אישור

הדפס  הדפס
  שלח לחבר
facebook google+
ראשי  >  חדשות משפטיות  > השופט רובינשטיין פסל עצמו מלדון בהנחיות שנתן בכהונתו כיועמ"ש

השופט אליקים רובינשטיין. צילום: משה מילנר, לע"מ

השופט רובינשטיין פסל עצמו מלדון בהנחיות שנתן בכהונתו כיועמ"ש


12.02.2014 | אנה נודל

שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין קיבל את הבקשה של הוועד הציבורי נגד עינויים והחליט להימנע מלדון בעתירה של הוועד התוקפת הנחיות לגבי העמדה לדין של חוקרי שב"כ שהשתמשו בכוח, אותן הוציא לפני 15 שנה במהלך כהונתו כיועץ המשפטי לממשלה. זאת, "מתוך מראית עין וניקיון הדעת", הגם שהוא סבור כי העניין לא בא בגדר עילות הפסלות הקבועות בחוק

 

נדירים המקרים בהם שופט בבית המשפט העליון פוסל את עצמו מלשבת בדין, והנה כעת זה קרה לשופט אליקים רובינשטיין. הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ביקש מהשופט רובינשטיין לפסול את עצמו בעתירה שהוגשה על ידו נגד היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה והשב"כ.

העותרים טענו כי חלק מהדיון אמור לעסוק בהנחיות שניתנו על-ידי רובינשטיין בשנת 1999, בעת כהונתו כיועץ המשפטי לממשלה. ההנחיות ניתנו בעקבות בג"ץ אשר קבע כי אחריות פלילית של חוקר שב"כ שהשתמש באמצעים פיסיים בחקירות תיבחן לפי סייג הצורך, ו"היועץ המשפטי לממשלה יכול להדריך עצמו באשר לנסיבות בהן לא יועמדו לדין חוקרים, אשר לפי הטענה פעלו במקרה בודד בתחושה של 'צורך'".

העותרים חולקים על חלקים מההנחיות ועל עמידתן בקביעות פסק הדין, לעניין השימוש ב"הגנת הצורך". העותרים טענו כי "ההנחיות בחלקן עומדות בניגוד לקביעות פסק הדין בכל הנוגע להתקנת כללים מראש על בסיס הגנת הצורך, ואף בניגוד לאיסורים מוחלטים במשפט הבינלאומי ההסכמי והמנהגי".

השופט קבע כי העותרים לא פירטו במה מנוגדות ההנחיות לפסק הדין. השופט כתב כי "אמנם אין לי עניין מיוחד לשבת בתיק, אך עלי לציין במישור העקרוני, כי לטעמי אין התיק בא בגדרי עילות הפסלות הקבועות בחוק בתי המשפט".

 

גזירה שאין השופטים יכולים לעמוד בה

השופט רובינשטיין ציין כי "לו ננקטה בחיי המעשה אמת המידה שהוצעה לצורך העניין שבפנינו על ידי העותרת, לא יכול היה שופט לדון בכל ענין בו עולה בעיה עיונית אשר אליה התייחס בעבר, בין כעורך דין בהופעתו במשפט, בהרצאה שנשא בתחום האקדמי או בהבעת דעה כיועץ משפטי לממשלה או כפרקליט המדינה".

במילים אחרות, קבע השופט רובינשטיין, "אם היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה הביע דעתו, בעת שמילא את התפקיד האמור, כי מן הראוי לנקוט, למשל, עמדה פלונית לגבי עבירות סמים, הרי לפי התיזה המוצעת לא יוכל כבר לדון, לאחר מינויו כשופט, באף תיק בו מתעוררת שאלת הענישה בעבירות סמים. מאחר שבתפקידים שהוזכרו בדוגמה הנ"ל נדונים דרך קבע תוך תקופת הכהונה רוב תחומי המשפט החשובים, יש בהשקפה המוצעת כדי לפסול נושא תפקיד כאמור לעולם למינוי שיפוטי".

השופט רובינשטיין ציין כי האירוע אשר עומד במרכז העתירה התרחש בשנת 2007, כ-15 שנים מאז פרסום ההנחיות, הרבה שנים לאחר פרישתו מתפקיד היועמ"ש. רובינשטיין קבע כי במהלך כהונתו בבית המשפט העליון הוא דן כבר לא פעם בתיקים הכרוכים בחקירות שב"כ. עם זאת, השופט רובינשטיין החליט להימנע מישיבה בדין בתיק זה, "מתוך מראית עין וניקיון הדעת".

 

בג"ץ 5722/12

 
x

אהבתם? תנו לייק בפייסבוק.