אישור
כלל הראיה הטובה ביותר
חדשות משפטיות

נמצאו 454 מסמכים עבור 'כלל הראיה הטובה ביותר'. מוצגים מסמכים 71 עד 80

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

לחיפוש ביטוי במדוייק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"

תא"מ (קרית-שמונה) 30222-06-11 - אחמד חסן נ' פלאפון תקשורת בע"מ

כלל הראיה הטובה ביותר
12/02/2012
הוצאת הנספח מתצהיר הנתבעת והתובע יוכל לטעון לעניין משקלו הראייתי, או לעניין אי הוכחת האותנטיות של המסמך בסיכומיו ולאחר שמיעת הראיות בתיק. אמנם על פי כלל הראיה הטובה ביותר, שומה על בעל דין להציג לפני בית המשפט את הראיה הטובה ביותר שניתן להביא להוכחת העובדה שאותה הוא מבקש להוכיח. לפיכך, על מנת להוכיח תכנו של מסמך, יש להציגו במקור לפני בית המשפט. יחד עם זאת, במהלך השנים רוככה בפסיקה הלכה זו ונקבעו חריגים לכלל, כגון שניתן להוכיח תכנו של מסמך, שומה

ת"ד (צפת) 7762-03-11 - מדינת ישראל נ' מיכאל גונצרוב

כלל הראיה הטובה ביותר
01/02/2012
הינשוף אשר נמצאה תקינה, והוא תיעד זאת ביומן ההפעלה של המכשיר (ת/15; ת/18). 22. הסנגור התנגד לקבלת העתק צילומי של פלט בדיקת הכיול (ת/18), מכוח "כלל הראיה הטובה ביותר" (פרוטוקול הדיון מיום 22.12.11, עמ' 26). אני דוחה שוב את התנגדותו של הסנגור עניין זה. כלל הראיה הטובה ביותר איננו בגדר כלל בל יעבור. אביא בהקשר זה את דבריו של בית המשפט העליון: "הכלל שגובש עוד בשנים הראשונות להתפתחותה של שיטת המשפט הישראלית, הינו כי לשם הוכחת תוכנו של מסמך, יש להציג

תת"ע (רמלה) 7503-08 - מ.י. לשכת תביעות תעבורה שפלה נ' שלמה עטר

כלל הראיה הטובה ביותר
08/01/2012
(ת/9) ביום 20.6.08 בשעה 21:50 ובשעה 21:54 ובנוסף לכך קיים כיול נוסף שבוצע לפני כן ע"י הגברת פנינית גנון שיין. באשר לעובדה שת/9 הינו צילום ולא מקור,"כלל הראיה הטובה ביותר הנו עקרון של סדר העדפה ולאו כלל פסילה. אכן, ככלל, מוטב להציג הראיה הטובה ביותר לצורך הוכחת תוכנו של מסמך כלשהו, ברם לכלל זה חריגים הולכים וגוברים בפסיקה, המאפשרים הצגתה של ראיה משנית, בבחינת תחליף לזו המקורית, באם ניתן לעמוד על רמת מהימנותה של הראיה המשנית אשר הוגשה לבית המשפט

תע"א (באר-שבע) 2179-05 - שמעון כהן נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ ואח'

כלל הראיה הטובה ביותר
25/12/2011
מסמך המקור (ת/4) ועל גביו המילים "צמוד למדד" אינן מחוקות. מר אל און לא נחקר על סוגייה זו בעדותו. 23. התובע טען כי משלא הוצג מסמך המקורי הרי שעל פי כלל הראיה הטובה ביותר לא תוכלנה הנתבעות להסתמך על תוכנו של המסמך. דא עקא, שהתובע אינו חולק על תוכנו של המסמך. הוא רק חולק על כך שההערות שנכתבו על גביו - ובפרט ההערה "הודעתי לשמעון שלא מאושר" הוצגו לו. לשיטתו, ההסכם נחתם על ידו ועל ידי מר אל און כאמור בגירסת ת/4 ורק ולאחר מכן הוספו תוספות. משכך הם פני

ת"פ (באר-שבע) 8292-06 - מדינת ישראל נ' נסים גלם ואח'

כלל הראיה הטובה ביותר
20/12/2011
הראיות כי ראיה משנית באשר לתוכנו של מסמך, אשר לפי טיבה מגלה קיומה של ראיה טובה יותר, שאינה מובאת לפני בית המשפט, דינה להיפסל. כלל זה, שנהוג לכנותו "כלל הראיה הטובה ביותר", חל ביחס ל"מסמכים" .... עם זאת, במרוצת השנים נוספו לכלל "הראיה הטובה ביותר" חריגים, וזאת כחלק מהמגמה הכוללת של מעבר מקבילות למשקל בדיני הראיות. כך, ניתן במקרים מסוימים, כאשר אין אפשרות להביא בפני בית המשפט את הראיה הראשונית, להסתפק בראיה משנית [לסקירה מקיפה ראו: ע"פ 869/81

ת"א (צפת) 6431-01-09 - עמוס מעתוק ואח' נ' פרסומדיה נט גרופ בע"מ

כלל הראיה הטובה ביותר
27/11/2011
מוחמד שניר נ' מדינת ישראל פ"ד לח(4) 196 (1984); ע"פ 9902/04 פלוני נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 16.7.07). הקלטת, ובה ההקלטה, הינה "מסמך" עליו חל "כלל הראיה הטובה ביותר", באשר היא מנציחה באופן טכנולוגי רישום שהוטבע בה בזמן אמת ומאפשרת שחזורו המדויק. במקרים חריגים, כאשר אין אפשרות להביא בפני בית המשפט את הקלטת כראיה ראשונית, ניתן להסתפק בראיה מישנית - בתמליל. בפרשת שניר צויין כי מעמדה של הראיה המישנית אינו נקבע דווקא על פי הזהות המילולית למקור,

ת"א (באר-שבע) 6601-06 - מרים ליפשיץ נ' ליאוניד טורוק ואח'

כלל הראיה הטובה ביותר
15/11/2011
לכסוי אותם טיפולים או העלויות שלהם. עמדת באת כוח התובעת נכונה, לכשעצמה, אך אינה מהווה מענה לטענות בא כוח הנתבעים. מעבר להוראות המחוקק, ומחוקק המשנה, כלל הראיה הטובה ביותר הם פקידי המל"ל, האחראים על מחלקת נפגעי עבודה וכן הגורם האחראי בקופת החולים בה חברה התובעת וכן פסיקת ביה"ד לעבודה ובתי המשפט לגבי כל טיפול וטיפול. העדים לא זומנו, הפסיקה לא הוצגה. כל שנותר אלו חוות דעת העובדים הסוציאליים העוסקים בשיקום. לאור ההסדרים שנקבעו ע"י המחוקק בחוק

ת"פ (תל-אביב-יפו) 4721-08 - מ.י. מדור תביעות פלילי ת"א נ' מרדכי שטיין

כלל הראיה הטובה ביותר
26/10/2011
בעמ' 222): "קבלת ראיה משנית במקום המקור (סליל ההקלטה) הייתה כדין. כל העברה של תוכן נתון מכלי לכלי עלולה לגרום לטעויות או, לפחות, לפגוע בדיוק המירבי. כלל הראיה הטובה ביותר, הנשען על אדני ההיגיון והזהירות, קבע סדר עדיפויות, לפיו אין להמיר את המקור במסמך חליף, אם ניתן להגיש את המקור. אולם מכאן גם נלמד היפוכו של דבר, כאשר המציאות ותנאיה לא הבטיחו שמירתו של המקור, לא היה בכך כדי להותיר את הערכאה השיפוטית כנטולת חלופה. כל עוד הטוב יותר הוא בר השגה,

ת"א (תל-אביב-יפו) 163060-09 - סניורה ג'באלי ואח' נ' שירותי בריאות כללית ואח'

כלל הראיה הטובה ביותר
26/10/2011
מאוחר, לאחר שהוגשו הראיות. לדעת הנתבעים זו סיבה לדחותה. למעשה, בנסיבות שבפני, זו נראית דווקא כסיבה המצדיקה את קבלתה. במידה ידועה בפנינו ביטוי של כלל הראיה הטובה ביותר. כאשר הרשומות הרפואיות מלאות, מפורטות וזמינות, הן המתעדות את הטיפול שניתן בצורה אמינה ואופטימאלית, בלי להיות תלוי בתעתועי הזכרון האנושי או באינטרס של מי שמעיד בפני גוף סמכותי מפני (ולאחר) שהתרחשה תקלה. בהעדרה של רשומה (העדר מוחלט, או העדר יחסי), אין מנוס מללמוד את עובדות המקרה

ת"א (באר-שבע) 4383-07 - כלל חברה לביטוח בע"מ נ' עמליה כהן

כלל הראיה הטובה ביותר
24/10/2011
בין המועד שהתובעת למדה כי הכספים הועברו ביתר נכון למחצית שנת 2003 והגשת התביעה, ונוצר חסר ראייתי, באשמת התובעת. גם לא הוכח סכום החוב הנכון באמצעות כלל הראיה הטובה ביותר. בא כוחה גם מפנה לכך כי התובעת לא העידה עדים מטעמה שהיו נוכחים במעמד החתימה, לא הציגה את החוזים המקוריים, אלא רק צילומים כאשר בחוזה המסגרת חסר עמוד ללא הסבר ובחוזה העבודה יש דף שלא היה באיכות ברת סריקה. כנגד, הנתבעת לא נתנה כל הסבר מה עשתה לאיסוף ראיות ממחצית שנת 2003 כשהתובעתאינדקס עו"ד בתקדין
אריה צוק משרד עו"ד
פלילי
מנהלי וחוקתי
צפה בפרופיל
משרד עו"ד זימרן
משפחה
מקרקעין
עבודה
צפה בפרופיל