אישור
בית דין צבאי
חדשות משפטיות

נמצאו 657 מסמכים עבור 'בית דין צבאי'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

לחיפוש ביטוי במדוייק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"

ת"א (ירושלים) 2538/00 - אירנה נורז'ץ ליטבק ואח' נ' הרשות הפלשתינית ("המועצה הפלסטינית") ואח'

בית דין צבאי
01/04/2014
חליפו או מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע, ובכלל זה מי שחב בחובו הפסוק, הוא בעל דין במשפט האזרחי. (ב) הוראות סעיף זה אינן חלות על - (1) פסק דין של בית דין צבאי לעבירות תנועה ופסק דין של בית משפט עירוני שלא ניתן מאת שופט של בית משפט שלום; (2) ממצאים ומסקנות שבגזר הדין, להבדיל מהכרעת הדין. עיון 42ב. הוגשה ראיה כאמור בסעיף 42א, רשאי בית המשפט לעיין גם בכתב האישום, בפרוטוקול ובכל חומר אחר שהוגש במשפט הפלילי, אם ראה צורך בכך לשם הבהרת האמור בראיה.

מז"י (מחוז שיפוטי מז"י) 364/13 - התובע הצבאי נ' טוראי שלומי מויאל

בית דין צבאי
20/03/2014
בת 888 ימים, שבסופה נעצר. הנאשם התגייס לצה"ל בשנת 2008, אך בפועל היה שירותו הממשי קצר. לחובתו היעדרויות קודמות וזוהי הפעם השלישית בה הוא ניצב בפני בית דין צבאי. במהלך כליאתו הנוכחית גם הוחלט לפטרו מהשירות. נמסר כי הרקע להיעדרויות הנאשם נעוץ במצב כלכלי ורפואי מורכב מבית. לאור הנסיבות שפורטו לעיל, נקשרו הצדדים בהסדר טיעון, אשר מצאתי כי הוא סביר וניתן לכבדו. אשר על כן הריני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: א. מאתיים שישים ושניים (262) ימי מאסר

ע"א (ירושלים) 2989-09-13 - פרץ קטר נ' חאלד זוהר

בית דין צבאי
13/03/2014
995) הוספת סעיף 42א מיום 17.7.2012 תיקון מס' 15 ס"ח תשע"ב מס' 2369 מיום 17.7.2012 עמ' 511 (ה"ח 680) (ב) הוראות סעיף זה אינן חלות על - (1) פסק דין של בית דין צבאי לעבירות תנועה ופסק דין של בית משפט עירוני שלא ניתן מאת שופט של בית משפט שלום;מיום 2.8.1973 תיקון מס' 2 ס"ח תשל"ג מס' 711 מיום 2.8.1973 עמ' 236 (ה"ח 995) מיום 2.8.1973 תיקון מס' 2 ס"ח תשל"ג מס' 711 מיום 2.8.1973 עמ' 236 (ה"ח 995) 17. כידוע, לא בנקל תתערב ערכאת הערעור בקביעותיו העובדתיות

עפ"ג (ירושלים) 64773-01-14 - מחמד סעיד כאלוחי נ' מדינת ישראל

בית דין צבאי
12/03/2014
פי 3 מזה של שותפו. 10. בתגובה, טענה ב"כ המאשימה, כי ברישומיה אין סימן לקיום גישור לפני השופט קמא ובאשר לאחידות הענישה נטען כי השותף השלישי נדון לפני בית דין צבאי בו נקבע הסדר סגור ומכל מקום אין למצוא טעות בהחלטת בית משפט השלום, המצדיקה התערבות. דיון והכרעה 11. דין הערעור להידחות. העבירות בהן הורשעו המערערים רבות ומשמעותיות. המערער 1 הודה והורשע ב-5 מקרים שונים בהם התפרץ לדירות מגורים, באור היום ובמקומות שונים, וגנב מהן רכוש רב ובאחד המקרים אף

מז"י (מחוז שיפוטי מז"י) 3/14 - התובע הצבאי נ' ולנטין אובצ'רוב

בית דין צבאי
04/03/2014
שלא ברשות, על כי נעדר מיחידתו במשך 99 ימים, עד למעצרו. הנאשם גויס לצה"ל בחודש אוגוסט 2012. לחובתו עונש מאסר מותנה בין שלושה חודשים שהוטל עליו ע"י בית דין צבאי בגין היעדרות קודמת (ת/2). הסנגורית המלומדת מסרה, תוך שהפנתה למסמך גחל"ת ולמסמך ברה"ני שהוצגו על ידה, כי ברקע היעדרותו של הנאשם מצויות נסיבות אישיות ומשפחתיות סבוכות. יחסיו של הנאשם עם הוריו מלווים בקשיים. הנאשם מתקשה להסתגל למסגרות. מצבו הכלכלי מורכב. בנסיבות אלו מצאתי לכבד את עתירת

מז"י (מחוז שיפוטי מז"י) 21/14 - התובע הצבאי נ' רב"ט א.ח

בית דין צבאי
20/02/2014
מיחידתו לתקופה בת 93 ימים, שבסופה התייצב. הנאשם משרת בצה"ל קרוב לשלוש שנים, לחובתו אמנם 6 היעדרויות קודמות, אך זוהי הפעם הראשונה בה הוא עומד בפני בית דין צבאי. הוצגו בפניי מסמכים המלמדים על כך שסבתו עימה התגורר לקתה בליבה עובר להיעדרות, וזה הוא הרקע לראשית היעדרותו של הנאשם. במהלך כליאתו של הנאשם נפטרה סבתו. נמסר עוד כי הוריו של הנאשם גרושים והוא אינו מצוי עימם בקשר טוב ואינו נתמך על ידם. לאור הנסיבות שפורטו לעיל, נקשרו הצדדים בהסדר טיעון, אשר

ז"י (מחוזי) 487/13 - התובע הצבאי נ' טוראי יעקב מהרי

בית דין צבאי
20/02/2014
בת 204 ימים, שבסופה נעצר. הנאשם התגייס לצה"ל לפני למעלה משנתיים, אך בפועל היה שירותו רצוף בהיעדרויות מן השירות וזו היא הפעם השלישית בה הוא ניצב בפני בית דין צבאי. במהלך כליאתו הנוכחית הומלץ על ידי מערך הגחל"ת לפטרו משירות והמלצה זו התקבלה על ידי מפקד מיטב. נמסר עוד כי הנחיות קודמות של גחל"ת בנוגע לשינויים בתנאי שירותו של הנאשם לא מומשו, וכי הוא נעדר משירות עקב פיטוריה של אימו, אשר הביאו לכך שהוא נאלץ לעבוד ולסייע בפרנסת המשפחה. לאור הנסיבות

ת"פ (תל אביב) 37090-09-13 - מדינת ישראל נ' רוני שלומוב

בית דין צבאי
29/01/2014
באופן מצטבר, כך שבפועל יוטל עליו לרצות עונש מאסר של 36 חודשים, בצד מאסר על-תנאי ותשלום פיצוי למתלונן. ג. עברם הפלילי של הנאשמים 7. נאשם 1 הורשע ע"י בית-דין צבאי מחוזי מרכז בכך שנעדר מן השירות הצבאי שלא ברשות, והוטל עליו מאסר בפועל בן 135 ימים, מאסר על-תנאי, וכן הורדה בדרגה לדרגת טוראי. 8. נאשם 2 הורשע ע"י בימ"ש השלום בחדרה בשנת 2006 בביצוע עבירות של פריצה לרכב בכוונה לגנוב (חמישה תיקים), גניבה מתוך רכב (שלושה תיקים), חבלה במזיד ברכב (ארבעה

ת"פ (תל אביב) 46414-06-13 - מדינת ישראל נ' נאור אסלן אהרן

בית דין צבאי
27/01/2014
הסדר טיעון, בעבירה של היזק לרכוש במזיד, שביצעו ביום 01.02.2013 עת גרמו נזק לחלון כניסה לבניין, בכך שהשליכו אבנים. לחובת הנאשם 1 הרשעה קודמת של בית דין צבאי בעבירה של העדר מן השירות. לחובת הנאשם 2 שתי הרשעות קודמות בעבירות של החזקת סמים לצריכה עצמית, הפרעה לשוטר והחזקת סכין שלא כדין. 2. נוכח נטילת האחריות והעובדה שסכום הנזק הוחזר למתלוננים, ההסדר אליו הגיעו הצדדים ראוי, ואני מוצא לאמצו. 3. אשר על כן, אני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: א. לגבי

ערעור (ערעורים) 57/13 - התובע הצבאי הראשי נ' רס"ב איגור ימפולסקי

בית דין צבאי
23/01/2014
על תוכנם מזיכרונו ואין, לפיכך, עילה להעדיף את הרישום שערך על פני עדותו. דיון והכרעה 7. סעיף 486 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 קובע כי: "פרוטוקול של בית דין צבאי החתום בידי אב בית הדין ישמש ראיה חותכת על הדברים שנרשמו בו". מכאן שאין ניתן לקבל את הטענה שעדת התביעה נשאלה שאלות נוספות שלא מצאו, במקרה זה, ביטוי בפרוטוקול. בנסיבות אלה אין ניתן לראות בעדותה של מפעילת הממל"ז כתשובה ממנה ניתן ללמוד פוזיטיבית, על כי לא ערכה לממל"ז בדיקות נוספות, מעבראינדקס עו"ד בתקדין
אריה צוק משרד עו"ד
פלילי
מנהלי וחוקתי
צפה בפרופיל
מזל רבה עו"ד-אזרחות ישראלית
אזרחי
עבודה
ביטוח
צפה בפרופיל