אישור

הדפס  הדפס
  שלח לחבר
facebook google+
ראשי  >  חדשות משפטיות  > "שופט רשאי לפסול עצמו גם ללא עילה בחוק, כדי לשמור על מראית פני הצדק"

צילום: אתר הרשות השופטת

"שופט רשאי לפסול עצמו גם ללא עילה בחוק, כדי לשמור על מראית פני הצדק"


20.02.2013 | ליאור שדמי שפיצר

השופט מנחם קליין פסל עצמו מלדון בתביעה שנגעה לישיבה שבה למד בנו, בשל "ניגוד עניינים אתי" העלול לפגוע באמון הציבור בהליך: "האתיקה המקצועית מטילה על השופט חובה שלא להיעצר בדיני הפסלות"

"קיימים מצבים שלא הוכרו בדיני פסלות השופט כמקיימים אחר התנאי של חשש ממשי למשוא פנים, אך עדיין נוצר בהם ניגוד עניינים אתי. במצבים אלו אין החוק מחייב פסילת השופט, אך האתיקה המקצועית מטילה חובה על השופט להיות קשוב לאידיאל המקצועי שלו ולפעול לפי חובותיו האתיות". כך כתב השופט מנחם קליין שפסל את עצמו מלדון בתביעה נגד חברת הביטוח הפניקס, שעניינה אירוע שהתרחש בישיבה התיכונית שבה למד בנו, אף שלא קיים במקרה זה חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.

השופט קליין הדגיש בהחלטתו כי אף שבמקרה זה לא מתקיימת עילת פסילה על פי החוק, מן הראוי במקרה זה לפסול את עצמו מדיון בשל ניגוד עניינים אתי, הנוצר במקום שבו יש בהמשך ישיבת השופט בדין פגיעה במראית פני הצדק מנקודת המבט של כלל הציבור.

"עם הכנת התיק התחוור לי שאחד מילדיי למד בישיבת בר יוחאי במירון, ישיבה שבה התרחש האירוע נשוא תביעה זו. כתוצאה מלימודיו בישיבה, יש לי היכרות אישית עם ראש הישיבה ועם מנהלה בזמנים הרלוונטיים", הסביר השופט קליין. "לימוד בישיבה תיכונית אינו דומה ללימוד בבית ספר תיכון. תלמיד ישיבה לומד וחי בישיבה. הישיבה היא מרכז חייו, שם הוא בונה את אישיותו. כתוצאה מכך, המעורבות של ההורים עם צוות הישיבה היא מעורבות גדלה פי כמה מהמעורבות במוסדות לימוד אחרים. לא רק קשר אינפורמטיבי נוצר עם מי מצוות הישיבה אלא גם קשר נפשי עמוק. יתירה מזו, בני למד באותה ישיבה בעת קרות האירוע הנטען וקיים חשש שמידע כזה או אחר יגיע לתודעתי שלא דרך הגשת מוצגים ושמיעת העדויות בפני בית המשפט, דבר היכול לפגוע ב'סטריליות' ההליך המשפטי".

השופט קליין הזכיר את ההחלטה שנתן לאחרונה נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, אשר צמצמה את היכולת של שופט בערכאה הדיונית להחליט על פסילה עצמית בהיעדר עילת פסילה שבחוק. אלא שבמקרה הנוכחי, סבר השופט קליין, מן הראוי להבחין בין ניגוד העניינים המשפטי מכוח דיני פסלות השופט לבין ניגוד העניינים האתי מכוח חזקת הנאמנות. "האתיקה המקצועית מטילה על השופט את החובה האתית שלא להיעצר בדיני פסלות השופט. במצב שבו הכלל המשפטי מוביל למסקנה שאין לחייב פסילה, על השופט להמשיך וליישם גם את המבחן לקביעת ניגוד עניינים אתי. המבחן המוצע קובע שניגוד עניינים אתי נוצר במקום שבו יש בהמשך ישיבת השופט בדין פגיעה במראית פני הצדק, מנקודת מבט כללית-קולקטיבית של כלל הציבור שאת אמונו מבקשת מערכת השפיטה".

 

(ת"א 46277-10-11)

 

כתבות נוספות בנושא:

 

"מתדיין טרדן" שהגיש 11 בקשות לפסילת שופט ישלם הוצאות של 15 אלף שקל

 
x

אהבתם? תנו לייק בפייסבוק.