אישור
חדשות משפטיות

פסקי דין אחרונים

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 1,701,140 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

לחיפוש ביטוי במדוייק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"

דנ"א 2441/14 - מרדכי ימיני נ' שיכון דיירים בע"מ

23/04/2014
סעדים מכוח הדין הכללי (חוק החוזים (תרופות)). משכך, מדובר בהלכה ספציפית שעוסקת במקרה זה. מדובר בהלכה שלא נקבעה, כאמור, בפסק הדין מושא הבקשה. כידוע, הליך של דיון נוסף לא נועד לשם תקיפת הלכות ותיקות. לבסוף, אציין כי גם לגופו של עניין, קביעתו של בית המשפט עולה בקנה אחד עם ההלכות הכלליות, בהיותה מבוססת על נוסח החוזה בניסיון לאתר את אומד-דעת הצדדים (ראו, למשל: עניין בלום, פסקה 43; והשוו לסעיף 25(א) בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973). 6. הבקשה נדחית. משלא נתבקשה תגובת המשיבים, לא ייעשה צו להוצאות. ניתנה היום, ‏כ"ג בניסן התשע"ד (‏23.4.2014).

בג"צ 2684/14 - אמיר בצלאל נ' הרשות המחוקקת

23/04/2014
כהונתו. טענותיו אינן עומדות בנטל להוכיח פגיעה בזכות חוקתית מוגנת כתוצאה מההוראה בחוק יסוד: נשיא המדינה. בנוסף, בית משפט זה אינו נעתר בקלות לביקורת שיפוטית על חקיקת יסוד (בג"ץ 8233/13 יהודה כץ נ' כנסת ישראל (10.3.14)). בעתירה זו מדובר באיזון רגיש שנערך על-ידי הכנסת בעניינים מורכבים בעלי חשיבות ציבורית. העותר לא הצביע על בסיס שמצדיק הכרעה שיפוטית בעניין כזה הנתון לשיקול דעתה של הרשות המחוקקת. די בכך לדחות את העתירה. העתירה נדחית, אפוא, על הסף וממילא נדחית גם הבקשה למתן צו ביניים. אין צו להוצאות. ניתן היום, כ"ג בניסן התשע"ד (23.4.2014).

בש"פ 2831/14 - מדינת ישראל נ' גבריאל אדינייב

23/04/2014
בש"פ 2831/14 - מדינת ישראל נ' גבריאל אדינייב ואח'עליון בש"פ 2831/14 מדינת ישראל נ ג ד 1. גבריאל אדינייב 2. אלברט אדינייב 3. שלמה מולקנדוב דחיית מועד דיון בהסכמה בבית המשפט העליון [23.04.2014] כבוד השופט א' שהם בשם המבקשת - עו"ד תמר פרוש בשם המשיבים - עו"ד דמיטרי ורניצקי החלטה כמבוקש וכמוסכם, הדיון בתיק ידחה ליום 4.5.2014, בשעה 9:00. ניתנה היום, ‏כ"ג בניסן התשע"ד (23.4.2014).

רע"פ 2851/14 - סמיר עקרייה נ' הועדה המרחבית לתכנון ולבניה שפלת הגליל

23/04/2014
רע"פ 2851/14 - סמיר עקרייה נ' הועדה המרחבית לתכנון ולבניה שפלת הגלילעליון רע"פ 2851/14 סמיר עקרייה נ ג ד הועדה המרחבית לתכנון ולבניה שפלת הגליל בבית המשפט העליון [23.04.2014] כבוד השופט א' שהם בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, בעפ"א 48725-03-13, שניתן ביום 1.4.2014, על ידי כב' השופט א' אליקים בשם המבקש - עו"ד שלומי בלומנפלד החלטה ביצוע עונש המאסר שהושת על המבקש יעוכב עד להכרעה בבקשת רשות הערעור. ניתנה היום, ‏כ"ג בניסן התשע"ד (‏23.4.2014).

בג"צ 4414/11 - פלוני נ' ועדת המאוימים

23/04/2014
בג"ץ 4414/11 - פלוני נ' ועדת המאוימים ואח'עליון בג"ץ 4414/11 פלוני נ ג ד 1. ועדת המאוימים 2. מתאם פעולות הממשלה בשטחים 3. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 4. שירות בתי הסוהר 5. מדינת ישראל בבית המשפט העליון [23.04.2014] כבוד השופט ע' פוגלמן בקשה לשינוי שעת דיון בשם העותר: עו"ד ידין עילם בשם המשיבים: עו"ד ראובן אידלמן החלטה נוכח הסכמת הצדדים, הדיון הקבוע ליום 24.4.2014 יתקיים בשעה 11:15. ניתנה היום, ‏כ"ג בניסן התשע"ד (‏23.4.2014).

ע"פ 5925/13 - המערער בע"פ 5925/13: נ' מדינת ישראל

23/04/2014
ע"פ 4894/13 סלע נ' מדינת ישראל, פסקה 18 לפסק דינו של השופט ס' ג'ובראן (23.1.2014); השוו: ע"פ 4841/13 ספי נ' מדינת ישראל (6.2.2014)). בית המשפט קמא הבהיר כי אין בכך שביקש חוות דעת כדי לקבוע מסמרות בדבר העונש, ועל כן השליחה לממונה אינה מצדיקה לדעתי את הפחתת עונשם של המערערים 2-1 (ראו והשוו: ע"פ 1438/14 בראזי נ' מדינת ישראל (26.3.2014)). לוּ דעתי הייתה נשמעת, היינו דוחים את הערעורים. ה מ ש נָ ה-ל נ ש י א הוחלט ברוב דעות כאמור בפסק דינו של השופט א' רובינשטיין, בשונה מדעתה החולקת של המשנה לנשיא. ניתן היום, ‏כ"ג בניסן התשע"ד (‏23.4.2014).

ע"א 6109/13 - רחל ראש נ' עיריית צפת

23/04/2014
ובניה בע"מ 5. עמידר החברה הלאומית לשיכון עולים בע"מ בבית המשפט העליון [23.04.2014] כבוד השופט י' עמית הוגשה הודעה ובקשה דחופה מטעם המשיבים 1, 3 ו-4 בשם המשיבה 1: עו"ד משה רותם בשם המשיבות 4-3: עו"ד עדו אמיר החלטה אם וככל שהמערערים "ייצרו" ראיות חדשות לקראת הדיון בערעור, כפי שנטען בבקשה, ואם וככל שיעתרו המערערים להביא ראיות אלה בשלב הערעור - חזקה על המשיבים כי יביאו בפני המותב שידון בערעור את כל טענותיהם, לרבות התכתובות שצורפו ל"הודעה ובקשה דחופה" מטעמם. לכן, איני רואה להידרש לבקשה והיא נדחית. ניתנה היום, כ"ג בניסן התשע"ד (23.4.2014). ש

בג"צ 8457/13 - אדריאנה לוקאס נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה

23/04/2014
בג"ץ 8457/13 - אדריאנה לוקאס נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירהעליון בג"ץ 8457/13 אדריאנה לוקאס נ ג ד משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה בבית המשפט העליון [23.04.2014] כבוד השופט ע' פוגלמן בקשה לשינוי שעת דיון בשם העותרת: עו"ד אליעד שרגא בשם המשיב: עו"ד רועי שויקה החלטה נוכח הסכמת הצדדים, הדיון הקבוע ליום 24.4.2014 יוקדם לשעה 9:00 ויישמע ראשון בסדר הדיונים. ניתנה היום, ‏כ"ג בניסן התשע"ד (‏23.4.2014).

רע"פ 8707/13 - ניר חן נ' מדינת ישראל

23/04/2014
מדינת ישראל (9.9.2009)). השאלה העיקרית היא, האם העונש שנגזר על המבקש בבית המשפט המחוזי מצדיק את התערבותו של בית משפט זה, ועל כך יש להשיב, כאמור, בשלילה. 14. לאור האמור, הבקשה לרשות ערעור נדחית בזאת. עיכוב ביצוע העונש עליו הוריתי בהחלטתי מיום 14.12.2013, יבוטל. המבקש יתייצב לריצוי עונשו ביום 18.5.2014, עד לשעה 10:00, בימ"ר הדרים כשברשותו תעודת זהות ועותק מהחלטה זו. על המבקש לתאם את הכניסה למאסר, כולל אפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שירות בתי הסוהר, בטלפונים: **-******* או **-*******. ניתנה היום, ‏כ"ג בניסן התשע"ד (‏23.4.2014).

בג"צ 2563/14 - אבי בטיטו נ' השר לשירותי דת

23/04/2014
משיבה 5 - עו"ד יחזקאל ריינהרץ בשם משיב 7 - עו"ד איתן שלוש החלטה בנסיבות העניין, ולאחר עיון בעתירה, בבקשה למתן צו ביניים ובתגובות הצדדים, הנני מורה כדלקמן: 1. ניתן בזאת צו ביניים האוסר על קיום הבחירות לתפקיד רב ראשי שני לנתניה, שנועדו להתקיים ביום 8.5.2014, וזאת עד למתן החלטה אחרת בתיק. 2. יתר חלקי הבקשה למתן צו ביניים, לרבות הבקשה לאסור על כינוס ועדת הבחירות ביום 24.4.2014 - נדחים. 3. התיק ייקבע לדיון בפני הרכב עד לסוף חודש יולי 2014. תגובת המשיבים לעתירה תוגש עד 14 יום עובר למועד הדיון שייקבע. ניתנה היום כ"ג בניסן התשע"ד (23.4.2014).אינדקס עו"ד בתקדין
אופיר בילו - עורכת דין
ביטוח
נזיקין
צפה בפרופיל
סאהר תומא עו"ד
נזיקין
ביטוח
עבודה
צפה בפרופיל