שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > כתב אישום: כסף ציבורי של קופ"ח מאוחדת שימש לפעילות שיווקית אסורה

חדשות

כתב אישום: כסף ציבורי של קופ"ח מאוחדת שימש לפעילות שיווקית אסורה
כתב אישום: כסף ציבורי של קופ"ח מאוחדת שימש לפעילות שיווקית אסורה
31/12/2015, עו"ד אורי ישראל פז

בכירים בקופ"ח מאוחדת מואשמים בהתקשרות שלא כדין עם סוכני שיווק כדי לגייס מבוטחים חדשים, בעלות של -40 מיליון שקל אשר הוצאו ממשאביה הכספיים של הקופה שנועדו לשמש לצרכי בריאות. כדי להסוות את ההתקשרות האסורה, הפיקו הנאשמים חשבוניות כוזבות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

פרשת המרמה של עשרות מיליוני שקלים בקופת החולים מאוחדת: כתב אישום הוגש היום (ה', 31.12) נגד 11 נאשמים ועוד 10 חברות, המואשמים, כל נאשם על פי חלקו, בעבירות לקיחת שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שימוש במסמך מזויף, עבירות הלבנת הון, עבירות מיסים ועבירות רבות נוספות.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, קופות החולים רשאיות להשתמש בסוכני שיווק ולהציע שירותי בריאות נוספים (שב"ן) לחבריהן, כגון ביטוחים משלימים, אולם נאסר על הקופות להשתמש בסוכנים לשם גיוס חברים חדשים מבין מבוטחי הקופות האחרות או לשווק ביטוחים משלימים למי שאינם חברי הקופה. כל הוצאות הקופה לשיווק עצמי, לרבות פעולות שיווק המופנות למבוטחי קופות אחרות, כפופות לתקרת ההוצאה השנתית הקבועה בתקנות השיווק ולאיסור להשתמש בסוכני מכירות ותועמלנים.

צינור להעברת הכספים

כמתואר בכתב האישום, שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, התקשר יהודה עליאש, שכיהן בין השנים 1992-2007 כראש אגף פרסום ושיווק בקופת החולים מאוחדת, בניגוד לחוק עם סוכנים ותועמלנים לשם צירוף מבוטחים חדשים לקופה. במטרה להסתיר את הפעילות האסורה, הנהיג עליאש, בשיתוף פעולה עם סוכני השיווק, שיטה לרישומים חשבונאיים כוזבים לפיה הוצגו הכספים האסורים ששולמו מתקציב הקופה לחברות שיווק חיצוניות בגין צירוף מבוטחים חדשים, ככספים שהוצאו בגין שיווק ביטוחים משלימים ושירותים נוספים למבוטחי הקופה, פעילות שהיא מותרת ואינה כפופה למגבלת התקציב.

בפעולותיהם הביאו הנאשמים במרמה לכך שמשאביה הכספיים של הקופה, המתקבלים ממשרד הבריאות ואשר נועדו לשמש לצרכי בריאות, שימשו לפעילות שיווקית אסורה ולהטעיית הקופה, מנגנוני הביקורת ומשרד הבריאות. בין השנים 2003-2008 שילמה קופת חולים מאוחדת למעלה מ-40 מיליון שקל לחברות השיווק, תמורת צירוף מבוטחים מבין מבוטחי הקופות האחרות, על בסיס חשבוניות כוזבות.

משה חברוני, אשר שימש בין השנים 2007-2001 כמנהל מחוז ירושלים של קופת החולים מאוחדת, גייס רשת מרפאות מהמגזר הערבי, שלה 38 אלף מטופלים אשר היו חברים בקופת חולים לאומית, לשמש כמרפאות בשירות קופת חולים מאוחדת בלבד. משכך כלל מטופלי רשת המרפאות, אשר ביקשו להמשיך ולקבל טיפול באותה המסגרת, נאלצו לעבור לקופת חולים מאוחדת. חברוני ועליאש הבטיחו לבעלי רשת המרפאות, בניגוד לדין וללא תיעוד בהסכם בכתב, 275 שקל בעבור כל מטופל שיעבור מ"לאומית" ל"מאוחדת", והסתירו את ההסכמה מהנהלת הקופה ומועדת הכספים.

 את התשלומים האסורים, בהיקף של למעלה מ-10 מיליון שקל, העביר עליאש לבעלי רשת המרפאות, באמצעות חברות שיווק בבעלות אברהם סיבוני, אשר שימש כמשווק המרכזי של קופת חולים מאוחדת באזור ירושלים, ובאמצעות חברת שיווק בבעלות בני הזוג עורכי הדין כנרת ויורי גיא-רון.

בגין פעולות אלה זכו חברות השיווק לעמלות המסתכמות לכדי שבעה מיליון שקל, בהיותן משמשות כצינור בלבד להעברת הכסף מקופת החולים מאוחדת לרשת המרפאות, וכן בעבור הפקת חשבוניות מס כוזבות. בסך הכל הוציאה הקופה עבור גיוס המבוטחים מרשת המרפאות למעלה מ-17 מיליון שקל, כנגדם סופקו לה חשבוניות כוזבות מחברות השיווק.

בקשת שוחד מעורך הדין

כתב האישום מייחס לעליאש בקשת שוחד מעורכי הדין שייצג את רשת המרפאות, וכן מואשם עליאש כי במשך שנים העביר עשרות מיליוני שקל לחברות השיווק של אברהם סיבוני ובני הזוג גיא-רון תוך ניגוד עניינים, מאחר ואלה העסיקו בחברות בבעלותם את קרוביו של עליאש.

במסגרת המתוארת ובאמצעות החברות בבעלותו או בשליטתו, הפיק אברהם סיבוני חשבוניות כוזבות בהיקף של למעלה מ-50 מיליון שקל. לאור ההכנסות הגבוהות שהניבה הפעילות מול קופת חולים מאוחדת ובמטרה להתחמק מתשלומי מס בגינן, ניהל סיבוני מערך חשבוניות פיקטיביות באמצעותן הגדיל בכזב את הוצאות החברות. יוסי סניור, קרובו של עליאש, פעל לצד סיבוני על מנת להונות את רשויות המס באמצעות הפצת החשבוניות פיקטיביות בסכומים גבוהים דרך חברות על שמו של סניור. חשבוניות כוזבות אלו יצרו מצג לפיו חברות בבעלות סניור סיפקו שירותים שונים לסיבוני ולחברות.

כתב האישום מייחס שורת עבירות בקשר לחשבוניות הפיקטיביות ולהלבנת ההון לנאשמים נוספים. כמו כן מייחס כתב האישום עבירות בגין ניכוי חשבוניות פיקטיביות, אותן הפיק יוסי סניור וכן עבירות מס לרופאים ומרפאות במגזר הערבי והחרדי.

עוד עולה מכתב האישום כי ב-30 באפריל 2008 הודיע עליאש לד"ר אבו עסב מרשת מרפאות אלחיאת, כי החל מ-1 ביולי אותה שנה יפחת הסכום החודשי אותו תשלם מאוחדת לאלחיאת במסגרת הסכם "נפש רשומה", בגין כל מטופל של אלחיאת החבר במאוחדת, מסך 100 שקל ל-85 שקל בלבד. סמוך לאחר מכן, פנה עליאש אל עורך הדין יוסי ארנון, מי שהיה עורך דינה של אלחיאת, בהצעה לפיה יבקש עוה"ד ארנון בשם אלחיאת להעלות בחזרה את הסכום המופחת, עליאש יגרום לכך שמאוחדת תעלה את הסכום המופחת לסך 95 שקל לנפש, לחודש, והם יתחלקו בפירות המהלך באופן הבא: מחצית מהסכום שיתקבל עקב ההגדלה בסך של כ-187 אלף שקל לחודש ישולם לאלחיאת; מחצית לעו"ד ארנון כשכר טרחת עורך דין, שמתוכם יפריש ליהודה עליאש את חלקו, בשיעור שאינו ידוע למאשימה. עוה"ד ארנון דחה את הצעתו. כעת טוענת הפרקליטות בכתב האישום כי בכך ביקש הנאשם עליאש שוחד מעו"ד ארנון.

עקיפת מנגנוני הפיקוח של הקופה

לפני כחצי שנה הודיעה פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) לעורכי דינו של עו"ד יורי גיא רון, יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, כי בעקבות השימוע שנערך לו היא החליטה לסגור את התיק נגדו מחוסר ראיות. השימוע נערך לפני עו"ד אלי אברבנאל ופרקליטת מחוז תל אביב, עו"ד ליאת בן ארי. אולם, הוחלט אז להגיש כתב אישום נגד רעייתו של גיא רון, כנרת.

ואכן, כפי שסוקר לאחרונה בפורטל תקדין, הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד עו"ד כנרת פרי גיא רון, וחברת ג.פ. אפיקי שיווק בפרשת המרמה בכספי קופת חולים מאוחדת. על פי הנטען, החברה בבעלותה של גיא רון גייסה מבוטחים חדשים לקופה בניגוד לחוק, אך הנפיקה חשבוניות הנחזות לחשבוניות עבור שיווק שירותי שב"ן בסך של מעל ארבעה מיליון שקל.

כעת מתברר מכתב האישום חלקו של עו"ד יורי גיא רון בפרשה החמורה: גיא רון הוא בעליה של חברת ג. פ אפיקי שיווק, שהביא לכך שזוגתו של עליאש, רוזית כהן-סניור, תועסק בחברת אס.בי.סי. פרסום שיווק וקידום מכירות בע"מ (להלן: "SBC"), אשר הוא היה אחד מבעליה. חברה זו התקשרה בהסכם לאספקת שירותי פרסום למאוחדת, עליו חתום הנאשם יהודה עליאש בשם מאוחדת, ואילו החברה העסיקה את זוגתו, משנת 1998 ועד לשנת 2008. הנאשם סיבוני העסיק בחברת אור-יצחק את אחיה ואת אחותה של רוזית, זוגתו של עליאש, הנאשם יוסי סניור ומירב סניור. עוה"ד יורי גיא רון העניק לעליאש שירות משפטי אישי, בענייני מעמד אישי, חינם.

עליאש כרת הסכמים עם חברות השיווק מקבוצת סיבוני ועם חברת ג.פ אפיקי שיווק, אשר בבעלות בני הזוג כנרת פרי ועו"ד יורי גיא רון. הסכמים אלו נחזו להסדיר את מערכת היחסים בין הקופה לבין חברות השיווק הללו למתן שירותי שיווק ופרסום לגיטימיים על ידי חברות השיווק לקופה. אלא שלצד ההסכמים שבכתב, הגיע עליאש להסדרים בעל פה עם מנהלי חברות השיווק, לפיהם מלבד אספקת שירותי השיווק הלגיטימיים, תשלם הקופה לחברות השיווק תשלום בגין כל אדם אשר יצטרף למאוחדת באמצעותן, על פי רשימות מצטרפים אותן יגישו. ההסדרים האמורים לא הוזכרו בהסכמים בכתב, בהיות תשלומים אלה אסורים על פי סעיף 2 לתקנות.

על בסיס רשימות המצטרפים שהגישו חברות השיווק, אישר עליאש תשלומים אסורים בסך 500-350 שקל בגין כל מבוטח שצורף על ידן, לעיתים בתוספת תקורה בשיעור של כ-15%.

מכתב האישום עולה כי על מנת שמנגנוני הקופה יבצעו את התשלומים הבלתי חוקיים לחברות השיווק, ועל מנת להסתיר כלל את קיום הפעילות והתשלום בגינה ממנגנוני הביקורת והפיקוח של הקופה ושל משרד הבריאות, הנחה עליאש את חברות השיווק לתאר בחשבוניות שסיפקו לקופה את השירותים שסיפקו באופן כוזב, כאילו סיפקו שירותים אחרים, מותרים, שעיקרם שיווק ביטוחים משלימים למבוטחי הקופה הקיימים.

"ברצותן את ההכנסות הגדולות אשר נצמחו להם ממתן שירותי השיווק האסורים לקופה, חברות השיווק ומנהליהן (עוה"ד כנרת ויורי גיא רון) שיתפו פעולה עם עליאש בהונאת הקופה ומשרד הבריאות, והפיקו חשבוניות כוזבות כבקשתו", נטען בכתב האישום.

הפרשה נחקרה על ידי צוות חקירה משותף של משטרת ישראל (יחידת להב 433-יאח"ה), פקיד שומה חקירות ירושלים וחקירות מכס ומע"מ ירושלים ברשות המסים, וכן על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

כתב האישום הוגש בידי עורכי הדין נעם עוזיאל, טל תבור ועדי אלפבוים-גרוזמן מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).

 

לקריאה נוספת, ראו:

 

אשתו של ראש לשכת עוה"ד לשעבר יורי גיא רון מואשמת בהנפקת חשבוניות כוזבות

 

עו"ד יורי גיא רון צפוי לעמוד לדין פלילי בפרשת המרמה בקופ"ח מאוחדת

 

שחיתות מבהילה: המלצה להעמיד לדין בכירים לשעבר בקופת חולים מאוחדת

 

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
151 | S:150