שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > הגיש למעלה ממאה בקשות פטור מאגרה בתביעות נגד שופטים ורשמים

חדשות

הגיש למעלה ממאה בקשות פטור מאגרה בתביעות נגד שופטים ורשמים
הגיש למעלה ממאה בקשות פטור מאגרה בתביעות נגד שופטים ורשמים
13/02/2018, עו"ד לילך דניאל

בית משפט השלום בבאר-שבע דחה למעלה מ-100 בקשות פטור מאגרה שהגיש התובע הסדרתי מייק ואן קול, במסגרת תובענות שהגיש נגד שופטים ורשמים בערכאות שיפוטיות שונות, אנשי ממשל, עובדי ציבור ועוד. בעבר הורשע ואן קול בהליך פלילי בעבירת זילות וכן ניתן נגדו "צו חוסם" האוסר עליו להגיש הליכים חדשים לביהמ"ש המחוזי בת"א

המבקש, מייק ואן קול, הוא תובע סדרתי הנוהג מזה שנים להגיש תביעות רבות לבתי המשפט השונים, בעיקר נגד שופטים, רשמים ובעלי תפקידים שיפוטיים מערכאות שונות שגרמו לו לטענתו נזק בגין החלטות שיפוטיות שנתנו.

התנהלות זו העסיקה את בתי המשפט פעמים רבות, כשבין היתר קבע נשיא בית המשפט העליון (בדימ') אשר גרוניס כי אין לאפשר לואן קול להגיש הליכים בעניינים שכבר הוכרעו. בנוסף, הורשע ואן קול בהליך פלילי בעבירת זילות, נוכח שימוש בביטויים מבישים ועולבים כלפי בית המשפט וכן ניתן נגדו בהליך נדיר "צו חוסם" האוסר עליו להגיש כל הליך שהוא לבית המשפט המחוזי בתל אביב, אלא בהליך שתחילתו בבקשה מקדמית שתוגש לנשיא שאליה יצורף נוסח כתב הטענות של ההליך שאותו הוא מבקש להגיש.

במסגרת התנהלותו האמורה, הגיש ואן קול תביעות רבות לבית משפט השלום בבאר-שבע, בהן תבע פיצויים בגין נזקי גוף ונפש שלטענתו נגרמו לו בגין החלטות שניתנו כדין על ידי גורמים שיפוטיים במסגרת תפקידם. בנוסף, הגיש גם תביעות נגד גורמי ממשל ועובדי ציבור. במקביל, הגיש ואן קול למעלה ממאה בקשות לפטור מאגרה, שאוחדו ונידונו כמקשה אחת. בעקבות האמור, התקיים דיון בכל הבקשות שאליו התייצב בין היתר גם ב"כ היועץ המשפטי לממשלה.

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

בבקשות טען ואן קול בין היתר כי הוא נכה וחולה במחלות כרוניות ואף בסרטן, המתקיים מקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי, וכי פנה בעבר ללשכה לסיוע משפטי אולם פניותיו לא זכו לכל מענה. עוד טען כי ערכאות שונות, לרבות בית המשפט העליון, בחנו את מצבו הכלכלי ופטרו אותו מתשלום אגרה בשורה ארוכה של הליכים והוסיף כי הוא מתגורר בדיור ציבורי וכי המדינה מסבסדת את מגוריו. בנוסף טען כי זכות הגישה לערכאות היא זכות חוקתית וכי המותבים שמחקו את בקשותיו לפטור מאגרה ואת התביעות שהגיש בשל אי תשלום אגרה עשו זאת ביד קלה ובכך מנעו ממנו את יומו בבית המשפט.

המדינה מאידך, טענה כי ואן קול אינו עומד בתנאים הקבועים בתקנות למתן פטור מאגרה וכי מדובר בתביעות שיש לסלקן על הסף בשל חסינות שיפוטית העומדת למותבים השונים הנתבעים על ידו לגבי פעולות שביצעו במסגרת תפקידם. ביחס לגורמי הממשל שנתבעו טענה המדינה כי יש להם חסינות מהותית ביחס למעשים שנעשו על ידם בעת תפקידם וביחס לעובדי המדינה שנתבעו נטען כי התביעות נגדם אינן מגלות עילה. כמו כן, נטען כי ואן קול לא תמך את תביעותיו באשר לנזקים הגופניים והנפשיים שנגרמו לו לטענתו בחוות דעת רפואית כנדרש ולכן על תביעותיו להידחות על הסף. עוד הוסיפה המדינה כי ואן קול אף לא הוכיח את הנטען על ידו באשר למצבו הכלכלי וכי אין בבקשותיו דבר להעיד על הכנסותיו, על מקורות האשראי שלו, על רכוש או חשבונות חיסכון שבבעלותו, על מקום מגוריו או על סיוע ממוני שהוא יכול לקבל מחבריו ומקרוביו. ביחס לטענתו כי מותבים שונים פטרו אותו בעבר מתשלום אגרה, נטען כי קבלת פטור מתשלום אגרה בהליך מסוים אינה מהווה פטור גורף מתשלום אגרת בית משפט וכי אין ללמוד ממתן פטור בתיק אחד כדין בקשת פטור בתיק אחר.

הרשמת הבכירה מיטל חלפון-נזריאן דחתה את כל בקשות הפטור והורתה למזכירות בית המשפט שלא לקבל מכאן ואילך בקשות מטעם ואן קול בהליכים שהסתיימו, על פי המתווה שנקבע בזמנו ע"י נשיא העליון בדימ' גרוניס. תחילה ציינה הרשמת כי התנאים המצטברים למתן פטור מאגרה הם היעדר יכולתו הכלכלית של המבקש והיות ההליך כזה המגלה עילה. להוכחת התנאי שעניינו העדר יכולת כלכלית, על מבקש הפטור לפרוש בפני בית המשפט תשתית מלאה ועדכנית באשר למצבו הכלכלי, אלא שלדעת הרשמת – ואן קול לא עמד בנטל זה. צוין, כי הוא לא צירף לבקשתו אסמכתאות מספיקות באשר למצבו הכלכלי העדכני, לא צירף תצהיר מאומת עדכני או מסמכים באשר למקורות ההכנסה שלו בששת החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה ואין בידי בית המשפט כל מידע באשר לנכסיו, לרבות זכויותיו ככל שיש לו כאלה ממקום עבודתו בעבר, ולמצב חשבונו. בנוסף, ואן קול לא הראה אילו מאמצים עשה בניסיון לגייס את כספי הפטור מסביבתו הקרובה, מחבריו ומכריו.

עוד ציינה הרשמת כי ואן קול לא צירף כל מסמך שניתן ללמוד ממנו על ניהול הכנסותיו והוצאותיו במהלך החודשים שקדמו להגשת הבקשות, כאשר כל אלה מטילים צל על טענתו בדבר העדר יכולת כלכלית והמסמכים היחידים שצירף לבקשתו אינם מלמדים על היעדר יכולת כלכלית אלא כל שיש בהם ללמד לכל היותר, הוא כי הוא מתגורר בדיור ציבורי ומקבל הנחות וקצבת נכות וזקנה מביטוח לאומי.

בהמשך הזכירה הרשמת כי אף אם תתקבל טענתו של ואן קול כי הוא חסר יכולת כלכלית (דבר שלא הוכח כאמור), הרי שמדובר בתנאי המצטבר לתנאי נוסף שעניינו כי ההליכים שהגיש מגלים עילה. לאחר עיון בכל אחד ואחד מכתבי הטענות בתובענות שהגיש, הגיעה הרשמת למסקנה כי על פני הדברים סיכויי ההליכים שהגיש נמוכים במיוחד ורובם הגדול אף נעדרים סיכוי. בעניין זה ציינה הרשמת כי רובן הגדול של התביעות הן תביעות אישיות כנגד גורמים שיפוטיים שונים, החל בשופטי בית המשפט העליון וכלה ברשמי ההוצאה לפועל, אלא שבהתאם לסעיף 8 לפקודת הנזיקין לא ניתן להגיש תובענה כנגד הרשות השופטת ובכלל זה גורמים שיפוטיים בקשר לעוולה שעשו בעת מילוי תפקידם השיפוטי. בנוסף, עיון בכתבי התביעה אינו מלמד כי נעשו עוולות כאלה, אולם אף אם כל טענותיו של ואן קול בעניין זה היו מתקבלות - הרי שיש חסינות שיפוטית ולאור זאת ההליכים שהגיש כנגד גורמים שיפוטיים אלה אינם מגלים עילה ויש מקום לדחות הבקשות לפטור מאגרה ולו מהטעם הזה.

עוד ציינה הרשמת כי תביעותיו של ואן קול אוחזות לרוב עמוד אחד או שניים והטענות שנטענו בהן כלפי הגורמים השיפוטיים נטענו באופן לקוני ותמציתי, כשלעיתים אף מדובר בתביעות זהות לאחרות שהוגשו כנגד אותם גורמים, והשינוי היחיד בהן הוא מספר התיק שנמחק לטענתו שלא כדין. עוד צוין כי לתביעות אלה צירף ואן קול לעיתים גם נתבעים שנגדם הגיש את התביעות בהליכים שנמחקו, אולם בכתבי התביעה החדשים אין כל עילת תביעה נגדם.

ביחס לתביעות נזיקין שהגיש ואן קול כנגד עובדי מדינה ביחס לפעולות שביצעו במסגרת תפקידם, הרי שלאור סעיף 7א לפקודת הנזיקין המקנה חסינות לעובד ציבור ומורה כי לא תוגש תובענה נגד עובד ציבור על מעשה שעשה תוך כדי מילוי תפקידו השלטוני כעובד ציבור – גם סיכויי התביעות הללו להתקבל נמוכים במיוחד.

לסיכום קבעה הרשמת כי לא קמה עילה למתן פטור מתשלום אגרה ולכן יש לדחות את כל בקשותיו של ואן קול. עם זאת, האריכה את המועד לתשלום אגרה בכל ההליכים שהגיש כך שיתאפשר לו לשלמה בתוך 15 יום. במקביל, הורתה הרשמת להחיל ביחס לכל ההליכים מתווה דומה לזה שנקבע ע"י בית המשפט העליון, כך שמזכירות בית המשפט לא תקבל מכאן ואילך בקשות מטעם ואן קול בהליכים שהסתיימו.

 

ת"א 24383-12-15

 

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
153 | S:150