שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > פרשת הרפז: היועמ"ש סגר את התיק נגד גבי אשכנזי, ארז וינר ואבי בניהו

חדשות

פרשת הרפז: היועמ"ש סגר את התיק נגד גבי אשכנזי, ארז וינר ואבי בניהו
פרשת הרפז: היועמ"ש סגר את התיק נגד גבי אשכנזי, ארז וינר ואבי בניהו
20/01/2016, ליאור שדמי שפיצר

בסיכום חקירת הפרשה, לא נמצא בסיס ראייתי לחשדות אודות חתירת דרג צבאי תחת דרג מדיני ממניעים פוליטיים, וכן לא נמצאו ראיות לאיסוף חומרים אגב ביצוע עבירות פליליות. ממצאי החקירה הובילו למסקנה כי בועז הרפז ביצע לבדו עבירות של זיוף מסמך בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי משפט. הוא יועמד לדין בכפוף לשימוע

לא נמצא בסיס ראייתי לחשדות אודות חתירת דרג צבאי תחת דרג מדיני, ממניעים פוליטיים שנובעים מרצון להריץ את הרמטכ"ל רא"ל (במיל') גבי אשכנזי לראשות הממשלה. כמו כן, לא נמצאו ראיות להתנהלות על בסיס תוכנית פעולה כוללת שבבסיסה כוונות פוליטיות או לאיסוף חומרים אגב ביצוע עבירות פליליות. כך קבע היועץ המשפטי לממשלה בהחלטה שפרסם היום (ד', 20.1). לאור מסקנות אלו, הורה היועץ המשפטי לממשלה לגנוז את תיק החקירה נגד אשכנזי, נגד אל"מ במיל' ארז וינר ונגד תא"ל במיל אבי בניהו, שנפתח בחשד לעבירה של מרמה והפרת אמונים, בעילה של היעדר אשמה פלילית. תיק החקירה נגד רונית אשכנזי ובועז הרפז בעבירה של סיוע להפרת אמונים ייגנז גם הוא בעילה של היעדר אשמה.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

היועץ המשפטי לממשלה הדגיש כי אין בהחלטתו זו כדי להשליך, לשנות או להקהות כהוא זה מקביעותיו הקשות של מבקר המדינה, במישור הערכי והציבורי, על התנהגותם של אשכנזי ווינר, שבוודאי איננה הולמת קצינים כה בכירים בצבא.

היועץ המשפטי לממשלה הורה על הרחבת חקירת הפרשה והעברתה למשטרת ישראל, נוכח חשדות לאיסוף מידע תוך ביצוע עבירות פליליות, ול"תוכנית כוללת" מצד לשכת הרמטכ"ל לאסוף חומרים נגד שר הביטחון ואנשי לשכתו, במטרה לפגוע במי מהם, תוך שימוש באזרחים ועיתונאים, והכל לכאורה ממניעים פוליטיים וכדי לסכל החלטות של הדרג המדיני, לרבות מינויו של יואב גלנט לרמטכ"ל. חוקרי המשטרה הונחו, בין היתר, לחקור גם את הטענה לקיומם של שותפים לדבר זיוף המסמך, את החשד שאשכנזי עשה שררה בתפקידו ממניעים אישיים, ואת החשד לפיו ערב הפתיחה בחקירה יצר קשר עם בועז הרפז וניהל אתו שיחה בת 17 דקות, במטרה לתאם עמו עדויות בכוונה לשבש מהלכי משפט. החקירה כללה פעולות מגוונות, שבוצעו בידי צוות רחב, לרבות הקשבה לכמעט 100 אלף שיחות, שהוקלטו במערכת ההקלטה האוטומטית בלשכת הרמטכ"ל. כן נגבו 138 הודעות של המעורבים.

תמרור אזהרה משמעותי

היועץ המשפטי לממשלה הדגיש בהחלטתו היום כי איסוף חומרים על מאן דהוא, ואין זה משנה מיהו, איננו אסור על פי חוק העונשין. מקום בו פעולת איסוף החומרים לא הייתה כרוכה בביצוע עבירות פליליות כלשהן, האיסוף כשלעצמו איננו מהווה עבירה פלילית. נקודת מוצא זו הנחתה גם את חוקרי משטרת ישראל בחקירה זו.

החשד אותו ביקשה החקירה לברר, בעקבות ממצאי חקירת מצ"ח, היה לקיומה של תוכנית אסטרטגית, על דרך של גיוס בעלי תפקידים ושל אזרחים, ושימוש בסמכויות ובמשאבים שלא כדין לאיסוף והפצת מידע נגד שר הביטחון ואנשי משרדו, תוך ביצוע עבירות פליליות; תוכנית שהונעה מאינטרסים אישיים ואולי פוליטיים, שמא תוך מתן טובות הנאה, לבועז הרפז או לאחרים).

מחומר הראיות עולה כי אכן היה עיסוק שוטף ומשמעותי באיסוף מידע על המתרחש במשרד הביטחון, וממצאי חקירה זו ביססו עוד יותר את קביעותיו הקשות של מבקר המדינה, שהעיר לאשכנזי ולעוזרו על התנהגותם הפסולה, בה ראה מבקר המדינה חומרה מיוחדת, נוכח כפיפות הדרג הצבאי למדיני.

עוד צוין כי במהלך החקירה עלה גם חשד לעבירה של מסירת ידיעות סודיות על ידי הרמטכ"ל שלא בסמכות. על יסוד ממצאי החקירה נקבע  כי קיימות ראיות לכאורה לכך שאשכנזי מסר ידיעות סודיות שלא בסמכות – לעיתונאים ולשר שאיננו שותף סוד – אף שלא היה רשאי למסור להם ידיעות סודיות אלה, שחלקן נוגעות לגופי ביטחון אחרים וחלקן הוגדרו ברמת סודיות גבוהה ביותר. עם זאת, הוחלטה כי בנסיבות העניין אין מקום להעמדה לדין פלילי, בין היתר נוכח הנורמה הרווחת במסגרתה נמסרו ידיעות סודיות כדבר שבשגרה לעיתונאים והרצון למנוע את המשך חשיפת המידע הרגיש לאוזניים נוספות.

היועץ המשפטי לממשלה הממליץ לראש הממשלה ולשר הביטחון למנות צוות מקצועי אשר ימליץ על קביעת גבולות ברורים לשיח מסוג זה: "תיק זה והחלטתי האמורה, אמורים לסמן נקודת מפנה ותמרור אזהרה משמעותי, בפני כל אלו העשויים למסור מידע סודי בעתיד בנסיבות דומות. רק היעדר נורמה ברורה והיעדר אכיפה קודמת, לצד השיקולים האחרים שיפורטו להלן, הביאו אותי שלא להגיש כתב אישום נגד אשכנזי בעניין זה" נכתב בהחלטה.

היועץ המשפטי לממשלה הבהיר כי החקירה נוהלה תוך רגישות רבה לנושא החיסיון העיתונאי, וכי אף עיתונאי לא נחקר במסגרתה באזהרה.

פוטנציאל נזק בלבד

עוד נמצא בחקירה כי קיימות ראיות לכאורה לעבירה של התרשלות בשמירה על ידיעות ומסמכים סודיים שהוחזקו בבתיהם של ארז וינר ואבי בניהו, וכי מדובר בעוצמת פגיעה בערכים המוגנים המתאימה להליך משמעתי. זאת, בין היתר לאור מדיניות העמדה לדין של התביעה הצבאית בעבירות מסוג זה, ובשים לב לכך שמדובר באירוע של "פוטנציאל נזק בלבד", בו מעולם לא אבדה השליטה על המסמכים ולא נגרם נזק לביטחון המדינה. שיקול עיקרי זה לצד שיקולים נוספים המפורטים  בהרחבה בהחלטה גופא, בעניינם של כל אחד מהשניים, היו בבסיס החלטת היועץ לגנוז את התיק בחשד זה נגד השניים בנימוק שמכלול הנסיבות איננו מצדיק העמדה לדין.

ממצאי החקירה חיזקו את התשתית הראייתית לפיה בועז הרפז ביצע לבדו עבירות של זיוף מסמך בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי משפט, תוך שנשללה מעורבות גבי אשכנזי או ארז וינר בזיוף, והתחזקה מאד ההערכה כי הללו סברו שהמסמך אותנטי. לפיכך ובסיומה של חקירה זו, הוחלט שלא לעכב עוד את הגשת כתב האישום נגד בועז הרפז, ולהגישו עם פרסום החלטה זו, בכפוף להשלמת השימוע בעניינו.

מחומרי החקירה עולה כי חלקו של בועז הרפז בהעצמת הקרע בין הלשכות היה משמעותי מאוד. לא זו בלבד שהוא יזם חלק גדול מהשיח, הלעיט במידע ויזם פעילות איסוף מידע ושימוש בו, אלא שבהרבה הקשרים נמצא שהוא תעתע בלשכת הרמטכ"ל.

כמו כן, הוחלט לגנוז את התיק נגד אשכנזי, וינר ובניהו בחשד לשיבוש מהלכי משפט בעילה של היעדר ראיות מספיקות.

היועץ המשפטי לממשלה הדגיש בהחלטתו כי ממצאי של חקירה זו הפרידו הפרד היטב בין תזה עיתונאית שתפסה מקום נכבד בשיח הציבורי – שיח שמטיבו הינו רחב מד' אמותיו של המשפט הפלילי, ושעל כתפיו נטל הבאת ראיה קל לאין ערוך מזה של המשפט הפלילי – לבין העובדות שניתן להוכיח ברמה הנדרשת במשפט פלילי.

העובדות שניתן להוכיח ברמה הנדרשת במשפט פלילי הובילו למסקנה כי אין מקום להגיש בנדון כתב אישום והחזירו את ההתנהגות שנבחנה בחקירה זו אל השדה הציבורי – שדה שבו התנהגות זו כבר נחשפה בעיקרה בהליך ביקורת המדינה, שהסתיים בממצאים חמורים נגד אשכנזי וארז וינר.

לדעתו של היועץ המשפטי לממשלה כמפורט בהחלטתו, אין בממצאיה של חקירה זו – המקבילים בעיקרם לממצאי מבקר המדינה נגד השניים, להוביל להגשת כתב אישום בגין ביצוע של עבירת הפרת אמונים. בהיעדרה של התנהגות פסולה בעלת מיד של שחיתות, הרי שבמעשיהם של החשודים לא נעברה עבירה פלילית.

עם זאת, כאמור לעיל, היועץ מבהיר כי אין בהחלטתו זו כדי להשליך, לשנות או להקהות כהוא זה מקביעותיו הקשות של מבקר המדינה, במישור הערכי והציבורי, על התנהגותם של אשכנזי ווינר, שבוודאי איננה הולמת קצינים כה בכירים בצבא. ממצאי החקירה הפלילית לא הפריכו קביעות קשות אלו, ואף ביססו אותן, אך כפי שהוסבר בהחלטה הממצאים נותרו בזירה הציבורית ולא הגיעו לזו הפלילית. לפיכך,  לא נמצא מקום להגיש כתב אישום בגין עבירה אחרת כלשהי, לבד מאשר נגד בעז הרפז.

 

לקריאה נוספת, ראו:

 

פרשת הרפז: המשטרה ממליצה להעמיד לדין את הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי

 

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
153 | S:150