שלח לחבר
דף הבית > עדים מומחים

עדים מומחים

גיורא אליגון
2
אקטוארים
גיורא אליגון
סה''כ הליכים בתקדין
בהם השתתף המומחה - 17

משרד ג.אליגון מתמחה באספקת שירותים אקטוארים וחשבונאיים ומלווה באופן שוטף ארגונים מענפי משק שונים. המשרד הוקם ב-2007 על ידי גיורא אליגון, מהאקטוארים המובילים בארץ ולשעבר אקטואר ראשי במשרד האוצר. את המשרד מנהלת רו"ח דניאלה אליגון, האמונה על מלאכת הקישור המורכבת בין תחומי החשבונאות והאקטואריה.

המשרד מתמחה בתחומים הבאים :
חישובים אקטואריים וחוות דעת לצרכי דיווח חשבונאי: תחשיבים אקטואריים בדבר הטבות עובדים (תקן חישובים אקטואריים וחוות דעת לצרכי דיווח חשבונאי: תחשיבים אקטואריים בדבר הטבות עובדים (תקן חשבונאות 18 - מוסדות בריאות, IAS 19, IPSAS 25, חוזרי רשות החברות הממשלתיות, הנחיות המפקח על הבנקים), פיקדונות ממעונות, תביעות בשל רשלנות רפואית.
ליווי מעסיקים בתהליכי משאבי אנוש: תמחור תוכניות פרישה מוקדמת, עלויות עובדים, תמחור הטבות עובדים שהמעסיק מעוניין לספק, תמחור דרישות עובדים במסגרת דיונים על הסכמי עבודה.
חוות דעת אקטוארית לצורכי תביעות משפטיות (נזיקין): תחשיבים אקטואריים משמשים להכנת אומדן נזק במקרים שונים ומשונים וכוללים מקרים של פגיעה בזכויות פנסיוניות, הפסדי השתכרות, הוצאות ועלויות עתידיות כתוצאה מפגיעה קיימת. כמו כן, נדרש תחשיב אקטוארי לצורך היוון גמלאות וקצבאות הביטוח הלאומי (אשר במקרים רבים מקוזזים מסכום הפיצוי המתקבל).

ציון לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ע"א (תל אביב) 29735-08-16 - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נ' פלוני
כבוד השופטת עינת רביד
החלטה זו עניינה בבקשת המבקשת לעיכוב ביצוע פסקי דין של בית משפט השלום בתל אביב, כבוד השופטת אורלי מור-אל, פסק דין מיום 26.6.16 ופסק דין משלים מיום 23.3.18 בת"א 164752/02. בפסק הדין מיום 26.6.16 חויבה המבקשת לשלם למשיב סך של 450,000 ₪ בגין החזר הוצאות ושכ"ט. בפסק הדין מיום 23.3.18 חויבה המבקשת לשלם למשיב סך של 407,867.06 ₪ בצירוף ריבית והצמדה מיום 18.10.17, בגין חוסר בתגמולי ביטוח, בתוספת שכר טרחה בסך של 50,000 ₪ והוצאות בסך של 3,510 ₪.
רקע ותמצית פסק הדין
המשיב הגיש תביעה לבית משפט השלום לקבלת...
18/4/2018
ת"א (תל אביב) 23673-07-14 - צבי גביש נ' קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים
כבוד השופט רונן אילן
לפני תביעה לפיצויים בטענה למצג שווא בקשר עם זכויות לקצבה.
במהלך 2002 הושג הסכם בין התובע לבין הנתבעת, שלפיו נקבע כי בעת שהתובע יגיע לגיל 60, במהלך 2007, יחל התובע לקבל "פנסיה מוקדמת" בסך של 10,250 ₪. כשנה וחצי לאחר הסכם זה, יצאה לדרכה רפורמה בשוק קרנות הפנסיה. התובע בקש לברר אם הרפורמה משליכה על זכויותיו ובמכתב מיום 21.11.04 השיבה על כך הנתבעת בשלילה. דא עקא, וכאשר בקש התובע לממש זכויותיו בשלהי 2007, הודיעה לו הנתבעת שלא ניתן לעשות כן נוכח הרפורמה, וכי הקצבה לה הוא זכאי תהיה כ- 8,900 ₪...
3/9/2017
ת"צ (מרכז) 30028-04-11 - המבקשים בת"צ 30028-04-11 נ' המשיבות בת"צ 30028-04-11
כבוד השופט, פרופ' עופר גרוסקופף
ישור הסדר פשרה
ובבקשות לאישור תובענות כייצוגיות
החלטה בבקשה לאישור הסדר פשרה
21/11/2016
ת"א (תל אביב) 164752/02 - דוד כהן נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ
כבוד השופטת אורלי מור-אל
ענייננו של פסק דין זה בתובענה כספית לקבלת תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה בהתאם לפוליסה שערך התובע אצל הנתבעת. לדאבון הלב, ההליך תלוי ועומד בערכאות מזה 14 שנים.
התביעה התנהלה בעניין חובת חברת הביטוח לשלם את התגמולים בשלוש ערכאות ולאחר שתביעתו של התובע התקבלה בבית המשפט העליון לעניין החבות ונקבעה זכותו של התובע לקבלת תגמולי הביטוח, הוחזר ההליך לבית משפט זה לצורך קביעת שיעורם המדויק של תגמולי הביטוח שיקבל התובע, דבר שגרר מסכת התדיינות נוספת ממושכת בין הצדדים.
בגדר פסק דין זה ידונו המחלוקות...
26/6/2016
רשימה מלאה >>
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
עורכי דין/בעלי מקצוע עוד
152 | S:120