קלינור מיום 7.9.08 ועד ליום 3.4.14.אינדקס עו"ד בתקדין
אופיר בילו - עורכת דין
ביטוח
נזיקין
צפה בפרופיל
מאיר שריקי עו"ד
מקרקעין
ביטוח
תאגידים
צפה בפרופיל