תקדין

המכללה האקדמית ספיר

משפט בינלאומי פומבי - פרופ' דוד קרצמר - תשע"ב

היסטוריה של המשפט הישראלי - עו"ד ש.ארז בלום - תשע"ב

דיני חוזים - פרופ' אריאל פורת - תשע"ב

משפט חוקתי - איל פלג - תשע"ב

זכויות אדם בינלאומית - פרופ' דוד קרצמר - תשע"ב

משפט עברי - פנינה נויבירט - תשע"ב

קניין בהקשרו החברתי - ד"ר אביטל מרגלית - תשע"ב

דיני קניין - ד"ר אביטל מרגלית - תשע"ב

קליניקה משפטית חקיקתית - ד"ר חוה דיין - תשע"ב

משפט מנהלי - איל פלג - תשע"ב

משפט ותרבות - ד"ר ליאת פ.נצר - תשע"ב

משפטי רצח כזירת התגוששות - חוה דיין - תשע"ב

מבוא לדיני מסים - פנינה נויבירט - תשע"ב

דיני עונשין - פרופ בועז סנג'רו - תשע"ב

סדר דין פלילי - ד"ר דליה צ.חלק - תשע"ב

תכנון וסביבה א - ד"ר אתי רוזנבלום - תשע"ב

תכנון וסביבה ב - ד"ר אתי רוזנבלום - תשע"ב

תורת המשפט א - ד"ר יוסף דוד - תשע"ב

תורת המשפט ב - ד"ר יוסף דוד - תשע"ב

יחסיות תרבותית בקודים פליליים - ד"ר ח.דיין - תשע"ב

זכויות אדם בישראל - פרופ' דוד קרצמר - תשע"ב