שלח לחבר
דף הבית > מדד מומחים

מדד מומחים

גיא שרת
22
שמאים/מהנדסים
גיא שרת
אזכורים כמומחה
אופן האזכור
  • 4878979
מדד לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ת"א (תל אביב) 13720-12-15 - איל פרוסט נ' מזל יצחק
כבוד השופטת כרמלה האפט
יון שהתקיים היום בתיק זה ובשים לב להסכמת הצדדים אני ממנה את מר גיא שרת- שמאי מקרקעין מרח' דוד סחרוב 11 בניין בית היוצר ראשל"צ, טלפון: 03-9668808 פקס: 03-9669909, כמומחה מטעם בית המשפט.
2. השמאי יחווה דעתו לעניין שווי הבעלות ושווי דמי המפתח עבור הנכס נשוא התביעה - דירת מגורים בקומה השלישית המסומנת כדירה מס' 8 בבניין הנמצא ברחוב גרוזברג 7 בתל אביב, הידוע גם כגוש 7228 חלקה 46 (להלן: "הנכס").
3. הצדדים ימציאו לשמאי את כתבי טענותיהם כפי שהוגשו לבית המשפט בתיק זה.
31/1/2016
ת"א (תל אביב) 11948-05-14 - תובעים נ' נתבעים בת.א
כבוד השופטת עידית ברקוביץ
ת, על פי חוק הגנת הדייר[נוסח משולב] התשל"ב - 1972 (להלן: "החוק")?
זו השאלה המצריכה הכרעה.
רקע
16/3/2016
ת"א (נתניה) 577-05-13 - קלוד לגרנג נ' חיה לוי
כבוד השופטת ד"ר איריס רבינוביץ ברון
16 קבעתי כי שכרו של המומחה, מר זהר עירון, לא יעלה על 10,000 ₪ בתוספת מע"מ, זאת לאחר שהוגשה על ידי הצדדים בקשה לקצוב את שכרו של המומחה לאור דרישתו לשכר טרחה של 16,200 ₪ בתוספת מע"מ.
המומחה הגיש הודעה נוספת לתיק בית המשפט ביום 6.4.16 בה הוא מבקש להעביר את שכר טרחתו כפי שנתבקש.
מהודעת המומחה עולה כי הוא אינו מוכן להכין חוות דעתו בסכום שנקבע על ידי בית המשפט.
18/4/2016
ת"א (תל אביב) 15561-09-13 - מחלוף ביטון נ' מאיר עזר
כבוד השופטת כרמלה האפט
בפסק הדין שניתן בתיק זה ביום 18/11/14 וכן עיינתי בהחלטתי מאותו יום, בעניין קיזוז דמי השכירות, ובהחלטתי בעניין מינוי מומחה מטעם בית המשפט (להלן: "השמאי") מיום 19/11/14.
בפסק הדין נקבע כי:
"השמאי שימונה מטעם בית המשפט יתבקש גם להעריך את שווי ההשקעה וההשבחה שעשו הנתבעים בחנות הקטנה"
19/6/2016
ת"א (תל אביב) 16228-03-16 - אסף דוד אביקסיס נ' אלברט עודה
כבוד השופטת כרמלה האפט
שהתקיים בתיק זה ביום 15/6/16, בשים לב להסכמת הצדדים, לאחר שניתנה להם שהות לגבש ביניהם הסכם (אשר כפי הנראה לא עלתה יפה), ובהתאם להחלטתי ממועד היום, אני ממנה את מר גיא שרת- שמאי מקרקעין מרח' דוד סחרוב 11 בניין בית היוצר ראשל"צ, טלפון: 03-9668808 פקס: 03-9669909, כמומחה מטעם בית המשפט.
2. השמאי יחווה דעתו לעניין שווי הבעלות ושווי דמי המפתח עבור הנכס נשוא התביעה - דירה בת 3 חדרים הנמצאת בקומת הקרקע בבניין ברחוב ד"ר ארליך 23, תל אביב, הידוע כגוש7024 חלקה 74, (להלן: "הנכס").
3. הצדדים ימציאו לשמאי...
3/7/2016
רשימה מלאה >>
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
153 | S:150