אישור

הדפס  הדפס
  שלח לחבר
facebook google+
ראשי  >  חדשות משפטיות  > התפטרות לצורך טיפול בתינוק – אינה מזכה בדמי אבטלה ב-90 יום הראשונים

צילום: iStock

התפטרות לצורך טיפול בתינוק – אינה מזכה בדמי אבטלה ב-90 יום הראשונים


16.07.2012 | רון פז

הביטוח הלאומי דחה תביעה לדמי אבטלה ב-90 הימים הראשונים לאחר ההתפטרות, וזאת למרות שההתפטרות מזכה את העובדת בפיצויי פיטורין; ביהמ"ש קיבל עמדה זו

בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעה לתשלום דמי אבטלה בתוך 90 הימים שלאחר התפטרות עובדת על מנת לטפל בילדה לאחר חופשת לידה. נקבע כי לא הוכח שהתפטרותה הייתה מוצדקת, ואין לראותה כמי שנפלטה מהעבודה בעל כורחה.

התובעת עבדה כגננת בצהרון, עד אשר ילדה. עם סיום חופשת הלידה התפטרה התובעת מעבודתה על מנת לטפל בבנה, ובגין התפטרותה זו קיבלה פיצויי פיטורים.

לאחר כחודשיים הגישה תביעה לתשלום דמי אבטלה. המל"ל הודיע לתובעת כי תביעתה לתשלום דמי אבטלה אושרה, אך נשללה זכאותה לדמי אבטלה לתקופה של 90 יום החל מיום התפטרותה, הואיל והפסיקה לעבוד מרצונה מבלי שהוכח שהייתה הצדקה לכך.

לטענת התובעת, משהתפטרותה הוכרה בהתאם לחוק פיצויי פיטורים כהתפטרות מוצדקת המקנה זכויות כדין מפוטר, יש לראות את נסיבות התפטרותה כמוצדקות גם לעניין תביעתה לדמי אבטלה. לטענתה, לא הוצעו לה עבודות מתאימות במהלך 90 הימים נשוא המחלוקת, ואף לא נטען כי סירבה לעבודה שהוצעה לה.

המל"ל טען מנגד, כי משהתפטרה התובעת על מנת לטפל בבנה, אף שההתפטרות מקנה זכאות לתשלום פיצויי פיטורים - לא הוכרה זו כסיבה מוצדקת להפסקת עבודה המקנה זכאות לדמי אבטלה.

בית הדין קבע, מפי השופטת י' אנגלברג-שהם, כי ככלל יש לדחות על הסף את טענת התובעת שעצם התפטרותה על מנת לטפל בבנה היא כשלעצמה התפטרות מוצדקת לצורך זכאות לדמי אבטלה מכח הוראות חוק הביטוח הלאומי.

נקבע כי התפטרות המזכה בדמי אבטלה היא התפטרות כתוצאה מהרעה בתנאי העבודה או נסיבות אחרות ביחסי עבודה שבגינן אין לדרוש מעובד להמשיך בעבודתו. אף שאין מדובר ברשימה סגורה, יש ללמוד מכך שכל התפטרות אחרת, לרבות התפטרות על מנת לטפל בילד, אינה מהווה כשלעצמה נסיבה מוצדקת לצורך זכאות לדמי אבטלה ויש לבחון את הנסיבות הספציפיות בכל מקרה ומקרה. התביעה נדחתה.

(ב"ל 11494-04-11)

 
x

אהבתם? תנו לייק בפייסבוק.