שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > עו"ד שהעתיק ופרסם מאמרים של אחרים באתרו יפצה ב-100 אלף שקל

חדשות

עו"ד שהעתיק ופרסם מאמרים של אחרים באתרו יפצה ב-100 אלף שקל
עו"ד שהעתיק ופרסם מאמרים של אחרים באתרו יפצה ב-100 אלף שקל
17/07/2018, עו"ד לילך דניאל

בית המשפט המחוזי הגדיל את הסכום בו חויב עורך דין לפצות כותבי מאמרים שאותם העתיק ופרסם באתר האינטרנט שלו. בתוך כך, נדחו טענותיו של עוה"ד כי בימ"ש השלום לא התייחס לטענותיו המשפטיות כראוי. בהתאם, יפצה עוה"ד את הכותבים שערערו ב-40 אלף שקל למאמר ובסך הכל בסכום של 100 אלף שקל

המשיב והמערער בחלק מההליכים, יניב גבריאל, הוא עורך דין במקצועו המחזיק מכללה פרטית למיסים ולחשבונאות. במסגרת זו, מחזיק גבריאל אתר אינטרנט בו משווקים קורסים שונים ובנוסף מחזיק הוא באתר אינטרנט נוסף המשמש כאתר תוכן ותדמית לעיסוקו כעו"ד. בין השנים 2011-2013 הוגשו נגד גבריאל שלוש תביעות, בהן נטען כי העתיק מאמרים ופגע בזכויות היוצרים של מחבריהם.

התביעה הראשונה הוגשה ע"י בעלים ומפעיל של אתר אינטרנט בשם "MYPI" שמטרתו לספק ייעוץ מקצועי ושירותים לגולשים ולמתעניינים בתחום החקירות הפרטיות. לטענתו, במהלך חודש ספטמבר 2011 גילה שגבריאל העתיק מאמר בתחום לשון הרע שכותרתו "הוצאת דיבה – איסור לשון הרע וחקר האמת" ופרסם אותו באתרו. התיק השני הוגש ע"י חברה המפעילה אתר אינטרנט בשם "תקנה" שמטרתו ריכוז מידע בנושא זכויות רפואיות ומימושן, ובעל החברה. לטענתם, גבריאל העתיק לאתרו מאמר שכותרתו "ועדה רפואית של ביטוח לאומי". התיק השלישי עוסק בהעתקת מאמר בשם "חוק הלבנת הון והשפעתו על פרטיותנו", אשר הוגש ע"י עורך דין שטען כי חיבר את המאמר במסגרת עבודתו בפירמת עורכי דין שבה הועסק. שלוש התביעות הוגשו באמצעות עוה"ד סער גרשוני ולירון לזר.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

גבריאל מצדו, הגיש תביעות שכנגד בכל שלושת התיקים, בהן טען כי התובעים הם אלה שהעתיקו, כל אחד בדרכו, מאמרים פרי עטו ואף חברו נגדו יחדיו שלא כדין. לטענתו, התובעים בתיקים השונים הם שותפים עסקיים, אשר ממניעים זרים שמו להם מטרה לפגוע במוניטין שלו ולהפעיל עליו לחץ בלתי הוגן שיביא לצמצום פעילותו העסקית.

בפברואר האחרון ניתן פסק דין בתביעות המאוחדות בבית משפט השלום בת"א, בגדרו חויב גבריאל לפצות ב-20 אלף שקל בכל תיק (סך הכל – 60 אלף שקל), בתוספת הוצאות משפט בסך כולל של 30 אלף שקל. בית המשפט קבע כי אין חולק שמדובר במאמרים שהועתקו ודחה את טענתו של גבריאל לפיה המאמרים מושאי התביעות הראשונות (בנושאי לשון הרע והביטוח הלאומי) הופיעו עוד בשנת 2006 במחברות קורס חשבי שכר אותו העביר, בין היתר לאור ההקשר הקלוש והמופרך בין נושאי המאמרים לבין הקורס שבו כביכול נלמדו – חשבות שכר.

בכל הנוגע למאמר מושא התביעה השלישית, בתחום הלבנת ההון, ציין השופט כי זה מבוסס על הצעת חוק שפורסמה ביולי 2007 לתיקון חוק איסור הלבנת הון. עם זאת, גבריאל ביקש לטעון כי פרסם את המאמר עוד בשנת 2006, טרם הצעת החוק, והביא שורה של אסמכתאות לכך שהאמור במאמר הופיע בפרסומים ומאגרים שונים אף בעבר. עוד הוסיף השופט כי אין לקבל גרסה לפיה התובע, עו"ד במקצועו, החליט ביום בהיר אחד להלך אימים על גבריאל ולצורך כך רקח וזייף הודעות דוא"ל תוך שהוא סוחף עמו עורכת דין נוספת וכן מנהלת משרד עורכי דין.

על פסק הדין הוגשו 3 ערעורים לבית המשפט המחוזי בת"א – שניים ע"י גבריאל ואחד ע"י שניים מהתובעים המקוריים, שהלינו על סכום הפיצוי הנמוך שנפסק להם עבור העתקת המאמרים (בנושאי לשון הרע וביטוח לאומי). לטענת גבריאל, בית משפט השלום לא דן בשתי טענות מהותיות שנטענו על ידו – האחת, בנוגע לשתי מחברות מקוריות של שניים מתלמידיו בקורס "חשבי שכר בכירים" הכוללות לטענתו העתק מתוארך של שני המאמרים הראשונים. הטענה השנייה היא שלתובעים אין זכויות יוצרים ביצירה השנייה. בנוסף נטען כי ההליך הוכרע על יסוד התרשמות אישית מבלי שניתן משקל כלשהו לראיות שהציג ומבלי לדון בטענותיו המשפטיות המהותיות.

השופטת אביגיל כהן דחתה את ערעוריו של גבריאל וקיבלה את הערעור על סכום הפיצוי בו חויב. נקבע, כי אין לקבל את טענתו לפיה בית משפט השלום לא דן בשתי המחברות המקוריות של שניים מתלמידיו שהוגשו כראיה מטעמו, שכן בית המשפט התייחס בהרחבה לשתי המחברות ובחן את המשמעות הראייתית שלהן. בנוסף, בית המשפט היה מודע בפירוש לטענתו של גבריאל כי מחברות השיעורים משנת 2006 הן הראיה המרכזית להוכחת טענתו לפיה המאמרים בתביעות הראשונות הם יצירותיו שלו, אולם נימק בהרחבה מדוע אין לקבל את גרסתו.

נוסף לאמור, דחתה השופטת כהן את טענת גבריאל לפיה התובעים לא הוכיחו כי הם בעלי זכות היוצרים ביצירה השניה, ופסק דינו של בית משפט השלום לא היה חסר בעניין זה. כן נדחו יתר הטענות שהעלה גבריאל, ונקבע כי פסק הדין מושא ערעורו היה מבוסס ומושתת על התרשמותו של השופט מהראיות והעדויות שהובאו בפניו.

בכל הנוגע לערעור שהגיש גבריאל לגבי היצירה השלישית שהועתקה, גם אותו דחתה השופטת. נקבע, כי לא נפל פגם בכך שבית משפט השלום קיבל את גרסתו של התובע מבלי להתייחס באופן ספציפי לעדות מומחה המחשבים מטעם גבריאל, וכי בית המשפט הסביר באופן מפורט ומנומק מדוע אינו סבור כי יש לקבל את טענותיו של גבריאל ונימק מדוע עדיפה גרסת התובע. לפיכך, גם מקרה זה אינו נמנה עם אותם מקרים חריגים המצדיקים התערבות של ערכאת הערעור בקביעות עובדתיות וממצאי מהימנות של הערכאה הדיונית.

לבסוף, דנה השופטת בערעור שהגישו שני מחברי המאמרים הראשונים בנוגע לסכום הפיצוי שנפסק לזכותם. נקבע, כי כאשר מקבלים את ממצאי בית משפט השלום כפי שהם בדבר ההפרות והזכויות, ניכר כי לא הייתה התייחסות כלל לנושא הזכות המוסרית וכי מכל מקום קביעותיו של בית המשפט מובילות למסקנה הברורה שככל שזכות היוצרים נפגעה – גם הזכות המוסרית נפגעה. עוד סברה השופטת כי כאשר מקבלים את מסקנות בית משפט השלום בנוגע להפרות, נראה על פני הדברים כי סכום הפיצוי שנפסק נמוך בנסיבות העניין.

בשקלול מכלול ההפרות תוך בחינת הפרמטרים המנויים בחוק זכות יוצרים (ובהם היקף ההפרה, חומרתה, הנזק הממשי שנגרם לתובע וכיוב') – סברה השופטת כי יש להגדיל את סכום הפיצוי באופן גלובלי לסך של 40 אלף שקל (קרי 20 אלף שקל נוספים לכל כותב), מבלי ליצור הבחנה אריתמטית בין הפיצוי על הפרת זכות היוצרים לפיצוי על הפרת הזכות המוסרית. אשר להוצאות שנפסקו לחובתו של גבריאל, קבעה השופטת כי אמנם סכום ההוצאות נפסק על הרף הנמוך, אך אין מדובר במקרה חריג המצדיק התערבות של ערכאת הערעור בפסיקת הוצאות.

בהתאם לאמור, יפצה גבריאל את הכותבים ב-40 אלף שקל נוספים, כך שסכום הפיצוי הכולל בו ישא עומד על 100 אלף שקל (נוסף ל-60 אלף השקלים בהם חויב בבית משפט השלום). בנוסף, ישא בהוצאות הערעור בסך 30 אלף שקל, נוסף לסכום הדומה בו חויב בבית משפט השלום. הכותבים יוצגו בערעור ע"י עו"ד סער גרשוני ועו"ד רן גרינוולד. גבריאל יוצג בהליך ע"י עו"ד אוריה ירקוני.

 

ע"א 17422-03-18

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
עורכי דין/בעלי מקצוע עוד
151 | S:150