שלח לחבר
דף הבית > מדד מומחים

מדד מומחים

יגאל ברגמן
9
מהנדסי בניין
יגאל ברגמן
אזכורים כמומחה
אופן האזכור
מדד לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ת"א (אשקלון) 64043-05-17 - צורי כחלון נ' מנשה שללאשוילי
כבוד השופט עידו כפכפי
זכויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות חוות דעת מטעמם, מורה בית המשפט על מינוי מומחה מטעם בית המשפט את מר יגאל ברגמן, מהנדס בניין אשר כתובתו: ת.ד. 542 מיקוד 4610501 הרצליה. טל: 02-6734595.
המהנדס יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם, יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בכתב התביעה ונספחיו בלבד (להלן: הפגמים) ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בדירה.
המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם...
25/9/2017
ת"א (ירושלים) 5731-08-16 - משה ברים נ' לוין שנעק
כבוד השופטת מוריה צ'רקה
להסדר הדיוני בין הצדדים מיום 18.10.17, אני ממנה את המהנדס מר אחי קליין משדה חמד 19, ת.ד. 965, מבשרת ציון (טל: 02-6529988, פקס: 02-6529989) כמומחה מטעם בית המשפט. על המינוי יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ובכלל זה הוראות תקנה 130(ב) לתקנות אלו.
המומחה ידון ויכריע בכל השאלות שפורט במסגרת ההסדר הדיוני האמור.
הצדדים יפנו למומחה ישירות, וימציאו לו את ההסדר הדיוני, וכן את מלוא התיעוד שברשותם, ובכלל זה חוות דעת המומחים. לאחר קבלת התיעוד יקבע המומחה מועד לביקור במקום בנוכחות הצדדים...
19/10/2017
ת"ק (תל אביב) 8707-09-16 - רוג'ה יהושע בוהנה נ' מנחם הכהן
כבוד השופטת חנה קלוגמן
בגין נזקי רטיבות בדירת התובעים, אשר לטענתם, מקורם בדירת השכן מלמעלה, הוא הנתבע.
רקע כללי:
התובעים מתגוררים ברח' חרמון 34 במבשרת ציון בדירה 6 (להלן: "התובעים"). הנתבע הינו הבעלים של הדירה המצויה מעל דירת התובעים, היא דירה 8 (להלן: "הנתבע").
25/10/2017
ת"ק (תל אביב) 8707-09-16 - רוג'ה יהושע בוהנה נ' מנחם הכהן
כבוד השופטת חנה קלוגמן
מנה בזה את המהנדס, מר יגאל ברגמן, מחברת ברגמן מהנדסים בע"מ, מרח' הגיחון 3, ירושלים, טל': 02-6734595, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: "המומחה").
המומחה יתייחס בחוות דעתו ויקבע מהו מקור הרטיבות בדירת התובעים וכן יתייחס לתיקונים שיש לבצע בדירה (ככל שיהיה בכך צורך). כמו כן, יאמוד את עלות ביצוע התיקונים.
בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.
26/10/2017
רשימה מלאה >>
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
153 | S:150