אישור

הדפס  הדפס
  שלח לחבר
facebook google+
ראשי  >  חדשות משפטיות  > יורשיהם של ניצולי שואה מלוב אינם זכאים לתגמולים מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים

בית המשפט העליון. צילום: שפרה לויתן

יורשיהם של ניצולי שואה מלוב אינם זכאים לתגמולים מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים


14.04.2015 | עו"ד נעמה זינגר

בית המשפט העליון דחה בקשה לדיון נוסף בתביעתם של יורשים לבוא בנעלי הניצולים שנפטרו ולהגיש עררים על דחיית תביעתם לתגמולים מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים. הנשיאה מרים נאור קבעה כי הזכות לתגמולים אינה עוברת בירושה, לאור צביונו הסוציאלי של החוק שנועד להיטיב את מצבם של הניצולים בחייהם ולא להעניק להם או ליורשיהם פיצוי כספי

בית המשפט העליון דחה בקשת יורשים של ניצולי שואה מלוב לבוא בנעלי הניצולים שנפטרו זה מכבר ולהגיש עררים על ההחלטות שדחו את תביעות הניצולים עוד בחייהם לקבלת תגמולים על פי חוק נכי רדיפות הנאצים. הנשיאה מרים נאור ציינה כי החוק קובע במפורש כי הזכות לתגמולים מכוח החוק אינה עוברת בירושה וכך גם הזכות להגיש עררים בשמם.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

הרשות לזכויות ניצולי השואה דחתה את תביעותיהם של המנוחים, ניצולי שואה יוצאי לוב, לקבלת תגמולים על פי חוק נכי רדיפות הנאצים. עם פטירת הניצולים ונוכח דחיית תביעותיהם, הגישו יורשיהם, בהתאם למצב המשפטי ששרר באותה העת, עררים על ההחלטה לוועדת העררים.

בית המשפט העליון דחה את ערעורם של היורשים וקבע כי לא התגבשה זכותו של יורש לתגמולים באופן המאפשר לו לבוא בנעלי הניצול ולהגיש ערר בעניינו נוכח דחיית תביעתו לתגמולים. עוד צוין כי במקרה זה אין הצדקה לסטות מהוראות חוק נכי רדיפות הנאצים, הקובעות כי הזכות לתגמולים מכוחו אינה עוברת בירושה.

יורשיהם של הניצולים ביקשו להביא את העניין בפני בית המשפט העליון לדיון נוסף. לטענתם, בשים לב שהמדינה סירבה במשך כעשור להכיר בסבלם של המנוחים, ניצולי השואה מלוב, בתקופת השואה ואלו הגישו ערר ביחס להכרה בשואת יהודי לוב אך נפטרו בטרם סיומו של ההליך המשפטי, אל למדינה לקבוע כי יורשיהם אשר נשאו על שכמם בתקופת המאבק את הנטל לתמוך בהוריהם או בבני זוגם ניצולי השואה,  אינם זכאים לכספי הפיצוי שהגיעו לניצולים בתקופת חייהם. לשיטת היורשים, קביעתו זו של בית המשפט ראויה לדיון נוסף הן מפאת חשיבותה והן עקב תוצאותיה הקשות על ציבור גדול של מאות משפחות של ניצולי השואה יוצאי לוב.

הרשות לזכויות ניצולי השואה טענה מנגד כי תכלית החוק היא להיטיב את מצבם של הניצולים בחייהם ולא להעניק להם פיצוי כספי. עוד ציינה הרשות את המשמעות התקציבית הניכרת שיש בעמדת היורשים, בשים לב כי מדובר בסכומים מתבקשים הנאמדים בכ-100 מיליון שקל. לשיטתה, יש להעניק עדיפות בהקצאת סכומים נכבדים אלה לניצולי שואה חיים על פני יורשים.

נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור דחתה את הבקשות לדיון נוסף וקבעה כי הרשות דחתה את תביעותיהם לתגמולים של מורישי המבקשים עוד בחייהם, ולפיכך כלל לא התגבשה זכאות בעניינם.

קביעה זו, השזורה כחוט השני בפסיקה, מבוססת ומעוגנת  בפרט בסעיף 23 לחוק נכי רדיפות הנאצים, הקובע מפורשות שהזכות לתגמולים אינה עוברת בירושה. עוד ציינה השופטת כי הרציונל העומד בבסיס החוק וההלכה הפסוקה שהותוותה מכוחו, כפי שאף הדגיש זאת בית משפט זה בפסק דינו, נעוץ בצביונו הסוציאלי של החוק, אשר נועד להיטיב את מצבם של הניצולים בחייהם ולא להבטיח תגמולים ליורשיהם לאחר פטירתם.

 

דנ"א 2591/14

 
x

אהבתם? תנו לייק בפייסבוק.