שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > תניית שיפוט זר בפייסבוק - תניה מקפחת המרתיעה ישראלים לתבוע זכויותיהם

חדשות

תניית שיפוט זר בפייסבוק - תניה מקפחת המרתיעה ישראלים לתבוע זכויותיהם
תניית שיפוט זר בפייסבוק - תניה מקפחת המרתיעה ישראלים לתבוע זכויותיהם
15/06/2016, עו"ד לילך דניאל

נדחתה הבקשה לסילוק על הסף שהגישה פייסבוק בטענה כי יש לקיים את הדיון בתביעה הייצוגית שהוגשה כנגדה בקליפורניה ולא בישראל, בשל קיומה של תניית שיפוט זר. נקבע כי על התביעה יחול הדין הישראלי וכי תכליתה האמיתית של תניית השיפוט שכללה פייסבוק היא להרתיע את הלקוח הישראלי מפני מימוש זכויותיו המשפטיות

בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לסילוק על הסף שהגישה פייסבוק נגד התובע הייצוגי הישראלי בטענה כי קיימת בפייסבוק תניית שיפוט זר, לה מסכימים המשתמשים של פייסבוק ועל כן יש לקיים את הדיון בתביעה בקליפורניה ולא בישראל. בית המשפט קבע כי לכל הפחות מדובר בתניה שחזקה שהיא מקפחת ולכן אין להתחשב בה. עוד נקבע כי למרות שקיימות זיקות לפורום הזר, הרי שקיימות זיקות משמעותיות אחרות לפורום הישראלי המטות את הכף לכיוון הדיון בבית המשפט בישראל.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

המבקש הגיש בקשה לאשר תביעה ייצוגית נגד פייסבוק בשווי 400 מיליון דולר, בטענה כי הפעילה מנגנון ניטור להודעות הפרטיות של המשתמשים, קראה את תוכן ההודעות ועשתה בהן שימוש פסול. עוד טען כי פייסבוק התעלמה מהדין הישראלי המחייב אותה לקבל הסכמה מדעת של המשתמשים לשימוש בתוכן ההודעות, בפרט כשמדובר בקטינים, לא רשמה את מאגר המידע שלה אצל רשם מאגרי המידע ולא נתנה הודעה מתאימה למשתמשים. בעקבות התביעה, הגישה פייסבוק בקשה בה עתרה לסלק על הסף את התביעה נגדה או לחילופין לעכב את ההליכים וזאת משלושה טעמים: האחד, תניית שיפוט זר בהסכם שבין פייסבוק לבין המשתמשים שלפיה סמכות השיפוט נתונה לבית המשפט המוסמך בקליפורניה. השני, כי בית המשפט הישראלי אינו הפורום הנאות לדון בתביעה בהתאם לבחינת מירב הזיקות והציפיות הסבירות של הצדדים, והטעם האחרון הוא קיומה של תניית ברירת דין הקובעת כי הדין החל על כל תביעה שבין פייסבוק לבין משתמשיה הוא דין מדינת קליפורניה.

פער כוחות מובנה בין צדדים לחוזה אחיד

התובע טען כי תניית השיפוט המדוברת מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד ולכן דינה בטלות, משום שהיא נוגדת דינים שונים, מנוסחת באופן לא ברור ומשום שמדובר בעניין צרכני שיש לפורום הישראלי אינטרס משמעותי לברר. עוד טען כי יש להבחין בין חוזים מסחריים לבין חוזים צרכניים וכי הסכמת הצדדים כאן אינה הסכמה מושכלת, בפרט בכל הנוגע לחברי הקבוצה הקטינים.

השופטת אסתר שטמר קבעה כי דין הבקשה לסילוק על הסף להידחות. ראשית, הזכיר בית המשפט כי ככלל אין לדון בטענות סף נגד אישור תובענה ייצוגית במסגרת הליך נפרד אלא בגדר בקשת האישור עצמה, אולם כאשר בקשת סילוק מבוססת על טעמים שיש בהם כדי לשמוט את הקרקע תחת בקשת האישור כולה ניתן לדון בה בנפרד. לדעת השופטת, המקרה נמנה עם המקרים החריגים שבהם יש לדון בנפרד בבקשת הסילוק הואיל וטענות בדבר תניית שיפוט זר וברירת דין הן טענות משפטיות הנוגעות לכל חברי הקבוצה המיוצגת ולכן ראוי לדון בהן בנפרד.

בכל הנוגע לתניית השיפוט הזר, הזכיר בית המשפט כי עצם קיומה של תניה כאמור אינה מפקיעה את סמכותו של בית המשפט המקומי וכי הלכה מקובלת היא שבית המשפט יטה לכבד הסכמים שבין הצדדים. משכך, בהינתן תניית שיפוט זר, השאלה איננה האם מוסמך בית המשפט לדון בתביעה, אלא האם רשאי בעל דין להשתחרר מהוראות ההסכם בו נקשר. בית המשפט קבע כי טענת פייסבוק לפיה אי אכיפת תניית השיפוט הייחודית תגרום להכבדה עליה היא נכונה, שכן לא הרי התדיינות בנקודה אחת, מקום מושבה של החברה, כסיכון להתדיינות בכל העולם כולו בכל פעם לפי דין אחר. נוכח האמור, סבר בית המשפט כי יש לבחון את התניה על פי הדין הישראלי.

בכל הנוגע לטענות לפי חוק החוזים האחידים, ציין בית המשפט כי מדובר בתאגיד בינלאומי שמפעיל אתר חברתי עולמי ונותן את שירותיו למיליוני צרכנים בישראל. לפיכך, טענת פייסבוק כי התעלמות מתניית השיפוט תקנה יתרון בלתי מוצדק לתובע שכבר צמחה לו טובת הנאה משמעותית מהשירות של פייסבוק שניתן לו בחינם, אינה יכולה לעמוד. הוזכר, כי פייסבוק מרוויחה רווח כספי מן השימוש באתר, בין היתר מפרסום, וממילא אין בעובדה כי השירות ניתן בחינם כדי להקנות לה חסינות מהתדיינות בישראל על פי הדין הישראלי. זאת ועוד, גם אם יש לה אינטרס בריכוז התביעות נגדה במקום מושבה של חברת האם, יש להציב אינטרס זה אל מול האינטרס של קבוצת צרכנים גדולה בישראל ומשקלו פוחת בשל פער הכוחות המובנה בין הצדדים והיותו של ההסכם חוזה אחיד.

עוד סבר בית המשפט כי תכליתה האמיתית של תנית השיפוט והדין הזר היא להרתיע את הלקוח הישראלי מפני מימוש זכויותיו המשפטיות וכי לכל הפחות מדובר בתניה שחזקה שהיא מקפחת. כמו כן, אין בסכום התביעה (400 מיליון דולר) פיחות מעצמת תניית השיפוט וברירת הדין שבתנאי המקפח לכאורה, שכן סכום התביעה נוצר מחיבור כל תביעות הקבוצה יחדיו ולאחר שכל המשתמשים חתמו על ההסכם שבו תנאי מקפח. לפיכך, סברה השופטת כי חזקת הקיפוח שבעצם תניית השיפוט וברירת הדין לא נסתרה ולכן דינה להתבטל.

זיקות משמעותיות לישראל

אשר לטענות בדבר פורום לא נאות, ציין בית המשפט כי קיימות זיקות לפורום הזר בהן העובדה כי המשיבות הן חברות זרות שמאוגדות בארה"ב ובאירלנד, העובדה שמקום מושבה של פייסבוק בארה"ב הוא במדינת קליפורניה, העובדה שמסמכי האתר כתובים בשפה האנגלית והעובדה שהפעולות הנטענות המיוחסות לפייסבוק נעשו לכאורה על גבי שרתים שמצויים מחוץ לישראל.

מנגד, קיימות זיקות משמעותיות אחרות לפורום הישראלי ובהן העובדה שפייסבוק מפעילה ממשק בשפה העברית הפונה לקהל הישראלי; יש לה מיליוני משתמשים ישראליים, העובדה שמסמכי האתר שאותם נדרשים המשתמשים לאשר מתורגמים גם לשפה העברית; העובדה כי היא מאפשרת פרסום בעברית והעובדה כי עילות התביעה מתייחסות למשתמשים הישראלים של פייסבוק. בנוסף, ההודעות הפרטיות נשלחו על ידי משתמשים מישראל וכפי שנקבע, הדין שיחול על התביעה הוא הדין הישראלי.

בכל הנוגע לעדים, ציין בית המשפט כי עדי פייסבוק מצויים מחוץ ישראל ואילו עדי התובע מצויים בישראל, כך שהקושי בהבאתם לדיון זהה ביחס לשני הצדדים. עוד נקבע כי הפורום הישראלי הוא "הפורום שיש לו עניין אמיתי לדון בתובענה", שכן יש לו אינטרס לשמוע טענתם של ישראלים שנפגעו לכאורה מפעילות של תאגיד בינלאומי הפועל בשוק הישראלי באמצעות האינטרנט, ומסקנה אחרת תפגע קשות בצרכן הישראלי.

פייסבוק תישא בהוצאות המבקש בסכום של 10,000 שקל.

 

ת"צ 46065-09-14

 

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
תקדין בטוויטר
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
עורכי דין/בעלי מקצוע עוד
153 | S:150