אישור
המשפט לענייני משפחה
חדשות משפטיות

נמצאו 8424 מסמכים עבור 'המשפט לענייני משפחה'. מוצגים מסמכים 91 עד 100

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

לחיפוש ביטוי במדוייק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"

ת"א (ירושלים) 44474-11-10 - ירון רבינוביץ נ' יוכבד דרוק

המשפט לענייני משפחה
17/06/2014
רישום הדירות בטאבו מגולם בהסכם השני. לטענת הנתבעת, הואיל והרישום בטאבו לא בוצע בסופו של דבר, והואיל והתובע התרשל בטיפולו בעניינה במסגרת התיק בבית המשפט לענייני משפחה ולא הגיש סיכומים מטעמה - הרי שההסכם השני לא נכנס כלל לתוקף. 13. הנתבעת טוענת כי התובע תכנן להצליח במשפט הירושה, ואז שכר טרחתו אמור היה להיות גבוה מאד, בהתאם להסכם הראשון, אך אירעה "תאונת עבודה" לגבי ההצלחה במשפט הירושה, ולכן יצר התובע מצגים בפני הנתבעת על אפשרות לרשום את הדירות

בע"מ 4252/14 - פלוני נ' פלוני

המשפט לענייני משפחה
16/06/2014
המשיבים נגד שלושת המבקשים נתבקשו סעדים להסרת קיפוח לפי סעיף 191 לחוק החברות, התשנ"ט-1999; וכן נכללו טענות הנוגעות לשוויי המשוער של החברה. בבית המשפט לענייני משפחה ובבית המשפט המחוזי נדונה השאלה אם יש לראות בסעדים שנתבקשו משום סעדים כספיים שיש לשום אותם ולשלם בגינם אגרה כתנאי לכך שבית המשפט ייזקק להם, בהתאם להלכת רע"א 783/05 ענבי נ' קורן (20.6.2006)), או שמא נתבעו סעדים ששוויים אינו ניתן להערכה ושהאגרה שיש לשלם בגינם בתור שכאלה נמוכה במידה משמעותית. 2. רשם בית המשפט לענייני משפחה

ק"ג (חיפה) 10789-08-11 - שרה בטלוי נ' נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ

המשפט לענייני משפחה
16/06/2014
33 (להלן: "דירת המנוח"), והתובעת התגוררה בדירתה בעכו, הנמצאת ברח' דוד נוי 3 (להלן: "דירת התובעת"). 5. לאחר פטירתו של המנוח, הגישה התובעת תביעה לבית המשפט לענייני משפחה בקריות, כנגד עזבון המנוח והיורשים, לשמירת זכויות העיזבון, ואף הוטלו עיקולים זמניים על נכסי המנוח, במסגרת תמ"ש 20398-09-10. 6. ביום 4.12.12, ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה אליו הגיעו התובעת והיורשים בהליך הנ"ל (ר' מסמך נ/3), בו נקבע, בין היתר, כדלקמן: "1. בשים לב לנסיבותיה של

ת"א (באר שבע) 50375-05-13 - זינה עמר נ' עו"ד משה שמעיה מימון

המשפט לענייני משפחה
16/06/2014
לאורך כל הדרך כולל בהליכי הפירוק עצמם, היו של התובעת כאשר יתר היורשים היו פאסיביים. לבסוף, כל היורשים קיבלו את חלקם בכספי המימוש כפי שאושר ע"י בית המשפט לענייני משפחה, והמחלוקת היחידה היא בין הנתבע לתובעת. 3. הנתבע הגיש התנגדות במועד, וביום 22.10.13, בהסכמה, ניתנה לו רשות להגן בטענת הגנה של קיזוז שהוא כינה "קיזוז עצמי" ע"י התובעת. טענת הקיזוז מתייחסת לשכר טרחה שהנתבע טוען שהגיע לו וכי התובעת הסכימה לו ולכן היא לא גבתה את השיק. אין מחלוקת ששכ"ט

רע"א 8341/13 - רבאח חאלד נ' אחים בעראר בע"מ

המשפט לענייני משפחה
15/06/2014
לדון היום בתביעות שונות במקרקעין ללא כל הגבלה בסכום התביעה. מהי ההצדקה, אפוא, להגביל את סמכותו מבחינת שווי תביעות שאינן במקרקעין? נוסיף, כי בית המשפט לענייני משפחה, אשר הוקם לאחרונה, מוסמך לדון בתביעות בין בני משפחה שעילתן סכסוך במשפחה, יהיה שוויין אשר יהיה, לרבות סכסוכים הנוגעים במקרקעין; הוא מוסמך לדון בתביעות למזונות ולמדור, בתובענות לאבהות או לאמהות, בתובענות לפי חוק הכשרות המשפטית, בעניינים לפי חוק אימוץ ילדים, ולפי חוק הירושה וכן בעוד

ת"א (עכו) 8566-06-09 - אייל וייסמן נ' שרון מילר

המשפט לענייני משפחה
15/06/2014
התביעה שלפניי מתייחסת בעיקרה לתשלום שכר טרחה, אך גם לפיצויים בגין הוצאת לשון הרע. נתוני רקע ועיקר טענות הצדדים: במסגרת הליכים שהתקיימו בבית המשפט לענייני משפחה על ידי הנתבעת, חויב בעלה לשעבר לשלם לה דמי מזונות ומדור חודשיים לילדיה כקבוע בפסק הדין שניתן לטובתה. ביום 16.1.06 הגישה הנתבעת באופן עצמאי את פסק הדין לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל. ביום 7.6.06 התקיימה פגישה במשרד התובע אליו פנתה הנתבעת עפ"י המלצה שקבלה מאחיה, ובאותה פגישה חתמה על הסכם על

ה"ת (קריות) 7525-04-14 - שולמית קסטיאל נ' מדינת ישראל

המשפט לענייני משפחה
15/06/2014
2011. 10. חשוב מכך, קיימת הכרעה שיפוטית ברורה לפיה על בן מוחא להשיב את הרכב שהיה מצוי בחזקתה למבקשת. המבקשת הגישה בקשה לצו עשה לעניין הרכב בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה (תמ"ש 61436-05-13) ומאחר ובן מוחא לא הגישה כתב הגנה, ניתן נגדה פסק דין המורה לה להחזיר את הרכב למבקשת. אמנם המדובר בפסק דין שניתן בהעדר כתב הגנה, אולם המדובר בהחלטה שיפוטית שטומנת בחובה הכרעה בשאלת הזכויות ברכב. משמעות הקביעה כי הרכב יוחזר למבקשת, כי היא בעלת הזכויות בו. בן בחיפ

בש"א 3768/14 - התובעת בת"א 28849-06-13 נ' הנתבע בת"א 28849-06-13

המשפט לענייני משפחה
12/06/2014
גלזר קביעת מקום שיפוט הודעת הנתבע מיום 10.6.2014 הודעת התובעת מיום 11.6.2014 החלטה אחת מבעלות הדין בהליך נושא הבקשה היא אחותה של שופטת המכהנת בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה. בכתב ההגנה שהוגש במסגרת אותו הליך נטען כי האחרונה הייתה מעורבת בטיפול בהליכים המהווים בסיס לתביעה. לאחר שעיינתי בעמדות הצדדים בשאלה מהו בית המשפט שבו ראוי, לדעתם, לנהל את ההליך, הנני מורה, מכוח סמכותי לפי סעיף 24 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, על העברת הדיון בת"א

ת"ת (חיפה) 59051-06-13 - שני אומי שלמה נ' טל זלץ

המשפט לענייני משפחה
12/06/2014
לשעבר. התביעה מתבססת על הסכם, המוכתר "התחייבות" לפיו נקבע כי המבקש ישלם למשיב 60,000 ₪ בצירוף מע"מ עבור טיפול בתיק שבין המבקש לבין אביבית שני בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני. עוד נקבע בהסכם כי במידה וירצה המבקש להפסיק את ההתקשרות עם המשיב יהיה עליו לשלם את יתרת שכר הטרחה לאלתר ובמלואו. בפתח ההחלטה יש לקבוע פלוגתא עובדתית בעניין מועד חתימת ההתחייבות. ההתחייבות נושאת את התאריך 16/1/12, וכך הוצגה למבקש ע"י המשיב בחקירה הנגדית (פרוטוקול,

בע"מ 3522/14 - פלונית נ' פלוני

המשפט לענייני משפחה
11/06/2014
אוּשר הסכם קומבינציה בין האחים לבין משיבים 5-8. במסגרת ההסכם הוקנו לאחים 50% מהזכויות בפרויקט המגורים שיוקם על המגרש. המבקשת הגישה תביעה לבית המשפט לענייני משפחה (ת"ע 1152-98, כב' השופט נ' שילה). נטען כי בפועל קיבלו האחים 24.65% בלבד מהזכויות, במקום 50%. נטען גם כי אחד הכונסים התרשל בתפקידו, והשני היה נגוע בניגודי עניינים. התביעה נדחתה. נקבע כי האחים קיבלו 48.8% מהתמורה. זאת בהסתמך על חוות דעתו של השמאי מר כהן, אשר מונה למומחה מטעם בית המשפט (ת"אינדקס עו"ד בתקדין
רוזה דהרי הלוי עו"ד
פלילי
צפה בפרופיל
עו"ד אורן סולן
מקרקעין
פלילי
חוזים
צפה בפרופיל