אישור

הדפס  הדפס
  שלח לחבר
facebook google+
ראשי  >  חדשות משפטיות  > עו"ד שימונו לתפקיד ממשלתי יחויבו לפרוש ממשרדיהם כדי למנוע ניגוד עניינים

צילום: Getty images Israel

עו"ד שימונו לתפקיד ממשלתי יחויבו לפרוש ממשרדיהם כדי למנוע ניגוד עניינים


17.05.2015 | עו"ד אורי ישראל פז

נוהל חדש שהופץ ליועצים המשפטיים של משרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות קובע כי עורכי דין ורואי חשבון שיעברו לתפקידים בכירים במגזר הציבורי יהיו מנועים מלקבל תשלומים ממשרדיהם או לטפל בעניינים משמעותיים של לקוחות המשרד בתקופות שנקבעו בנוהל

על עורכי דין ורואי חשבון לפרוש ממשרדיהם ולא לקבל מהם תשלומים בעקבות מינויים הממשלתי, למעט בגין התקופה שלפני המינוי. כך קובע נוהל חדש ומעודכן שהכינה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר, שהופץ בשבוע שעבר ליועצים המשפטיים של משרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

על פי הנחיות הנוהל החדש, גם כאשר עורך הדין או רואה החשבון יבקש לקבל תשלומים ממשרדו – אלה יהיו רק במשך 18 חודשים ולפי לוח תשלומים שייקבע מראש. עורך הדין או רואה החשבון גם לא יוכל לטפל במשך שנתיים בענייני לקוחותיו המשמעותיים של המשרד, ובמשך חצי שנה בענייניהם של יתר הלקוחות. הנחיות דומות יחולו גם על אנשי עסקים שיעברו מהמגזר הפרטי לתפקידים בכירים במגזר הממשלתי, ואלה יהיו מנועים מלעסוק במשך שנה או שנתיים מטיפול משיק בעסקים הפרטיים שאליהם היו קשורים בעברם.

לגבי מי שהיה בעל מניות בחברה שיש לה זיקה למשרד הממשלתי שבו יועסק המועמד, החלופה המועדפת היא מכירת המניות, כשגם אחריה תיקבע תקופת צינון של שנה או שנתיים. אם המכירה כוללת אפשרות לרכישה חוזרת, האיסור יחול לכל אורך הכהונה הממשלתית. לגבי בעלי שליטה בחברה תהיה תקופת מינימום של שנתיים, עם אפשרות להארכתה בנסיבות מיוחדות. עוד נקבעו נהלים למקרה שלא ניתן למכור את המניות, ולאפשרות שהטיפול בענייני החברה יועבר למשרד ממשלתי אחר.

"העיקרון האוסר על עובד ציבור להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בעבודתו הציבורית הוא עיקרון יסוד במשפט הישראלי", נכתב בפתח ההנחיות החדשות של אמות מידה ומתכונת מוצעת לעריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים. "עם זאת, כלל זה הינו בגדר עיקרון מופשט שיש לקבוע הנחיות לגבי יישומו בחיי המעשה".

בהמשך להנחיית היועץ המשפטי לממשלה, המפרטת את השלבים בעריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים בשירות המדינה, פרסם בשנת 2008 היועץ המשפטי לממשלה טבלה המפרטת אמות מידה לעריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים.

לקראת כינונה של הממשלה החדשה וסבב המינויים הנרחב הצפוי לאחר מכן, במסגרתו תידרש הכנת הסדרי ניגוד עניינים לכל בעלי התפקידים הבכירים שימונו, נערכה במחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ), בראשותה של עוה"ד זילבר, עבודת מטה לבחינה מחודשת של אמות המידה, נוכח הניסיון המצטבר, ומתוך מטרה להתאים את אמות המידה להכרעות המקובלות ובהתייחס גם לסיטואציות חדשות שלא ניתן להן מענה בנוסח הקודם. הנוסח המעודכן נועד לסייע ליועצים המשפטיים למשרדי הממשלה בגיבוש הסדרים למניעת ניגוד עניינים, והוא כולל התייחסות למצבים אופייניים ופתרונות מוצעים.

במרכז הנוהל עומדת התחייבות כללית להימנע "מלקבל החלטות, מלהשתתף בדיונים או מלטפל בכל צורה אחרת, במישרין או בעקיפין, בנושאים העלולים להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים".

הנוהל המעודכן מפרט מה ייחשב ל"ניגוד עניינים", והוא כולל בכך קרובי משפחה מדרגה ראשונה ושנייה (כולל קירבה הנוצרת בשל אימוץ ומשפחת אומנה) ו"כל עניין בו עסקתי באופן אישי במסגרת עיסוקי טרם מינויי, מלבד מה שאושר לי במפורש על ידי היועץ המשפטי למשרד", כפי שנדרש להצהיר המועמד לתפקיד הממשלתי.

 

 
x

אהבתם? תנו לייק בפייסבוק.