אישור
דף הבית > התקנת תקליטור
מהדורה זו כוללת שני תקליטורים. תקליטור התקנה (תקליטור מס' 1) ותקליטור לעבודה שוטפת (תקליטור מס' 2). עם הכנסת תקליטור מס' 1 לכונן התקליטורים, תוכנת ההתקנה תפעל אוטומטית. אם תוכנת ההתקנה לא תפעל אוטומטית יש לבצע התקנה כמפורט להלן:

 • מתוך שורת המשימות (Task Bar) פתחו תפריט ראשי מכפתור התחל (start), בחרו בפקודה הפעלה
  (Run).
 • בתיבת ההפעלה שנפתחה לחצו על עיון (Browse), בחלון העיון שנפתח בחרו את כונן התקליטורים.
 • סמנו את הקובץ Setup.exe ולחצו על פתח (Open). בחלון ההפעלה לחצו על אישור (OK).
 • במהלך ההתקנה יועתקו מס' קבצים לכונן הקשיח. אם לא יימצא מקום פנוי בכונן הקשיח להעתקת הקבצים, תתבקשו לפנות בו מקום או לבצע את ההתקנה בכונן אחר.
 • במהלך ההתקנה עקבו אחת ההנחיות המופיעות על המסך והתקדמו באמצעות כפתורי Next ו-Back.
 • כאשר ההתקנה תסתיים בהצלחה, תקבלו על כך הודעה ויווצרו קיצורי דרך לתוכנה משולחן העבודה ומתפריט תוכניות.
 • כדי לעבוד עם התקליטור באופן שוטף, יש להכניס לכונן התקליטורים את תקליטור מס' 2.
 • אנא שמרו על תקליטור מספר 1 למקרה שתדרש התקנה נוספת.
שימו לב! התקנת תקדין/תקדין פלוס דורשת התקנת דפדפן אינטרנט אקספלורר 5.5 ומעלה. אם אין ברשותכם דפדפן כזה תתבקשו להתקינו.

הוראות התקנה ברשת לתקדין ותקדין פלוס

מומלץ לבצע את ההתקנה על-ידי אחראי/ת מערכת (System Administrator) או על-ידי משתמש/ת המתמצא/ת בתצורת הרשת.

ההתקנה ברשת מתבצעת בשני שלבים:

 1. התקנה מרכזית ברשת (בסיום שלב זה עדיין לא תהיה למשתמשים גישה לתקדין).
 2. התקנה בתחנות (אם ברצונך לבצע רק שלב זה יש לעבור לסעיף 2 "התקנה בתחנה") אם כבר הותקן בעבר תקדין בתצורת רשת, תהליך ההתקנה בתחנה יתבצע באופן אוטומטי עם הפעלת התוכנה.

1. התקנה מרכזית ברשת

התקנה זו מתבצעת מהתקליטור, פעם אחת בלבד עבור כל הרשת. יש לבצע התקנה זו מהשרת, או מתחנה שממנה יש הרשאות גישה מלאות לשרת זה.


מסך מס' 1:

עם הכנסת התקליטור תחל תוכנית ההתקנה באופן אוטומטי.

על המסך יופיעו שתי אפשרויות: התקנה בעמדה בודדת / התקנת רשת.

יש לבחור בהתקנת רשת.

אם המסך הנ"ל אינו מופיע בצורה אוטומטית יש ללחוץ על כפתור Start (התחל) שעל ה-  Task Bar  ולבחור ב- Run (הפעלה). בתיבה יש להקיש Browse (עיון), לגשת לספרית NetSetup שנמצאת על התקליטור ומתוך הספריה להפעיל את Netsetup.exe. אם ההתקנה מתבצעת מעמדה ברשת, וכונן התקליטורים נמצא בשרת, יש לגשת לספרית Netsetup באמצעות שיתוף כונן התקליטורים ברשת.


מסך מס' 2:

זהו מסך הפתיחה של התקנת הרשת. יש להקיש Next על-מנת להתקדם למסך הבא.


מסך מס' 3:

במסך זה מופיע החוזה למשתמש בתקדין. אחרי קריאת החוזה הקישו על Next על-מנת לאשר את הסכמתכם לתנאיו ולהתקדם למסך הבא.מסך מס' 4:

במסך זה יש להקיש את הסיסמא לשימוש בתוכנה ברשת.

שימו לב! סיסמת השימוש נמצאת במדבקה שקיבלתם ע"ג התקליטור!


מסך מס' 5:

במסך זה יש לציין האם מדובר בהתקנה ראשונה של תקדין בתצורת רשת או בעדכון של התקנה קיימת.

אם מדובר בעדכון, מומלץ לבצע את ההתקנה המרכזית מהשרת או מהתחנה בה הותקן התקדין בגרסה הקודמת (אם תתבצע ההתקנה מעמדה אחרת, יהיה צורך בהכנסה ידנית של נתיבי הספרייה המרכזית וכונן התקליטורים ברשת).

לחצו על Next על-מנת להתקדם למסך הבא.


מסך מס' 6:

בתיבה מחיצת ההתקנה המרכזית, יש לרשום את שם המחיצה בה תתבצע ההתקנה המרכזית של היישום.

אם המחיצה שנבחרה אינה קיימת תתבקשו לאשר את יצירתה. יש להקיש Next להמשך.

אם מתבצע עדכון (Upgrade), הנתיב בו הותקן התקדין בעבר יופיע באופן אוטומטי. אם הנתיב לא הופיע במהלך העדכון האוטומטי יש לבחור באופציה "Browse" ולהכניסו ידנית.

יש לוודא כי לכל המשתמשים בתקדין יינתנו הרשאות גישה מלאות (קריאה, כתיבה, מחיקה) לספרייה זו!


מסך מס' 7:

במסך זה יש באפשרותך לבחור האם ברצונך להעתיק את מאגר הנתונים למחיצה המרכזית ברשת או לעבוד מול התקליטור.

העתקת המאגר לשרת היישום תשפר באופן ניכר את מהירות הגישה אליו ותמנע את הצורך להשאיר את התקליטור בכונן. לשם העתקת מאגר הנתונים לשרת היישום דרושים כ- 800 MB פנויים על הדיסק הקשיח.

אם בחרת להעתיק את כל מאגר הנתונים לדיסק הקשיח יש לסמן את התיבה Database. אחרת, יש להגדיר את המקום ברשת בו יימצא התקליטור. במצב זה, התקליטור חייב להישאר בכונן על-מנת לאפשר אליו גישה מכל התחנות ברשת.

כמו כן, ניתן להעתיק לספריית ההתקנה המרכזית את קבצי ההתקנה של IE5.5, לשם כך יש לסמן את התיבה המתאימה.


מסך מס' 8:

מסך זה מציג את סיכום תצורת ההתקנה שבחרת. אם הנתונים נכונים ומתאימים להגדרות הרשת, יש להקיש Next. לצורך תיקון יש להקיש Back.


מסך מס' 9:

מסך זה מאפשר להדפיס או לשמור את שם הנתיב לספריית ההתקנה המרכזית. השמירה או ההדפסה הן בגדר בחירה, אולם חשוב לזכור היכן ממוקמת ספריית ההתקנה המרכזית כדי להפוך את ההתקנה בעדכון הבא לפשוטה יותר.

אם בחרתם להעתיק את בסיס הנתונים (כמפורט במסך מס' 7), תתבקשו עם סיום ההתקנה להכניס את תקליטור מס' 2. עם הכנסת התקליטור לכונן יחל אוטומטית תהליך העתקת הנתונים. אם לא, יש להריץ את הקובץ Setup.exe הנמצא בתקליטור.

אם בחרתם שלא להעתיק את קבצי מאגר הנתונים לדיסק הקשיח, תתבקשו להכניס את תקליטור מס' 2 (המכיל את מאגר הנתונים) לכונן התקליטורים עליו הצבעתם בשלב מוקדם יותר בהתקנה. תקליטור זה חייב להישאר בכונן התקליטורים על-מנת לאפשר גישה למאגר הנתונים מתחנות העבודה.


2. התקנה בתחנה

אם בצעתם עדכון בלבד (Upgrade) העדכון בתחנות העבודה יתבצע אוטמטית עם הפעלת התקדין בתחנה.

התקנה ראשונה בתחנות:

להתקנה יש ללחוץ על כפתור התחל (Start) שעל ה- Task Bar ולבחור בהפעלה (Run)

בתיבה יש להקיש \\Server\Share\Takdin\wssetup\setup.exe כאשר \\Server\Share\Takdin הוא הנתיב ברשת בו ממוקמת ספריית ההתקנה המרכזית (ניתן להיעזר בכפתור עיון (Browse) לצורך איתור נתיב הספרייה המרכזית ברשת).

בתיבה הבאה יש לציין את מיקום מחיצת ההתקנה המקומית בתחנת העבודה. מומלץ לקבל את ברירת המחדל. יש להקיש Next להמשך.

בתיבה שנפתחה יש לציין את שם היישום, כפי שיופיע על שולחן העבודה. יש להקיש Next להמשך.

בשלב זה מתבצעת העתקת הקבצים הנמשכת מספר שניות. בסיום ההתקנה תופיע תיבה המודיעה על כך. יש ללחוץ על Finish לסיום. יש לחזור על פעולה זו בכל תחנה שבה ישתמשו בתקדין.

שימו לב: בעת עדכון התוכנה במהדורה הבאה יתבצע העדכון בתחנות העבודה בצורה אוטומטית.

3. עדכון מספר המשתמשים ברשת בו-זמנית

אם הרשיון הנמצא בידכם אינו מתאים למספר המשתמשים המעונינים לגשת לרשת בו-זמנית, ניתן לעדכן את מספר המשתמשים. לשם כך, יש להתקשר למערכת תקדין בטלפון 03-5680888 לקבלת טופס הזמנה להגדלת מספר המשתמשים ברשת. לאחר התשלום, תסופק לכם סיסמא חדשה לשימוש ברשת.

לאחר מכן יש לבצע את הפעולות כדלהלן:

 1. הכניסו את תקליטור מס' 1 (תקליטור ההתקנה) לכונן ופתחו את ספריית Support הנמצאת בו.
 2. הפעילו את התוכנה License.exe - עם הפעלת התוכנה ייפתח מסך בו יש להזין את הפרטים הבאים:


  • שם החברה.
  • הסיסמא החדשה לשימוש ברשת.
  • מיקום המחיצה המרכזית אליה הועתקו קבצי ההתקנה.
  • מיקום כונן התקליטורים בו נמצא תקליטור ההתקנה
   (תקליטור מס' 1).

 3. לאחר מילוי הפרטים כאמור, לחצו על כפתור OK. מספר הרשיונות יעודכן בהתאם (אין צורך בהתקנה מחודשת).
למעלה | חזרה
facebook google+