שלח לחבר
דף הבית > חדשות משפטיות > ביה"ד: פיטורי עובד משום שפנה לעורך דין לצורך בירור זכויותיו הם מעשה פסול

חדשות

ביה"ד: פיטורי עובד משום שפנה לעורך דין לצורך בירור זכויותיו הם מעשה פסול
ביה"ד: פיטורי עובד משום שפנה לעורך דין לצורך בירור זכויותיו הם מעשה פסול
26/11/2015, עו"ד לילך דניאל

ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתו של מחסנאי ונהג שפוטר לאחר שעורך דינו פנה לחברה בדרישה לקבל תלושי שכר ודוחות נוכחות לצורך בירור זכויותיו. השופטת דיתה פרוז'ינין קבעה כי אף שלמעסיק ככלל נתונה הפררוגטיבה לנהל את עסקו כראות עיניו, פיטורים כאמור עומדים בניגוד לחובות ההגינות, היושר ותום הלב

בית הדין האזורי לעבודה קיבל ברובה את תביעתו של מחסנאי ונהג אשר פוטר מעבודתו לאחר שעורך דינו פנה לחברה לצורך בירור זכויותיו. השופטת דיתה פרוז'ינין קבעה כי פיטורי עובד משום שפנה לעורך דין לבירור זכויותיו הם מעשה פסול, וכי אף שלמעסיק ככלל נתונה הפררוגטיבה לנהל את עסקו כראות עיניו הרי שפיטורים כאמור עומדים בניגוד לחובות ההגינות, היושר ותום הלב החלים על הצדדים ליחסי העבודה. בנוסף, חויבה החברה בין היתר לפצות את העובד בגין העסקה שלא כדין, היות שהעסיקה אותו במשך שעות ארוכות מאד על אף ששילמה לו עבורם. סך הפיצוי הכולל שנפסק עומד על כ-66 אלף שקל.

 

לקבלת עדכוני חדשות, פסיקה וחקיקה ישירות למייל, לחץ כאן

 

התובע עבד במשך כשנה וחצי כמחסנאי ונהג אצל הנתבעת, חברה ליצור ויבוא טקסטיל ומוצרי בד ביתיים. לטענתו, פיטוריו נעשו שלא כדין מאחר הוא שפוטר שעות אחדות לאחר שבא כוחו פנה בכתב לחברה בדרישה לקבל תלושי שכר ודוחות נוכחות לצורך בירור זכויותיו. עוד טען התובע כי לא נערך לו שימוע כדין וכי במהלך תקופת עבודתו הוא לא קיבל תשלום עבור השעות הנוספות שעבד ולא הופרשו עבורו מלוא הסכומים לקרן הפנסיה. לדבריו, הוא עבד מדי יום שעות רבות (כ-17-18 שעות) אך לא קיבל שכר עבור שעות נוספות, וכי החברה לא עמדה בסיכום עמו לפיו חלק מהשעות הנוספות יכללו בסכום הגלובאלי ששולם לו ועבור היתר יקבל תשלום נפרד. עוד סבר התובע כי הוא זכאי לפיצוי על אי מסירת הודעה לעובד בהתאם לחוק ועל תלושי שכר פגומים שסופקו לו.

החברה מצדה, טענה כי גרסת התובע הייתה מבולבלת ולא אחידה וכי מכתבו של בא כוחו כלל לא התקבל אצלה. כן טענה כי עובר לפיטורים נערכו עם התובע שיחות רבות בשל תפקודו הלקוי, ולכן די בהן כדי לענות על הדרישה לקיום שימוע לפני פיטורים. בכל הנוגע לשעות הנוספות, טענה החברה כי חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על התובע מאחר שלא ניתן היה לפקח על עבודתו שבוצעה מחוץ לחצרי החברה. עוד טענה כי שכרו הועלה מספר פעמים וכי סוכם עמו שהשכר יהיה גלובאלי ויכלול גם תשלום עבור שעות נוספות.

השופטת דיתה פרוז'ינין קיבלה את התביעה וקבעה כי לא עלה בידי החברה לשכנע בנוכחות טענתה כי מכתבו של בא כוח התובע לא התקבל אצלה. עוד ציינה השופטת כי החברה טענה שהיא לא הייתה מרוצה מתפקודו של התובע משום שעבד בלילות כמאבטח והגיע לעבודה עייף, אולם לא עלה בידה לשכנע כי זו אכן הייתה הסיבה לפיטוריו. כך, החברה לא ציינה מתי נערכו השיחות הנטענות עם התובע או מי שוחח עמו, ולא הובא כל מסמך המתעד שיחות אלו.

עוד הוסיפה השופטת כי במכתב הפיטורים שנמסר לתובע לא צוינה סיבת הפיטורים, וכי הוא אף נשלח באותו היום בו התקבל מכתבו של בא כוח התובע. מכך, הסיקה הנשיאה כי סמיכות הזמנים האמורה תומכת בגרסת התובע וקבעה כי המכתב אכן היווה את הסיבה לפיטורים. בעניין זה, הבהירה הנשיאה פרוז'ינין כי פיטורי עובד משום שפנה לעורך דין לבירור זכויותיו הם מעשה פסול, וכי אף שלמעסיק ככלל נתונה הפררוגטיבה לנהל את עסקו כראות עיניו הרי שהדבר כפוף להגינות, יושר ותום לב. משכך, פיטורי עובד בשל רצונו לברר את זכויותיו עומדת בניגוד לחובות אלו והיא בגדר פיטורים שלא כדין. נוכח האמור, נפסק כי על החברה לשלם לתובע פיצויים בגין פיטורים שלא כדין בסך של 15 אלף שקל. בכל הנוגע לזכות השימוע, מצאה הנשיאה כי לתובע אכן לא נערך שימוע וכי למרות טענת החברה שנערכו עמו שיחות ביחס לתפקודו העולות כדי שימוע - לא עלה בידה להוכיח כי שיחות אלה אכן התקיימו. לפיכך, זכאי התובע לפיצוי גם בעילה זו, בסך של 14 אלף שקל.

עוד נקבע כי החריג בחוק שעות עבודה ומנוחה, הנוגע לעובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיק פיקוח על שעות עבודתם, אינו חל על עבודתו של התובע. זאת, בפרט לאחר שכבר נפסק לא אחת כי יש לפרש את החריגים לחוק באופן מצומצם על מנת שכמה שיותר עובדים ייהנו מהגנתו. לגופו של עניין, ציינה השופטת כי בימים שבהם התובע עבד כמחסנאי לא היה כל קושי לפקח על עבודתו וכי גם בימים בהם עבד כנהג החתים כרטיס נוכחות ולא היה כל קושי לפקח עליו. השופטת העירה כי בעידן הנוכחי אנו מוקפים כל העת במכשירים אלקטרוניים המתעדים את כל תנועותינו וקיימים עזרים טכניים המאפשרים מעקב אחר כלי הרכב שבו נהג התובע (טכנוגרף וכד'). משכך, לא עלה בידי החברה לשכנע כי לא הייתה אפשרות לפקח על עבודתו של התובע ויש לדחות את טענתה לחלות החריג.

השופטת סברה כי השכר ששולם לתובע היה גבוה ביחס למשרת מחסנאי ונהג, ובהתחשב בכך שהוא עבד בחברה זמן קצר מאוד לפני ששכרו הועלה באופן משמעותי. לפיכך, שוכנעה השופטת כי סוכם עם התובע על תשלום גלובאלי וכי התובע ורעייתו היו מודעים היטב למשמעותו של סיכום זה. עוד צוין כי תשלום שכר גלובאלי הכולל גם גמול עבור שעות נוספות, הוא אפשרי, אולם יש להקפיד על כך שהסכום אינו פחות מהתמורה שהייתה משולמת לעובד אילו היה מקבל תשלום בגין כל שעה נוספת על פי הוראות החוק. במקרה זה, נקבע כי התובע קיבל את התשלומים המגיעים לו ואינו זכאי לתשלום נוסף עבור השעות הנוספות שעבד. יחד עם זאת, יש לדחות את הטענה כי יש לכלול את העבודה בימי שישי כחלק מהשעות הנוספות הגלובאליות, שכן הדעת נותנת שכוונת הצדדים הייתה לעבודה בשעות נוספות בימי חול בלבד. לפיכך, התובע זכאי לתשלום עבור עבודתו בימי שישי.

בהמשך, נדחתה תביעתו של התובע לפיצויי בגין אי הפרשות לפנסיה, הנפקת תלושי שכר בניגוד לדין, והלנת פיצויי פיטורים. מנגד, התקבלה התביעה לפיצוי על אי מתן הודעה לעובד, וכן פיצוי על העסקת התובע שלא כדין. בעניין זה, ציינה השופטת כי החברה לא הכחישה שהתובע נאלץ לעבוד שעות ארוכות או כי לא ניתנה לו הפסקה בת 8 שעות בין יום עבודה אחד למשנהו, והדגישה כי לא לשווא תחם המחוקק את שעות העבודה המותרות וכי העסקת עובד במשך שעות עבודה ארוכות מאד לעתים קרובות מהווה הפרה בוטה של הוראות החוק, בפרט כשהתובע עבד 13, 15 ואף 23 שעות עבודה ביום. עוד הובהר כי העובדה שקיבל תשלום עבור שעות אלה אינה מכפרת על ההפרה. מלבד האמור, סברה השופטת פרוז'ינין כי הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בעבודה שעיקרה נהיגה, שכן אין צורך להכביר מילים על חובת המעסיק להקפיד על יום עבודה סביר ולאפשר לנהג לנוח מנוחה אמיתית ומשמעותית לפני שובו להגה המכונית או המשאית. לאור האמור, נפסק לתובע פיצוי בסך 25 אלף שקל ברכיב זה.

 

סע"ש 41777-01-13

 

לקריאה נוספת, ראו:

 

ביה"ד: פיטורי מורה שגילמה מלכת סאדו בתוכנית טלוויזיה למבוגרים בלבד – כדין

 

ביה"ד ביטל פיטורי עובדת ששיתפה כתבה המשווה בין יהודים בשואה לפלסטינים

 

פיצוי לסו-שפית במסעדות של רושפלד שהתפטרה לאחר שקרסה מעומס עבודה

בנוסף אולי יעניין אותך
הרשמה לניוזלטר
באפשרותכם להירשם לניוזלטר תקדין ולהתעדכן באופן יומי בחדשות המשפטיות החמות ביותר, בתקצירי פסקי הדין החשובים ביותר שניתנו לאחרונה, בעידכוני החקיקה ובעוד מידע חשוב. כל שעליכם לעשות הוא להקליד את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו את הניוזלטר לתיבת הדואר שלכם.
הרשם עכשיו
תקדין
/HashavimCmsFiles/images/banners/300x300-baner-commit.png
152 | S:150