אישור

הדפס  הדפס
  שלח לחבר
facebook google+
ראשי  >  דעות ונתוחים  > עיכוב הליכים

עו"ד אור לביא-זיו

עיכוב הליכים


07.08.2012 | עורכי דין לביא – זיו אור

נאשמים רבים סבורים כי משהוגש כתב אישום כנגדם, נסתם הגולל, וכי הדרך היחידה בה יוכלו להתגונן הינה בקיומו של משפט. אומנם, ככלל, דרך הטבע כי משהוגש כתב אישום, יחל המשפט. ועם זאת, במקרים מסוימים, העניק המחוקק ליועץ המשפטי לממשלה סמכות לעכב הליכים וזאת במסירת הודעה מנומקת בכתב לבית המשפט אליו הוגש כתב האישום (סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982).

מה היא אם כן אותה סמכות עיכוב? משמעותה של הסמכות הינה כשמה, עיכוב ההליך, והלכה למעשה, הפסקת המשפט. רוצה לומר, מן הרגע שלאחר הגשת כתב האישום ולפני מתן הכרעת הדין, ניתנה הודעה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, יופסקו ההליכים לאלתר! יצוין כי לשון החוק מאפשרת חידושו של ההליך מקום בו לא חלפו 5 שנים מיום העיכוב בגין עבירת פשע, ושנה מיום העיכוב בגין עבירת עוון, ואולם, לעיתים רחוקות מתחדש ההליך.

מאחר שבקשות לעיכוב הליכים, מתקבלות במשורה ובאופן מצומצם למידי, פנייה לעו"ד פלילי מנוסה עתידה לעלות סיכויי קבלתה, נוכח הידע המשפטי והנסיון שיש בידו. ברי לכל בר בי רב, כי נכון הדבר שבעתיים לעניין מי שבעברו השתייך למערכת הפרקליטות הפלילית.

 

 

 
x

אהבתם? תנו לייק בפייסבוק.