שלח לחבר
דף הבית > מדד מומחים

מדד מומחים

יצחק ברמן
5
שמאים/מהנדסים
יצחק ברמן
אזכורים כמומחה
אופן האזכור
מדד לקוחות
דירוג איכות
דירוג מחיר
חוות דעת אחרונות של לקוחות
לחוות דעת נוספות >>
עמנ (תל אביב) 12080-01-11 - יורשי פלורין הינדאוי ז"ל (ניסים הד נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת
ד"ר עודד מודריק-שופט, סגן נשיא
לפניי שני ערעורים על החלטת ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז תל אביב (להלן: "ועדת הערר") מיום 16.11.2010 בערר רג/95011/09 (עו"ד כרמית פנטון יו"ר; מיכאל גופר ורחל דוד - חברים). האחד, ערעור של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן (להלן: "הוועדה המקומית") כנגד התערבות ועדת הערר בשומת שמאי מכריע שמונה בידה בתביעה לפיצוי בגין פגיעה מתכנית (להלן: "ערעור הרשות"). עניינו של הערעור השני כפול: (1) החלטת ועדת הערר שלא לחייב את הוועדה המקומית בהוצאות בגין ההליך שהתקיים לפניה; (2) הימנעות ועדת הערר מלדון...
27/5/2015
ת"א (צפת) 393-05-14 - נאסר אבו ג'בל נ' יעל יניב
כבוד השופט דניאל קירס
הסכמת הצדדים בענין מינוי מומחה מטעם בית המשפט (ועקב ביטול מינויו של מומחה קודם), ומבלי שהצדדים מוותרים על חוות הדעת מטעמם, אני ממנה בזאת את מר יצחק ברמן (רח' ארבע ארצות 18 תל אביב; טל': 03-5238115; 03-5249028; 0544457682) כמומחה מטעם בית המשפט.
2. אם למומחה היכרות אישית או מקצועית קרובה עם מי מהצדדים או באי כוחם, או עם המומחים מטעם הצדדים, יודיע על כך לבית המשפט תוך 7 ימים.
3. המומחה מתבקש לחוות דעתו ביחס למכלול הסוגיות ההנדסיות השנויות במחלוקת בין הצדדים, כפי שאלה עולות מכתבי הטענות.
14/7/2015
תא"מ (בית שאן) 15583-05-14 - גאלב אבו ליל נ' אור שמבן
כבוד השופטת אפרת רבהון
להחלטתי מיום 24.1.16 שניתנה על יסוד הסכמת הצדדים, ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים בתגובות שהגישו לאחר הדיון הנ"ל, בהתחשב בסוגיה שבמחלוקת, אני ממנה את המהנדס יצחק ברמן כמומחה מטעם בית המשפט על מנת שיכריע במחלוקות העובדתית בין הצדדים, שבתחום מקצועיותו, ובכלל זה ביחס לעבודות שבוצעו על ידי התובע עבור הנתבעים, וכן בענין הליקויים בטיב עבודתו של התובע, אם ימצא כאלו, על פי רשימת הליקויים להם טענו הנתבעים.
המומחה יעריך את סיבת הליקויים, בשים לב בין היתר למועד העברת החזקה בדירה, ויחווה דעתו באשר לגובה...
23/2/2016
ת"א (מסעדה) 109/07 - סובח אסעד אסמעיל יוסף נ' יחיא תופיק פרחאת
כבוד השופט דניאל קירס
ממנה בזאת את מהנדס הבנין מר יצחק ברמן (רחוב ארבע ארצות 18 תל אביב; טל/פקס': 03-5238115; טל' 03-5249028; נייד: 054-4457682) כמומחה מטעם בית המשפט.
2. אם למומחה היכרות אישית או מקצועית קרובה עם מי מהצדדים או באי כוחם, או עם המומחים מטעם הצדדים, יודיע על כך לבית המשפט תוך 7 ימים.
3. המומחה מתבקש לחוות דעתו בשאלה האם המבנים הצמודים המופיעים בתרשים בקנה מידה של 1/500 שבתשריט הנספח לבקשה להיתר בניה ש"נתקבלה" בוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה חרמון ביום 18.10.1998 (נספח ד' לכתב התביעה), הורחבו לצדדים...
16/3/2016
עע"מ 6635/15 - האפוטרופוס הכללי כמנהל נכסי גן הדר קורפוריישן נ' דורון דנאי ואח'
כבוד הרשם גיא שני
בהמשך לפסק-הדין מיום 11.2.2016, ולנוכח ההודעה שממנה עולה כי הצדדים לא באו להסכמה בדבר זהותו של השמאי המכריע, ימונה מר יצחק ברמן, מהנדס בנין ושמאי מקרקעין, כשמאי מכריע.
פרטי המומחה – כתובת: רח' ארלוזורוב 111, מגדלי שקל, תל אביב יפו; טל': 03-5249028.
כמובן, על מינוי זה חלות כל ההוראות הכלולות בפסק-הדין מיום 11.2.2016.
10/4/2016
רשימה מלאה >>
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
152 | S:150