שלח לחבר
דף הבית > מדד מומחים

מדד מומחים

עודד האושנר
9
שמאים/מהנדסים
עודד האושנר
אזכורים כמומחה
אופן האזכור
מדד לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
ת"א (נתניה) 35332-03-15 - יוסי גולן נציגות הבית המשותף נ' דניאל יצחק
כבוד השופט עוז ניר נאוי
דים, אני ממנה בזאת את מר עודד האושנר, מהנדס בניין ושמאי מקרקעין, מרח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב; טלפון: 03-6254688; פקס: 03-6254621, כמומחה מטעם בית המשפט לבחינת הנזקים הנטענים בבניין התובעת ובדירת התובע.
הצדדים יעבירו למומחה את כתבי הטענות מטעמם, לרבות חוות הדעת מטעמם, וכן כל מסמך נוסף הקשור לעניין השנוי במחלוקת תוך 7 ימים, ולא יאוחר מיום 26.7.2017.
המומחה יתאם עם הצדדים ובאי כוחם ביקור בנכס תוך 7 ימים ממועד קבלת המסמכים לידיו.
19/7/2017
ת"א (תל אביב) 2192-01-15 - סאנסטון יוזמות בניין בע"מ נ' שרה ניסנבאום
כבוד השופטת הדס פלד
והי בקשת המבקשת 1 להורות למומחה בית המשפט להשלים את חוות דעתו ולבחון את האפשרויות של בנייה במקרקעין בכל אחת מהחלופות כדלקמן: באמצעות עסקת קומבינציה; באמצעות קבלן מפתח; ביחד עם המגרש הסמוך (רח' העמל 10);
וכמו כן, להורות למומחה בית המשפט, להתייחס לאפשרות בניה של הבניין "כבניין מאושר", לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, אשר לפחות מחצית מהדירות ישמשו לצורך השכרה לתקופה של 5 שנים לפחות וזאת תוך קבלת הטבות מס.
2. בנוסף, מתבקש כי בית המשפט לעיין פעם נוספת בהחלטתו מיום 20.3.17, לפיה הורה כי לא...
3/8/2017
ת"א (תל אביב) 39038-03-16 - עשריאל גבריאל נ' מדינת ישראל
כבוד השופטת עידית ברקוביץ
מר עודד האושנר כמומחה מטעם בית המשפט בתחום השמאות.
9/8/2017
ת"א (מרכז) 30148-11-16 - רמי דהן נ' ועדה מקומית לתכנון ראשון לציון
כבוד השופטת חנה קיציס
את השמאי עודד האושנר מרח' לינקולן 29 ת"א 03-6251013, כמומחה בית המשפט להערכת פיצויי ההפקעה לקרקע נשוא התביעה (חלק מחלקה 2 בגוש 3924).
26/11/2017
ת"א (תל אביב) 2429/07 - עירית תל-אביב-יפו נ' מדינת ישראל
כבוד השופטת עידית ברקוביץ
הצדדים לא פעלו בהתאם להוראות ההחלטות מיום 16.3.17 ומיום 1.10.17, בנוגע להגשת הודעה לענין זהות המומחים המקובלים עליהם. אתן דעתי להתנהלות זו בהמשך ההליך.
30/11/2017
רשימה מלאה >>
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
153 | S:150