אישור
המשפט לענייני משפחה
חדשות משפטיות

נמצאו 8201 מסמכים עבור 'המשפט לענייני משפחה'. מוצגים מסמכים 91 עד 100

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

לחיפוש ביטוי במדוייק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"

רמ"ש (תל אביב) 5793-09-13 - נ.א. נ' נ.ש.

המשפט לענייני משפחה
03/03/2014
ברון בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים [03.03.2014] בפני כב' השופט שאול שוחט החלטה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל-אביב (כבי השופט י.שקד בע"ר 32635-04-13 ), מיום 11.7.13, אשר דחה את ערעור המבקשת על החלטת רשמת ההוצאה לפועל (כבי הרשמת קרן גיל), מיום 4.4.13, שקיבלה את טענת המבקש בטענת פרעתי בכל הנוגע לחוב מזונות עד אוגוסט 1997. בקשת רשות הערעור מתייחסת לפרק הי , סי 20-22 לפסק-הדין בלבד. ב

תא"מ (תל אביב) 4539-07-13 - יוסף אליהו פלדמן נ' יוסף יצחק פלדמן

המשפט לענייני משפחה
02/03/2014
הנתבעים, ולא לתובע (סעיף 6(1) לכתב הצוואה). 2. הנתבעים עתרו לקיום צוואתה של המנוחה, בעוד שהתובע, שלא זכה לנתח בחנות, התנגד. סופם של הליכים בבית המשפט לענייני משפחה בהסכם מיום 6.2.13 בין היורשים, בהתאם לסעיף 110 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (נספח 2 לכתב התביעה; להלן: הסכם היורשים). בהסכם נקבע כי הוראת סעיף 6(1) לצוואה שעניינו בחנות יבוטל, באופן שהזכויות בחנות יחולקו שליש לתובע ושני שלישים לנתבעים יחד (סעיף 4 להסכם). עוד נקבע ביחס לחנות כי "מוסכם בין

ת"א (תל אביב) 12090-11-13 - י' ג' נ' א' ג'

המשפט לענייני משפחה
02/03/2014
כב' השופטת אושרי פרוסט-פרנקל החלטה לפני בקשת, הנתבעים ( להלן: "המבקשים" ) למחיקת התביעה על הסף בהעדר סמכות עניינית, הנתונה, לטענתם, לבית המשפט לענייני משפחה. זאת כיוון שהצדדים לתביעה הם בני משפחה כהגדרת סעיף 1(2) לחוק בית הדין לענייני משפחה, התשנ"ח-1995 (להלן: "חוק בית המשפט לענייני משפחה" ) והסכסוך הוא משפחתי במהותו אמור לידון בבית המשפט לענייני משפחה, שלו סמכות ייחודית לדון בתביעה. התובע ( להלן: "המשיב" ) עותר לדחיית הבקשה, שכן לשיטתו מדובר,

תמ"ש (פתח תקווה) 55873-11-13 - נתבעת/מבקשת נ' תובע/משיב

המשפט לענייני משפחה
02/03/2014
במפורש כב' השופטת שטמר לחיוב בפיצויים גם ללא פסק דין רבני המחייב מתן גט - הוא המקרה שנידון בפנינו. השופטת שטמר ציינה כי מסקירת פסקי הדין של בתי המשפט לענייני משפחה עולה וצפה מחלוקת בין השופטים אם ניתן לחייב בגין ביצוע עוולה על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: הפקנ"ז) - ובעיקר בגין עוולה של הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקנ"ז, שבה יש להראות קיומה של חובה חוקית שהופרה - גם אם טרם ניתן פסק דין רבני המחייב את בן הזוג הסרבן להתגרש. וכה הטעימה עולה

בע"מ 8068/13 - פלוני נ' פלונית

המשפט לענייני משפחה
27/02/2014
בהחלטתי מיום 22.1.2014, עליהם אין מקום לחזור כעת, ולא מצאתי בהודעת המבקש נימוק שיגרום לי לשנות דעתי. נהפוך הוא, מהודעת המבקש למדתי כי המבקש פנה לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה להורות על פקיעת הבוררות לנוכח שינוי הנסיבות, וכפועל יוצא על השבת תיק המזונות על מנת שיתברר לפני בית המשפט לענייני משפחה. מההודעה עולה כי בית המשפט הורה על הגשת תגובה לבקשה וקבע מועד דיון בבקשה ביום 26.3.2014. ודוק, ההכרעה בטענת פקיעת הבוררות משליכה במישרין על השאלה שמעלה.

ת"א (תל אביב) 41017-06-11 - דידי רוטשילד נ' צבי מינדלביץ

המשפט לענייני משפחה
27/02/2014
התובע, סעיף הפסקת הייצוג בייפוי הכוח עליו חתם הנתבע, נכלל כמעט בכל ייפוי הכוח עליהם הוא מחתים את לקוחותיו. 4. התובע הגיש עבור הנתבע כתבי טענות לבית המשפט לענייני משפחה, כולל כתב תביעה בקשה למתן צו מניעה זמני, כתב הגנה וכתבי טענות בתביעת הנתבע נגד האישה ובתביעת האישה נגדו. בין היתר, התנהלו תיקי תמ"ש 42620/05, 42621/05, כולל הוכחות בהן ייצג את הנתבע, וסיכומים אשר נכתבו על ידי התובע. בנוסף, הוגשו על ידי התובע עבור הנתבע ונוהלו הליכים בבית הדין,

ת"א (תל אביב) 30986-06-11 - עו"ד גונן שניר נ' תמרה גולדפיין

המשפט לענייני משפחה
27/02/2014
של התובע הסתכמה בעריכת כתב תביעה רשלני, שאילץ את הנתבעת להגיש כתב תביעה מתוקן ולהתחיל את כל ההליך מחדש. כחלק מייצוגו הרשלני הגיש התובע תביעה לבית המשפט לענייני משפחה לביטול אפוטרופסות הגרוש של הנתבעת על ילדיהם, אך תביעה זו רק טרפדה את תביעת ההגירה. חלק מהפעולות שהתובע התחייב לבצען לפי הסכם שכר הטרחה לא בוצעו כלל, לרבות גביית מזונות ילדיה של הנתבעת שעומדים לפי פסק דין של בית המשפט העליון על סך של 1.8 מיליון ₪ ומכירת התמונות של הנתבעת. למרות לביטו

רע"א 812/14 - אייל קרמר נ' יעקב קרמר

המשפט לענייני משפחה
27/02/2014
– "שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, רשאי להסמיך בצו בית משפט שלום מסוים לשבת כבית משפט לעניני משפחה, אשר ידון בעניני משפחה ...", קרי, בית המשפט לענייני משפחה הוא גם בית משפט שלום בתוך מבנה בתי המשפט; ומאידך גיסא, לפי סעיף 1(2) לחוק זה רשאי בית המשפט לעניני משפחה לדון ב"תובענה אזרחית בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו, או עזבונו, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, יהא נושאה או שוויה אשר יהא", קרי, סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה מובחנת מכללי

סע"ש (ירושלים) 44974-12-13 - יעקב שעובי נ' סעדיה נדב צורף כסף בע"מ

המשפט לענייני משפחה
26/02/2014
בידי המשיב 3, וכן על כספים ו/או מוצרים הנמצאים בבית המלאכה או בביתה של המשיבה 2. 5. במאמר מוסגר יצויין, כי במהלך שנת 2010, הגישה המשיבה 2 לבית המשפט לענייני משפחה בקשה לקיום צוואתו של המנוח, שעניינו של מר שעובי נזכר בה. במסגרת ההליך לפני בית המשפט לענייני משפחה, הוגשו התנגדויות לקיום הצוואה, וננקטו הליכים שונים. הנוגע לענייננו, הוא ערעור שהגיש מר שעובי לבית המשפט המחוזי על החלטת ביניים של בית המשפט לענייני משפחה. במהלך הדיון בערעור, הגיעו.

ת"א (חיפה) 2920-04-10 - התובעים שכנגד נ' הנתבעים שכנגד -

המשפט לענייני משפחה
26/02/2014
"בקשה להורות על החזרת אגרה אשר שולמה ביתר". המבקשים טוענים כי שיעור האגרה שהיה עליהם לשלם בגין הגשת כתב התביעה שכנגד המתוקן הינו 1% בהתאם לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ"ו - 1995 (להלן: "תקנות משפחה - אגרות"), ולא בשיעור של 2.5% בהתאם לפריט 8 לתוספת לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז - 2007 (להלן: "תקנות האגרות"). על רקע הבקשה ונוכח טיעוני הצדדים מצאתי להידרש גם לסוגית הסמכות העניינית, כמבואר להלן. רקע: המנוח מוחמד חמדאן חג' אחמד (אגראינדקס עו"ד בתקדין
משרד עורך דין גדלי סולן
משפחה
צפה בפרופיל
סאהר תומא עו"ד
נזיקין
ביטוח
עבודה
צפה בפרופיל