אישור

הדפס  הדפס
  שלח לחבר
facebook google+
ראשי  >  חדשות משפטיות  > סוף לדחיות הדיונים ולסחבת: עומס עבודה של עו"ד לא יהיה שיקול בדחיית מועד

צילום אילוסטרציה: Getty images Israel

סוף לדחיות הדיונים ולסחבת: עומס עבודה של עו"ד לא יהיה שיקול בדחיית מועד


23.04.2014 | עו"ד אורי ישראל פז

נשיא ביהמ"ש העליון אשר גרוניס מבקש לשים קץ לקלות הבלתי נסבלת של דחיית הדיונים לחודשים ארוכים בבתי המשפט ולעינוי הדין שנגרם לצדדים. נוהל מעודכן שפרסם מבהיר כי בקשות לשינוי מועד יתקבלו במשורה במקרים חריגים בלבד או יביאו דווקא להקדמת הדיון

עורכי הדין כבר לא יוכלו יותר לדחות דיונים לעוד חודשים ארוכים בקלות דעת בלתי נסבלת ולגרום לעינוי דין ולעומס במערכת המשפט. החל מה-18 למאי 2014 ייכנס לתוקפו נוהל חדש שהפיץ אמש נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס לשופטים, אשר נועד לשים סוף למדיניות דחיות קץ ההכרעה השיפוטית המסבות נזקים רבים וגורמות לעינוי דין מתמשך ומורט עצבים למתדיינים בבתי המשפט.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

 

הנוהל מתפרסם בעקבות ממצאי המחקר המעמיק שערכה הרשות השופטת, כפי שפורסם באוקטובר 2013 בפורטל חדשות תקדין, המצביע על קשר הדוק בין דחיות הדיונים המרובות לבין משך חיי התיק במערכת המשפט ומשרטט תמונה עגומה של תופעת דחיית הדיונים הצורכת זמן שיפוטי יקר: שופט מטפל בכארבע בקשות לדחיית דיון בממוצע ביום, והזמן השיפוטי המוקדש לטיפול בבקשות הדחייה שווה ערך לזמן המגולם בלמעלה מתשעה תקני שופטים.

סחבת ועינוי דין

עוד נמצא במחקר כי מקור התופעה הוא בעיקרו בבקשות המוגשות על ידי בעלי הדין סמוך לפני מועד הדיון או ביום הדיון ממש. המחקר מצא שכ-40% מהדיונים הנקבעים מראש נדחים למועד אחר. עוד נמצא כי כ-71% מהבקשות לדחיית מועד דיון מתקבלות על ידי השופטים, לא אחת בקלות בלתי נסבלת.

המחקר, שנערך על ידי ד"ר קרן וינשל-מרגל ועו"ד יפעת טרבולוס, מפנה אצבע מאשימה כלפי ציבור עורכי הדין, האחראים ל-95% מהבקשות השונות לדחיית דיונים. בכ-73% מהמקרים השופט ידחה את הדיון לבקשת עורך הדין שיש לו עומס עבודה במשרד, לעוד שלושה חודשים בממוצע. עורך הדין שוהה במילואים? עורכת הדין נמצאת בחופשת לידה או מחלה? בכ-76% מהמקרים השופטים אישרו מטעמים אלה לדחות את הדיון לעוד ארבעה חודשים, מבלי שנעשה ניסיון להיערך לקראתן מראש ולמצוא פתרון סביר בדמות מחליף שיופיע לדיון.

לנשיא גרוניס נמאס מהסחבת הבלתי נדלית של תופעת דחיית הדיונים על ידי עורכי הדין, והדבר משתקף בעליל בנוהל הפרטני שהפיץ לכלל השופטים. בשל דרכי ההתנהלות הקלוקלים שהשתרשו ברבות השנים בקרב ציבור עורכי הדין – מי שנאלצים לספוג את אש הביקורת הציבורית מכיוונם של מתדיינים מעונים ונבחרי ציבור, הם בעיקר השופטים עצמם ובראשם הנהלת בתי המשפט והנשיא גרוניס.

"דומה שאין צורך להכביר מילים אודות הנזק שנגרם לבעלי הדין כתוצאה מדחיית דיונים והימשכות ההליכים, המשליכים, לא אחת, על אמון הציבור במערכת המשפט", מצהיר הנשיא גרוניס בפתח הנוהל. "מטרת נוהל זה היא, לפיכך, להביא לצמצום מספרן של בקשות הדחייה ולהקטנה של שיעור הבקשות המתקבלות.

האשמה – על כתפי השופטים

הנשיא גרוניס מטיל בראש ובראשונה את האשמה על כתפי השופטים שהוא מופקד עליהם: הם שנמצאו על ידי ועדת בדיקה פנימית של הנהלת בתי המשפט כמי שלא מקפידים על הנחיות קודמתו בתפקיד, הנשיאה בדימוס דורית ביניש, שימוש הולם בטפסים שיוּעדו לכך בנוהל דחיות הדיונים (ובכלל זאת, לא הקפידו על צירוף לבקשה המסמכים הרלוונטיים). במרבית ההחלטות בבקשות הדחייה, השופטים לא לקחו בחשבון חלק מהעקרונות המנחים, כפי שהוּתוו בנוהל דחיות הדיונים. בפועל, כפי שהצביע המחקר של הרשות השופטת, שיקולי עומס היוו עילה מספקת לדחיית דיון, וכך גם הסכמת בעלי הדין לדחייה. במרבית המקרים לא בחנו השופטים את האפשרות שעורכי הדין ייערכו מראש למציאת פתרון חלופי כאשר נסיבות אישיות מקשות על התייצבותם לדיון.

הנשיא גרוניס מקווה בעזרת עדכון הנוהל הקודם של דחיות הדיונים כי "עמידה קפדנית על מניעת דחיות דיון שאין ביסודן הצדקה ממשית תסייע במאמצים לקיצור אורך חיי תיקים במערכת ותתרום לשאיפה המשותפת לכל הגורמים המעורבים להבטיח שיינתן שירות טוב ויעיל לפונים בשערי בתי המשפט. המאמץ לקיים דיונים במועדם גם משתלב במגמה הכללית של שמיעת תיקים ברצף". הנשיא גרוניס אף מבהיר לכלל השופטים כי "מערכת המשפט תבחן בקפידה את יישום הוראות הנוהל באמצעות דוחות עיתיים".

כך, מתווה לשופטים הנוהל החדש מספר עקרונות מרכזיים לטיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון: שינוי מועד דיון יעשה במקרים חריגים ומיוחדים גרידא (והדבר מחייב גם את השופטים עצמם שלא לדחות דיונים מטעמים של עומס יומנו של השופטת/ת וכיוצא באלה), וככל הניתן תוך קביעת מועד דיון חדש שיהא סמוך למועד הדיון המקורי. בקשה מתאימה לדחיית דיון שלא תוגש על גבי הטופס החדש – לא תתקבל על ידי המזכירות, אלא אם בעל הדין אינו מיוצג.

פגיעה באינטרס הסמוי

בקשה לדחיית דיון מטעמים כמו שיקולי נוחות, הסכמת הצדדים או עומס עבודה (של עורכי הדין או של בית המשפט) לא יהוו, כשלעצמם, עילה מספקת לשינוי מועד דיון. אף קיום משא ומתן לפשרה, הסדר טיעון או הליך גישור לא יהוו, כשלעצמם, עילה מספקת לשינוי מועד דיון שנועד לשמיעת ראיות.

בכל בקשה לשינוי מועד דיון שביסודה נסיבות אישיות של בעל דין או בא-כוחו, יבחן השופט האם ניתן היה להיערך מראש, ואם ניתן היה למצוא פתרון סביר שיאפשר את קיום הדיון במלואו או בחלקו. כך למשל, על ידי מילוי מקומו של בא-כוח בעל הדין על ידי עורך דין אחר. מטבע הדברים, נסיבות אישיות חריגות, שאינן צפויות מראש, עשויות להוות נימוק מוצדק לשינוי מועד הדיון.

בכל החלטה בבקשה לשינוי מועד דיון יבחן בית המשפט את מספר הבקשות הקודמות שהוגשו בתיק ואת משך הזמן בו תלוי ועומד התיק. ככל שתקופה זו ממושכת יותר, ייטה בית המשפט להמעיט בהיעתרות לבקשות לשינוי מועד הדיון.

על פי הנוהל החדש השופט יוכל מהיום לדרוש מעורך הדין המבקש לדחות דיון בשל מחלה, להביא אישור רפואי כתעודה ציבורית לפי פקודת הראיות, ולא להסתפק באישור סתמי המונפק לכל דיכפין על ידי רופאי משפחה.

בקשה שלא תוגש בסמיכות למועד הידיעה על קיום דיון מקביל בבית משפט אחר, יכול שתידחה מטעם זה בלבד. כמו כן, עם דחיית מועד הדיון – יקבע השופט מועד חדש, שיהיה סמוך ככל הניתן למועד הדיון המקורי. השופטים אף ישקלו מהיום בקשות לחייב את בעל הדין שביקש לדחות דיון בהוצאות משפט לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה, אם ראה כי הנסיבות מצדיקות זאת.

מעבר לכך, על עורך הדין המבקש לדחות מועד דיון לקחת בחשבון כי לא אחת הדיון אף יוקדם, ובכך לא ישרת את האינטרס הסמוי של עורך הדין לדחות את קץ ההכרעה השיפוטית בהליך המתנהל לרוב נגד הלקוח של עורך הדין המבקש דחייה. "על מגיש הבקשה לדחייה לדעת כי בהחלט ייתכן ששינוי המועד ייעשה על דרך הקדמת הדיון", מזהיר הנשיא גרוניס בנוהל החדש, המבטל את הנוהל הקודם של הנשיאה בדימוס ביניש שפורסם בזמנו בינואר 2010.

 

לקריאה נוספת, ראו:

 

מחקר חדש: עורכי הדין אחראים ל-95% מהבקשות השונות לדחיית דיונים

 

 

 

 
x

אהבתם? תנו לייק בפייסבוק.