תקדין

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

משפט בין לאומי פרטי - יעל רונן - תשע"ד

דיני משפחה - ד"ר איילת בלכר-פריגת - תשע"ד

דיני קניין - ד"ר חגי ויניצקי - תשע"ד

דיני חוזים - ד"ר חגי ויניצקי - תשע"ד

ניסוח מסמכים משפטיים - עו"ד הדס ישראלי - תשע"ד

דיני תאגידים - פרופ' ישראל גלעד - תשע"ד

אכיפת חיובים - פרופ' חמי בן נון - תשע"ד

אתיקה מקצועית - פרופ' חמי בן נון - תשע"ד

דיני עבודה - ד"ר מיכאל בריס - תשע"ד

משפט בינלאומי פרטי - ד"ר רונה שוז - תשע"ד

סדר דין אזרחי - ד"ר דפנה לביא - תשע"ד

סדר דין אזרחי - פרופ' חמי בן נון - תשע"ד

משפט עברי – פרקי מבוא - ד"ר מיכאל בריס - תשע"ד

תורת המשפט – פרקי מבוא - ד"ר מיכאל בריס - תשע"ד

מבוא למחקר משפטי - ד"ר לימור עציוני - תשע"ד

דיני נזיקין - ד"ר עמוס הרמן - תשע"ד

דיני עונשין - ד"ר לימור עציוני - תשע"ד

סדר דין פלילי - ד"ר מיכל טמיר - תשע"ד

דיני ראיות - ד"ר עמוס הרמן - תשע"ד

משפט ציבורי - ד"ר אביעד הכהן - תשע"ד