אישור

הדפס  הדפס
  שלח לחבר
facebook google+
ראשי  >  חדשות משפטיות  > הזדמנות נוספת לבעלי הון לא מדווח: הוארך נוהל גילוי מרצון של רשות המסים

צילום: istock

הזדמנות נוספת לבעלי הון לא מדווח: הוארך נוהל גילוי מרצון של רשות המסים


07.09.2015 | עו"ד אורי ישראל פז

על פי הוראות הנוהל, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו ולשלם את המס הנגזר מהן, תוך קבלת התחייבות באישור פרקליטות המדינה שלא יינקטו נגדו הליכים פליליים בנוגע למידע שמסר. במסגרת ההליך הוגשו עד כה יותר מ-3,000 בקשות שחשפו הון לא מדווח של יותר מ-10 מיליארד שקל

הוארך "נוהל גילוי מרצון" של רשות המסים, שהיה אמור להסתיים אתמול (א', 6.9). במסגרת הנוהל, הוגשו עד כה 3,290 בקשות לגילוי מרצון, מהן 1,967 במסלול אנונימי, 827 במסלול מקוצר ו-496 במסלול הרגיל. כמו כן, נחשף במסגרת הנוהל הון של 10.3 מיליארד שקל, שנכנס למערכת הדיווח השוטפת ברשות המסים.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

על פי הוראות הנוהל, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן וזאת ככל שיעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין יתר התנאים, הדרישה לכך שהפנייה נעשתה בכנות ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.

כמו כן, במסגרת הנוהל שכאמור הוארך, המבקשים ישלמו מס כדין כמתחייב מהגילוי. רשות המסים מתחייבת, באישור פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים נגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי.

מרשות המסים נמסר כי לאור הצלחת הליך "נוהל גילוי מרצון", שפורסם על ידי רשות המסים לפני שנה, סוכם בין הרשות למשרד המשפטים על הארכת הוראת השעה בעניין שהייתה אמורה לפוג היום. פרטים נוספים ובהם המועד האחרון להגשת בקשות לגילוי מרצון בהתאם להוראות השעה יפורסמו בהמשך.

הנוהל כולל שתי הוראות שעה שהוארכו, שנועדו להקל על הגשת הבקשות לגילוי מרצון:

הגשת בקשות אנונימיות – במסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. מובן כי עם בירור חבות המס הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים.

מסלול מקוצר - כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון שקל וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון שקל, ניתן להגיש את הבקשה במסלול המקוצר בצירוף דוחות המס המתקנים הרלוונטיים. עם אישור הבקשה, יונפק לפונה שובר תשלום. עם תשלום השובר במועד, תימסר לפונה הודעה שלא תיפתח נגדו חקירה פלילית בנוגע למידע שמסר.

הבקשות לגילוי מרצון לסמנכ"ל חקירות ומודיעין מוגשות באמצעות דוא"ל

 giluymerazon@taxes.gov.il

 

 

 
x

אהבתם? תנו לייק בפייסבוק.