אישור
בית דין צבאי
חדשות משפטיות

נמצאו 733 מסמכים עבור 'בית דין צבאי'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

לחיפוש ביטוי במדוייק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"

דר' (מחוז דרום) 216/14 - התובע הצבאי נ' טוראי מאיר בשמוט

בית דין צבאי
26/08/2014
לצה"ל בשלהי חודש יולי 2013. שירותו הצבאי רצוף היעדרויות ובכלל כן תלוי ועומד כנגדו עונש מאסר מותנה בן 50 ימים שהינו בר הפעלה ואשר הוטל עליו על ידי בית דין צבאי בגין היעדרות ממושכת קודמת (ת/2). פורט על ידי ההגנה תוך הפניה לעניין זה למסמך גחל"ת (ס/1), כי ברקע היעדרותו של הנאשם מן השירות מצויות נסיבות אישיות ומשפחתיות סבוכות, אשר מפאת צנעת הפרט לא תפורטנה אלא על דרך של הפניה למסמך מערך גחל"ת. מערך גחל"ת המליץ כי הנאשם יובא בפני וועדת התאמה לשירות

דר' (מחוז דרום) 227/14 - התובע הצבאי נ' טוראי גיא יפת

בית דין צבאי
26/08/2014
גויס לצה"ל בחודש אוגוסט 2013. לחובתו מספר היעדרויות קודמות ובכלל כן תלוי ועומד כנגדו עונש מאסר מותנה בן 45 ימים שהינו בר הפעלה ואשר הוטל עליו על ידי בית דין צבאי בגין היעדרות קודמת (ת/2). הובאו על ידי הסנגור המלומד מסמכים אשר מצביעים על כך שכבר מספר שנים עובר לגיוסו אובחן הנאשם כסובל מלקויות למידה, אשר לוו בקשיים במספר מישורים. כן הובאה חוות דעת של גורם פסיכיאטרי מומחה אזרחי בנוגע להידרדרות במצבו של הנאשם מאז גיוסו (ס/1). הנאשם עצמו הביע חרטה

דר' (מחוז דרום) 188/14 - התובע הצבאי נ' טוראי חן לביא

בית דין צבאי
24/08/2014
שלא ברשות, על כי נעדר מיחידתו במשך 78 ימים, עד להתייצבותו. הנאשם גויס לצה"ל בחודש מרץ 2013. לחובתו עונש מאסר מותנה שהינו בר הפעלה ושהוטל עליו על ידי בית דין צבאי בגין הרשעה בהיעדרות קודמת ממושכת (ת/2). הוצגה בפני בית הדין חוות דעת מערך גחל"ת, בה פורטו הנסיבות האישיות והמשפחתיות הסבוכות שעמדו ברקע היעדרותו של הנאשם. מערך גחל"ת המליץ לפטור את הנאשם משירות ביטחון ומפקד מיטב קיבל המלצתו זו של המערך. בנסיבות אלו מצאתי לכבד את עתירת הצדדים לעניין

מז"י (מחוז דרום) 157/14 - התובע הצבאי נ' טוראי אלעד דיין

בית דין צבאי
19/08/2014
גויס לצה"ל בחודש אוגוסט 2012. לחובתו היעדרויות קודמות ובכלל כן תלוי ועומד כנגדו עונש מאסר מותנה בן 45 ימים שהינו בר הפעלה ואשר הוטל עליו על ידי בית דין צבאי בגין היעדרות קודמת (ת/2). נמסר על ידי ההגנה, כי ברקע היעדרותו של הנאשם מן השירות מצויות נסיבות אישיות משפחתיות סבוכות עד מאד, כפי שפורטו בהרחבה במסמך גחל"ת (ס/1). ייאמר, כי הנאשם מהווה עמוד תווך מרכזי לאביו ולדודו הסובלים מליקוי בריאותי חמור. מפקד מיטב קיבל את המלצת גחל"ת, והחליט על פיטורי

מז"י (מחוז דרום) 218/14 - התובע הצבאי נ' טוראי ליודמיל מרליס

בית דין צבאי
10/08/2014
הנאשמת בגין היעדרותה הקודמת היא החלה בביצוע היעדרותה הנוכחית. כנגד הנאשמת תלוי ועומד עונש מאסר מותנה בן 60 ימים שהינו בר הפעלה ואשר הוטל עליה על ידי בית דין צבאי בגין היעדרותה הקודמת (ת/2). הסנגור המלומד פירט, תוך תמיכת הדבר במסמכים, אודות נסיבות חייה הסבוכות של הנאשמת. הנאשמת התחנכה בבית ספר לחיוך מיוחד. היא מצויה בקשיים כלכליים. בחוות דעת הפסיכיאטרית הצבאית מפורטות בהרחבה נסיבותיה הסבוכות עד מאוד של הנאשמת ואירועים טראומטיים אשר חוותה, ואשר

מז"י (מחוז דרום) 205/14 - התובע הצבאי נ' רב"ט מולוקן שיבבאי

בית דין צבאי
31/07/2014
דרכו במסלול לחימה. לחובתו של הנאשם מספר היעדרויות קודמות ובכלל כן תלוי ועומד כנגדו עונש מאסר מותנה בן 60 ימים שהינו בר הפעלה ואשר הוטל עליו על ידי בית דין צבאי בגין היעדרות ממושכת קודמת (ת/2). הסנגור המלומד מסר, כי היעדרותו של הנאשם בוצעה על רקע מצוקה כלכלית, עקב כך שלנאשם אין מקור תמיכה כלכלי. עוד הובא, לרבות על ידי הנאשם, כי הנאשם מבקש לחזור לשירות הצבאי ולסיים אותו באופן תקין. בנסיבות אלו מצאתי לכבד את עתירתם המשותפת של הצדדים לעניין העונש.

דר' (מחוז שיפוטי מז"י) 130/14 - התובע הצבאי נ' טוראי דניאל זנבה

בית דין צבאי
20/07/2014
גויס לצה"ל בחודש אוקטובר 2012. לחובתו היעדרויות קודמות, ובכלל כן תלוי ועומד כנגדו עונש מאסר מותנה, בן 50 ימים, שהינו בר בפעלה, ואשר הוטל עליו על ידי בית דין צבאי בגין היעדרות ממושכת קודמת (ת/2). הסנגורית המלומדת פירטה, כי ברקע היעדרותו של הנאשם ניצבות נסיבות משפחתיות סבוכות. כן הוצג כי מפקד מיטב קיבל את המלצת גחל"ת לפטור את הנאשם משירות ביטחון. בנסיבות אלו מצאתי לכבד את עתירת הצדדים לעניין עונשו של הנאשם. על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים:

ח"א (מחוז שיפוטי חיל האוויר)208/14 - התובע הצבאי נ' טוראי גלב זרך

בית דין צבאי
20/07/2014
לתקופה של 144 ימים, שהסתיימה בהתייצבותו. הנאשם התגייס לצה"ל ביום 20/09/2012, וזוהי היעדרותו הרביעית משירות, וכן הפעם השנייה בה הוא נותן את הדין בפני בית דין צבאי בגין עבירה זו. הרקע לביצוע העבירה נעוץ במצבו הכלכלי הקשה של הנאשם. בנסיבות אלו מצאתי לכבד את עתירת הצדדים לעניין עונשו של הנאשם. משכך, נגזרים לנאשם העונשים הבאים: 1. שבעים ושתים(72) ימי מאסר לריצוי בפועל, שמניינם מיום מעצרו. 2. הפעלתו של עונש המאסר המותנה שהוטל בתיק ח"א (מחוזי) 595/13,

ערעור (ערעורים) 68/14 - טור' אטרסו פנטה - נ' התובע הצבאי הראשי -

בית דין צבאי
20/07/2014
2. כעולה מפסק דינה של הערכאה קמא, המשיב נעדר מיחידתו למשך 740 ימים, שבסיומם התייצב. לחובתו ארבע היעדרויות קודמות, כשבגין אחת מהן הועמד לדין בפני בית דין צבאי (תיק מרכז (מחוזי) 341/11), הליך שבעטיו היה תלוי ועומד נגדו עונש מאסר מותנה בשל להפעלה. 3. בית הדין קמא נתן דעתו לנסיבותיו האישיות והמשפחתיות של המערער. מדובר במי שעלה לארץ מאתיופיה, שני הוריו אינם עובדים בשל מצבם הרפואי, אביו הוכר כנכה 100%, אחיו נהרג בתאונת דרכים כשנה לפני מועד הגיוס של

מ"ט (מחוז שיפוט מטכ"ל) 287/14 - התובע הצבאי נ' טוראי י' ד'

בית דין צבאי
17/07/2014
שהסתיימה במעצרו. הנאשם התגייס לצה"ל ביום 03/07/2011, ושובץ במסלול כלוחם חי"ר. לחובתו 6 היעדרויות קודמות, חלקן קצרות ואולם זוהי עמידתו השנייה בפני בית דין צבאי בגין אותה העבירה. הרקע להיעדרות נעוץ בנסיבותיו האישיות הקשות מבית ובכלל זה לצורך לפרוע חובות כבדים ולסייע למשפחתו. בנסיבות אלו מצאתי לכבד את עתירת הצדדים לעניין עונשו של הנאשם. משכך, נגזרים לנאשם העונשים הבאים: 1. מאה ושמונים (180) ימי מאסר לריצוי בפועל, שמניינם מיום מעצרו. 2. ארבעה (4)אינדקס עו"ד בתקדין
עדנה סעאתי - עורכת דין ונוטריון
עבודה
צפה בפרופיל
גדעון קוסטא עו"ד
פלילי
צפה בפרופיל